Ring til os

Telefonnumre og åbningstider

Hjælpecenter

Udforsk vores ressourcer for onlinehjælp

Hjælp

GoDaddy Juridiske aftaler

 og politikker

Denne side indeholder link til aktuelle koncernpolitikker og aftaler for produkter og tjenester, som kan fås gennem GoDaddy. Klik på politikken/aftalen for at få vist de dokumenter, der vises på denne side.

GoDaddy
Aftale Om Universelle Servicebetingelser

22. maj 2018

LÆS DISSE UNIVERSELLE VILKÅR I TJENESTEAFTALEN OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG BEFØJELSER.

1. OVERSIGT

Denne aftale om de universelle servicevilkår (denne “aftale”) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") og dig, og træder i kraft fra datoen for din brug af dette website ("Site") eller datoen for den elektroniske accept.  Denne aftale fastsætter de generelle vilkår og betingelser for din brug af websitet og de produkter og tjenester, der købes eller åbnes via dette website (individuelt og kollektivt, “tjenesterne”), og er i tillæg til (ikke i stedet for) de specifikke vilkår og betingelser, der gælder for de pågældende tjenester.

The terms “we”, “us” or “our” shall refer to GoDaddy. The terms “you”, “your”, “User” or “customer” shall refer to any individual or entity who accepts this Agreement, has access to your account or uses the Services.  Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

2. ÆNDRING AF AFTALE, WEBSITE ELLER TJENESTER

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de sendes til dette website. Din brug af dette website eller tjenesterne, efter at sådanne ændringer eller modifikationer er foretaget, betragtes som din accept af denne aftale som senest revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som den senest reviderede, må du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) dette website eller tjenesterne. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail. Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne på din kundekonto (“konto”) opdaterede.  GoDaddy påtager sig intet ansvar med hensyn til manglende levering af en e-mailbesked, hvis grunden til dette er, at e-mailadressen ikke er korrekt.  Desuden kan GoDaddy opsige dine tjenester i tilfælde af, at du overskrider eller krænker vilkårene i denne aftale. GoDaddy forbeholder sig retten til at modificere, ændre eller afbryde ethvert aspekt af dette website eller tjenesterne, herunder, uden begrænsning, priser og gebyrer for det samme, til enhver tid.

3. BERETTIGELSE; BEMYNDIGELSE

Dette website og tjenesterne er kun tilgængelige for brugere(“brugere”), der kan indgå i lovligt bindende kontrakter under gældende lovgivning.  Ved at bruge dette website eller tjenesterne erklærer og garanterer du, at du er (i) mindst atten (18) år gammel, (ii) på andre måder anerkendt som værende i stand til at indgå i bindende kontrakter under gældende lov og (iii) ikke er en person, som ikke har lov til at købe eller modtage tjenesterne ifølge amerikansk lovgivning eller anden gældende jurisdiktion.

Såfremt du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed, garanterer du, at du har den juridiske myndighed til at binde en sådan virksomhed til de vilkår og betingelser, der er indeholdt i denne aftale, i hvilket tilfælde termerne "du", "din"," bruger" eller "kunde" henviser til en sådan virksomhedsenhed.  Hvis GoDaddy, efter din elektroniske accept af denne aftale, konstaterer, at du ikke har den juridiske myndighed til at binde en sådan virksomhed, vil du være personligt ansvarlig for forpligtelserne i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, betalingsforpligtelserne. GoDaddy er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af GoDaddy’s afhængighed af enhver instruktion, meddelelse, dokument eller kommunikation, som GoDaddy med rimelighed anser for at være ægte og som stammer fra en autoriseret repræsentant for din virksomhed. Hvis der er rimelig tvivl om ægtheden af en sådan instruktion, meddelelse, dokument eller kommunikation, forbeholder GoDaddy sig retten (men forpligter sig ikke) til at kræve yderligere godkendelse fra dig.  Du accepterer endvidere at være bundet af vilkårene i denne aftale om transaktioner indgået af dig, af enhver som optræder som din agent og af enhver, der bruger din konto eller tjenester, uanset om de er godkendt eller ej af dig.

4. DIN KONTO

For at få adgang til visse funktioner på dette website eller bruge visse tjenester, skal du oprette en konto. Du accepterer og garanterer over for GoDaddy, at alle oplysninger, du indsender, når du opretter en konto, er nøjagtige, aktuelle og komplette, og at du vil holde dine kontooplysninger nøjagtige, aktuelle og komplette.  Hvis GoDaddy har grund til at tro, at dine kontooplysninger er usande, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, forbeholder GoDaddy sig retten til efter eget skøn at suspendere eller opsige din konto.   Du er eneansvarlig for den aktivitet, der opstår på din konto, uanset om den er godkendt af dig eller ej, og du skal sikre dine kontooplysninger, herunder uden undtagelse, dit kundenummer/login, adgangskode, betalingsmetode (er) (som defineret nedenfor) og kunde-PIN-kode.  Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler GoDaddy, at du ændrer din adgangskode og kunde-PIN-kode mindst en gang hver sjette (6) måned for hver konto. Du skal straks underrette GoDaddy om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret adgang til din konto. GoDaddy vil ikke være ansvarlig for tab, du lider på grund af uautoriseret brug af din konto. Du kan imidlertid være ansvarlig for tab, som GoDaddy eller andre pådrager sig i forhold til din konto, uanset om dette er forårsaget af dig eller en autoriseret eller uautoriseret person.

5. GENERELLE ORDENSREGLER

Du anerkender og accepterer, at:

i.          Din brug af dette website og tjenesterne, herunder eventuelt indhold, du indsender, skal overholde denne aftale og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og bestemmelser.

ii.          Du må ikke indsamle eller udnytte (eller tillade en anden at indsamle eller udnytte) noget brugerindhold (som defineret nedenfor) eller ikke-offentlige eller personligt identificerbare oplysninger om en anden bruger eller person eller enhed uden deres udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. 

iii.          Du vil ikke anvende dette website eller tjenesterne på en måde (som bestemt af GoDaddy udelukkende efter eget skøn), som:

  • Er ulovligt, eller fremmer eller opfordrer til ulovlig aktivitet;
  • Promoverer, opfordrer til eller tager del i børnepornografi eller udnyttelse af børn.
  • Fremmer, opfordrer til eller engagerer sig i terrorisme, vold mod mennesker, dyr eller ejendom;
  • At promovere, opfordre til eller engagere sig i nogen form for spam eller anden uønsket masseforsendelse eller hacking eller cracking af computer eller netværk.
  • Overtræder Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 (Lov til beskyttelse af forbrugere ved onlinekøb af farmaceutiske midler) eller lignende lovgivning, eller promoverer, opfordrer til eller tager del i salg eller distribution af receptpligtig medicin uden gyldig recept;
  • Overtræder loven fra 2017 om bekæmpelse af seksuel menneskehandel eller lignende lovgivning, eller fremmer prostitution og/eller sexhandel;
  • Overtræder en anden brugers eller anden persons eller enheds intellektuelle ejendomsrettigheder;
  • Krænker en anden brugers eller en anden persons eller enheds personlige oplysninger eller rettigheder, eller bryder tavshedspligt, som du er bundet af i forhold til en anden bruger eller anden person eller enhed;
  • Griber ind i driften af dette website eller de tjenester, der findes på websitet.
  • Indeholder eller installerer virusser, orme, fejl, trojanske heste eller anden kode, filer eller programmer, der er designet til eller i stand til at afbryde, beskadige eller begrænse funktionaliteten af software eller hardware; eller
  • Indeholder usandt eller vildledende sprog eller ikke-underbygget eller komparative krav vedrørende GoDaddy ellerGoDaddy’s tjenester.

iv.         Du må ikke kopiere eller distribuere nogen del af dette website eller tjenesterne i noget medie, med undtagelse af hvad der er udtrykkeligt godkendt af GoDaddy.

v.         Du må ikke modificere eller ændre nogen dele af dette website eller de tjenester, der findes på websitet eller nogen af dets relaterede teknologier.

vi.         Du får ikke adgang til GoDaddy’s indhold (som defineret nedenfor) eller brugerindhold gennem anden teknologi eller midler end gennem dette website, eller som GoDaddy kan udpege.

vii.         Du accepterer at sikkerhedskopiere alt dit brugerindhold, så du kan få adgang til og bruge det, når det er nødvendigt. GoDaddy garanterer ikke at sikkerhedskopiere nogen konto eller noget brugerindhold, og du accepterer risikoen for tab af alt dit brugerindhold.

viii.         Du vil ikke videresælge eller udbyde tjenesterne til kommercielle formål, herunder enhver af GoDaddy’s relaterede teknologier, uden GoDaddy's  udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

ix.        Du accepterer ikke at omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre de sikkerhedsmæssige funktioner på dette website eller tjenesterne fundet på dette website (inklusive uden begrænsninger de funktioner, som forhindrer eller begrænser kopiering af alt GoDaddy’s indhold eller brugerindhold) eller tvinge begrænsninger på brugen af websitet eller de tjenester, der findes på dette website, GoDaddy’s indhold eller brugerindholdet deri.

x.          Du accepterer at fremvise et billede-id udstedt af de offentlige myndigheder, og/eller et virksomheds-id, udstedt af de offentlige myndigheder, så din identitet kan bekræftes, når du anmodes herom.

xi.          Du er klar over, at GoDaddy fra tid til anden kan ringe til dig om din konto, og at du i forbindelse med sådanne opkald kan blive udsat for et optaget opkald, hvilket du accepterer i henhold til gældende lovgivning, og vores begrænsninger og forpligtelser derunder, herunder, hvor det er tilladt, at registrere alle sådanne opkald uanset om GoDaddy under et bestemt opkald beder om dit samtykke til at optage et sådant opkald.  Du anerkender og accepterer yderligere, at i den grad det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, at sådanne optagelser kan indsendes som bevismateriale i forbindelse med enhver retlig procedure, hvor GoDaddy er en partVed at oplyse dit telefon- eller mobilnummer accepterer du også at modtage marketingrelaterede telefonopkald fra eller på vegne af GoDaddy, der kan indledes af et system til automatisk telefonopringning og/eller kan gøre brug af en kunstig eller forudindspillet stemme. Du forstår, at det at afgive samtykke, ikke er en betingelse for at købe noget produkt eller nogen tjeneste fra GoDaddy.  Ved at oplyse dit mobiltelefonnummer, accepterer du ligeledes at modtage marketingbeskeder via SMS fra, eller på foranledning af GoDaddy, som muligvis bliver sendt fra et automatisk telefonopringningssystem. Du forstår, at det at afgive samtykke, ikke er en betingelse for at købe noget produkt eller nogen service fra GoDaddy. Gebyrer for beskeder og data kan være gældende.

