Hjælp

Domæner Hjælp

Flyt et domæne til en anden GoDaddy-konto.


Hvis du ønsker at flytte et domænenavn fra en konto hos os til en anden, er dette det rigtige sted at komme i gang – det kaldes en kontoændring. Hvis du skal flytte et domænenavn til en anden registrator henvises til Overfør domæne til en anden registrant.

Obligatorisk: Hvis du netop har tilføjet beskyttet registrering og aktiveret totrinsbekræftelse for din konto, skal du vente 72 timer OG annullere beskyttet registrering, før du flytter dit domæne til en anden GoDaddy-konto.

Når du har gennemført nedenstående trin, sender vi en e-mail til ejeren af den modtagende konto med en vejledning i, hvordan flytningen bekræftes. Modtageren skal bekræfte flytningen af domænenavnet inden 10 dage. Går der længere tid, sættes transaktionen i bero, og du er nødt til at genstarte den. For vejledning i, hvordan flytningen af domænenavnet bekræftes, henvises til Accepter et domænenavn for din konto (trin 13 nedenfor).

Bemærk: Et domænenavn skal have status som aktiv for at kunne skifte konto. Hvis et domæne har status som aktiv, men har overskredet dets udløbsdato, kan kontoændringen ikke iværksættes. Domæner, der skifter konto, er underlagt en 10-dages overførselslås for at beskytte mod bedrageri.

Nyligt registrerede domæner med .info er underlagt en ventetid på 5 dage, før en kontoændring kan iværksættes.

Det ser ud til, at du ikke er logget ind. Hvis du logger ind ovenfor (under Tekstikon), kan du springe nogle trin over.

 1. Gå til siden Domæneindstillinger.
 2. På siden Domæneindstillinger underYderligere indstillinger skal du klikke på Flyt domæne til en anden GoDaddy-konto.
 3. The Begin Account Change window will appear:
 4. Begin account change window

 5. Enter and re-enter the Email address of the recipient.
 6. Hvis du kender den nye ejers kundenummer, skal du vælge Jeg har... og derefter indtaste kontoens log ind-oplysninger. Den e-mailadresse, der indtastes, skal være den samme som den, der anvendes som køberkontoens kontakt-e-mail, ikke den e-mail, der er tilknyttet domæneadministratoren.
 7. Bemærk: Hvis du ikke kender den nye registrants log-ind-oplysninger, skal du lade dette felt stå tomt og derefter vælge Indtast nye oplysninger.

 8. I Domænets kontaktoplysninger bedes du vælge en af følgende:

  Bemærk: Den nye registrants kundenummer og log ind-navn kan enten være obligatorisk eller valgfrit afhængigt af, hvad du vælger her. For Indtast nye oplysninger er det valgfrit. For alle andre poster er det obligatorisk. Hvis indtastet, skal værdien stemme overens med de registrerede oplysninger for den modtagende konto.

  • Indtast nye oplysninger – Indtast kontaktoplysninger for den nye registrant.
  • ‌‌Brug detaljer fra specificeret kundekonto – Brug kontaktoplysninger fra den konto, som du indtastede i trin 6. (Dette kan først lade sig gøre, når den angivne kunde har konfigureret sin indstillingsside, så alle nødvendige oplysninger er inkluderet).
  • Skal ikke ændres – Beholder den kontaktoplysning, som aktuelt er tilknyttet det domænenavn, som du flytter. Når Skal ikke ændres vælges, sendes e-mailen vedrørende ICANN-ændring af registrant ikke til hverken den modtagende eller afgivende part.

   Bemærk: Hvis du flytter et topniveaudomænenavn med landekode (ccTLD), skal du muligvis vælge denne mulighed og få den nye registrant til at kontakte vores supportafdeling, så vi kan opdatere kontaktoplysningerne. Mens kontaktoplysningerne opdateres, viser domænet statussen Afventer opdatering, og kontoændringen fortsætter først, når ændringen er udført. Du kan få yderligere oplysninger i

   .

