GoDaddys konkurrence om hjemmesideintervention

Officielle regler og regulativer
(Officielle regler)

KØB IKKE NØDVENDIG. ET KØB ØGER IKKE DINE CHANCER FOR AT BLIVE VALGT. DENNE KONKURRENCE ER UNDERLAGT ALLE GÆLDENDE NATIONALE, FØDERALE, STATSLIGE OG LOKALE LOVE OG REGULATIVER OG ER UGYLDIG HVOR DETTE ER UGYLDIG VED LOV. DELTAGELSE I DENNE KONKURRENCE ANGIVER FULD OG UBEGRÆNSET FORSTÅLESE OF ACCEPT AF DISSE OFFICIELLE REGLER.

KONKURRENCEPERIODE.

GoDaddys hjemmesideinterventionskonkurrence (konkurrence) begynder kl. 12.00 middag GMT d. 7. april 2017 og slutter kl. 23.59.59 GMT d. 14. april 2017 (konkurrenceperiode).

KVALIFICERINGSKRAV.

Konkurrencen er kun tilgængelig for lovlige australske borgere, som er atten (18) år eller ældre på tilmeldingstidspunktet, og som ejere en mindre virksomhed med en hjemmeside, som har brug for en opdatering (deltager).  Tilmeldinger skal være indsendt af deltageren eller en tredjepart på vegne af en deltager (nominerende part). Medarbejdere og nære familiemedlemmer (herunder samboende) af (i) GoDaddy.com, LLC (sponsor) eller dennes partnere eller partnervirksomheder kan ikke deltage i denne konkurrence. Hvad angår denne konkurrence inkluderer en individs nærmeste familie mor, far, brødre, søstre, døtre, sønner, partnere eller ægtefælle (uanset hvor en sådan nærmeste familie er bosat). Afgørelser angående kvalificering til konkurrencen afgøres alene af sponsor, og er endelig og bindende.

SÅDAN DELTAGER DU: KØB IKKE NØDVENDIG.

GoDaddy leder efter nomineringer af ejere af mindre virksomheder, som har en forældet hjemmeside, der trænger til opdatering med hjælp fra GoDaddy professionelle webtjeneste (hver udgør en tilmeldelse og samlet tilmeldelser). Dommere, som er udvalgt af sponsor, vil vælge den hjemmeside blandt alle kvalificerede tilmeldinger, som dommerne beslutter, har det bedst potentiale for forandring ved brug af GoDaddys professionelle webtjenester (den valgte deltager). Når den nominerende part indsender en tilmeldelse, indvilliger denne i at være underlagt de officielle regler, at samarbejde med GoDaddy om at bearbejde den valgte tilmeldelses aktuelle hjemmeside, at være tilstede ved bearbejdningen (aktiveringen) og på anden måde at være tilgængelig og villig til at blive kontaktet af repræsentanter fra GoDaddy. 

Den nominerende part kan finde og udfylde tilmeldingsformularen ved at klikke på nomineringslinket, som findes på landingssiden for Australia Cursor Man Campaign på https://au.godaddy.com/promos/cursorman

Den nominerende part erklærer og garanterer, at deres indsendelse ikke gør uautoriseret brug af, eller krænker, nogen rettigheder af nogen tredjepart, og at denne, om nødvendigt, kan levere passende tilladelser i en form, som GoDaddy finder acceptabel.

Ved at tilmelde dig denne konkurrence, indvilliger hver deltager i at være bundet af de officielle regler og sponsors beslutning, som er endelige angående alle forhold angående konkurrencen.

VIGTIG MEDDELELSE: Sponsor kan gennemgå alle og enhver tilmelding. Enhver tilmelding, som sponsor, alene efter dennes skøn og til enhver tid, anser som værende krænkende af betingelser og vilkår angivet i disse officielle regler, vil blive diskvalificerede.

VALGT DELTAGER.

Ved udløbet af konkurrenceperioden vil alle kvalificerede tilmeldelser, som er modtaget under konkurrenceperioden, blive evalueret af et dommerpanel, som er udvalgt af sponsor fra sponsors kontorer.  Den tilmelding, med en legitim hjemmeside for en mindre virksomhed, som trænger mest til et moderne look og en moderne stemning, og som bedst kan opdateres i henhold til rammerne af GoDaddys professionelle webtjenester, som udbydes, vil blive udnævnt som den valgte deltager.

HOVEDPRÆMIE.