6. BESKYTTELSE AF DINE OPLYSNINGER

GoDaddy tilbyder dig visse hostede tjenester, der kan involvere indsendelse, indsamling og/eller brug af personligt identificerende eller identificerbare oplysninger om dig og dine egne kunder (“Dine oplysninger”) i løbet af din brug af disse tjenester (“Omfattede tjenester”). Dine oplysninger, med henblik på dette afsnit, udelukker ethvert brugerindhold. GoDaddy’s databehandlingstillæg (“DPA”), som hermed indarbejdes som reference og gælder for de omfattede tjenester, er beregnet til at give dig kontraktlig sikkerhed for, at vi har robuste mekanismer til at sikre overførsel af dine data, herunder overførsel af dine data fra EØS til de omfattede tjenester, og det imødekommer kravet i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

I forbindelse med DPA’en og standardkontraktbestemmelserne, der er vedhæftet DPA’en (når og som relevant), betragtes du (og dine relevante datterselskaber) som registeransvarlig/ dataeksportør, og din accept af servicevilkårene for dækning af de omfattede tjenester ved købstidspunktet for eventuelle omfattede tjenester vil også blive behandlet som din anerkendelse og accept af DPA’en og dens bilag (herunder standardkontraktbestemmelserne og tilhørende bilag). Hvis du ønsker at udskrive, underskrive eller returnere en fysisk kopi af DPA’en, så kan du sende en anmodning via e-mail til privacy@godaddy.com   

De omfattede tjenester, som er defineret i dette afsnit og i DPA, omfatter hostede tjenester, der er underlagt vilkårene og betingelserne i de følgende aftaler: (1) Registrering af domænenavn, (2) E-mailmarkedsføringstjenester, (3) Hjemmesideprogram, (4) Hosting, (5) Online bogføring, (6) Webshop/Genvej til kassen, (7) Smartline og (8) Hjemmesideprogram.   

7. BRUGERINDHOLD

Nogle af funktionerne på dette website eller tjenesterne, herunder de tjenester, der er hostet med GoDaddy, kan give brugere mulighed for at se, opslå, offentliggøre, dele, gemme eller administrere (a) ideer, meninger, anbefalinger eller rådgivning via indlæg i fora, indhold indsendt i forbindelse med en konkurrence, produktanmeldelser eller anbefalinger eller fotos, der er en del af en social medie begivenhed eller aktivitet (“Brugerindlæg”), eller (b) litterært, kunstnerisk, musikalsk eller andet indhold, herunder, men ikke begrænset til, billeder og videoer (sammen med brugerindlæg, “Brugerindhold”).  Alt indhold indsendt via din konto bliver betragtet som brugerindhold.  Ved at opslå eller udgive brugerindhold på dette website eller på eller via tjenesterne, erklærer og garanterer du over for GoDaddy (i) at du har alle nødvendige rettigheder til at distribuere brugerindhold via dette website eller via tjenesterne, enten fordi du er forfatter til brugerindholdet og har ret til at distribuere det, eller fordi du har de relevante distributionsrettigheder, licenser, tilladelser og/eller tilladelser til brug, på skrift, fra ejeren af ophavsretten eller en anden ejer af brugerindholdet, og (ii) at brugerindholdet ikke krænker en tredjeparts rettigheder. Du er alene ansvarlig for alt dit brugerindhold, eller brugerindhold, der indsendes via din konto, og konsekvenserne af og kravene til at distribuere det.

Brugerindlæg.  Du anerkender og accepterer, at dine brugerindlæg er helt frivillige, at de ikke indeholder fortroligt indhold eller forpligter GoDaddy til at behandle dine brugerindlæg som fortrolige eller hemmelige, at GoDaddy ikke har nogen forpligtelse, enten udtrykkeligt eller underforstået, til at udvikle eller bruge dine brugerindlæg, og at du ikke vil kræve kompensation for nogen forsætlig eller utilsigtet brug af dine brugerindlæg, og at GoDaddy kan arbejde på samme eller lignende indhold, måske allerede har viden om sådant indhold fra andre kilder, har et simpelt ønske om at udvikle dette (eller lignende) indhold alene eller kan have taget eller vil tage andre handlinger.

GoDaddy ejer de eksklusive rettigheder (herunder alle immaterielle eller andre ejendomsrettigheder) til brugerindlæg, der bliver opslået på dette website, og er berettiget til ubegrænset at bruge og formidle brugerindlæg, der bliver opslået på dette website til et hvilket som helst formål, det være sig kommercielt eller andet, uden godkendelse fra eller kompensation til dig eller en anden person.

BRUGERINDHOLD ANDET END BRUGERINDSENDELSER.  Ved at opslå eller udgive brugerindhold på dette website eller via tjenesterne autoriserer du herved, at GoDaddy bruger den intellektuelle ejendomsret og andre ejendomsrettigheder i og til dit brugerindhold for at muliggøre inklusion og brug af brugerindholdet på den måde, det er påtænkt af dette website og denne aftale.  Du giver hermed GoDaddy en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, afgiftsfri, underlicenserbar (via flere niveauer) og overdragelig licens til at bruge, reproducere, distribuere, udarbejde afledte arbejder af, kombinere med andre arbejder, vise og udføre dit brugerindhold i forbindelse med dette website, tjenesterne og GoDaddy’s (og GoDaddy’s datterselskaber’) selskab(er), herunder, ikke begrænset til, til at promovere og videredistribuere hele eller dele af dette website i ethvert medieformat og via enhver mediekanal uden begrænsninger af nogen art, og uden betaling eller anden modydelse af nogen art eller uden tilladelse eller underretning til dig eller en tredjepart. Du tildeler desuden enhver bruger af dette website en ikke-eksklusiv licens til adgang til dit brugerindhold (med undtagelse af det brugerindhold, du angiver som værende “privat” eller “beskyttet med adgangskode”) via dette website, og til at bruge, reproducere, distribuere, udarbejde afledte arbejder af, kombinere med andre arbejder, vise og udføre dit brugerindhold som tilladt via funktionaliteten på dette website og ifølge denne aftale. Ovenstående licenser, som er tildelt af dig til dit brugerindhold, ophører inden for en forretningsmæssig rimelig tid, efter du har fjernet eller slettet dit brugerindhold fra dette website. Du er indforstået med og accepterer dog, at GoDaddy kan bevare (men ikke distribuere, vise eller oprette) serverkopier af dit brugerindhold, der er fjernet eller slettet. Ovennævnte licenser, som er tildelt af dig til dit brugerindhold, er evige og uigenkaldelige.  Uanset hvad der i modsat fald står heri, kan GoDaddy ikke bruge brugerindhold, der er betegnet som “privat” eller “er beskyttet med adgangskode” af dig med det formål at promovere dette website eller GoDaddy’s (eller GoDaddy’s datterselskaber’) selskab(er). Hvis du har et website eller andet indhold, der er hostet af GoDaddy, opretholder du alle dine ejerskabs- eller licensrettigheder over brugerindholdet.

8. TILGÆNGELIGHED AF WEBSITE/TJENESTER

Vi vil under nærværende aftales vilkår og betingelser samt vores øvrige politikker og bestemmelser gøre en kommercielt rimelig indsats for at stille dette website og tjenesterne til rådighed fireogtyve (24) timer i døgnet, syv (7) dage om ugen. Du godkender og accepterer, at dette website fra tid til anden ikke er tilgængeligt eller ude af drift af en eller anden årsag, herunder, men ikke begrænset til, fejlfunktion i udstyr, periodisk vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger, som vi foretager fra tid til anden, eller årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol, eller som ikke med rimelighed kunne forudsiges, herunder, men ikke begrænset til, afbrydelse eller fejl på telekommunikation eller digitale transmissionsforbindelser, fjendtlige netværksangreb, netværksoverbelastninger eller andre fejl. Du godkender og accepterer, at vi ikke har nogen kontrol over tilgængeligheden af dette website eller tjenesten på en kontinuerlig eller uafbrudt basis, og at vi ikke påtager os noget erstatningsansvar i forhold til dig eller en anden part med hensyn dertil.

9. PRODUKTKREDITTER

Hvis du får tildelt en a produktkredit (“kredit”), uanset om denne er beregnet til indfrielse ved køb af et specifikt produkt eller gratis ved køb af et andet produkt (“købt produkt”), anerkender du og samtykker du i at kreditten kun er gyldig i et (1) år, kun er tilgængelig ved gyldigt køb og kan blive annulleret i tilfælde af, at det købte produkt er slettet, annulleret, overført eller ikke fornyet. Kreditten vil udløbe et (1) år fra datoen for købet af det købte produkt, hvis kreditten ikke er blevet indløst.  I tilfælde af at kreditten er indfriet efter den oprindelige abonnementsperiode, vil produktet automatisk blive fornyet til den på det tidspunkt gældende pris, indtil produktet annulleres. Hvis du ønsker at annullere automatisk fornyelse af produktet, kan du gøre dette ved at gå til din konto eller ved at kontakte kundeservice.  I tilfælde af at et købt produkt inkluderer et gratis domænenavn, og du annullerer det købte produkt, vil prisen for domænenavnet blive trukket fra refusionsbeløbet. Prisen er den pris domænenavnet er opført til på GoDaddy’s hjemmeside. Kampagner, rabatter og andre discounts er ikke gældende. For kredit-problemer, der angår et gratis produkt ved køb af et andet produkt, anerkender du og samtykker du i, at vi kan bytte din kredit for et tilsvarende produkt efter eget skøn. 

10. OVERVÅGNING AF INDHOLD; POLITIK FOR OPHØR AF KONTO

GoDaddy screener normalt ikke brugerindholdet på forhånd (uanset om det er sendt til et website hostet af GoDaddy eller opslået på dette website). GoDaddy forbeholder sig imidlertid retten til (men er ikke forpligtet til) at gøre det og afgøre, om dele af brugerindholdet er relevant og/eller overholder denne aftale. GoDaddy kan fjerne enhver del af brugerindholdet (enten det er sendt til et website hostet af GoDaddy eller opslået på dette website) og/eller opsige en brugers adgang til dette website eller de tjenester, der findes på dette website, eller mulighed for at opslå eller udgive materiale, der overtræder denne aftale, eller på anden måde overtræder denne aftale (som bestemt af GoDaddy efter eget absolutte valg), til enhver tid og uden forudgående varsel. GoDaddy kan også annullere en brugers adgang til dette website eller de tjenester, der findes på dette website, hvis GoDaddy har grund til at tro, at brugeren er en vaneforbryder.  Hvis GoDaddy ophæver din adgang til dette website eller de tjenester, der findes på dette website, kan GoDaddy efter eget valg fjerne og tilintetgøre alle data og filer, du har gemt på serverne.

11. AFBRUDTE TJENESTER, POLITIK ANGÅENDE OPHØR

GoDaddy forbeholder sig retten til at stoppe med at tilbyde eller levere enhver tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt, af enhver årsag, og uden forudgående besked herom. Selvom GoDaddy bestræber sig på at levere maksimal levetid for alle sine tjenester, er der tidspunkter hvor de tjenester vi tilbyder ophører eller ikke længere er levedygtige (End-of-Life, EOL). Hvis dette er tilfældet, vil produktet eller tjenesten ikke længere på nogen måde understøttes af GoDaddy fra og med EOL-datoen.

Meddelelse og migrationI tilfælde af at en tjeneste, vi tilbyder, har nået, eller vil nå, EOL, vil vi bestræbe os på at meddele dig herom mindst 30 dage før EOL-datoen. Det er dit ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler til at erstatte tjenesten ved at migrere til en ny tjeneste før EOL-datoen, eller helt at høre op med at være afhængig af denne tjeneste før EOL- datoen. I begge tilfælde vil GoDaddy enten tilbyde dig en tilsvarende tjeneste, som du kan migrere til i den resterende købsperiode, en butikskredit beregnet på den resterende købsperiode eller en refusion beregnet på den resterende købsperiode, hvilket helt og alene er GoDaddys valg og beslutning. GoDaddy kan, med eller uden varsel, overføre dig til den nyeste version af tjenesten, hvis den er tilgængelig. Du accepterer, at påtage dig det fulde ansvar for alle tab eller skader forårsaget af en sådan overførsel.

Intet ansvarGoDaddy har intet ansvar over for dig eller en mulig tredjepart med hensyn til ændringer, suspensioner eller ophør af enhver tjeneste vi måtte udbyde eller formidle adgang til.

