Gå videre til hovedindhold

GoDaddy Hjælp

Windows: Generér CSR for kode eller Driver Signing Certificate

Bemærk: Fra d. 1. juni 2021 udsteder eller fornyr GoDaddy ikke længere certifikat til kodesignering eller Driver Signing Certificates. Hvis du allerede ejer et certifikat til kodesignering eller Driver Signing Certificates, vil du være ude af stand til at få tildelt en ny nøgle efter 1. juni 2021. Alle certifikater, som er udstedt før 1. juni 2021, forbliver gyldige, til de udløber.

For at anmode om et Code Signing Certificate på et Windows Driver Signing Certificate skal du forsyne os med en anmodning om signering af certifikat (CSR), der er genereret af den maskine, du bruger til at underskrive koden. Vi bruger oplysningerne i denne fil til at validere din anmodning og levere oplysningerne til alle, der downloader koden eller driveren.

Hvis du bruger Windows 7, kan du generere .csr-filen i Microsoft Management Console (mmc.exe).

Bemærk: Det er vigtigt, at du genererer .csr-filen fra din lokale maskine og ikke fra den webserver, du bruger til at hoste filen.

Tilføj snap-in for certifikater til MMC

 1. I din søgefunktion i Windows skal du indtaste mmc og derefter klikke på den for at starte programmet Microsoft Management Console.
 2. Fra File (Fil) skal du klikke på Add/Remove Snap-in (Tilføj/fjern snap-in).
 3. Vælg Certificates (Certifikater), og klik derefter på Add (Tilføj).
 4. Vælg Computer account (Computerkonto), og klik derefter på Next (Næste).
 5. Vælg Local computer (Lokal computer), og klik på Finish(Udfør).
 6. Klik OK.

Generér CSR og privat nøgle

 1. I MMC åbnes Certificates (Local Computer) (Certifikater (lokal computer)) og derefter Personal (Personlig).
 2. Højreklik på Certificates (Certifikater), og gå derefter til følgende menuer: All Tasks (Alle opgaver) > Advanced Operations (Avancerede funktioner) > Create Custom Request (Opret tilpasset anmodning).
 3. Klik på Næste.
 4. Klik på Active Directory Enrollment Policy (Tilmeldingspolitik for Active Directory).
 5. Fra Template (Skabelon) skal du klikke på Web Server (Webserver).
 6. Sørg for, at Request format (Anmodningsformat) er PKCS #10, og klik derefter på Next (Næste).
 7. Klik på pilen, der vender nedad, ved siden af Details (Detaljer), og klik derefter på Properties (Egenskaber).
 8. Fra menuen Type skal du vælge følgende værdier, indtaste den tilsvarende værdi og derefter klikke på Add (Tilføj):
  Type Værdi
  Almindeligt navn Din virksomheds eller organisations navn
  Virksomhed Din virksomheds eller organisations navn
  Sted Din virksomheds eller organisations adresse
  Stat Den stat, hvor din virksomhed eller organisation har hjemsted
  Land Det land, hvor din virksomhed eller organisation har hjemsted
 9. Klik på fanen General (Generel), og indtast derefter et brugervenligt navn som du kan bruge til at henvise til certifikatet.
 10. Gå til fanen Private Key (Privat nøgle), klik på Key type (Nøgletype), og vælg derefter Make private key exportable (Gør det muligt at eksportere privat nøgle).
 11. Klik på OK og derefter på Next (Næste).
 12. Browse (Søg efter) den placering, hvor du vil gemme filen, indtast et File Name (Filnavn), og klik derefter på Finish (Udfør).

Din CSR er nu gemt i den fil, du har gemt på din lokale computer.

Denne proces opretter også en privat nøgle, som du skal bruge senere til at oprette en PFX-fil for at signere din kode eller driver.

Næste trin