GoDaddy

POLITIK OM KRÆNKELSE AF VAREMÆRKE ELLER OPHAVSRET

I.  Oversigt over politik for krænkelse af varemærke og/eller ophavsret

DBP (Domains By Proxy, LLC) støtter beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.  Uanset om du ejer af et varemærke, servicemærke eller copyright, er DBP forpligtet til at hjælpe dig med at beskytte dine juridiske rettigheder.  Vi har derfor udarbejdet følgende politikker for behandling af anmeldelser af overtrædelse af varemærker og/eller ophavsret.

II. Igangsættelse af varemærke- og ophavsretskrav

A.  Domænenavn krænker et varemærke

Hvis du mener, at et domænenavn, der anvender DBP’s tjenester, krænker dit (eller din klients) varemærke- eller servicemærkerettigheder, bedes du udfylde vores anmeldelsesformular, hvori du skal angive følgende:

 • Varemærkeejerens for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer
 • Varemærkets navn og det føderale varemærkeregistreringsnummer
 • Det land, hvor varemærket er registreret
 • En erklæring om god tro, under straf eller mened, fra enten varemærkeejeren eller en autoriseret repræsentant for varemærkeejeren, der angiver, at den hævdede krænkers brug af varemærket (i) krænker varemærkeejerens rettigheder og (ii) ikke er forsvarlig.

B.   Indholdet på hjemmesiden krænker et varemærke

Hvis du mener, at en hjemmeside, der er associeret med et domænenavn, der anvender DBP’s tjenester, indeholder materiale, der krænker din (eller din klients) varemærke- eller servicemærkerettigheder, bedes du udfylde vores anmeldelsesformular, hvori du skal oplyse: 

 • Varemærkeejerens for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer
 • Varemærkets navn og det føderale varemærkeregistreringsnummer
 • Det land, hvor varemærket er registreret
 • Nøjagtig URL-adresse til det sted, hvor det angiveligt krænkende indhold er placeret
 • En erklæring om god tro, under straf eller mened, fra enten varemærkeejeren eller en autoriseret repræsentant for varemærkeejeren, der angiver, at den hævdede krænkers brug af varemærket (i) krænker varemærkeejerens rettigheder og (ii) ikke er forsvarlig.

C.  Indholdet på hjemmesiden krænker en ophavsret

Hvis du mener, at en hjemmeside, der er associeret med et domænenavn, der anvender DBP’s tjenester, indeholder materiale, der krænker din (eller din klients) bonafide-copyright, bedes du udfylde vores anmeldelsesformular.  I formularen skal du angive følgende:

 • Copyrightejerens for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer
 • Føderale copyright-registreringsnummer, hvis relevant
 • Det land, hvor ophavsretten er registreret
 • Nøjagtig URL-adresse til det sted, hvor det ophavsretsbeskyttede indhold er placeret (hvis relevant)
 • Nøjagtig URL-adresse til det sted, hvor det krænkende ophavsretsbeskyttede indhold er placeret
 • En erklæring om god tro, under straf eller mened, fra enten copyrightejeren eller en autoriseret repræsentant for copyrightejeren, der angiver, at den hævdede krænkers brug af varemærket (i) krænker copyrightejerens rettigheder og (ii) ikke er forsvarlig.

III.  Behandling af anmeldelser

Efter modtagelse af en udfyldt anmeldelsesformular, som angivet i afsnit II A- C ovenfor, samt efter modtagelse af yderligere understøttende oplysninger, som DBP måtte anmode om, efter eget skøn, fra den part, der indgiver anmeldelsen, igangsætter DBP en undersøgelse af anmeldelsen.