 9. Vælg Behold de nuværende navneservere for dette domæne for at bevare de nuværende navneservere for domænenavnet. Hvis ikke du vælger denne indstilling, parkerer vi domænenavnet, når den nye registrant aktiverer det for den nye konto.

  Bemærk: Alle ændringer i navneservere medfører, at live websites går ned. Desuden mister domænenavnet alle brugerdefinerede DNS, når det flyttes til den nye konto.

 10. Klik på Næste.
 11. Hvis du har valgt Indføj nye detaljer, udfylder du det følgende og klikker derefter på Næste:
  • Organisation (valgfrit) – Den organisation, som den nye registrant tilhører, hvis relevant
  • ‌‌Jeg bekræfter, at den angivne organisation... (Valgfrit) – angiver at du accepterer, at organisationen bliver den juridiske registrant
  • Fornavn og efternavn – Den nye registrants fornavn og efternavn
  • Adresser 1 og 2 – Den nye registrants gadenavn
  • Land – Landet, hvor den nye registrant er bosat
  • By, stat og postnummer – Den nye registrants by, stat og postnummer
  • Telefon – Den nye registrants telefonnummer
  • Fax (valgfrit) – Den nye registrants faxnummer

  Bemærk: Vi viser en liste over de tjenester, som annulleres, efter du har flyttet domænenavnet fra din konto. En annullering kan ikke tilbagekaldes, efter du har accepteret flytningen. Efter domænet er flyttet til en ny konto, træder en 10-dages overførselslås i kraft.

 12. Læs Aftale om ændring af registrant af domænenavn, og hvis du accepterer betingelserne, skal du derefter vælge Jeg har læst og accepterer Aftale om ændring...

  Bemærk: Når du ændrer organisationen, fornavn eller efternavn (hvis der ikke tilføjes en organisation), skal du acceptere en 60-dages fastlåsning for at kunne fortsætte. Hvis du har et .au-domænenavn, gælder 60-dages fastlåsningen ikke.

 13. Hvis du i denne 60-dages periode ønsker at flytte dit domænenavn, skal du afvise ændringen af registrant og flytte dit domænenavn, inden du opdaterer felterne Organisation, Fornavn eller Efternavn. Ellers skal du vælge Jeg forstår, at vi jeg ønsker at flytte dette domæne...
 14. Klik på Færdig. Hvis du valgte Skal ikke ændres i trin 7 ovenfor, er du færdig, og modtagerkunden skal acceptere dine domænekontoændringer. Hvis du valgte Indtast nye oplysninger eller Brug detaljer fra specificeret kundekonto, skal du læse nedenstående bemærkning.

Bemærk: Hvis du valgte entenIndtast nye oplysninger eller Brug detaljer fra specificeret kundekonto i trin 7 ovenfor, skal du klikke på det link, der er sendt i en e-mail fra GoDaddy til e-mailadressen tilknyttet registrantens WHOIS-kontakt for det/de domæner, du skal flytte. Hvis ikke du klikker på dette link (der bekræfter ændringen af registrantoplysninger for kontoændringen), flyttes domænenavnet ikke fra din konto , men forbliver i en afventende opdateringsstatus.

Når du har fulgt linket i e-mailen, der bekræfter ændringen af registrant, flyttes domænet til modtagerkundens konto, der nu har mulighed for at acceptere domænenavnet.

Hvis du flytter et domæne med aktiveret beskyttelse, fjernes beskyttelsen under processen, og du skal købe den igen,når flytningen er gennemført.

Flere oplysninger


Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback. Benyt telefonnummeret til support eller chat-funktionen ovenfor, hvis du vil tale med en kundeservicerepræsentant.
Det glæder os, at vi kunne hjælpe! Er der andet, vi kan gøre for dig?
Beklager. Fortæl os, hvad du fandt forvirrende, eller hvorfor løsningen ikke løste dit problem.