GoDaddy

AFTALE ANGÅENDE ONLINEBUTIK/HURTIG INDKØBSVOGN

Sidst revideret: 29. december 2017

Denne aftale om onlinebutik/hurtig indkøbsvogn (aftale) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig, dine arvinger, udpegede, agenter og kontrahenter (dig) og er gældende fra dagen for elektronisk underskrivelse. Denne aftale fastsætter vilkårene og betingelserne for din brug af GoDaddys onlinebutik/hurtig indkøbsvogn-tjeneste (tjenesten) og repræsenterer hele aftalen mellem dig og GoDaddy. Ved at bruge tjenesten anerkender du, at du har læst og forstået samt accepterer at være bundet af alle vilkårene og betingelserne i denne aftale og de generelle servicevilkår sammen med eventuelle nye, anderledes eller yderligere vilkår, betingelser eller politikker, som GoDaddy kan fastsætte fra tid til anden. Sådanne aftaler kan findes her.

Ud over de transaktioner, som du har indgået på egne vegne, accepterer du også at være bundet af vilkårene i denne aftale for transaktioner indgået på dine vegne af enhver, der optræder som din agent, og transaktioner indgået af enhver, der bruger den konto, som du har oprettet hos GoDaddy, uanset om transaktionerne foregik eller ikke foregik på dine vegne. Du anerkender at GoDaddys accept af enhver ansøgning foretaget af dig om tjenester, der udbydes af GoDaddy, vil finde sted på ICANN’s (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) akkrediterede registrators kontor i Scottsdale, Arizona, USA.

1. GEBYRER

For den tjeneste, du har købt, og som GoDaddy leverer til dig, accepterer du at betale et månedligt eller årligt gebyr til GoDaddy, afhængigt af hvilken betalingsplan, du tilmeldte dig, da du købte tjenesten. Hvis du har tilmeldt dig en månedlig betalingsplan, vil din månedlige faktureringsdato blive bestemt ud fra den dag i måneden, du oprettede din konto til onlinebutik/hurtig indkøbsvogn hos GoDaddy, medmindre denne dato falder efter den 28. i måneden, i hvilket tilfælde din faktureringsdato vil være den 28. i hver måned. Hvis du har tilmeldt dig en årlig betalingsplan, og du valgte muligheden for automatisk fornyelse, vil GoDaddy automatisk forny din tjeneste, når den skal fornys, samt opkræve betaling på den betalingsmetode, du har registreret hos GoDaddy i overensstemmelse med GoDaddy's aktuelle takster. Du betaler ved enten at angive et gyldigt kreditkort, anvende en online-check eller bruge "Good as Gold" til at oprette en kontantbeholdning til betaling af GoDaddy (samlet kaldet "Betalingsmetoden"). Personlige checks eller postanvisninger kan kun bruges til at finansiere "Good as Gold" (GAG) -konti, skal være til betalinger på 672,50 kr eller derover og være udstedt i amerikanske dollar for det fulde beløb, der kræves på det tidspunkt. Alle postanvisninger vil blive tilbageholdt i ti (10) dage, indtil beløbet krediteres, hvilket kan forsinke din brug af produktet eller tjenesten, og enhver postanvisning, der ikke bliver clearet, vil resultere i et ekspeditionsgebyr på 168,13 kr. Personlige checks på under 6.724,95 kr er underlagt det samme ekspeditionsgebyr som bankoverførsler. Alle personlige checks vil blive tilbageholdt i fjorten (14) dage, indtil beløbet krediteres, hvilket kan forsinke din brug af produktet eller tjenesten, og enhver check, der afvises, vil resultere i et gebyr på 168,13 kr for afvist check. Hvis du køber en tjeneste eller et produkt med automatisk fornyelse og betaler med personlig check, er det dit ansvar at sørge for betalingen af hver fornyelse. Betalinger kan ikke refunderes. Hvis GoDaddy af en eller anden årsag ikke kan opkræve det fulde beløb for den leverede tjeneste ved hjælp af din betalingsmetode, eller hvis GoDaddy opkræves en bøde for ethvert gebyr, der tidligere er opkrævet via din betalingsmetode, accepterer du, at GoDaddy kan anvende alle retsmidler til at inddrive betalingen. Såfremt du overskrider omfanget af tjenesterne, som angivet i din aftale, skal du betale GoDaddy for sådanne ekstra tjenester, der ikke er omfattet af aftalen som angivet. GoDaddy forbeholder sig retten til at opkræve et rimeligt gebyr for administrative opgaver, der ligger uden for rammerne af de faste tjenester. Disse inkluderer, men er ikke begrænset til, kundeserviceproblemer, der ikke kan håndteres via e-mail, men kræver personlig service, og uenigheder, der kræver juridiske ydelser. Disse gebyrer opkræves på den betalingsmetode, vi har registreret. Du kan til enhver tid ændre din betalingsmetode ved at logge ind på din kontoadministrationsside.