Der vil blive uddelt en (1) hovedpræmie (præmie eller hovedpræmie) til den valgte deltager.  Den nominerede part vil modtage besked i ugen, der begynder d. 17. april 2017 angående den valgte deltager.  Interventionen vil finde sted på et tidspunkt sidst i april eller tidligt i maj 2017 (afhængig af tilgængeligheden af valgte deltager, nominerede part og sponsor).  Den nominerede part og den valgte deltager skal acceptere betingelser og vilkår i de officielle regler og underskrive en separat frigivelsesformular, defineret herunder, som forudsætning for at modtage præmien. Mangel herpå vil føre til afgivelse af præmien og en alternative udvalgt tilmelding bliver valgt. Hovedpræmien består af:

  • 1 Apple iPad Mini 2 (leveret af GoDaddy)
  • Hjemmesidedesign og konsultationstjenester fra GoDaddys professionelle webtjenester WordPress Website Deluxe-plan
  • Et gratis domæne i et år (to år hvis .com.au, .net.au, .org.au) ELLER gratis domæneoverførsel og fornyelse af kommende periode
  • WordPress Ultimate Hostingplan i 1-2 år inkluderet (afhængig af valgte domæne)
  • En kort video vil blive vist på GoDaddys sociale kanaler

Hovedpræmien er underlagt følgende begrænsninger og restriktioner:

Alle tjenester leveret af er underlagt de betingelser og vilkår, der gælder disse tjenester, inklusive men ikke begrænset til vores Generelle servicebetingelser, Professionel webtjenesteaftale, Hostingaftale og vores Privatlivspolitik. * Yderligere timer og hjemmesideopdateringer, udover hvad der er inkluderet i GoDaddyPWS (Professional Web Services) WordPress Deluxe-planen kan leveres mod yderligere gebyrer. PWS-kredit kan kun bruges til PWS-tjenester, kan ikke bruges til andre GoDaddy-produkter, og ingen tilbagebetaling, hvis du bruger færre penge. * Hvis valgte deltager ønsker at fortsætte med at bruge dennes aktuelle hjemmesidedomæne, som ikke her hostet hos GoDaddy, skal den valgte deltager overføre det eksisterende hjemmesidedomæne til GoDaddy. * Den valgte deltager er ansvarlig for periodiske hosting- og domænefornyelsesgebyrer efter det første år

* Aktuelle priser for hostingdomæneoverførsel og domænefornyelse (priser kan ændres)

.COM – 19,99 AUD           .Net – 22,99 AUD           .Co – 43,99 AUD           .Org 26,99 AUD           .COM.AU (2 år) – 33,98 AUD           Hosting – Ultimate Plan 21,99 AUD per måned           En domæneoverførsel – $10,99 *

  • Plus ICANN-gebyr på $0,25 per år.

  • Den nominerede part og den valgte deltager skal deltage i en kort videooptagelse.

Den anslåede samlede forhandlingsværdi af hovedpræmien er 4000 AUD. Den valgte deltager er ikke berettiget til nogen difference mellem den faktiske værdi af præmien og den anslåede forhandlingsværdi af præmien, som anført heri.

Den valgte deltager skal følge alle sponsors anvisninger angående præmien og alle tilknyttede aspekter. Mangel herpå kan føre til annullering af deltagelse eller fortsat deltagelse, præmien og enhver tilknyttet aspekt.

Præmien skal accepteres som tildelt, uden ombytning, og kan ikke overføres, refunderes, forhandles eller omsættes til kontanter. Sponsor forbeholder sig retten til, hvis præmien eller nogen del heraf, ikke kan tildeles som beskrevet, af nogen årsag, at ombytte samme til en anden præmie eller del af samme eller større værdi, uden forudgående besked eller ansvar. I tilfælde af at en erstatningspræmie bliver tildelt, skal en sådan præmie accepteres som leveret og kan ikke byttes for kontanter eller andet.

Chancen for at vinde en præmie afhænger af antallet af kvalificerede deltagere, som indrulleres under konkurrenceperioden, og kvaliteten af den indsendte tilmelding (som yderligere defineret herunder).

KVALIFIKATIONSKRAV FOR PRÆMIE.

Den valgte deltager skal desuden underskrive en deklaration, frigivelse og fraskrivelsesformular (fraskrivelsesformular), som angiver overholdelse af officielle regler, accept af præmien som belønning, uden erstatning, og frigivelse af sponsor og dennes datterselskaber, partnere, medlemmer, divisioner, reklame- og promoveringsagenturer, engrosforhandlere og detailforhandlere, og enhver af dennes medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer og agenter (tilsammen frigivne parter) fra ethvert ansvar i forbindelse med præmien eller gaven, inden denne modtager hans/hendes præmie.  Den valgte deltager skal også indvillige i alle betingelser og vilkår, som er gældende for de GoDaddy leverede tjenester som en del af præmien. 

