Gå videre til hovedindhold
Ring til os
Telefonnumre og åbningstider
Hjælpecenter

Udforsk vores ressourcer for onlinehjælp

Hjælp

SSL-certifikater Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Min SSL -historik status og handlinger

Du kan se historikken om dit SSL -certifikat (Secure Socket Layer) og se, hvilke ændringer du har foretaget af dit SSL -certifikat.

Se din SSL -historik

  1. Gå til GoDaddy-produktside.
  2. Vælg Administrer alle for SSL -certifikater .
  3. Vælg dit certifikat.
  4. Vælg Certifikathistorik for at udvide det, så vil du se dit certifikats historie.

Hvad betyder din SSL -status og handling?

Her er definitioner for de statusser og handlinger, som du kan se i din SSL -historik.

Status Definition
Certifikat udstedt Certifikatet er udstedt og er i øjeblikket aktivt
Tilbagekaldt Certifikatet er blevet tilbagekaldt
Afvist Certifikatanmodningen blev afvist
Udløbet Certifikatet har overskredet gyldighedsperioden og er udløbet

Handling Definition
Ny anmodning Dette er en ny købs- og første gangs certifikatanmodning
Fornyelsesanmodning Certifikatet blev fornyet
Tilbagekald Certifikatet er blevet tilbagekaldt
Annullér Certifikatet er blevet annulleret
Ændring af primært domæne Ændring af det primære domæne
Sans Administrer Tilføjelse eller fjernelse af SAN'er
Rekey Indtastning af certifikatet igen
Ændring af hosting Ændring af hostingplanen for certifikatet
Rodændring Ændring af rodcertifikatet mellem GoDaddy & Starfield Certificate Authority
Planændring: Tilføj varighed Certifikatets varighed er blevet forlænget (f.eks. Skiftende fra et år til to år)
Planændring: Træk varighed Certifikatets varighed er blevet reduceret (for eksempel at skifte fra to år til et år)
Planændring: Tilføj UCC -slots Antallet af SAN'er på en UCC blev forøget (f.eks. Skift fra fem SAN'er til 10 SAN'er)
Planændring: Træk UCC -slots fra Antallet af SAN'er på en UCC blev reduceret (f.eks. Skift fra 10 SAN'er til fem SAN'er)