GoDaddys EMEA erklæring om loven vedrørende moderne slaveri

1. Introduktion

Slaveri og menneskehandel er stadig en sort plet på det globale samfund. GoDaddy EMEA er forpligtet til at forhindre, at handlinger af moderne slaveri og menneskehandel finder sted, både i vores virksomheder og vores forsyningskæder. GoDaddy EMEA tager sit ansvar for at være opmærksom og på vagt over for risikoen for moderne slaveri i dennes forsyningskæde. Vi har forpligtet os til at sikre, at vores medarbejdere og vores udbredte forsyningskæde er opmærksomme på disse risici og forstår, hvordan de skal indrapporteres. En af vores virksomheds nøgleværdier er en åben kultur, hvor medarbejdere skal være trygge ved at indrapportere enhver bekymring, som de måtte have angående slaveri og menneskehandel. For at sikre at alle direktører, ledere og medarbejdere føler sig trygge, når de skal behandle problemer, der måtte opstå, er vi begyndt at udvikle træning angående moderne slaveri og menneskehandel, for at kunne uddanne vores medarbejdere.

2. Struktur og virksomhed

GoDaddy Inc. er en førende teknologileverandør til mindre virksomheder, webdesign-professionelle og individer, som leverer enkle, sky-baserede produkter, der er nemme at bruge og resultatdrevet, brugertilpasset kundepleje. Vi driver verdens største domænemarkedsplads, hvor vores kunder kan finde det unikke stykke digital ejendom, som passer perfekt til deres ide. Vi leverer opbygning af hjemmeside, hosting og sikkerhedsværktøjer, som hjælper kunder med nemt at lave og beskytte deres tilstedeværelse på internettet. Når vores kunder vokser, levere vi programmer og adgang til relevante tredjepartsprodukter, som hjælper dem tage forbindelse til deres kunder, administrere og øge deres virksomhed og blive fundet på internettet. D. 31. december 2017 havde vi mere end 17 millioner kunder globalt og leverede lokaliserede løsninger i over 50 markeder. Cirka 33% af vores samlede salg kunne tilskrives kunder udenfor USA.

D. 31. december 2017 havde vi 5.990 medarbejdere globalt, inklusive 3.588 i vores kundeplejeteam, 1.360 i teknologi og udvikling, 268 i marketing og reklamer og 774 i generelle og administrative funktioner. Ikke medtaget i vores medarbejderantal er næsten 1.900 kundeplejespecialister, som befinder sig i Bulgarien, Kina, Colombia, Indien, Mexico, Filippinerne og Storbritannien, som er direkte ansat af tredjepartspartnere, men som er dedikeret til GoDaddy på fuldtidsbasis. En væsentlig andel af vores medarbejdere er baseret i USA og Europa.

Vores medarbejdere og unikke kultur har været en vigtig del af vores succes. Vi lever efter de samme principper som gør det muligt for nye virksomheder at overleve og trives: hårdt arbejde, udholdenhed, dedikation, en besættelse af kundetilfredsstillelse og troen på, at ingen kan gøre det bedre. Vi tager ansvar for at drive succesfulde resultater og står til ansvar for vores kunder, som vi mener har været en vigtig faktor angående at muliggøre vores hurtige kunde- og omsætningsvækst. Vi tror på, at vi har en af de mest genkendelige teknologibrands i USA. For at finde ud af mere angående vores virksomhed, henvises du til vores hjemmeside: https://uk.godaddy.com/

GoDaddy Inc. har hovedkvarter i Scottsdale, Arizona, USA, og sælger dennes produkter og tjenester i hele Europa inklusive Storbritannien.

3. Opdatering af relevante politikker

Vi anser ikke vores arbejde for at være i en sektor eller et område med høj risiko, da størstedelen af vores produkter og tjenester er på internettet, og vores kontorer og supporttjenester ikke befinder sig på steder med høj risiko. Langt den største del af vores leverandører er IT, software, finansielle og professionelle serviceorganisationer, inklusive banker, advokater, bogholdere, konsulenter, forsikringsselskaber og rekrutteringsbureauer. Andre leverandører inkluderer leverandører af kontorartikler, leverandører af mad, kontorrengøring og andre leverandører indenfor ejendomsadministration. Desuagtet den relative lave risiko, forstår vi vigtigheden af at bekæmpe slaveri og menneskehandel og har forpligtet os til at sikre, at moderne slaveri ikke finder sted i vores virksomhed eller vores forsyningskæder.

