Administreret WordPress webshop Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Reference til WooCommerce -brugerdefinerede ordrestatusindstillinger

Hvis du opretter en brugerdefineret ordrestatus, kan du holde orden på dine ordrer. I denne artikel gennemgår vi de forskellige indstillinger, der er tilgængelige, når vi opretter en ny brugerdefineret ordrestatus .

Indstillinger for brugerdefineret ordrestatus

Navn

Dette felt definerer navnet på den ordrestatus, der skal bruges hvor som helst, hvor ordrestatussen vises.

Navne på brugerdefinerede ordrestatus er begrænset til 35 tegn.

Slug

Den tilpassede ordrestatus 'slug er dens digitale id. I lighed med WordPress -indlægsslugs (bruges i permalinks) bruges det til ting som URL -adresser eller rådata, såsom API -resultater.

Hvis sluggen efterlades tom, når du opretter en ny brugerdefineret ordrestatus, bruges ordrestatusnavnet til at generere sluggen.

Beskrivelse

Du kan også skrive en beskrivelse af din brugerdefinerede ordrestatus. Denne beskrivelse vil blive vist til dine kunder, når de viser ordrestatus, såsom i e -mails om ændring af ordrestatus.

Farve

Når du tildeler en farve til din brugerdefinerede ordrestatus, ændres baggrundsfarven på badget, når det vises. Ved at bruge farve til at angive forskellige statusser kan de let genkendes med et hurtigt overblik.

Ikon

Valg af et ikon, der afspejler din ordrestatus, gør det nemmere at genkende med det samme. Her kan du vælge mellem flere inkluderede ikoner eller uploade dine egne.

Hvis du ikke vælger et ikon, erstattes områder, hvor der normalt vises et ikon, såsom på din ordreliste, med statusnavnet.

Handlingsikon

Dette ikon vil blive brugt, når der vises handlinger, der overfører en ordre fra en anden status til denne brugerdefinerede status.

Næste statusser

Det er en vigtig del af driften af en effektiv butik at skabe en god workflow til overgang fra en status til en anden. I dette felt kan du vælge de andre mulige statusser, som denne brugerdefinerede ordrestatus kan overgå til.

Massehandling

Hvis du aktiverer denne indstilling, føjes denne brugerdefinerede status til listen Massehandlinger for at udføre handlinger på siden med ordrelister. Som standard er indstillingen deaktiveret.

Inkluder i rapporter

Aktivering af denne indstilling inkluderer den brugerdefinerede ordrestatus, når der genereres ordrerapporter. Denne indstilling er aktiveret som standard.

Hvis deaktiveret, vil eventuelle ordrer med denne status blive ekskluderet fra rapporter.

Denne indstilling bestemmer, om ordrer med denne status vil blive betragtet som betalte eller ubetalte.

Flere oplysninger