12. BETATJENESTER

Fra tid til anden kan GoDaddy tilbyde nye tjenester (begrænsede preview-tjenester eller nye funktioner til eksisterende tjenester) i en prælancerings-version. Nye tjenester, nye funktioner til eksisterende tjenester eller begrænsede preview-tjenester er kendt, individuelt og kollektivt, som “betatjenester”. Hvis du vælger at bruge nogen af betatjenesterne, så er din brug af betatjenesterne underlagt de følgende vilkår og betingelser: (i) Du anerkender og accepterer, at betatjenesterne er prælancerings-versioner og muligvis ikke fungerer ordentligt; (ii) du anerkender og accepterer, at din brug af betatjenesterne kan udsætte dig for en ualmindelig risiko for operationelle fejl; (iii) betatjenesterne stilles til rådighed, som de er, så vi anbefaler ikke at anvende dem i produktion eller missionskritiske miljøer; (iv)GoDaddy forbeholder sig retten til at tilpasse, ændre eller afbryde ethvert aspekt af betatjenesterne til enhver tid; (v) kommercielle versioner, der udgives af betatjenesterne, kan ændres væsentligt, og programmer, der anvender eller kører med betatjenesterne, virker måske ikke med den kommercielt udgivne version eller følgende versioner; (vi) GoDaddy kan begrænse tiden til kundesupport, der er dedikeret til at yde støtte til betatjenester; (vii) du anerkender og accepterer at give omgående feedback vedrørende din oplevelse af betatjenesterne i et format, der med rimelighed anmodes om, inklusive oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan reproducere de fejl eller problemer, du oplever. Du anerkender og accepterer, at vi kan bruge din feedback til ethvert formål, inklusive produktudviklingsformål. På vores forespørgsel sender du kommentarer til os, som vi kan anvende offentligt til presse- og marketingmaterialer. Enhver intellektuel ejendomsret, der er forbundet med din feedback eller som er følge af din brug af betatjenesterne, ejes udelukkende af GoDaddy; (viii) Du anerkender og accepterer, at alle oplysninger vedrørende din brug af betatjenesterne, herunder dine erfaringer med og meninger om betatjenesterne, er fortrolige og kan muligvis ikke videregives til en tredjepart eller bruges til andre formål end at give feedback til GoDaddy; (ix) betatjenesterne stilles til rådighed “som de er”, “som tilgængelige” og “med alle fejl”.   I videst muligt omfang tilladt efter lov, fraskriver GoDaddy sig alle garantier, juridiske, udtalte eller underforståede, med hensyn til betatjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, nogen underforståede garantier om titel, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

13. GEBYRER OG BETALINGER

Du accepterer, at din betalingsmetode kan blive opkrævet af en af vores tilknyttede enheder. Hvis din betaling i løbet af et køb identificeres som blivende behandlet i USA, behandles din transaktion af GoDaddy.com, LLC,; hvis din betaling identificeres som blivende behandlet i Canada, behandles din transaktion af GoDaddy Domains Canada, Inc.; hvis din betaling identificeres som blivende behandlet i Storbritannien, behandles din transaktion af GoDaddy Europe, Ltd.; hvis din betaling identificeres som blivende behandlet i Indien, behandles din transaktion af GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Hvis din betaling i løbet af dit køb identificeres som blivende behandlet i et land, der ikke er angivet ovenfor, kan din transaktion blive behandlet af en enhed i det angivne land, der er tilknyttet vores lokale udbyder af betalingstjenester, og vil være underlagt bestemmelserne i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUSIVE VILKÅR FOR AUTOMATISK FORNYELSE

Betalingen forfalder på bestillingstidspunktet. Kan ikke refunderes. Du accepterer at betale alle beløb, der opkræves for tjenesterne, når du bestiller dem. Beløb kan ikke refunderes, medmindre andet er angivet i refusionspolitikken.

Prisændringer. GoDaddy forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre eller justere priserne og gebyrerne på ethvert tidspunkt. Sådanne ændringer eller justeringer opslås online på dette website og er gyldige med øjeblikkelig virkning uden at vi sender yderligere meddelelser til dig.  Hvis du har købt eller erhvervet tjenester for en periode på måneder eller år, træder pris- eller gebyrændringerne i kraft, når de relevante tjenester skal fornys, som beskrevet yderligere nedenfor. 

Betalingstyper. Medmindre det er forbudt i henhold til en produktspecifik aftale, kan du betale for tjenesterne ved at benytte en af følgende betalingsmetoder: (i) gyldigt kreditkort, (ii) Good As Gold Prepaid Services (defineret nedenfor); (iii) elektronisk betaling fra din personlige konto eller forretningskonto, som passende (og som defineret nedenfor), (iv) PayPal, (v) International Payment Option (som defineret nedenfor) eller (vi) via butikskredit, hvis det er relevant (og som defineret nedenfor), eller enhver anden “ betalingsmetode”.  Funktionen “Express Checkout” placerer automatisk en ordre for den gældende service og opkræver din kontos gemte primære betalingsmetode. En bekræftelse af denne ordre vil blive sendt til den e-mail-adresse, der er tilknyttet din konto. Din gemte betalingsmetode skal være gyldig, hvis du har aktive tjenester tilknyttet din konto. Desuden accepterer du, at stedet, hvor dine betalinger bliver behandlet, kan variere afhængigt af hvilken betalingsmetode du har valgt, eventuelle ændringer eller opdateringer til dine betalingsmetoder eller baseret på den valuta, du har angivet i forbindelse med din betalingsmetode.

Refusioner udstedt. Du accepterer, at når refusioner udstedes til din betalingsmetode, så vil GoDaddy's udstedelse af en refusionskvittering kun bekræfte, at GoDaddy har overført din refusion til den betalingsmetode, der blev opkrævet på tidspunktet for det oprindelige salg, og at GoDaddy ikke har kontrol over, hvornår refusionen vil være tilgængelig på din betalingsmetodes saldo. Du anerkender og accepterer yderligere, at betalingsudbyderen og/eller den enkelte udstedende bank, der er knyttet til din betalingsmetode, etablerer og regulerer tidsrammerne for overførelsen af din refusion, og at sådanne tidsrammer for overførelse af refusion kan variere fra fem (5) hverdage til en fuld faktureringscyklus eller længere. 

Såfremt der udstedes en refusion til din betalingsmetode, og betalingsformidleren, behandleren af betalingen eller en individuel udstedende bank, der er knyttet til din betalingsmetode, har begrænsninger på refusioner, herunder, men ikke begrænset til, begrænsninger vedrørende tidsligheden af refusionen eller antallet af tilladte refusioner, forbeholder GoDaddy sig retten til, efter sit eget absolutte skøn, at udstede refusionen enten (i) i form af en kredit i butikken; eller (ii) via udstedelse af en GoDaddy-check, som vil blive sendt til den postadresse, der findes på din konto; (iii) eller i nogle jurisdiktioner, som bankoverførsel, når betalingsformidleren ikke kan refundere tilbage til betalingsmetoden.  GoDaddy  har også ret til at tilbyde en butikskredit til kunder, der søger refusion, selvom der ikke er nogen begrænsninger for refusioner pålagt af betalingsmetoden. 

Månedlige faktureringsdato. Hvis du bliver faktureret månedligt, vil din månedlige faktureringsdato være baseret på datoen i den måned, hvor du købte tjenesterne, medmindre denne dato ligger efter den 28. i måneden. I dette tilfælde vil faktureringsdatoen være den 28. hver måned. 

Automatisk fornyelse af vilkårene. Med undtagelse af hvad der er påkrævet ved lov, opbevarer GoDaddy ingen papirkopier eller elektroniske kopier af fuldmagter, gældende kendelser eller instruktionsblanketter og/eller enhver underskrevet aftale, der angår din brug af vores automatiske fornyelsesservice, og vi kan derfor ikke levere sådanne dokumenter på anmodning herom. Du kan se eller ændre indstillingerne for automatisk fornyelse til enhver tid ved at logge ind på din GoDaddy-konto.

For at sikre, at du ikke oplever en afbrydelse eller tab af tjenester, tilbydes du automatisk fornyelse af alle tjenesterne.  Med undtagelse af årsager,  der er beskrevet  nedenfor i dette afsnit, vil automatisk fornyelse af gældende tjeneste blive fornyet automatisk ved udløbet af den nuværende periode, for en fornyelsesperiode, der gælder i lige så lang tid, som den seneste serviceperiode (undtagen for domænenavne, der kan fornys i lighed med den oprindelige serviceperiode). For eksempel, hvis din seneste serviceperiode gælder i et år, så vil din fornyelsesperiode også gælde i et år.  Imidlertid, i tilfælde af at fornyelsen med den gemte betalingsmetode slår fejl, kan GoDaddy  forsøge at forny den gældende tjeneste for en periode, der er kortere end den oprindelige abonnementsperiode, i det omfang det er nødvendigt for at transaktionen kan gennemføres. 

Medmindre du slår automatisk fornyelse fra, vil GoDaddy automatisk forny den pågældende tjeneste, når tiden er inde for fornyelse og vil fakturere den betalingsmetode, du har angivet på din konto hos GoDaddy til GoDaddy’s gældende priser på det tidspunkt, som du anerkender og accepterer kan være højere eller lavere end priserne for den oprindelige serviceperiode.  For at kunne se de fornyelsesindstillinger, der gælder for dig og dine tjenester, skal du blot gå til din kontoadministration på dette website og følge de trin, du finder her.&nbps Hvis du ikke ønsker at nogen tjenester fornys automatisk, kan du vælge at annullere fornyelse. I dette tilfælde vil dine tjenester stoppe når den pågældende periode udløber, medmindre du manuelt fornyr dine tjenester forud for udløbsdatoen (i sådanne tilfælde vil tjenesterne igen blive indstillet til automatisk fornyelse). &npsb;Med andre ord, hvis du vælger at annullere dit produkt og glemmer manuelt at forny dine tjenester før de udløber, kan du opleve en afbrydelse eller tab af tjenester, og GoDaddy er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart herfor.

Herudover kan GoDaddy deltage i “gentagne faktureringsprogrammer” eller “kontoopdateringstjenester” der er støttet af din kreditkortudbyder (og som ultimativt er afhængig af din banks deltagelse).  Hvis vi ikke er i stand til at fakturere din eksisterende betalingsmetode, kan din kreditkortudbyder (eller din bank) give os besked angående opdateringer af dit kreditkortnummer og/eller udløbsdato, eller de kan automatisk opkræve beløbet på dit nye kreditkort på vores vegne uden at give os besked herom.  I overensstemmelse med krav for gentagne faktureringsprogrammer, hvis vi får besked om en opdatering af dit kreditkortnummer og/eller -udløbsdato, vil GoDaddy automatisk opdatere din betalingsprofil på dine vegne. GoDaddy giver ingen garantier om, at vi vil bede om eller modtage opdaterede kreditkortoplysninger. Du anerkender og accepterer at du er eneansvarlig for at modificere og vedligeholde dine kontoindstillinger, inklusive, men ikke begrænset til, at (i) annullere produkter og (ii) sikre at din/dine forbundne betalingsmetode/betalingsmetoder er opdaterede og gyldige.  Desuden anerkender og accepterer du, at enhver udeladelse dette kan resultere i afbrydelse eller tab af tjenester, og at GoDaddy er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart herfor. 

