Can I add Perl Modules to my hosting account?

No, you cannot add additional Perl Modules to the server. However, we have installed most common Perl modules.

To View Installed Perl Modules

  1. SSH to your hosting account. For more information, see Enable SSH (Secure Shell) access.
  2. Run the following command:
    perl -MFile::Find=find -MFile::Spec::Functions -Tlwe \ 'find { wanted => sub { print canonpath $_ if /\.pm\z/ }, no_chdir => 1 }, @INC'

Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback. Benyt telefonnummeret til support eller chat-funktionen ovenfor, hvis du vil tale med en kundeservicerepræsentant.
Det glæder os, at vi kunne hjælpe! Er der andet, vi kan gøre for dig?
Beklager. Fortæl os, hvad du fandt forvirrende, eller hvorfor løsningen ikke løste dit problem.