2. PERIODE, OPHØR, MODIFIKATIONER

Periode

Aftalens løbetid begynder den dato, du køber tjenesten, og vil fortsætte med fuld virkning og være gældende så længe GoDaddy leverer tjenesten til dig.

Ophør

Du accepterer, at du er ansvarlig for at underrette GoDaddy, hvis du ønsker at opsige din brug af tjenesten. Du skal informere GoDaddy, at du har til hensigt at ophøre med brug af tjenesten senest ti (10) dage før din faktureringsdato, men ikke senere tre (3) dage før din faktureringsdato. Hvis du undlader at informere os vil GoDaddy automatisk fortsætte med at give dig adgang til tjenesten på ubestemt tid, og opkræve betalingsmetoden, du har registreret hos GoDaddy, til GoDaddy's aktuelle priser. Det er dit ansvar at holde dine oplysninger om betalingsmetoden opdateret, herunder udløbsdatoen for eventuelle kreditkort, du har registreret. GoDaddy forbeholder sig retten til, efter eget skøn og uden varsel, til enhver tid og af enhver årsag at suspendere din adgang til eller brug af tjenesten.

Ændringer

Du accepterer at GoDaddy kan ændre denne aftale fra tid til anden. GoDaddy kan også afbryde tjenesten. Du accepterer at være bundet af enhver ændring, som GoDaddy med rimelighed gør gældende for denne aftale, når sådanne ændringer træder i kraft.

3. TJENESTEN

Med onlinebutik/hurtig indkøbsvogn giver GoDaddy dig mulighed for at oprette, administrere og vedligeholde en online webbutik forudsat at du overholder de vilkår og betingelser, som beskrevet heri og i hver af GoDaddys politikker og procedurer.

Onlinebutik/hurtig indkøbsvogn giver dig mulighed for at:

 1. tilføje, få adgang til, administrere og vedligeholde et katalog over produkter og/eller tjenester og præsentere det nævnte katalog på internettet gennem en kompileret webbutik, der gengives som et domæne (hjemmeside) eller underdomæne;
 2. beskæftige dig med salg af fysiske varer samt varer, der kan downloades via internettet;
 3. sørge for at opkræve betalinger relateret til gældende afgifter og forsendelsesgebyrer;
 4. indsamle kreditkortoplysninger og personlige oplysninger med henblik på at gennemføre transaktioner;
 5. udføre ordrehåndtering og ekspeditionsaktiviteter, og
 6. generere forretningsrapporter relateret til forretningsaktiviteten på webbutikken

Webbutik-indhold

Du alene er ansvarlig for at levere, opdatere, uploade og vedligeholde din webbutik og alle filer, sider, data, arbejder, oplysninger og/eller materialer på, vist, linket eller overført til, fra eller via din webbutik, herunder, uden begrænsning, vare- eller tjenestemærker, billeder, fotografier, illustrationer, grafik, lydklip, videoklip, e-mail eller andre meddelelser, metatags, domænenavne, software og tekst. Indholdet på din hjemmeside skal også inkludere alle registrerede domænenavne, der leveres af dig eller er registreret på vegne af dig i forbindelse med tjenesten.