Hvis af nogen grund GoDaddy ikke kan opkræve din betalingsmetode for hele det skyldige beløb, eller hvis GoDaddy modtager en meddelelse om tilbagebetaling, tilbageførsel, betalingstvist eller pålægges en bøde for ethvert gebyr, som tidligere er blevet opkrævet på din betalingsmetode, accepterer du, at GoDaddy kan anvende alle tilgængelige lovlige midler til at opnå betaling, herunder, men ikke begrænset til, øjeblikkelig annullering uden forudgående varsel af eventuelle domænenavne eller tjenester, der er registreret eller fornyet på dine vegne.  GoDaddy forbeholder sig også retten til at opkræve rimelige administrative gebyrer (i) for opgaver, som GoDaddy udfører ud over det normale omfang af sine tjenester, (ii) for yderligere tid og/eller omkostninger, som GoDaddy kan påføres for at levere sine tjenester og/eller (iii) for din manglende overholdelse af denne aftale (som bestemt af GoDaddy efter eget absolutte valg). Typiske scenarier for administrations- eller behandlingsgebyrer omfatter, men er ikke begrænset til, (i) kundeserviceproblemer, der kræver ekstra tid eller opmærksomhed fra personalets side, (ii) UDRP-handling(er) i forbindelse med dit/din(e) domænenavne og/eller tvister, der kræver revisor- eller advokatbistand, uanset om disse udføres af GoDaddy’s personale eller eksterne firmaer, der anvendes af GoDaddy, (iii) dækning af alle omkostninger og gebyrer, herunder omkostninger for tjenesten, som GoDaddy pådrager sig som et resultat af tilbageførsler eller andre betalingstvister, der skyldes dig, din bank eller behandleren af din betalingsmetode. Disse administrationsgebyrer eller behandlingsgebyrer faktureres den betalingsmetode, som du har registreret hos GoDaddy.

GoDaddy kan tilbyde produktniveau-priser i forskellige valutaer. Transaktionen behandles i den valgte valuta, og prissætningen, der vises under check-out processen, er det faktiske beløb, der er indsendt til betaling.  For visse betalingsmetoder kan udstederen af din betalingsmetode opkræve et udenlandsk transaktionsgebyr eller et andet gebyr, som kan føjes til det endelige beløb, der vises på din kontoudskrift eller som er posteret som et særskilt beløb. Kontakt udstederen af din betalingsmetode for flere oplysninger. Uanset den valgte valuta anerkender og accepter du desuden, at du kan blive opkrævet moms ("Moms"), moms på varer og ydelser ("GST") eller andre lokale gebyrer eller afgifter baseret på din bank og/eller det land, der er angivet i afsnittet med din faktureringsadresse.

(B) REFUSIONSPOLITIK

Produkter og tjenester, der kan udbetales refusion for, er beskrevet her (“Refusionspolitik”). 

(C) FORUDBETALTE GOOD AS GOLD-TJENESTER

Oplysninger om tjenester. Hvis du bruger Good As Gold-betalingstjenesten, kan du overføre penge til GoDaddy for at finansiere din Good As Gold forudbetalte servicekonto (“Good As Gold-konto”). Du kan derefter bruge din Good As Gold-konto til at købe enhver tjeneste. Du kan indsætte penge på din Good As Gold-konto via bankoverførsler.

Du accepterer, at midler, der overføres til din Good As Gold-konto, opbevares af GoDaddy og vil ikke tilfalde eller betale renter til din fordel. I det omfang, der måtte påløbe renter, anerkender og accepterer du, at GoDaddy er berettiget til at modtage og beholde sådanne beløb til dækning af udgifter i forbindelse med forudbetalte Good As Gold-tjenester.

Du accepterer, at alle transaktioner, der udføres med brug af forudbetalte Good As Gold-tjenester udføres i amerikanske dollars.

Din Good As Gold-konto skal indledningsvis finansieres med et startbeløb svarende til mindst 1000 USD.

Alle betalinger skal være for det fulde beløb, der blev opkrævet på købstidspunktet.    

Oplysninger om overførsel. Elektroniske overførsler kan startes i fremmed valuta til finansiering af din Good As Gold-konto. Den naturlige valuta for Wild West Domains’ bankkonto er dog amerikanske dollar. Overførsler i udenlandsk valuta omregnes automatisk til og indsættes i amerikanske dollars. Bemærk, at der kan blive opkrævet vekselgebyrer. 

Du accepterer, at du skal afholde alle gebyrer i forbindelse med overførsler, både ind- og udgående, i forbindelse med din Good As Gold-konto. Eventuelle ikke-amerikanske elektroniske overførsler kan være pålagt gebyrer fra din bank, formidlende banker eller GoDaddy’s bank, hvilket kan reducere det pengebeløb, der modtages af GoDaddy’s bank og efterfølgende indsættes på din Good As Gold-konto. Du giver hermed udtrykkeligt  GoDaddy tilladelse til at (i) hæve et beløb, der svarer til de overføringsgebyrer, som GoDaddy bliver opkrævet i forbindelse med modtagelsen af din betaling fra din Good As Gold-konto og/eller (ii) at opkræve et servicegebyr på tyve USD (20 USD) (“servicegebyr”) i forbindelse med annullering af din Good As Gold-konto.  Alle gebyrer kan ændres til enhver tid. Sådanne ændringer bliver opslået online og træder i kraft øjeblikkeligt uden yderligere krav om at give dig besked.

Du kan når som helst verificere de resterende midler på din Good As Gold-konto ved at gå til din  konto eller via indkøbsvognen. Hvis du beslutter dig for at opsige din Good As Gold-konto (eller hvis GoDaddy vælger at opsige din Good As Gold-konto på grund af en overtrædelse af vilkårene i Good As Gold-tjenesteaftalen), refunderes saldoen på din Good As Gold-konto uden servicegebyr.

Yderligere midler kan føjes til din Good As Gold-konto til enhver tid.

Din brug af forudbetalte Good As Gold-tjenester. Brug af midler på din Good As Gold-konto kan kun foretages gennem GoDaddy-købsprocessen på GoDaddy’s website. Køb kan ikke gennemføres, medmindre der er tilstrækkelige midler til rådighed på din Good As Gold-konto på købstidspunktet til at dække hele købsbeløbet, herunder eventuelle relaterede gebyrer som angivet heri eller i andre relevante aftaler.

(D) BETAL MED CHECK (ELEKTRONISK CHECK)

Ved at benytte GoDaddy’s betal med check-mulighed (“Betal med check”) kan du købe GoDaddy’s tjenester ved brug af en elektronisk check (fra din personlige konto eller virksomhedskonto(“Checkkonto”), afhængig af relevans). I forbindelse dermed accepterer du og giver tilladelse til, at Certegy Check Services, Inc. (“Check Services Provider”) debiterer det fulde beløb af dit køb fra din checkkonto, og at beløbet ikke kan refunderes. Check Services Provider foretager en elektronisk beløbsoverførsel (“EFT”) eller opretter en bankcheck, som forevises din bank eller finansielle institution til betaling fra din checkkonto. Checkkontoen skal være fra en finansiel institution i USA, og checken skal udstedes i amerikanske dollars. Dollar.

Det er dit ansvar at holde din bankkonto opdateret, og at der er midler til rådighed. Du accepterer at (i) Check Services Provider eller GoDaddy forbeholder sig retten til at afvise en transaktion af en eller anden grund (herunder, men ikke begrænset til, betalinger, der ikke gennemføres som følge af, at din bankkonto ikke længere eksisterer eller har tilstrækkelige midler) og (ii) at hverken Check Services Provider eller GoDaddy er ansvarlig for dig eller en tredjepart vedrørende det samme. Hvis Check Services Provider af en eller anden grund ikke kan hæve hele det skyldige beløb for de leverede tjenester, accepterer du, at Check Services Provider og GoDaddy kan forfølge alle lovligt tilgængelige midler for at inddrage betalingen (plus eventuelle gebyrer).  GoDaddy er ikke ansvarlig for Check Services Providers handlinger. Du accepterer, at hvis checken fra EFT eller banken returneres ubetalt, betaler du et servicegebyr i overensstemmelse med de love om godtgørelse, der er gældende i USA. Stat. En hjælpeartikel, der beskriver en Check Services Provider og gengiver de serviceafgifter, der er nævnt ovenfor, kan findes her. Disse gebyrer kan debiteres din bankkonto ved hjælp af en EFT eller bankanvisning. Dollar.

GoDaddy og dets serviceudbydere, inklusive, men ikke begrænset til, Check Services Provider  og Complete Payment Recovery Services, Inc., kan sende dig beskeder via e-mail, post, SMS, MMS, tekstbeskeder, opslag på tjenester eller andre rimelige måder, der ikke på nuværende tidspunkt er kendte eller udviklede. Sådanne beskeder kan ikke modtages, hvis du overtræder disse servicevilkår ved at opnå adgang til tjenesterne på en uautoriseret måde. Din accept af disse servicevilkår indikerer din accept af, at du anses for at have modtaget alle meddelelser, der ville blive leveret til dig, hvis du havde opnået adgang til disse tjenester på en autoriseret måde. Manglende modtagelse af sådanne meddelelser af en eller anden grund undskylder ikke en manglende betaling til eller misligholdelse af anden forpligtelse over for GoDaddy og Check Services Provider. Yderligere giver du specifikt GoDaddy og dets serviceudbydere, inklusive, men ikke begrænset til, Check Services Provider og Complete Payment Recovery Services, Inc., og deres datterselskaber, tilladelse til at kontakte dig via automatiske opkald, indtalte beskeder eller enhver anden måde på enhver af dine mobiltelefonnumre eller e-mails. Du anerkender endvidere, at e-mailadresser, du angiver, ikke deles, åbnes af andre og ikke er arbejdsgiverrelaterede e-mailadresser.

(E) INTERNATIONALE BETALINGSFORMER

GoDaddy tilbyder en række alternative internationale betalingsmuligheder via en række internationale betalingsleverandører (“IPP”). Hvis du vælger en international betalingsleverandør, accepterer du, at du allerede har accepteret alle den internationale betalingsleverandør’s gældende aftaler om kundeservice forud for gennemførelsen af din transaktion på GoDaddy.  Du accepterer også at tillade den internationale betalingsleverandør at debitere hele dit købsbeløb fra den valgte konto eller betalingsmetode kollektivt “finansieringskilder”. Derudover accepterer du, at den valgte internationale betalingsleverandør må debitere, hvis relevant, et gebyr på konvertering af valuta samt andre gebyrer eller udgifter, der er gældende for din aftale med den internationale betalingsleverandør (samlet kaldet “international betalingsleverandør gebyr”) fra dine finansieringskilder. Du anerkender og accepterer, at internationale betalingsleverandører kan ændre gebyrerne når som helst og uden varsel fra GoDaddy.

Det er dit ansvar at holde dine finansieringskilder opdaterede og finansierede. Du accepterer at (i) den internationale betalingsleverandør eller GoDaddy forbeholder sig retten til at afvise en transaktion af en eller anden grund, og (ii) at hverken den internationale betalingsleverandør eller GoDaddy er ansvarlig overfor dig eller enhver tredjepart vedrørende dette. Du anerkender, at GoDaddy ikke vil forsøge at opfylde tjenesterne købt af dig indtil GoDaddy modtager bekræftelse på betalingen fra den internationale betalingsleverandør gennem dets associerede betalingsbehandler. Du anerkender, at der kan være et spring på flere timer eller dage mellem tidspunktet, hvor du afgiver en ordre, og det tidspunkt den internationale betalingsleverandør bekræfter betalingen gennem dets associerede betalingsbehandler. Hvis GoDaddy ikke modtager bekræftelse på betaling fra den internationale betalingsleverandør gennem den associerede betalingsbehandler indenfor tredive (30) dage fra ordren blev afgivet, bliver din ordre annulleret, og herefter er det nødvendigt, at du starter forfra med købsprocessen. I tilfælde af at du gerne vil annullere betalingen for en afventende transaktion, kan du annullere ordren gennem din GoDaddy-konto. Betalinger modtaget for tidligere annullerede ordrer bliver, hvor muligt, automatisk refunderet til den oprindelige betalingsmetode.

