GoDaddy

POLITIK OM STÆVNINGER

GoDaddy.com, LLC Politik om stævninger

GoDaddys politik om beskyttelse af personlige oplysninger forbyder videregivelse af kunde- eller kontooplysninger uden udtrykkelig tilladelse fra kunden, undtagen hvis dette kræves i henhold til lovgivningen for at overholde lovgivningens bestemmelser eller for at overholde retslige procedurer, der er korrekt forkyndt for GoDaddy eller en af dennes partnere. GoDaddy er forhandler for Wild West Domains, LLC. De produkter og tjenester, der udbydes af GoDaddy, er muligvis ikke alle originalt indhold fra Wild West Domains, LLC. Wild West Domains, LLC kan ikke levere oplysninger angående kunders brug af ikke-Wild West Domains, LLC’s produkter og tjenester.

Såfremt du søger efter identiteten på eller kontooplysninger om en GoDaddy-kunde i forbindelse med et civilretligt eller kriminelt søgsmål, skal du faxe, maile eller indgive en gyldig stævning til Wild West Domains, LLC.

Indgivelse af stævninger

Wild West Domains, LLC har hovedkontor i Scottsdale, Arizona, og alle stævninger skal indgives her eller indsendes med post til:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260, USA

Alternativt kan stævningen faxes til:

+1 480-624-2546
Attn: Compliance Department

Politikker vedrørende e-mail

Wild West Domains, LLC udleverer ikke indholdet i e-mails i henhold til Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq. (Lov om politik vedr. beskyttelse af personlige oplysninger i elektronisk kommunikation), der forbyder en serviceudbyder af elektronisk kommunikation at fremlægge indhold i elektronisk kommunikation, selv forelagt en stævning eller retskendelse, undtagen under begrænsede omstændigheder. Slettede eller afsendte e-mails opbevares ikke på Wild West Domains, LLC's e-mailservere.

Wild West Domains, LLC forbeholder sig retten til at anmode om en kopi af anmeldelsen og enhver understøttende dokumentation, der påviser, hvordan Wild West Domains, LLC’s e-mailadresse er relateret til den igangværende undersøgelse og den tilgrundliggende stævning.

Meddelelse til kunden og svartid

Ved modtagelse af en gyldig civilretlig stævning vil Wild West Domains, LLC straks underrette den kunde, hvis oplysninger udbedes, via e-mail eller almindelige post. Såfremt omstændighederne ikke udgør et nødstilfælde, vil Wild West Domains, LLC ikke umiddelbart fremlægge den kundes oplysninger, der udbedes via stævningen, og vil give kunden mulighed for at annullere stævningen i retten. Wild West Domains, LLC forbeholder sig ret til at opkræve kunden et administrationsgebyr via den betalingsmetode, som kunden har registreret hos Wild West Domains, LLC.

Gebyrer for overholdelse af stævning

Wild West Domains, LLC vil fakturere den person eller enhed, der indsender en civilretlig stævning, for omkostninger i forbindelse med overholdelse af stævningen. Betalingen skal ske inden for tredive (30) dage fra modtagelse af fakturaen fra Wild West Domains, LLC. Checks skal udstedes til Wild West Domains, LLC.

Wild West Domains, LLC's omkostninger i forbindelse med overholdelse af en stævning er som følger:

  • Undersøgelse – 75,00 USD/time
  • Federal Express – omkostninger ifølge regning
  • Kopier – 0,25 USD/side

Behandling af fortrolige oplysninger

Dokumenter og oplysninger udarbejdet af Wild West Domains, LLC som svar på en stævning kan indeholde fortrolige, proprietære, forretningshemmelige og/eller private oplysninger, der kræver særlig beskyttelse mod offentliggørelse. Enhver sådan dokumentation vil blive betegnet som "FORTROLIG" med et stempel, der er anbragt på de omhandlede dokumenter, og skal behandles fortroligt af alle personer og enheder, der har adgang til dem. Fortrolig behandling omfatter følgende:

For det første skal adgangen til FORTROLIGE dokumenter begrænses til parterne i det underliggende søgsmål i henhold til hvilken stævningen blev forkyndt, deres agenter og retten og dens personale. Dokumenter, der betegnes som FORTROLIGE, kan anvendes under vidnesdeposition i det underliggende søgsmål, for hvem offentliggørelse er rimeligt nødvendig, forudsat at enhver depositionsvidnesbyrd vedrørende FORTROLIGE dokumenter eller dele heraf er betegnet "FORTROLIG" og behandles på den måde, der kræves af denne bestemmelse.

For det andet må FORTROLIGE dokumenter ikke opføres offentligt uden et rimeligt forsøg på at sikre indgivelsen af sådanne dokumenter og eventuelle henvisninger hertil under forsegling. En part, der søger at indgive enhver proposition, synopsis eller andet dokument, der vedhæfter eller henviser til et FORTROLIGT dokument eller en del heraf, skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at anmode om en domstolsbeskyttelse, der forsegler de pågældende FORTROLIGE oplysninger. Hvis retten nægter at forsegle en proposition, der er foretaget i henhold til denne stævningspolitik, kan parten indgive det pågældende dokument normalt, medmindre retten på anden måde har instrueret det.

For det tredje må FORTROLIGE dokumenter, der udarbejdes som svar på en stævning, ikke anvendes til andre formål end at retsforfølge eller forsvare det søgsmål, som stævningen refererer til, og skal destrueres inden for tres (60) dage efter den endelige disponering af det underliggende søgsmål. Den person eller enhed, der indgiver stævningen, er ansvarlig for at sikre, at enhver person eller enhed, som får nogen FORTROLIGE dokumenter stillet til rådighed, overholder dette krav.