Delte SSL-certifikater

Ethvert SSL-certifikat, du køber fra GoDaddy eller dets partnere til brug i forbindelse med en delt hosting-plan, der leveres af GoDaddy, er beregnet til dets specifikke brug som beskrevet i abonnentaftalen, og vil ikke blive eksporteret fra hosting-serveren til brug med andre web-hosting-tjenester. Hvis du bruger et SSL-certifikat på en hjemmeside, der hostes af GoDaddy, så vil GoDaddy generere en tilsvarende privat nøgle og opbevare den på sikker vis. Af sikkerhedsmæssige årsager vil GoDaddy på intet tidspunkt offentliggøre din private nøgle, selvom du anmoder om det. Hvis du ønsker at eksportere dit SSL-certifikat til brug på en hosting-server, der ikke tilhører GoDaddy, skal du senest tredive (30) dage efter påbegyndelsen af dit første SSL-abonnement anmode GoDaddy herom. Efter din hosting-konto hos GoDaddy er blevet annulleret, har du tredive (30) dage til at følge registreringsprocessen for GoDaddy sikkert certifikattjeneste og anmode om en ny nøgle til dit SSL-certifikat eller dit SSL-certifikat bliver ugyldigt.

Tilgængelighed af tjenester

I overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale vil GoDaddy bestræbe sig på at levere tjenesterne 24 (fireogtyve) timer i døgnet, 7 (syv) dage om ugen i denne aftales løbetid. De accepterer, at tjenesten fra tid til anden kan være utilgængelige eller ude af drift af forskellige årsager, herunder, uden begrænsning: (i) udstyrsfejl, (ii) periodiske vedligeholdelsesprocedurer eller reparationer, som GoDaddy kan udføre fra tid til anden, eller (iii) årsager, der er uden for GoDaddys kontrol, eller som med rimelighed ikke kan forudses af GoDaddy, herunder, uden begrænsning, afbrydelser eller fejl i telekommunikation eller digitale transmissionslinks, fjendtlige netværksangreb, overbelastning af netværk eller andre fejl. De accepterer, at GoDaddy ikke har nogen kontrol over tjenestens tilgængelighed på en kontinuerlig og uafbrudt basis.

Ubegrænset produktkatalog

Du accepterer, at din webbutiks ydeevne kan blive langsommere ved et varierende antal produkter, afhængigt af potentielle fysiske og praktiske begrænsninger, herunder (men ikke begrænset til): systemarkitektur, systemkapacitet, systembelastning, slutbrugerens internetforbindelse og slutbrugerens computerkonfigurationer. Du accepterer, at GoDaddy ikke har kontrol over potentielle fysiske og praktiske begrænsninger, du kan opleve ved at have et ubestemt antal af produkter i en kategori.

4. DINE FORPLIGTELSER

Ved at bruge tjenesten accepterer du at være 18 år eller derover. Tjenesten er kun tilgængelig for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning.

Du accepterer, at du har angivet korrekte, aktuelle og komplette oplysninger i ansøgningsprocessen, og at du vil underrette GoDaddy inden for fem (5) arbejdsdage, når nogen af de oplysninger, du har angivet som en del af ansøgningen og/eller registreringsprocessen, ændres. Hvis du af hvilken som helst årsag ikke svarer på henvendelser fra GoDaddy indenfor fem (5) arbejdsdage, for at bestemme gyldigheden af de oplysninger, du har angivet, vil det udgøre en væsentlig overtrædelse af denne aftale. Hvis du angiver oplysninger, der er ukorrekte, ikke aktuelle, falske, vildledende eller ufuldstændige, eller hvis GoDaddy har rimelige grunde til at tro, at dine oplysninger er ukorrekte, ikke aktuelle, falske, vildledende eller ufuldstændige, så har GoDaddy den absolutte ret, efter eget skøn, til at opsige tjenesten og lukke din konto.

Intellektuel ejendomsret

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet andetsteds i denne aftale, giver denne aftale dig ingen rettigheder i tjenesten, og alle rettigheder forbeholdes GoDaddy eller dennes licensgiver. Du accepterer, at hurtig indkøbsvogn, navnene og logoerne til GoDaddy og alle relaterede produkt- og servicenavne, designmærker og slogans tilhører GoDaddy og dets partnere, og at du ikke har tilladelse til at bruge nogen af dem i nogen annonce, reklame eller andet kommercielt foretagende uden forudgående skriftligt samtykke fra GoDaddy. Du er ansvarlig for at sikre, at din hjemmeside overholder alle lokale, statslige, føderale og internationale love. Du er endvidere ansvarlig for at indhente tilladelse til at bruge ophavsretligt beskyttede, varemærkebeskyttede eller på anden måde lovligt beskyttede billeder, tekst eller andre hjemmesideelementer, der ikke leveres af GoDaddy. Du er udtrykkeligt indforstået med, at GoDaddy fæster lid til de oplysninger, du har angivet angående din passende brug af alt indhold på enhver hjemmeside, du opretter eller administrerer. Flytning af din hjemmeside fra en hosting-server eller -udbyder til en anden er dit ansvar. GoDaddy vil ikke overføre eller FTP din hjemmeside til en anden hosting-udbyder.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Du accepterer at være bundet af GoDaddys politik om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med kunder og andre. Manglende overholdelse af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive betragtet som en væsentlig overtrædelse af denne aftale.