Hvis, på det tidspunkt, hvor GoDaddy modtager bekræftelse på betalingen fra den internationale betalingsleverandør (via den associerede betalingsbehandler), (i) tjenesterne (herunder domænenavne) ikke længere kan købes, eller (ii) en ventende ordre er blevet annulleret i vores systemer, eller (iii) betalingsbekræftelsen ikke svarer til dollarbeløbet for den ventende ordre, og som følge af dit køb enten er over- eller underbetalt, kan GoDaddy automatisk udstede en delvis refusion (i forbindelse med overbetaling) eller en fuld refusion (i forbindelse med underbetaling) til din finansieringskilde. Hvis den internationale betalingsleverandør (eller den associerede betalingsbehandler) pålægger refusionsbegrænsninger af enhver art, forbeholder GoDaddy sig retten til at udbetale refusioner i form af butikskredit eller som bankoverførsel, når betalingsbehandleren ikke kan refundere beløbet til betalingsmetoden.  Hvis du modtager en fuld refusion, skal du begynde købsprocessen igen.  Du accepterer, at den internationale betalingsleverandør forbeholder sig retten til ikke at refundere internationale betalingsleverandør-gebyrer forbundet med en refunderet transaktion.  Som følge deraf vil eventuelle refusioner udstedt af GoDaddy være netto af gebyrerne pålagt af den internationale betalingsleverandør, medmindre andet er angivet.

GoDaddy tilbyder SEPA Direct Debit (“SEPA”) som en betalingsmetode for kunder, der befinder sig i Tyskland. Hvis du vælger at bruge SEPA som betalingsmetode, giver du GoDaddy og Adyen, vores betalingsserviceudbyder, tilladelse til at sende instruktioner til din bank om at debitere din konto. Ved at acceptere disse vilkår giver du GoDaddy mandat til at indsamle alle de gældende gebyrer i henhold til denne aftale. Tilladelsen gælder også for enhver ny bankkonto, som bliver brugt af dig, når du køber produkter/tjenester fra GoDaddy.  Vi giver dig besked angående dato for opkrævning med direkte debet indenfor et passende tidsrum (“forhåndsbesked”). Denne forhåndsnotifikation bliver sendt til dig via e-mail mindst en (1) arbejdsdag før beløbet bliver opkrævet. Du er ansvarlig for at sikre, at der er tilstrækkelige midler på din konto, så disse betalinger kan gennemføres. Du accepterer også at holde GoDaddy skadesløs mod ethvert tab, som denne muligvis lider, hvis din finansielle institution af hvilken som helst årsag tilbageholder betalingen fra GoDaddy.

(F) BUTIKSKREDITSALDO

Hvis din konto indeholder en butikskredit: (1) Du kan anvende en tilgængelig kredit på ethvert fremtidigt køb på din konto; og (2)  du giver tilladelse til at GoDaddy kan anvende en tilgængelig kredit på eventuelle udestående administrative gebyrer, tilbageførsler eller andre gebyrer i forbindelse med din konto.  I tilfælde af, at din standard betalingsmetode ikke kan anvendes til en automatiseret fakturering i forbindelse med behandlingen af eventuelle servicefornyelser, kan GoDaddy bruge enhver tilgængelig butikskredit, hvis der er tilstrækkelige midler, til at dække hele transaktionen. Uanset hvilken butikskredit, der er til rådighed på din konto, er  GoDaddy ikke ansvarlig for tab af produkter, der skyldes manglende evne til at indsamle midler fra dine primære betalingsmetoder eller butikskreditten.  Butikskreditter vil blive anvendt baseret på den valgte valuta i indkøbsvognen på købstidspunktet (eller ved fornyelse). Hvis du har mere end én butikskredit, bliver kreditterne behandlet i overensstemmelse med kredittens alder, hvor den ældste butikskredit anvendes først. Hvis yderligere midler er påkrævet for at fuldføre købet eller fornyelsen, omregnes kreditter, der holdes i en ikke-valgt valuta, med GoDaddy’s daglige valutasats baseret på kredittens alder (ældste til nyeste), indtil (i) der er allokeret tilstrækkelige midler til at fuldføre transaktionen eller (ii) der ikke er tilstrækkelige midler tilbage på din konto. Du forstår og accepterer, at på tidspunktet for konvertering, kan GoDaddy også pålægge et ekstra administrationsgebyr.

Du kan til enhver tid se din tilgængelige butikskredit-saldo ved at logge på din konto eller gennem indkøbsvognen på GoDaddy websitet. Du accepterer, at butikskredit-saldoen ikke kan overføres, og kun kan bruges på den konto, hvor den blev indsat, og at den kan udløbe. Gratis i butikskreditter udløber to år efter udstedelsen. Såfremt GoDaddy opsiger din konto, anerkender og accepterer du, at du mister en eventuel tilbageværende butikskredit-saldo, der er til rådighed. 

Du anerkender også, at midler tilgængelige på din butikskreditbalance afholdes af GoDaddy, og at påløbne renter ikke udbetales til din fordel. I det omfang renter påløber, accepterer du, at GoDaddy er berettiget til at modtage og beholde ethvert sådan beløb for at dække omkostninger i forbindelse med at yde støtte til butikskreditbalance-funktionaliteten.

(G) KØB AF UDLØBNE DOMÆNENAVNE

I forbindelse med udløbne domænenavne, der er købt via din konto, anerkender og accepterer du, at du er ansvarlig for betaling inden for otteogfyrre (48) timer, efter at auktionen lukker for det sidste bud plus et (1) års fornyelses- eller overførselsomkostninger (fra udløb af domænenavnets forrige registreringsperiode), plus ICANN-gebyr, hvis relevant, og alle gyldige betalingsmetoder, der er tilknyttet kontoen, opkræves på den tredje dag efter auktionen ender. Hvis vi ikke kan indhente betaling, kan du miste rettighederne til at købe domænenavnet.

14. YDERLIGERE FORBEHOLD AF RETTIGHEDER

GoDaddy expressly reserves the right to deny, cancel, terminate, suspend, lock, or modify access to (or control of) any Account or Services (including the right to cancel or transfer any domain name registration) for any reason (as determined by GoDaddy in its sole and absolute discretion), including but not limited to the following: (i) to correct mistakes made by GoDaddy in offering or delivering any Services (including any domain name registration), (ii) to protect the integrity and stability of, and correct mistakes made by, any domain name registry or registrar, (iii) to assist with our fraud and abuse detection and prevention efforts, (iv) to comply with court orders against you and/or your domain name or website and applicable local, state, national and international laws, rules and regulations, (v) to comply with requests of law enforcement, including subpoena requests, (vi) to comply with any dispute resolution process, (vii) to defend any legal action or threatened legal action without consideration for whether such legal action or threatened legal action is eventually determined to be with or without merit, (viii) to avoid any civil or criminal liability on the part of GoDaddy, its officers, directors, employees and agents, as well as GoDaddy’s affiliates, including, but not limited to, instances where you have sued or threatened to sue GoDaddy, or (ix) to respond to an excessive amount of complaints related in any way to your Account, domain name(s), or content on your website.

GoDaddy forbeholder sig udtrykkeligt retten til at evaluere hver konto for overdreven plads- og båndbreddeforbrug, og til at afbryde eller tilføje ekstra gebyrer til de konti, som overskrider tilladte niveauer.

GoDaddy forbeholder sig udtrykkeligt retten til uden varsel at standse alle tjenester, såfremt du efter GoDaddys eget skøn chikanerer eller truer GoDaddy og/eller enhver af GoDaddys medarbejdere.

GoDaddy Indhold. På nær brugerindholdet, er indholdet på dette website og tjenesterne, inklusive, uden begrænsning, teksten, softwaren, scripts, kildekode, API, grafik, fotos, lyd, musik, videoer og interaktive funktioner og varemærker, registrerede varemærker og logoer indeholdt deri (“GoDaddy Indhold&rdquo) er ejet af eller licenseret til GoDaddy i al evighed og er underlagt copyright-, varemærke- og/eller patentbeskyttelse i USA og i udlandet og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til amerikansk og udenlandsk lov. GoDaddy Indhold leveres til dig“som det er”, “som tilgængeligt” og &ldquomed alle fejl” kun til din information og til personligt ikke-kommercielt brug, og må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres, overføres, sendes, vises, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til andre formål overhovedet uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra GoDaddy. Ingen rettigheder eller licenser under copyright, varemærke, patent eller anden ejendomsret eller licens er givet i henhold til denne aftale. GoDaddy forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i og til GoDaddy’s indhold, dette website og tjenesterne, og denne aftale overfører ikke ejerskabet af nogen af disse rettigheder.

15.INGEN SPAM. KONVENTIONALBOD

Ingen spam.  Vi accepterer ikke overførsler af spam. Vi overvåger al trafik til og fra vores webservere for tegn på spam, og vi har et Spam Abuse Complaint Center, der registrerer alle mistanker om spam. Kunder, der er under mistanke for at bruge vores produkter og tjenester til at afsende af spam, undersøges grundigt. Hvis vi fastslår, at der er et problem med spam, tager vi de nødvendige forholdsregler for at løse problemet.n. 

Vi definerer spam som afsendelse af uønskede kommercielle e-mails (UCE), uønskede masseforsendelser (UBE) eller uønskede faxer (FAX), som er e-mails eller faxer, der sendes til modtagerne som reklame eller andet uden på forhånd at have indhentet et bekræftet samtykke angående modtagelse af denne type kommunikation. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende:

        i.      E-mail-beskeder

       ii.      Indlæg i nyhedsgrupper

      iii.      Windows systemmeddelelser

      iv.      Pop-up-meddelelser (aka "adware" or "spyware"-meddelelser)

       v.      Chat (ved brug af AOL, MSN, Yahoo eller andre programmer til at sende onlinemeddelelser)

      vi.      Online chatrum annoncer

     vii.      Gæstebog eller opslag på websitefora

    viii.      Henvendelser via fax

      ix.      Tekstbeskeder/sms-beskeder

Vi tillader ikke, at vores servere og tjenester anvendes til formålene beskrevet herover. For at bruge vores produkter og tjenester skal du ikke blot overholde alle gældende love og bestemmelser, inklusive Can-Spam Act of 2003 og Telephone Consumer Protection Act, men også vores antispam-politik. Kommercielle reklamer og/eller masse-e-mails eller -fax må kun sendes til modtagere, der specifikt har "tilvalgt" at modtage beskeder. De skal inkludere en legitim returadresse og svar til-adresse, afsenderens fysiske adresse og en afmeldingsmetode i sidefoden af e-mailen eller faxen. Vi kan også anmode om et endegyldigt bevis på, at en e-mailadresse eller et faxnummer er tilvalgt.

Hvis vi fastslår, at kontoen, produkter eller tjenesterne bliver brugt i forbindelse med spam, kan vi omdirigere, suspendere eller annullere enhver konto, website-hosting, domæneregistrering, e-mailpostkasser eller andre relevante produkter eller tjenester. I sådanne tilfælde kan vi, efter eget valg, kræve, at du sender os en besked via e-mail, hvori du erklærer, at du vil ophøre med at sende spam og/eller have spam sendt for dig, og kræve, at du betaler et genopretningsgebyr, der ikke kan refunderes, inden hjemmesiden, e-mailpostkasserne og/eller tjenesterne bliver genoprettet. 

Vi opfordrer alle kunder og modtagere af e-mail, der er genereret fra vores produkter og tjenester, til at anmelde mistanker om spam. Mistanke om misbrug kan indberettes via e-mail eller via vores Spam Abuse Complaint Center på internettet.   Web: rapportér misbrug .   