Derfor har vi for nyligt opdateret vores aftale for globale administrationstjenester – adfærdskodeks for leverandører (leverandørkodeks) med følgende ordlyd:

Arbejdskraft: GoDaddy tolererer ikke serviceudbydere, der gør brug af børnearbejde eller tvunget arbejde såsom slaveri, fængselsarbejde, bundet ved kontrakt, bundet arbejde og lignende. GoDaddy tolererer ikke nogen serviceudbyder, der deltager i menneskehandel eller menneskeudnyttelse af arbejdere på nogen måde. GoDaddy serviceudbydere skal som minimum overholde alle gældende love angående emner anført herunder:

• Frit valgt arbejde, anti-mennesketrafik
• Menneskelig behandling
• Ingen børnearbejde, elevpraktikanter
• Ikke-diskriminering
• Arbejdstider
• Frit valg af organisationsforhold og gruppeforhandlinger (fagforening)
• Løn og goder
• Immigrationslovgivning og overholdelse

Desuden giver leverandørkodekset os ret til at foretage audit og/eller inspektioner af serviceudbydere for at sikre overholdelse. Leverandørkodeks giver os yderligere ret til at opsige kontaktforhold med leverandører hvis auditterne finder, at leverandøren ikke har overholdt kodeks.

Ud over leverandørkodeks har GoDaddy sin egen adfærdskodeks, som inkluderer politikker og procedurer, der bekæmper diskrimination, chikane og som angiver forventninger til medarbejderes opførsel og adfærd på arbejdspladsen. Endeligt har GoDaddy en dedikeret og fortrolig etik-helpline, hvor en medarbejder kan stille spørgsmål eller indrapportere en eventuel krænkelse af forhold angående etik eller overholdelse. For at opretholde fortrolighed bliver etik-helpline administreret af en tredjepart, og hvor påkrævet og tillade ved lov, anonymt.

4. Identificering og vurdering af risiko


I finansåret 2018 identificerede vi 10 af vores topleverandører fra Storbritannien og sendte dem spørgeskemaer, med det formål at få en bedre forståelse af vores leverandører selvvurdering af problemer med slaveri og menneskehandels i deres organisationer. Vi analyserer resultaterne af spørgeskemaerne og vil bruge oplysningerne, som vi modtager, til at forbedre standarder og identificere risikoområder, hvis sådanne forefindes. Vi har planer om at udvide dette spørgeskemaprogram til de fleste af vores leverandører i Storbritannien, såvel som at gøre det en automatisk del af opstart af samarbejde med nye leverandører i 2019. Vi mener, at dette vil gøre det muligt for os bedre at identificere og følge problemer med slaveri og menneskehandel, som de udvikler sig over tid.

5. Vigtige ydelsesindikatorer

For at anslå effektiviteten af vores tiltag mod slaveri og menneskehandel, gennemgår vi følgende vigtige ydelsesindikatorer:

• Antal af sager angående slaveri eller menneskehandel rapporteret, som krænker forhandlerbestemmelse
• Uddannelsesniveau af medarbejdere

6. Træning


En vigtig del af vores strategi mod slaveri og menneskehandel er at tale for kulturel ændring gennem træning. I dette finansår begyndte vi udvikling af træningsmaterialer, som medarbejdere vil kunne tilgå for at (i) lære om moderne slaveri og menneskehandel og (ii) forstå hvordan problemer på arbejdspladsen skal indrapporteres. Vi vil begynde at afholde sådan træning for vigtige driftsmæssige områder, hvor potentielle risici er højest (f.eks. indkøb) ved slutningen af finansåret 2019. I løbet af det næste finansår, vil vi fortsætte med at forbedre vores procedurer for at hjælpe os med at identificere, forebygge og udbedre enhver risiko for moderne slaveri eller menneskehandel i forhold til nye og aktuelle leverandører.

7. Vores erklæring

Denne erklæring gives i overensstemmelse med afsnit 54(1) af loven vedrørende moderne slaveri 2015 (loven) og udgør GoDaddy EMEA’s (inklusive relevante datterselskaber for hvilke loven er gældende) erklæring om slaveri og menneskehandel for finansåret der starter januar 2018 og ender december 2018.

Underskrift:
Irana Wasti
SVP, GoDaddy EMEA
Dato: 28. december 2018