Connecting to a MySQL Database Using CGI/Perl

This example describes using CGI/Perl to connect to a MySQL Database.

#!/usr/bin/perl use cPanelUserConfig;
print "ContentType: text/html\n\n";

use DBI;

# Connecting to the database
# Replace DATABASENAME with the name of the database,
# HOSTNAME with the hostname/ip address of the MySQL server.
$drh = DBI->install_driver("mysql");
$dsn = "DBI:mysql:database=your_databasename;host=mysql.secureserver.net";
$dbh = DBI->connect($dsn,\'your_dbusername\',\'your_dbpassword\');

# Select the data and display to the browser

my $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM customers");
$sth->execute();
while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref()) {
print "Found a row: id = $ref->{'id'}, name = $ref->{'name'}";
}

$sth->finish();

# Disconnect from the database.

$dbh->disconnect();

Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback. Benyt telefonnummeret til support eller chat-funktionen ovenfor, hvis du vil tale med en kundeservicerepræsentant.
Det glæder os, at vi kunne hjælpe! Er der andet, vi kan gøre for dig?
Beklager. Fortæl os, hvad du fandt forvirrende, eller hvorfor løsningen ikke løste dit problem.