Produkt- og serviceaftaler

Du accepterer at indgå eventuelle nødvendige brugeraftaler med en tredjepart, før du kan bruge nogen betalings- eller forsendelsesmuligheder, beregning af afgifter eller andre muligheder, der er knyttet til tjenesten. Du accepterer yderligere at tilslutte dig alle GoDaddys og dennes partneres brugeraftaler, der er påkrævet i henhold til tilpasningen og driften af tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, aftaler om domæneregistrering, hosting og produkter. Sådanne aftaler kan findes her

Betaling og afgifter vedrørende slutkunde

Du forstår, at du er ansvarlig for at opkræve og administrere alle betalinger fra slutkunder. Du er ligeledes ansvarlig for betaling af alle gældende statslige, føderale eller internationale afgifter på produkter, du sælger ved hjælp af tjenesten. Det er dit ansvar at læse og acceptere alle slutbrugerlicensaftaler, der er påkrævet for brugen af dine valgte betalingsmetoder og skatteindstillinger. GoDaddy er ikke ansvarlig for korrektheden af de oplysninger, der indhentes via betalingsmetoder eller skattevalgmuligheder. Du er ansvarlig for eventuelle yderligere skatter og afgifter på transaktionen. Du kan være underlagt udenlandske skatteforpligtelser ved salg til købere. Du alene er ansvarlig for at overholde alle indenlandske og udenlandske skatte-, forsendelses- og eksportlove med hensyn til salg af dine varer til købere internationalt.

Lager og sikkerhed

Du påtager dig til enhver tid den fulde risiko for tab og skade på din hjemmeside og på alt indhold på din hjemmeside. Du har det fulde ansvar for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og dine kontooplysninger. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle handlinger, udeladelser og brug under og gebyrer pådraget med din konto eller adgangskode, eller i forbindelse med hjemmesiden eller ethvert indhold på din hjemmeside, der vises, linkes, overføres via eller lagres på serveren. Du alene er ansvarlig for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at: (i) forhindre ethvert tab eller enhver skade på indholdet på din hjemmeside, (ii) opretholde et uafhængigt arkiv over og sikkerhedskopier af indholdet på din hjemmeside, (iii) sikre sikkerheden, fortroligheden og integriteten af alt indholdet på din hjemmeside, der overføres via eller lagres på GoDaddys servere og (iv) sørge for fortroligheden af din adgangskode. GoDaddys servere og hosting-tjenester er ikke et arkiv og GoDaddy har ikke noget ansvar overfor dig eller nogen anden person for tab, skade eller tilintetgørelse af noget af dit indhold. Hvis din adgangskode bliver tabt, stjålet eller på anden måde kompromitteret, skal du straks give GoDaddy besked herom. GoDaddy vil herefter suspendere adgangen til din hjemmeside ved brug af denne adgangskode, og udstede en erstatningsadgangskode til dig eller din autoriserede repræsentant. GoDaddy er ikke ansvarlig for noget tab, som du måtte lide som følge af, at en anden person bruger din adgangskode eller konto, uanset om det er med eller uden din viden. Du kan imidlertid blive holdt ansvarlig for tab, som GoDaddy eller en anden part pådrager sig som følge af, at en anden person bruger din konto eller adgangskode. Hvis GoDaddy opsiger din tjeneste, kan denne i henhold til eget skøn fjerne og destruere data og filer, som du har gemt på dennes servere. GoDaddy er ikke forpligtet til at overvåge din brug af tjenesterne, men forbeholder sig retten til at gøre det efter eget skøn.