Konventionalbod.  Du accepterer, at vi med øjeblikkelig virkning kan opsige enhver konto, som efter vores eget absolutte skøn, sender eller på anden måde er involveret i afsendelse af spam eller anden uønsket masseforsendelse. Hvis der desuden ikke kan beregnes faktisk erstatning, accepterer du at betale en konventionalbod på 1 USD for hver enkel spam eller uønsket masseforsendelse til os, der er sendt fra din konto, eller som på anden måde kan forbindes med din konto.

16. KRAV VEDRØRENDE VAREMÆRKER OG/ELLER OPHAVSRET

GoDaddy støtter beskyttelse af immaterielle rettigheder.  Hvis du ønsker at indgive (i) et varemærkekrav for krænkelse af et varemærke, som du ejer legitimt, registreret varemærke eller servicemærke eller (ii) et ophavsretsligt krav for materiale, som du har en redelig ophavsret for, kan du se GoDaddy’s politik om varemærke og/eller ophavsret, som der henvises til ovenfor, og som er tilgængelig  her.

17. LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSITES

Dette website og de tjenester, der findes på dette website, kan indeholde links til tredjepartswebsites, der ikke ejes eller kontrolleres af GoDaddy. GoDaddy påtager sig intet ansvar for indholdet, vilkårene og betingelserne for beskyttelse af personlige oplysninger eller praksisser på tredjepartswebsites. Derudover censurerer eller redigerer GoDaddy ikke indhold på nogen tredjepartswebsites. Ved at bruge dette website eller de tjenester, der findes på website, fritager du udtrykkeligt GoDaddy for ethvert ansvar, der opstår som følge af din brug af ethvert tredjepartswebsite. Således opfordrer GoDaddy dig til at være opmærksom, når du forlader dette website eller de tjenester, der findes på dette website, og gennemgå alle vilkår og betingelser, politikker til beskyttelse af personlige oplysninger og gældende dokumenter for alle andre websites, du besøger.

18. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR ERKLÆRINGER OG GARANTIER

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER AT DIN BRUG AF DETTE WEBSITE OG DE TJENESTER, DER FINDES PÅ DETTE WEBSITE, ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT DETTE WEBSITE OG DE TJENESTER, DER FINDES PÅ DETTE WEBSITE, UDBYDES “SOM VÆRENDE” “TILGÆNGELIGE” OG “MED ALLE FEJL”. GoDaddy, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, OG ALLE TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE FRASKRIVER ALLE GARANTIER, LOVMÆSSIGE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER AF TITEL, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG AT DET ER IKKE-KRÆNKENDE. GoDaddy, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER GARANTERER (I) NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE WEBSITE, (II) NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF SIDER, DER ER LINK TIL (HYPERLINKS, BANNER REKLAMER OR ANDET) PÅ DETTE WEBSITE OG/ ELLER (III) TJENESTERNE, DER FINDES PÅ DETTE WEBSITE ELLER ANDRE SIDER, DER ER LINK TIL (HYPERLINKS, BANNER REKLAMER ELLER ANDET) TIL DETTE WEBSITE, OG GoDaddy PÅTAGER SIG IKKE NOGET ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANSVAR FOR DET SAMME.

DU GODKENDER OG ACCEPTERER DESUDEN SPECIFIKT, AT INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ANGIVET AF GoDaddy, DENNES FUNKTIONÆRER, LEDERE, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DETS CALL CENTER- ELLER KUNDESERVICEKONSULENTER) OG TREDJEPARTSUDBYDERE(I)  UDGØR JURIDISK ELLER ØKONOMISK RÅDGIVNING ELLER (II) GIVER EN GARANTI I NOGEN FORM I FORHOLD TIL DETTE WEBSITE ELLER DE TJENESTER, DER FINDES PÅ DETTE WEBSITE, OG BRUGERE BØR IKKE SÆTTE DERES LID TIL SÅDANNE OPLYSNINGER ELLER RÅDGIVNING.

FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, OG vil fortsat gælde efter ophør eller afbrydelse af nærværende aftale eller for din brug af dette website eller tjenester på dette website.

19. ANSVARSBEGRÆNSNING

I INTET TILFÆLDE VIL GoDaddy, DENNES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE,  AGENTER OG ALLE TREDJEPARTSSERVICEUDBYDERE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER VIRKSOMHED FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, STRAFBARE SKADER ELLER FØLGESKADER PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE, INKLUSIVE HVAD DER KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF (I) NØJAGTIGHEDEN AF, FULDSTÆNDIGHEDEN AF ELLER INDHOLDET PÅ DETTE WEBSITE, (II) NØJAGTIGHEDEN AF, FULDSTÆNDIGHEDEN AF ELLER INDHOLDET PÅ ET HVILKET SOM HELST WEBSITE TILKNYTTET (VIA HYPERLINKS, BANNERREKLAMER ELLER ANDET) DETTE WEBSITE, (IV) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM AF NOGEN ART, (V) TREDJEMANDSRETTIGHEDER AF NOGEN ART, (VI) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SERVERE OG/ELLER ENHVER FORM FOR INDHOLD, PERSONLIGE OPLYSNINGER, ØKONOMISKE OPLYSNINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER OG DATA LAGRET DERPÅ, (VII) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TJENESTER TIL ELLER FRA DETTE WEBSITE ELLER ETHVERT WEBSITE TILKNYTTET (VIA HYPERLINKS, BANNERREKLAMER ELLER ANDET) DETTE WEBSITE, (VIII) ALLE VIRUSSER, ORME, FEJL, TROJANSKE HESTE OG LIGNENDE, DER KAN VÆRE OVERFØRT TIL ELLER FRA DETTE WEBSITE ELLER ETHVERT WEBSITE TILKNYTTET (VIA HYPERLINKS, BANNERREKLAMER ELLER ANDET) DETTE WEBSITE, (IX) ETHVERT BRUGERINHOLD ELLER INDHOLD, DER ER INJURIERENDE, CHIKANERENDE, VOLDELIGT, SKADELIGT FOR MINDREÅRIGE ELLER ENHVER LOVBESKYTTET GRUPPE, PORNOGRAFISK, “UEGNET FOR BØRN&rdquo, UANSTÆNDIGE ELLER PÅ ANDEN VIS STØDENDE OG/ELLER (X) ETHVERT TAB ELLER ENHVER SKADE AF NOGEN ART OPSTÅET SOM FØLGE AT DIN BRUG AF DETTE WEBSITE ELLER TJENESTERNE FUNDET PÅ DETTE WEBSITE, UAGTET OM DETTE ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK ELLER RIMELIG TEORI, OG UAGTET OM GoDaddy ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

HERUDOVER ANERKENDER OG ACCEPTERER du specifikt, at ethvert sagsanlæg, som opstår ud fra eller relateret til dette website eller tjenesterne, der findes på dette website, skal påbegyndes inden for et (1) år efter sagsanlægget startes, ellers er et sådant sagsanlæg permanent udelukket.

DERUDOVER ANERKENDER du SPECIFIKT, OG samtykker i at under ingen omstændigheder skal GoDaddy’s samlede totale ansvar overstige 10.000 USD. Dollar.

DEN FOREGÅENDE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER I DET BREDEST MULIGE OMGANG UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING OG påvirkes ikke af ethvert ophør eller udløb af aftalen eller din brug af dette website eller tjenesterne fundet på dette website.

20. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at beskytte, forsvare og holde GoDaddy og dennes funktionærer, direktører, ledere, medarbejdere,  agenter, og tredjepartstjenesteudbydere  skadesløse overfor alle anmeldelser, krav, omkostninger, udgifter, gæld og skader af nogen art (herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer), der pålægges eller pådrages GoDaddy direkte eller indirekte som følge af (i) din brug af og adgang til dette website eller tjenesterne på dette website, (ii) din overtrædelse af bestemmelserne i nærværende aftale eller af politikker eller aftaler, der er integreret heri, og/eller (iii) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, uden begrænsning, immaterielle rettigheder eller anden ejendomsret.  Forpligtelserne i henhold til skadeserstatning i dette afsnit overlever enhver opsigelse eller udløb af denne aftale eller din brug af dette website eller de tjenester, der findes på dette website.

21. OVERENSSTEMMELSE MED LOKAL LOVGIVNING

GoDaddy udsteder ingen garanti for, at indholdet på dette website eller de tjenester, der findes på dette website, er relevante i alle lande eller jurisdiktioner, og adgangen til dette website eller de tjenester, der findes på dette website, fra lande eller jurisdiktioner, hvor indholdet er ulovligt, er forbudt.  Brugere, der vælger at opnå adgang til dette website eller de tjenester, der findes på dette website, er ansvarlige for at overholde alle lokale love, regler og regulativer. 

22. TVISTER, BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFT

LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT GRUNDIGT.  FØLG INSTRUKTIONERNE HERUNDER, HVIS DU ØNSKER AT FRASKRIVE DIG DE BEFØJELSER, DER FORESKRIVER, AT DU LØSER TVISTER VIA EN INDIVIDUEL VOLDGIFT.

(A) Tvister. Vilkårene i dette afsnit er gældende for alle tvister mellem dig og GoDaddy, med undtagelse af tvister, der er underlagt Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, som er nævnt herover og tilgængelig  her.  I dette afsnit betyder “tvist” enhver tvist, handling eller ethvert krav mellem dig og GoDaddy, der opstår ud fra eller i forbindelse med enhver tjeneste eller ethvert produkt fra GoDaddy, GoDaddy’s hjemmesider, disse vilkår eller enhver transaktion, der involverer dig og GoDaddy, hvad enten i forbindelse med kontrakter, garantier, forvanskning, svig, umoralsk adfærd, forsætlig umoralsk adfærd, lov, regulativer, bestemmelser eller ethvert andet lovligt eller lignende grundlag, skal fortolkes som havende den bredest mulige fortolkning tilladt ved lov. DU OG GoDaddy ACCEPTERER, AT “TVISTEN”, SOM DEFINERET I DISSE VILKÅR, IKKE SKAL INKLUDERE NOGEN FORM FOR KRAV ELLER HANDLINGSFORLØB FRA DIG ELLER GoDaddy ANGÅENDE (i) MISLIGHOLDELSE AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER, (ii) KRÆNKELSE AF PATENT(ER), (iii) KRÆNKELSE ELLER MISBRUG AF OPHAVSRET OG (iv) KRÆNKELSE ELLER UDVANDING AF VAREMÆRKE. Desuden, desuagtet noget andet i disse vilkår, accepterer du, at retten, ikke voldgiften, kan afgøre om et krav tilhører en af disse fire undtagelser.

(B) Bindende voldgift. Du og GoDaddy accepterer desuden, at (i) alle tvister mellem parterne i forbindelse med beføjelserne i disse vilkår afgøres ved voldgift, at (ii) disse vilkår minder om en transaktion, der foregår mellem stater, at (iii) Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) regulerer fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit, og at (iv) dette afsnit skal forblive gældende selv efter disse vilkår ikke længere er gyldige. VOLDGIFT BETYDER, AT DU FRASIGER DIG DINE RETTIGHEDER TIL EN DOMMER ELLER NÆVNINGE I EN RETSSAG, OG DINE MULIGHEDER FOR AT ANKE EN BESLUTNING ER BEGRÆNSEDE. Voldgiftsmanden kan tilkende dig den samme erstatning som en dommer i den pågældende jurisdiktion, som er begrænset af det begrænsede ansvar beskrevet i afsnit 15 i nærværende aftale, og kan tilkende deklaratorisk erstatning eller tilholdserstatning til det individ, der søger erstatning, og kun i det omfang det er nødvendigt for at yde den erstatning, der er garanteret af denne parts individuelle krav. Derudover kan omkostningerne ved voldgift i visse tilfælde overstige omkostningerne ved en retssag, og rettighederne vedrørende udlevering af bevismateriale kan være mere begrænsede i en voldgiftssag end i en retssag. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og kan håndhæves af enhver domstol med jurisdiktion over parterne.