Hvis den valgte deltager ikke overholder alle konkurrencens krav eller ikke underskriver og tilbagesender frigivelsesformularen til sponsor indenfor den angivne tidsperiode, vil den valgt deltager give afkald på hans/hedes præmie, og sponsor har ret til (men er ikke tvunget til) at vælge en anden deltager fra de resterende kvalificerede deltagere. Denne proces kan fortsætte indtil præmien er blevet tildelt, eller der ikke længere er tilstrækkelig tid til at udlevere præmien. Sponsor er ikke ansvarlig for, enten i forbindelse med menneskelig fejl eller anden fejl, at kontakte nogen af de valgte deltagere.

Sponsor vil kontakte den udvalgte deltager, efter denne har modtaget hans/hendes underskrevne frigivelsesformular, for at arrangere levering af præmien.

GENERELLE REGLER.

I tilfælde af at der er uoverensstemmelser mellem de officielle regler og nogen instruktioner eller fortolkninger af disse officielle regler, som angives af en af sponsors medarbejdere, angående konkurrencen, gælder de officielle regler. I tilfælde af at der er nogen uoverensstemmelser eller konflikter mellem disse officielle reglers betingelser og vilkår og bekendtgørelser eller andre meddelelser indeholdt in noget materiale i forbindelse med konkurrencen, vil disse officielle reglers betingelser og vilkår have forrang, gælde og kontrollere.  Alle føderale, statslige og lokale love og regulativer er gældende herunder men ikke begrænset til skattelove.

SKADESLØSHOLDELSE

Når en deltager sender en tilmelding til denne konkurrence, bekræfter deltager at han/hun forstår og overholder disse officielle regler. Hver deltager, og dennes repræsentanter, arvinger, familie eller stedfortrædere (deltagers repræsentanter) frigiver og holder hermed de frigivne parter ansvarsfri fra alle og enhver ansvar for nogen omkostninger, krav, skader, tab eller skade af nogen art (herunder uden begrænsninger, nogen specielle, hændelige eller følgelige skader) til deltager, deltagers repræsentanter eller nogen anden person (herunder men ikke begrænset til personskade, dødsfald, ejendomsskade, krænkelser eller intellektuelle ejendomsrettigheder, moralske rettigheder, offentliggørelsesrettigheder, injurier eller bagvaskelse) som opstår helt eller delvist, direkte eller indirekte, fra accept, overtagelse, brug eller misbrug af nogen præmie, deltagelse i konkurrence, manglende overholdelse af officielle regler eller i forbindelse med nogen præmierelateret handling. Deltageren og deltagerens repræsentanter indvilliger i at holde frigivne parter fuldt ud ansvarsfri angående nogen og alle krav fra tredjeparter angående konkurrencen, brug eller misbrug af præmien, uden begrænsning.

ANSVARSBEGRÆNSNING.

Ingen af de frigivne parter påtager sig noget ansvar for ukorrekte oplysninger, uanset om dette er forårsaget af hjemmesidebrugere eller af noget af det udstyr eller de programmer, der er tilknyttet eller brugt i konkurrencen eller af nogen tekniske eller menneskelige fejl, som kan opstå under behandling af tilmeldinger, valget af den valgte tilmelding eller nogen udskrivningsfejl eller anden fejl i noget konkurrencemateriale. De frigivne parter påtager sig intet ansvar for nogen fejl, udeladelser, forfalskninger, afbrydelser, sletning, defekter, forsinkelser i drift eller transmission, fej i kommunikationslinjer, tyveri eller destruktion eller autoriseret adgang til eller ændring af tilmeldinger. De frigivne parter er ikke ansvarlige for nogen problemer, virusser eller tekniske fejl ved noget telefonnetværk eller -linjer, computer-onlinesystemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, fejl i e-mail eller konto angående tekniske problemer eller for meget trafik på internettet eller på nogen hjemmeside eller kombination heraf, inklusive skade på deltagers eller nogen anden persons computer relateret til eller forårsaget af deltagelse i eller downloading af materiale i forbindelse med konkurrencen.

Ingen af de frigivne parter påtager sig noget ansvar for personskade eller skade på ejendom eller nogen form for tab, inklusive uden begrænsning direkte, indirekte, følgelige, hændelige eller straffeskader, som muligvis påføres en deltagers eller nogen anden persons computerudstyr, forårsaget af en deltagers forsøg på enten at deltage i konkurrencen eller at downloade nogen oplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, eller brug af nogen hjemmeside. Uden at begrænse det ovenstående er alt på hjemmesiden leveret som det er og forefindes uden nogen form for garanti, enten udtrykt eller antyder, herunder men ikke begrænset til nogen antydede garantier for salgbarhed, anvendelighed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

Ingen af de frigivne partner påtager sig noget ansvar for vejrmæssige forhold, force majeure, terroristiske handlinger, civil opstande, strejker eller enhver anden naturlig katastrofe, der er uden for disses kontrol. De frigivne parter er ikke forpligtet til at udlevere præmien eller nogen erstatningspræmie, hvis en af de overstående begivenheder finder sted.