Serverressourcer

Hvis du hoster din hjemmeside på GoDaddys servere er du ansvarlig for, at dette ikke medfører unormalt stor overbelastning af GoDaddys DNS eller servere. Du må ikke bruge GoDaddys servere og din hjemmeside som kilde, mellemled, svar til-adresse eller destinationsadresse til e-mailbomber, internet packet flooding, beskadigelse af pakke, denial of service eller andre krænkende aktiviteter. Det er forbudt at udføre serverhacking eller begå andre sikkerhedsbrud, og GoDaddy forbeholder sig retten til at fjerne hjemmesider, der indeholder oplysninger om hacking eller links til sådanne oplysninger. Det er forbudt at bruge din hjemmeside som en anonym gateway. GoDaddy forbyder brugen af software eller scripts på vores servere, der medfører, at serveren belastes udover et rimeligt niveau som fastsat af GoDaddy. Du accepterer, at GoDaddy forbeholder sig retten til at fjerne din hjemmeside midlertidigt eller permanent fra dets hosting-servere, såfremt GoDaddy er modtageren af aktiviteter, der truer stabiliteten af dets netværk.

Eksempel på vilkår og betingelser

Eksemplet på vilkår og betingelser gives kun i referenceøjemed. GoDaddy er ikke ansvarlig for din brug af eksemplet på vilkår og betingelser. Du bruger dem på egen risiko. De standardvilkår og -betingelser, der er angivet på siden for vilkår og betingelser, kan anvendes med følgende ansvarsfraskrivelse: Beskrivelserne og forslagene er ikke juridiske, skattemæssige eller økonomiske råd. Onlinebutik/hurtig indkøbsvogn garanterer ikke lovligheden af nogen formulering eller bestemmelser, der tilbydes eller afledes af disse beskrivelser og forslag. Du bør konsultere en advokat for at sikre, at dine vilkår og betingelser er tilstrækkelige til at opfylde dine behov, at de er relevante for din jurisdiktion og er juridisk bindende for dine kunder.

5. FACEBOOK

Facebook Page Designer

Hurtig indkøbsvogn inkluderer adgang til Facebook Page Designer (Facebook Page Designer). Facebook Page Designer giver dig mulighed for at oprette en tilpasset Facebook-side. For at bruge Facebook Page Designer skal du (i) oprette en Facebook-konto (hvis du ikke allerede har en) og (ii) aktivere en offentlig side fra din Facebook-konto. Når du er færdig med at designe din Facebook-side, skal du linke Facebook-siden til din Facebook-konto for at kunne navigere på Facebook-siden. Bemærk, at din Facebook-side vil være tilgængelig via det samme kontrolpanel som din indkøbsvogn. Derfor skal din indkøbsvogn være aktiv, før din Facebook-side kan offentliggøres.

Generelle adfærdsregler. Facebook-begrænsninger

I tillæg til afsnit 4 (Generelle regler for adfærd), inkluderet i aftalen om generelle servicevilkår, anerkender og accepterer du at:

 1. Hvis du får adgang til Facebook Page Designer, skal du ikke anvende den til at lancere en Facebook-side, som promoverer, giver indholdsreference, faciliterer, indeholder eller bruger noget af det følgende:

 2. alkoholrelateret indhold eller salg af tobaksprodukter, ammunition og/eller våben,

 3. indhold, der overtræder nogen tredjeparts rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, privatliv, omtale, moral eller andre personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder, eller som er vildledende eller bedragerisk,

 4. spil, inklusive uden begrænsninger, alle online-casinoer, -sportsbøger, -bingo eller -poker,
 5. ulovlig aktivitet og/eller ulovlige konkurrencer, pyramideskemaer, sweepstakes eller kædebreve (hvis du afholder, refererer til eller faciliterer en lovligt tilladt sweepstakes, konkurrence eller anden promovering, er du underlagt Facebooks annonceregler, som du kan finde https://www.facebook.com/policies/pagesgrupperbegivenheder/#) eller
 6. indhold, der er hadefuldt, truende, ærekrænkende eller pornografisk, opfordrer til vold eller indeholder nøgenhed eller grafisk eller meningsløs vold.

 7. Hvis du får adgang til Facebook Page Designer, skal du sikre, at du ejer og har sikret alle nødvendige rettigheder til at kopiere, vise, distribuere, levere, gengive og offentligt opføre alt indhold på eller i din applikation til Facebook-brugere i alle lande, hvor du gør indholdet tilgængeligt.Revideret: 29-12-2017
Copyright © 2004-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.