(C) Small Claims Court. Desuagtet det ovenstående er du berettiget til at sagsøge om et mindre beløb (small claims court) i din stat eller kommune, hvis kravet er dækket af rettens jurisdiktion og kun bliver behandlet i den pågældende ret.

(D) Notifikation om tvist. I tilfælde af en tvist skal du eller GoDaddy først sende en notifikation til den anden part angående tvisten. Denne notifikation skal skriftligt bekendtgøre navnet, adressen og kontaktoplysningerne på personen, der anmelder tvisten, de omstændigheder der førte til tvisten og den erstatning der ansøges om (the “Notifikation om tvist”). Notifikation om tvisten til GoDaddy skal adresseres til: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (the “GoDaddys adresse til notifikation”). Notifikation om tvisten sendes til dig med anbefalet brev til den seneste adresse, vi har registreret, eller som på anden måde findes i vores optegnelser.  Hvis GoDaddy og du ikke kan opnå enighed om at løse tvisten inden for tres (60) dage efter notifikation om tvisten er modtaget, kan du eller GoDaddy indlede en voldgiftssag i henhold til dette afsnit. Efter indsendelse og modtagelse af notifikation om tvisten er begge parter enige om at handle i god tro og søge at løse tvisten før en voldgiftssag indledes.

(E) FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFTER. DU OG GoDaddy ER ENIGE OM, AT HVER PART KUN KAN BRINGE TVISTER MOD DEN ANDEN PART I ROLLEN SOM ET INDIVID, OG IKKE SOM EN SAGSØGER ELLER MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL I NOGEN FORM FOR GRUPPE ELLER REPRÆSENTERET SØGSMÅL, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, FØDERALE ELLER STATSLIGE GRUPPESØGSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFTER.  HVERKEN DU ELLER GoDaddy VIL SØGE AT HAVE TVISTEN FORELAGT SOM ET GRUPPESØGSMÅL, EN PRIVAT HANDLING VED STATSADVOKATEN ELLER I NOGLE ANDRE RETSSAGER, HVOR EN AF PARTERNE AGERER ELLER FOREGIVER AT AGERE I ROLLEN SOM REPRÆSENTANT.  INGEN VOLDGIFT ELLER ANDET SØGSMÅL VIL BLIVE SLÅET SAMMEN MED EN ANDEN UDEN DEN FOURUDGÅENDE ACCEPT FRA ALLE PARTER ANGÅENDE ALLE DE BERØRTE VOLDGIFTER ELLER SØGSMÅL.

(F) Voldgiftsprocedure. Hvis en part vælger at starte en voldgiftssag, skal voldgiften administreres af American Arbitration Association (“AAA”) og overholde AAA’s bestemmelser (Consumer Arbitration Rules of the AAA) og reglerne, der er opført i disse vilkår. Dog kan AAA ikke håndtere en klage fra flere individer eller en gruppevoldgift, da parterne er enige om at en voldgift er begrænset til kun at omfatte en løsning af individuelle krav.  AAA’s bestemmelser kan ses på www.adr.org eller kan fås ved at ringe til 1-800-778-7879. Hvis der er uoverensstemmelser mellem AAA’s bestemmelser og de bestemmelser, der er opført i disse vilkår, er bestemmelserne i disse vilkår gældende. Ved en voldgift kan du søge enhver godtgørelse, der er tilgængelig for dig ifølge føderale, statslige eller lokale love, som er begrænset ved bestemmelserne om begrænset ansvar opført i afsnit 15 af nærværende aftale. Alle tvister skal løses af en enkelt, neutral voldgiftsmand, og begge parter skal have rimelig mulighed til at deltage i valget af voldgiftsmanden. Voldgiftsmanden er underlagt disse vilkår. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller agentur, har den eksklusive autoritet til at løse alle tvister, der afstedkommer af eller har forbindelse til fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller dannelsen af disse vilkår, inklusive, men ikke begrænset til, enhver påstand om at disse vilkår er ugyldige eller kan gøres ugyldige.  Voldgiftsmanden har endvidere den eksklusive autoritet til at træffe en afgørelse i vedkommendes jurisdiktion, inklusive enhver protest angående tilstedeværelsen, omfanget eller legitimiteten af voldgiftsaftalen eller om ethvert krav eller modkrav kan afgøres ved voldgift.  Desuagtet tilskrivelsen af denne omfattende bemyndigelse til voldgiftsmanden, kan en domstol afgøre det begrænsede spørgsmål om et krav eller et handlingsforløb er relateret til (i) ulovlig brug af forretningshemmeligheder, (ii) krænkelse af patent(er), (iii) krænkelse eller misbrug af ophavsret eller (iv) krænkelse eller udvanding af varemærke, som er ekskluderet fra ovenstående definition af “tvister”. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at tildele enhver form for erstatning, der også ville være tilgængelig i en retssag ifølge loven, eller som er retfærdig. Voldgiftsmandens beslutning er bindende for parterne og kan indføres som dom ved enhver domstol i pågældende jurisdiktion. Du kan vælge at deltage i voldgiftshøringen via telefon. Voldgiftshøringer, der ikke finder sted via telefon, skal finde sted på en placering, der er rimelig tilgængelig fra din primære bopæl (eller dit primære arbejdssted, hvis du er en mindre virksomhed) eller i Maricopa County, Arizona, USA, alt efter dit valg.

(G) Iværksættelse af voldgiftsprocedure. Hvis enten du eller GoDaddy beslutter at afgøre en tvist ved voldgift, accepterer vi den følgende procedure:

i.   Skriv en anmodning om voldgift. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af tvisten og erstatningsbeløbet, der søges inddrevet. Du kan finde en kopi af anmodning om voldgift på http://www.adr.org (“Anmodning om voldgift: Bestemmelser vedrørende forbrugervoldgift”).

ii.  Send en kopi af anmodningen om voldgift til AAA med post til American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Send en kopi af anmodningen om voldgift til modparten på den samme adresse som på notifikationen ang. tvisten, eller som aftalt af parterne.

(H) Sagens format. I alle voldgiftssager vil voldgiftsmanden udstede en skriftlig afgørelse, der forklarer de vigtigste resultater og konklusioner, hvorpå en godtgørelse, hvis nogen, er baseret. Under voldgiften vil beløbet af ethvert tilbud om forlig, der bliver givet af GoDaddy eller dig, først blive offentliggjort overfor voldgiftsmanden efter at ombudsmanden afgør beløbet, hvis noget, som du eller GoDaddy er berettiget til. Det kan være tilladt at udlevere bevismateriale eller udveksle ikke-privilegerede oplysninger, der er relevante i henhold til tvisten, under behandlingen af voldgiftssagen.

(I) Voldgiftsgebyrer og -betalinger.

i. Tvister angående 75.000 USD eller mindre. GoDaddy vil straks godtgøre dine indsendelsesgebyrer og betale AAA’s og voldgiftsmanden’s gebyrer og udgifter. Hvis du afviser GoDaddy’s sidste, skriftlige forligstilbud, der blev indgivet før voldgiftsmanden blev udnævnt (“GoDaddy’s sidste skriftlige tilbud”), vil tvisten gå hele vejen til en voldgiftsmands afgørelse (kendt som en “kendelse”), og voldgiftsmanden tilkender dig mere end GoDaddy’s sidste skriftlige tilbud, vil GoDaddy (i) betale kendelsen eller 1000 USD, hvad end der er størst, (ii) betale to gange dine rimelige advokatgebyrer, hvis nogen og (iii) godtgøre enhver udgift (inklusive gebyrer og omkostninger for ekspertvidner), som din advokat med rimelighed påtager sig for at undersøge, forberede og forfølge din anmodning om voldgift. Voldgiftsmanden vil fastsætte beløbet for gebyrer, omkostninger og udgifter medmindre du og GoDaddy bliver enige herom.

ii. Tvister angående mere end 75.000 USD. AAA-regulativer vil forestå betaling af indsendelsesgebyrer, og AAA’s og voldgiftsmanden’s gebyrer og udgifter.

iii. Tvister angående ethvert beløb. Ved enhver voldgift som du påbegynder, vil GoDaddy søge at få dets AAA- eller voldgiftsmands-gebyrer og -udgifter, eller dine indgivelses-gebyrer godtgjort, hvis voldgiftsmanden afgør at anmodningen om voldgift er meningsløs eller dækker over et ikke-berettiget formål. Ved enhver voldgift som GoDaddy iværksætter, vil GoDaddy betale alle gebyrer og udgifter forbundet med indsendelse, AAA og voldgiftsmanden.  GoDaddy vil ikke søge godtgørelse fra dig for dennes advokatgebyrer og -udgifter i nogen voldgiftssag.  Gebyrer og udgifter er ikke inkluderet i fastsættelsen af det beløb tvisten handler om.

(J) Krav eller tvister skal indsendes indenfor et år.  I det omfang det er tilladt ved lov, skal ethvert krav eller enhver tvist, som er underlagt dette afsnit, indsendes indenfor et år i form af et søgsmål for mindre beløb eller til voldgift. Perioden på et år starter på datoen, hvor kravet eller notifikationen om tvist første gang kunne være indgivet.  Hvis indsendelsen ikke finder sted indenfor et år, vil kravet eller tvisten blive afvist permanent.

(K) 30-Dages afmeldingsperiode. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF VOLDGIFTSBESTEMMELSEN I DETTE AFSNIT OM TVISTER, SKAL DU GIVE GoDaddy BESKED VIA E-MAIL PÅ LEGALOPTOUT@GODADDY.COM INDENFOR 30 DAGE FRA DEN DATO, HVOR DU ACCEPTEREDE DISSE VILKÅR (MEDMINDRE EN LÆNGERE PERIODE ER FORESKREVET AF GÆLDENDE LOV). I denne e-mail skal du oplyse (a) dit fornavn, (b) efternavn, (c) adresse, (d) telefonnummer og (e) kontonummer/kontonumre og angive følgende: “Jeg ønsker at fravælge voldgiftsbestemmelserne der er indeholdt i GoDaddy’s universelle servicevilkår.” Ved at indsende dine oplysninger som beskrevet herover, fravælger du aftalen om voldgift, der er indeholdt i GoDaddy’s universelle servicevilkår. Din anmodning om fravalg er kun gyldig, hvis anmodningen bliver indsendt indenfor tredive (30) dage fra den dato, du først accepterede de universelle servicevilkår. I tilfælde af at du fravælger at følge ovenstående procedure, vil alle andre vilkår indeholdt heri stadig gælde, inklusive bestemmelser der er relaterede til den gældende, styrende lov og den domstol, hvortil søgsmål kan indgives.

(L) Ændringer til dette afsnit. Desuagtet enhver modstridende beføjelse i disse vilkår, er du og GoDaddy enige om, at hvis GoDaddy foretager fremtidige ændringer af proceduren for løsning af tvister og fraskrivelse af gruppesøgsmål (andet end en ændring af GoDaddy’s adresse) i disse vilkår, vil GoDaddy give dig besked, og du har tredive (30) dage fra den dato, hvor du modtager beskeden, til endeligt at fravælge enhver sådan ændring.  Hvis du endeligt fravælger eventuelle fremtidige ændringer, accepterer du, at du vil afgøre enhver tvist med os ved voldgift, i overensstemmelse med sproget i dette afsnit, som fastsat i disse aktuelle vilkår, uden at nogen af de foreslåede ændringer er gyldige.  Hvis du ikke endeligt fravælger eventuelle fremtidige ændringer, antages det, at du accepterer enhver sådan fremtidig ændring.

