Gå videre til hovedindhold
Ring til os
Telefonnumre og åbningstider
Hjælpecenter

Udforsk vores ressourcer for onlinehjælp

Hjælp

API-forhandler Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Produktbemærkninger for API-domæner

Dette er udgivelsesnoter for Domains API. Vi sørger for at holde dig opdateret med eventuelle nye og nye tilbud på funktioner.

April 2020

WHOIS ændringer i privatlivets fred

Den 1. juli 2020 forbedrer vi vores tilbud om beskyttelse af personlige oplysninger for at give dig mere kontrol over, hvordan du administrerer privatlivets fred for dine domæner. For det første vil du kunne aktivere eller deaktivere beskyttelse af personlige oplysninger uden at annullere og genkøbe produktet. Når du først føjer privatlivets fred til et domæne, bruges proxy -kontaktoplysninger til at erstatte dine personlige kontaktoplysninger som svar på WHOIS -forespørgsler. For midlertidigt at afsløre dine personlige kontaktoplysninger i WHOIS introduceres der en ny attribut exposeWhois samt en ny nøgle til aftale til bekræftelse af samtykke til at afsløre personlige kontaktoplysninger som følger:

PATCH /v1/domains/mydomain.com "samþykket": {"agreementAt": "2020-03-30T10: 00: 00Z", "accordBy": "12.13.14.15", "agreementKeys": ["EXPOSE_WHOIS"]} , "exposeWhois": "true"

Proxy -kontaktoplysninger kan gendannes med følgende kommando, uden nogen aftale nøgle påkrævet:

PATCH /v1/domains/mydomain.com "exposeWhois": "false"

Fra den 1. juli 2020 tilbyder vi desuden gratis grundlæggende privatlivsbeskyttelse på alle nye domæner og på eksisterende domæner, der ikke allerede har vores avancerede privatlivsbeskyttelse. Grundlæggende beskyttelse af personlige oplysninger maskerer de fleste personlige kontaktoplysninger i whois -forespørgsler og viser kun firmanavn, land og stat. For domæner med grundlæggende privatlivsbeskyttelse kan personlige kontaktoplysninger eventuelt blive eksponeret eller maskeret i whois ved hjælp af de samme API -kommandoer beskrevet ovenfor.

Nu tilgængelig: .APP, .DEV og .PAGE

Fra og med den 28. april 2020 kan API -brugere registrere .APP-, .DEV- og .PAGE -domæner med én særlig bolig. .APP, .DEV og .PAGE er angivet som sikre navneområder. Alle større browsere kræver, at domæner i disse navneområder har et SSL -certifikat.

Registranter er ikke forpligtet til at købe et SSL-certifikat som en forudsætning for at kunne købe deres domæne, men udbydere af domænenavne er forpligtet til at underrette deres registranter på registreringstidspunktet om, at de skal bruge et SSL-certifikat for at kunne betjene deres domæne i en browser .

Komplette oplysninger om dette krav er tilgængelige via følgende API -metode:

GET/v1/domæner/aftaler? Tlds = APP

Til støtte for disse specielle TLD'er introduceres der en ekstra aftale nøgle med navnet HTTPS_NOTICE i afsnittet om samtykke i brødtekstens slutpunkt, så brugere kan bekræfte, at de har gennemgået dette krav og ønsker at fortsætte med registreringen. Inkluderet denne nye påkrævede nøgle til aftale vil samtykkeafsnittet i en gyldig købsanmodning se sådan ud:

POST/v1/domæner/køb "domæne": "mydomain.app", "samþykt": {"avtaltAt": "2020-03-30T10: 00: 00Z", "aftaltBy": "12.13.14.15", "aftaleKeys ": [" DNRA "," HTTPS_NOTICE "]}, ...

TLD'er for ubestemt varemærke

13 yderligere TLD'er er nu tilgængelige via API'en: .ACCOUNTANT, .CRICKET, .DATE, .DOWNLOAD, .FAITH, .LOAN, .MEN, .PARTY, .RACING, .REVIEW, .SCIENCE, .STORAGE og .WIN. Disse TLD'er er inden for en tidsubegrænset varemærkekravsperiode. I øjeblikket vil domæner i disse 13 navneområder, der har varemærkekrav, blive behandlet som utilgængelige. Domæne uden varemærkekrav kan købes normalt.

DNS -zonepostgrænser

For at sikre skalerbarheden af vores DNS -administrationsfunktioner for alle klienter implementerer vi grænser for antallet af fortegnelser, der kan oprettes i en enkelt zone. Fra og med den 28. april 2020 kan standard DNS -kunder oprette op til 500 fortegnelser pr. Zone, og premium DNS -kunder kan oprette op til 1500 fortegnelser pr. Zone. Denne ændring påvirker følgende slutpunkter:

PUT/v1/domæner/ {domain} /fortegnelser PUT/v1/domæner/ {domain} /fortegnelser/ {type} PUT/v1/domæner/ {domain} /fortegnelser/ {type} / {name} PATCH/v1/domæner/ {domain}

Når nogen af ovenstående slutpunkter påberåbes, vurderer vi, om den anmodede opdatering til zonen vil medføre, at zonen overskrider recordgrænsen. Hvis ikke, behandler vi anmodningen normalt. I så fald vil vi returnere et 422 -svar med følgende fejloplysninger:

kode: ZONE_LIMIT_EXCEEDED meddelelse: Zone kan ikke overstige 500 poster; anmodet handling ville overskride grænsen.

For zoner, der i øjeblikket overskrider grænsen, forbliver alle eksisterende fortegnelser intakte. Der kan dog ikke tilføjes nye fortegnelser, før det samlede antal af zonefortegnelser føres inden for registreringsgrænsen, hvilket kan udføres ved hjælp af PUT -metoden.

Sidestørrelse for DNS -zonefortegnelse

Når du henter fortegnelser fra en zone, bruges grænseparameteren til at angive antallet af fortegnelser, der skal hentes. Den 28. april 2020 håndhæver vi en maksimumsgrænse på 500 for at sikre systemets skalerbarhed. Denne ændring påvirker følgende slutpunkter:

GET/v1/domæner/ {domain} /fortegnelser FÅ/v1/domæner/ {domain} /fortegnelser/ {type}

Når en anmodning modtages med en grænse på over 500, returnerer vi et 422 -svar med følgende fejloplysninger:

code: VALUE_OVER meddelelse: Begrænsningen skal have en værdi, der ikke er større end 500.

Brugere vil stadig være i stand til at gentage alle deres zonefortegnelser i sidestørrelser op til 500 ved hjælp af parametrene offset og grænse.