Gå videre til hovedindhold

Workspace e-mail Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Konfigurer mine personlige indstillinger i webbaseret e-mail

Webbaseret e-mail lader dig tilpasse dine personlige præferencer.

Sådan konfigureres dine personlige indstillinger i webbaseret e-mail

 1. Log ind på Web-baseret e-mail .
 2. Fra menuen Indstillinger skal du klikke på Personlige indstillinger .
 3. Gå til en af følgende faner, foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK .

Sikkerhed

Brug denne indstilling til at ændre din og administrere din timeout for inaktivitet.

Sådan opdateres dine sikkerhedsindstillinger i webbaseret e-mail

 1. Klik på fanen Sikkerhed.
 2. I feltet Aktuel adgangskode skal du indtaste din nuværende adgangskode.
 3. I felterne Ny adgangskode og Bekræft ny adgangskode skal du indtaste din nye adgangskode. Den nye adgangskode skal være på mellem 5 og 32 tegn.

 4. Fra listen Inaktivitetstimeout angiver du, hvor længe du kan forblive inaktiv på systemet, før vores system automatisk logger dig af din konto.
 5. Klik på OK.

Hvis du ikke kender din nuværende adgangskode, kan du ændre din adgangskode fra Workspace Control Center. Du kan få yderligere oplysninger iNulstil en brugers Workspace Email -adgangskode .

Underskrift

Du kan oprette en signatur, der skal bruges med dine e -mailmeddelelser. Når du opretter en signatur, kan du angive, om du automatisk vil føje den til dine meddelelser eller tilføje den manuelt til meddelelser, mens du skriver dem.

Du kan også oprette et brevhoved, som du kan bruge, når du sender en e -mail. Du importerer billeder til brevpapiret for at oprette sidehoveder og sidefødder, tilføje et logo, tilføje en baggrund osv. Når du opretter et brevpapir, kan du angive, om brevpapiret skal indlæses automatisk, når du sender en meddelelse, og du kan indstille bredden af meddelelsesteksten ikke overstiger bredden på de øverste og/eller nederste billeder.

Sådan oprettes din signatur i webbaseret e-mail

 1. Klik på fanen Signatur.
 2. Hvis du vil indsætte din signatur automatisk i meddelelser, skal du vælge Indsæt automatisk signatur i skriv -vinduet .
 3. I feltet Signatur skal du indtaste din signaturtekst, som du ønsker, den skal vises i meddelelser.

  Bemærk: Feltet Signatur understøtter ikke HTML, du kan kun indtaste almindelig tekst.

 4. Klik på OK.

Bemærk: Hvis du vil ændre skrifttypen eller farven på din signaturtekst, skal du, når du skriver din e -mailmeddelelse, vælge den tekst, som du vil redigere i skrivevinduet, og derefter bruge formateringslinjen øverst i brødtekstafsnittet ændres som du ville gjort for enhver anden tekst i din e -mailmeddelelse.

Automatisk besvarelse

Skal du på ferie eller ude af kontoret i et par dage? Hold dine kunder, kontakter og kolleger informeret ved at konfigurere et automatisk svar til alle, der sender dig e -mails.

Funktionen Webbaseret e-mail automatisk svar er en effektiv måde at fortælle folk, at du ikke er tilgængelig, og angive hvornår du vil kunne besvare deres e-mail. Derudover lader funktionen automatisk svar dig kun sende ét svar til hver adresse i den angivne tidsperiode.

Sådan bruges autosvar i webbaseret e-mail

 1. Klik på fanen Automatisk besvarelse , vælg Aktivér automatisk besvarelse , og udfyld derefter følgende:
  • Besvar fra - Vælg Standard eller Brugerdefineret , og indtast den e -mailadresse, som du vil vise i feltet.
  • Besvar emne -Vælg Standard eller Brugerdefineret , og indtast emnet for din autosvar.
  • Starttid - Vælg Start nu eller Start til , og vælg derefter det tidspunkt, hvor du vil være væk.
  • Sluttid - Vælg Intet sluttidspunkt eller Afslut til , og vælg derefter det tidspunkt, du skal vende tilbage til.
  • Svarfrekvens - Vælg Én gang pr. E -mailmeddelelse for at sende et automatisk svar til hver e -mail, du modtager, eller vælg Én gang pr. E -mailadresse for kun at sende ét automatisk svar til hver e -mailadresse, uanset hvor mange e -mails de sender til dig.
 2. Klik på OK.

Identiteter

Webbaseret e-mail lader dig sende e-mails med en "Fra" -adresse, som ikke er din e-mailadresse ved hjælp af identiteter.

Sådan tilføjes en identitet i webbaseret e-mail

 1. Klik på fanen Identiteter.
 2. Klik på knappen Tilføj identitet .
 3. Udfyld felterne på skærmen, og klik derefter på OK :
  • Navn - Indtast det navn, der skal vises for dine e -mailmodtagere.
  • E -mail - Indtast den e -mailadresse, der skal vises for dine e -mailmodtagere.
  • Svar til - Indtast den e -mailadresse, som du ønsker, at dine e -mailmodtagere skal sende svar til.
  • Standard - Vælg for at gøre denne identitet til din standard.

For at sende e -mails fra en identitet skal du skrive en meddelelse, vælge identiteten i menuen Fra og klikke på Send .

Hvis du vil slette eller redigere identiteter, skal du klikke på Slet eller Rediger i kolonnen Handlinger .

Fjern e -mail

Du kan downloade e-mailmeddelelser fra en ekstern POP3- eller Gmail-konto til din webbaserede e-mailkonto. For at gøre dette skal du tilføje den eksterne e -mailkonto via menuen Indstillinger.

Sådan tilføjes en ekstern e-mailkonto i webbaseret e-mail

 1. Klik på Fjern e-mail fanen.
 2. Klik på Tilføj ny .
 3. Fra listen Type vælger du den type e -mailkonto, du vil have adgang til.
 4. I feltet Server skal du skrive navnet på din e -mailserver. Hvis du får adgang til en Gmail -konto, behøver du ikke indtaste noget i dette felt.
 5. I feltet Brugernavn skal du indtaste brugernavnet på den e -mailkonto, du vil have adgang til.
 6. I feltet Adgangskode skal du indtaste adgangskoden til den e -mailkonto, du vil have adgang til.
 7. På listen Leveringsmappe skal du vælge den mappe, som du vil bruge til lagring af e -mailmeddelelser fra den konto, du vil have adgang til.
 8. Hvis du vil filtrere spammeddelelser og anvende regler for filtrering af meddelelser, skal du vælge Filtrer spam og Anvend leveringsregler .
 9. For at kontrollere e -mailkontoen automatisk for meddelelser, skal du vælge Kontrollér automatisk .
 10. For at efterlade en kopi af meddelelserne på din server skal du vælge Efterlad kopi på server .
 11. Klik på OK.