KONKURRENCENS ADMINISTRATION.

Alle beslutninger angående konkurrencen tilhører sponsor. Sponsor forbeholder sig retten til, alene efter eget skøn, at ændre, annullere, suspendere og/eller stoppe enhver eller alle dele af konkurrencen af enhver grund.

Sponsor forbeholder sig retten til, alene efter dennes skøn, at diskvalificere enhver som menes ikke at overholde disse officielle regler. Sponsor forbeholder sig ret til at afvise en tilmelding fra en person, hvis kvalificering er usikker, som er blevet diskvalificeret eller på anden måde ikke er kvalificeret til at deltage. Ethvert forsøg på at påvirke tilmeldelsesprocessen, forstyrre de officielle regler, forsætligt skade enhver hjemmeside eller underminere administrationen, sikkerheden eller legitim behandling af konkurrencen, er en krænkelse af kriminelle og civilretslige love, og sponsor forbeholder sig retten til at søge erstatning og/eller godtgørelse (herunder advokatsalærer) fra alle personer, som er ansvarlige for sådanne hændelser i den fulde udstrækning tillade ved lov, som kan inkludere forbyde deltagere eller diskvalificering af disse fra denne og fremtidige konkurrencer, som sponsor afholder. Sponsor kan alene efter dennes skøn diskvalificere enhver person, som på nogen måde handler på en truende eller chikanerende måde overfor enhver person, og kan annullere alle tilknyttede tilmeldinger fra en sådan person. Sponsor forbeholder sig retten til, alene efter eget skøn, at afslutte eller suspendere konkurrencen i tilfælde af svig, virus, bugs eller andre grunde, som er uden for sponsors kontrol, korrupt sikkerhed, korrekt spil eller administration af konkurrencen.

Spørgsmål eller kommentarer skal sendes til 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, USA, Attn: “GoDaddy Website Intervention ." Konkurrencen er en evne-konkurrence designet til at øge kundens viden om og interesse i sponsor. Denne konkurrence må ikke bruges til, eller i forbindelse med, nogen form for spil.

RET TIL OFFENTLIGGØRELSE.

Ved accept af præmien giver den valgte deltager de frigivne parter retten til i al evighed at bruge hans/hendes navn, biografiske oplysninger, billede, foto og/eller lignende og udtalelser til programmering, promovering, handel, reklame og offentliggørelsesformål i forbindelse med denne konkurrence, til enhver tid eller tider, i alle medier som nu er kendt eller som opstår herefter, over hele verden, inklusive men ikke begrænset til på fjernsyn, video, world wide web og internettet, uden forudgående besked, gennemgang eller godkendelse og uden yderligere kompensation, undtaget som forbudt ved lov.

GÆLDENDE LOV.

Konkurrencen er underlagt australsk lovgivning. Uden at begrænse den generelle natur af det ovenstående, styres alle problemer og spørgsmål angående opbygningen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse officielle regler eller rettigheder og ansvar, som er mellem en person og/eller deltager og sponsor i forbindelse med konkurrencen, af og fortolkes i overensstemmelse med de internationale love i Australien, herunder proceduremæssige regler indeholdt i disse love, uden at medtage noget valg af lov eller uoverensstemmelser mellem lovens regler eller bestemmelser, som kan forårsage anvendelse af nogen anden jurisdiktions love. Sponsor og alle deltagere accepterer hermed Australiens retssystem har jurisdiktion hvad angår afgørelse af enhver sag, problem eller uoverensstemmelse der opstår under eller i henhold til disse officielle regler og/eller konkurrencen, og indvilliger i at enhver sådan afgørelse ene og alene skal fremstilles foran en sådan ret.

Ugyldigheden eller manglende evne til at håndhæve enhver bestemmelse i disse officielle regler har ikke nogen indflydelse på gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden bestemmelse. I tilfælde af at en bestemmelse findes at være ugyldig eller på anden måde ikke han håndhæves eller er ulovlig, vil alle andre bestemmelser i disse officielle regler fortsat være gyldige og skal fortolkes i overensstemmelse med bestemmelser, som om den ugyldige eller ulovlige tekst ikke var en del heraf.

Ethvert ord heri, som antyder det mandlige køn skal tolkes som henvisende til begge køn, både i ental og i flertal.

Revideret: 04-04-2017
Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Alle rettigheder forbeholdes.