Hjælp

GoDaddy-hjælp

Using CDONTS to Send Email from Your Windows Hosting Account

CDONTS uses the NewMail object to create and send email.

Note: This method is incompatible with Windows shared hosting websites running IIS 7. If you have IIS 7, see Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account.

The following ASP code sample demonstrates how to use CDONTS to create and send email:

<%
Dim MyBody
Dim MyCDONTSMail

Set MyCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
MyCDONTSMail.From= "sender@coolexample.com"
MyCDONTSMail.To= "recipient@coolexample.com"
MyCDONTSMail.Subject="Subject"
MyBody = "Body"
MyCDONTSMail.Body= MyBody
MyCDONTSMail.Send

set MyCDONTSMail=nothing
%>

Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback. Benyt telefonnummeret til support eller chat-funktionen ovenfor, hvis du vil tale med en kundeservicerepræsentant.
Det glæder os, at vi kunne hjælpe! Er der andet, vi kan gøre for dig?
Beklager. Fortæl os, hvad du fandt forvirrende, eller hvorfor løsningen ikke løste dit problem.