Hjælp

SSL-certifikater Hjælp

Java kodesignering: Generering af en CSR

Fra januar 2014 vil alle Java-applikationer, der afvikles i webbrowsere, kræve Code Signing Certificates. Nå du har købt et code signing-certifikat, skal du signere din Java-kode.

Det er nødvendigt med adskillige redskaber til pakning og signering af Java-kode, herunder keytool, jar og jarsigner. Fra og med JDK 5.0 kan jarsigner generere signaturer, der indeholder et tidsstempel, der tillader validering af, at JAR-filen blev signeret, da code signing-certifikatet stadig var gyldigt.

Fremgangsmåde 1 – Anmod om et nyt Code Signing Certificate

 1. Download om nødvendigt JDK fra følgende link:
  http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
 2. Anmod om et Code Signing Certificate fra GoDaddy.
  • Opret en ny lagerfil. En lagerfil er fil hvori sikre certifikater gemmes. Dette eksempel vil oprette en brugerdefineret lagerfil med navnet "codesignstore", der kun bruges til et code signing-certifikat og den tilhørende private nøgle.
   keytool -genkey -alias codesigncert -keypass -keyalg RSA -keysize 2048 -dname "CN=skærmnavn,O=virksomhedsnavn,C=DK,ST=stat,L=by" -keystore codesignstore -storepass
  • Opret en CSR (Certificate Signing Request). Der oprettes og gemmes en privat nøgle i lagerfilen "codesignstore". En CSR-fil med navnet "mycsr.pem" oprettes i den aktuelle arbejdsmappe.
   keytool -certreq -v -alias codesigncert -file mycsr.pem -keystore codesignstore
  • Køb et code signing-certifikat.
  • Klik på kreditten for det købte code signing-certifikat i "Min konto". Dette vil bringe dig til webapplikationen GoDaddy Sikkert certifikattjeneste kontoadministration. CSR-genereringsmetoden skal indstilles til manuel på anmodningsformularen, før CSR-feltet bliver synligt.
  • Send CSR som en del af kodesigneringsanmodningen.
   • Efter åbning af filen "mycsr.pem" i en editor, skal du kopiere og indsætte hele indholdet fra filen (inklusive linjerne, der indeholder "BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST" og "END NEW CERTIFICATE REQUEST") i det passende afsnit på CSR-formularen.
  • De virksomhedsoplysninger, som du har givet, vil blive kontrolleret. Registreringsautoriten (RA) vil måske kontakte dig for at få flere oplysninger, hvis det er nødvendigt.
  • Når code signing-certifikatet er blevet udstedt, vil du modtage en e-mail med et link, hvor du kan downloade certifikatfilen og alle tilhørende mellemliggende certifikater.
 3. Installer code signing-certifikatet i samme lagerfil, der blev oprettet tidligere. Følgende eksempel forventer at code signing-certifikatet navngives "mycert.cer". Certifikatfilen forventes at være i den aktuelle arbejdsmappe og i formatet PKCS#7.
  keytool -import -trustcacerts -keystore codesignstore -storepass -alias codesigncert -file mycert.cer
 4. Signer JAR-filen med jarsigner ved brug af code signing-certifikatet og den private nøgle
  jarsigner -verbose -keystore codesignstore -storepass -keypass myapp.jar codesigncert
  • "codesignstore" er et alias for lagerfilen, hvori code signing-certifikatet, den private nøgle og alle andre certifikater i kæden er gemt.
  • Navnet på den usignerede inputfil er "myapp.jar", og den vil blive overskrevet med den signerede udgave af filen. Benyt kommandolinjeargumentet "-signedjar" til at angive separate input- og outputfilnavne.
  • "codesigncert" er et alias for den private nøgle i lagerfilen.
  Efterfølgende eksempel tilføjer tidstempelargumenter til det samme eksempel, der er vist herover.
  jarsigner -verbose -keystore codesignstore -storepass -keypass -tsa http://tsa.starfieldtech.com/ myapp.jar codesigncert
 5. Kontrollér den signerede JAR-fil
  jarsigner -verify -verbose -certs myapp.jar
 6. Distribuer koden

Fremgangsmåde 2 – Brug den eksisterende PKCS#12-fil, der indeholder både code signing-certifikatet og den private nøgle

 1. Download om nødvendigt JDK fra følgende link:
  http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
 2. Kontrollér, at PFX/P12-filen kan bruges med jarsigner. Udfør følgende kommando, det aliasnavn som er påkrævet i trin 5 vises nær toppen i outputtet:
  keytool -list -storetype pkcs12 -keystore mycert.pfx -v
 3. Med jar-værktøjet oprettes en JAR-fil fra Java-klassefiler:
  jar cvf myapp.jar myapp.class
 4. Signer JAR-filen med jarsigner vha. code signing-certifikatet og den private nøgle:
  jarsigner -storetype pkcs12 -keystore mycert.pfx myapp.jar "aliasnavn"
  • "mycert.pfx" er den fuldstændige sti til PFX/P12-filen, der indeholder code signing-certifikatet og den private nøgle. Denne fil skal også indeholde alle mellemliggende certifikater.
  • "aliasnavn" vises næsten øverst i outputtet fra trin 2. Hvis PFX/P12-filen er blevet eksporteret fra Windows, vil aliasnavnet være en GUID (global unik identifikator).
  • Indtast adgangskoden, der hører til den private nøgle i PFX/P12-filen, når du bliver bedt om det. Du kan også medtage argumentet "-storepass" til at angive adgangskoden på kommandolinjen.
  • Navnet på den usignerede inputfil er "myapp.jar", og den vil blive overskrevet med den signerede udgave af filen. Benyt kommandolinjeargumentet "-signedjar" til at angive separate input- og outputfilnavne.
  Efterfølgende eksempel føjer tidstempelargumenter til det samme eksempel, der er vist herover:
  jarsigner -storetype pkcs12 -keystore mycert.pfx -tsa http://tsa.starfieldtech.com/ myapp.jar "aliasnavn"
 5. Kontrollér den signerede JAR-fil
  jarsigner -verify -verbose -certs myapp.jar
 6. Distribuer koden

Links


Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback. Benyt telefonnummeret til support eller chat-funktionen ovenfor, hvis du vil tale med en kundeservicerepræsentant.
Det glæder os, at vi kunne hjælpe! Er der andet, vi kan gøre for dig?
Beklager. Fortæl os, hvad du fandt forvirrende, eller hvorfor løsningen ikke løste dit problem.