(M) Adskillelighed. Hvis en beføjelse i dette afsnit findes ikke at kunne håndhæves, vil en sådan beføjelse blive ekskluderet, mens resten af disse vilkår forbliver fuldt gyldige. Ovenstående gælder ikke for forbuddet mod gruppesøgsmål eller søgsmål via repræsentanter. Hvis forbuddet mod gruppesøgsmål eller søgsmål via repræsentanter findes ikke at kunne håndhæves, vil hele dette afsnit anses for værende ugyldigt. Ellers skal vilkårene i dette afsnit overleve enhver ophør af disse vilkår.

(N) Eksklusivt retssted for andre uoverensstemmelser.  GoDaddy og du accepterer at eventuelle uoverensstemmelser, der ikke er omfattet af proceduren for løsning af tvister og forbuddet mod gruppesøgsmål i dette afsnit (andet end et individuelt søgsmål for et mindre beløb (small claims court)), kun kan indgives til Superior Court (højesteretten) i Maricopa County, Arizona, USA, eller til United States District Court for the District of Arizona (Den amerikanske statsret i Arizona), og hver part indvilliger i og accepterer hermed uigenkaldeligt og uden begrænsning at være underlagt jurisdiktionen af en sådan ret for enhver sådan uoverensstemmelse.  Du accepterer også at frafalde retten til en domstolsprøvelse overfor en jury i en sådan handling eller procedure.

23. EJENDOM, DER IKKE ER GJORT KRAV PÅ; PASSIVE GEBYRER

Vær opmærksom på, at såfremt en kunde af en eller anden årsag har en udestående kontobalance (et tilgodehavende) i tre (3) år eller derover, og (i) GoDaddy ikke kan foretage betaling til nævnte kunde, eller (ii) GoDaddy har betalt kunden i form af en check, men checken aldrig er blevet indløst, skal GoDaddy overdrage en sådan kontobalance til staten Arizona i overensstemmelse med statens lovgivning.  Du anerkender og accepterer, at for både situation (i) og (ii) ovenfor, kan GoDaddy tilbageholde et passivt gebyr på et beløb svarende til det mindste beløb af 25 USD eller den samlede udestående saldo, der er knyttet til en sådan kunde.    

24. EFTERFØLGERE OG FULDMAGTSHAVERE

Denne aftale er bindende for parterne heri og sikrer parterne og deres respektive arvinger, efterfølgere og repræsentanter de fordele, som aftalen indebærer.

25. INGEN TREDJEPARTSBENEFICIANTER

Intet i nærværende aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

26. USA EKSPORTLOVGIVNING

Dette website og de tjenester, der findes på dette website, er underlagt de eksportlove, restriktioner, bestemmelser og administrative love, der er vedtaget af det amerikanske handelsministerium, OFAC, (“OFAC”), indenrigsministeriet og andre amerikanske myndigheder (samlet de amerikanske eksportlove”).  Brugere må ikke anvende de tjenester, der findes på dette website, til at indsamle, gemme eller sende tekniske oplysninger eller data, der er underlagt de amerikanske eksportlove.  Brugere må ikke eksportere eller geneksportere, eller tillade eksport eller geneksport, af de tjenester, der findes på dette website og dermed krænke de amerikanske eksportlove.  Ingen af de tjenester, der findes på dette website, må downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til (eller til en statsborger eller bosiddende i) et land, som USA opretholder et handelsforbud imod, eller (ii) som findes på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer, eller enhver anden liste over andre afviste parter i henhold til de amerikanske eksportlove.  Ved at bruge dette website og de tjenester, der findes på dette website, accepterer du det foregående, og du erklærer og garanterer, at du ikke er statsborger eller bosiddende i, opholder dig i eller er underlagt et hvilket som helst land med begrænsninger; og at du ikke findes på nogen liste over afviste parter; og du accepterer at overholde alle de amerikanske eksportlove (herunder “bestemmelser om antiboycot”, skønnet eksport” og “skønnet geneksport”). Hvis du får adgang til dette website eller de tjenester, der findes på dette website, fra andre lande eller jurisdiktioner, gør du dette på eget initiativ, og det er dit ansvar at overholde lokale love i den pågældende jurisdiktion, hvis og i det omfang disse lokale love er gældende og ikke i strid med de amerikanske eksportlove.  Hvis sådanne love strider mod de amerikanske eksportlove, skal du ikke tilgå dette website eller de tjenester, der findes på dette webite.  Forpligtelserne angående skadesløsholdelse i nærværende afsnit gælder stadig efter ophør eller udløb af nærværende aftale eller efter din brug af dette website eller tjenesterne på dette website.

27. TITLER OG OVERSKRIFTER; UAFHÆNGIGE AFTALER; ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de kan på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri.  Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal i alle henseender forstås som en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de er gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

28. ENGELSK SPROGVERSION ER GÆLDENDE

Denne aftale, sammen med alle politikker og de pågældende produktaftaler identificeret herover og indarbejdet heri ved henvisning (samlet “Aftalen”), er forfattet på engelsk. I det omfang du modtager en oversættelse, får du den kun for nemhedens skyld. Ved enhver mulig uoverensstemmelse mellem den engelske og den oversatte version, vil den engelske version råde og være gældende. I tilfælde hvor det er påkrævet at give dig en oversat version, og hvor denne ifølge loven skal anses som værende gældende, (i) vil begge sprogversioner have samme gyldighed, (ii) vil hver part anerkende at denne har gennemset begge sprogversioner og at de stort set er ens på alle betydelige områder, og (iii) i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner kan den oversatte version muligvis være gældende, forudsat at parternes hensigt er blevet taget fuldt ud i betragtning. 

29. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne aftale, så kontakt os venligst per e-mail eller almindelig post på den følgende adresse:

GoDaddy Juridisk afdeling
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. YDERLIGERE VILKÅR KUN FOR TYSKE KUNDER

(A) VALG AF LOV FOR VIRKSOMHEDSKUNDER

Alle kontraktmæssige aftaler mellem GoDaddy og dennes kommercielle kontraktpartner (“Iværksætter” i henhold til betydningen i afsnit 14 af den tyske civilretslov) er alene underlagt og tolket i henhold til gældende lovgivning i staten Arizona, USA, undtagen hvis der er retslige konflikter mellem denne lov og De Forenede Nationers konvention om aftaler om international handel med varer.

(B) BESKED OM RET TIL OPHÆVELSE

_____________BEGYND JURIDISK NOTIFIKATION ANGÅENDE RET TIL OPHÆVELSE_____________

FORBRUGERE (I HENHOLD TIL §13 BGB) HAR RET TIL AT OPSIGE DENNE KONTRAKT INDENFOR FJORTEN DAGE UDEN AT GIVE NOGEN GRUND. TILBAGETRÆKKELSESPERIODEN ER FJORTEN DAGE FRA KONTRAKTDATOEN. FOR AT HÅNDHÆVE DIN RET TIL OPSIGELSE, SKAL DU INFORMERE

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

E-MAIL: HQ@GODADDY.COM

 
TELEFON:  089 21 094 807

I FORM AF EN KLAR BEKENDTGØRELSE (F.EKS. ET BREV SENDT VIA POST, FAX ELLER E-MAIL) ANGÅENDE DIN BESLUTNING OM AT OPSIGE DENNE KONTRAKT. DU KAN BRUGE DEN VEDHÆFTEDE FORMULAR, SOM DOG IKKE ER OBLIGATORISK.

FOR AT OVERHOLDE TILBAGETRÆKKELSESPERIODEN ER DET TILSTRÆKKELIGT AT DU SENDER EN NOTIFIKATION OM, AT DU VIL GØRE BRUG AF DENNE RETTIGHED FØR TILBAGETRÆKKELSESPERIODEN UDLØBER.

(C) KONSEKVENSER AF OPSIGELSEN

HVIS DU OPSIGER DENNE AFTALE, SKAL VI REFUNDERE ALLE BETALINGER TIL DIG, SOM VI HAR OPKRÆVET FRA DIG, INKLUSIVE LEVERINGSGEBYRER (EKSKLUSIVE EVENTUELT EKSTRA GEBYR, SOM VAR FORÅRSAGET AF DIT VALG AF EN ANDEN LEVERINGSMETODE END DEN MEST FAVORABLE STANDARDLEVERING) INDENFOR FJORTEN DAGE FRA DATOEN, HVOR DIN MEDDELELSE OM OPSIGELSE BLEV MODTAGET AF OS. REFUSIONEN VIL BLIVE EFFEKTUERET VIA DEN SAMME BETALINGSMETODE, SOM DU BRUGTE VED DEN OPRINDELIGE TRANSAKTION, MEDMINDRE EN UDTRYKKELIG AFTALE MED DIG FOREKOMMER. DU VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE OPKRÆVET ET GEBYR FOR DENNE REFUSION.

(D) TJENESTER

HVIS DU HAR BEDT OM AT VI PÅBEGYNDTE AT LEVERE VORES TJENESTER FØR UDLØBET AF PERIODEN FOR OPSIGELSE, FORBEHOLDER VI OS RETTEN TIL AT OPKRÆVE ET RIMELIGT BELØB SVARENDE TIL DE TJENESTER, DER ALLEREDE ER BLEVET LEVERET TIL DIG PÅ TIDSPUNKTET FOR OPSIGELSEN I HENHOLD TIL DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL DEN SAMLEDE MÆNGDE TJENESTER, SOM ER INKLUDERET I AFTALEN.

(E) (E) SKABELON TIL BRUG VED OPHÆVELSE:

(HVIS DU ØNSKER AT OPHÆVE KONTRAKTEN, BEDES DU UDFYLDE DENNE FORMULAR OG SENDE DEN TILBAGE.)

• TIL GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• JEG/VI OPSIGER HERMED AFTALEN, SOM JEG/VI (*) INDGIK ANGÅENDE LEVERING AF FØLGENDE TJENESTER (*)

• BESTILT D. (*) / MODTAGET D. (*)

• FORBRUGERENS NAVN

• FORBRUGERENS ADRESSE

• FORBRUGERENS UNDERSKRIFT (KUN HVIS BEKENDTGØRELSEN FORELÆGGES PÅ PAPIR)

• DATO

 (*) SLET HVIS DETTE IKKE ER GÆLDENDE

_____________SLUT PÅ JURIDISK MEDDELELSE ANGÅENDE RET TIL OPHÆVELSE AF_____________

(F) KUNDESUPPORT

Kundesupport for GoDaddy’s tjenester og produkter, som er leveret i henhold til denne aftale, udbydes af GoDaddy Deutschland GmbH, som kan kontaktes via:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefon: 089 21 094 807 (kl. 8-20 mandag-fredag)

E-mail: HQ@GoDaddy.com

31. KUN FOR PERSONER BOSAT I INDIEN

Du er udtrykkeligt enig i at: (i) GoDaddy (eller dens serviceudbyder) kan kontakte dig via telefon for at afklare din klage eller tvist, eller dit aktuelle service- eller faktureringsproblem; og (ii) for at afklare sådan klage, tvist eller problem, kan GoDaddy bruge og offentliggøre følgende informationer til dens serviceudbyder: telefonoptagelser, kundenavn, telefonnummer(numre) og kontaktpræferencer, længden af dit partnerskab med GoDaddy, brugte produkter og information angående detaljerne af din klage, tvist eller serviceproblem.

 


22/05/18
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC