Gå videre til hovedindhold
Ring til os
Telefonnumre og åbningstider
Hjælpecenter

Udforsk vores ressourcer for onlinehjælp

Hjælp

GoDaddy Hjælp

Eksportér eller sikkerhedskopiér mine kontaktpersoner, kalender og e-mail

Opret en Outlook-sikkerhedskopifil for at gemme og eksportere mails, kontaktpersoner og kalenderoplysninger. Du kan derefter importere din sikkerhedskopi til et nyt e-mailabonnement, en ny e-mailtjeneste eller en ny version af Outlook. Eksporten vil ikke omfatte metadata såsom mappeegenskaber (visninger, tilladelser og indstilling for autoarkivering), meddelelsesregler og lister over blokerede afsendere.

Påkrævet: For at sikre, at hele din postkasse bliver eksporteret, skal du bruge cached Exchange-tilstand og indstille den til at gemme al din mail.

Bemærk: GoDaddy understøtter ikke manuelle backups eller importer af Outlook-datafiler (.pst og .ost).

Vælg din Outlook-version for at se trinnene. Er du ikke sikker på, hvilken version du har? Find din version i Outlook.

Windows Mac Web

Outlook 2013, 2016 eller nyere

Outlook 2010

Outlook 2007

Outlook 2016 eller nyere

Outlook 2011

Outlook på internettet (kun kontaktpersoner)

Outlook til Windows

Outlook 2013, 2016 eller nyere (Windows)

Microsoft stoppede support for Office 2013 (versioner ældre end 15.0.4971.1000) d. 28. februar 2022, og alle versioner bliver faset ud inden april 2023. Microsoft stoppede support for Office 2016 (versioner ældre end 16.0.4600.1000) d. 28. marts 2022.

Disse vejledninger er kun til reference. Få mere at vide via Microsoft.

 1. Åbn Outlook .
 2. I øverste venstre hjørne vælger du Fil.
 3. Vælg Åbn og eksportér , og vælg derefter Importér/Eksportér.
 4. Vælg Eksportér til en fil, og vælg derefter Næste.
 5. Vælg Outlook-datafil (.pst), og vælg derefter Næste.
 6. Du kan eksportere hele postkassen ved at vælge navnet på e-mailkontoen og fortsætte til det næste trin. Hvis du kun vil eksportere din Kalender- eller Kontaktpersoner-mappe, skal du vælge den mappe, som du vil eksportere. (Du kan eksportere en type ad gangen, så du skal gentage disse trin for at eksportere både Kontaktpersoner og Kalender individuelt).
 7. Sørg for, at markeringsfeltet Medtag undermapper er markeret, og vælg derefter Næste.
 8. Vælg Gennemse for at vælge, hvor du vil gemme Outlook-datafilen (.pst). Angiv et filnavn og vælg derefter OK.
 9. Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (.pst), skal du under Indstillinger angive, hvad der skal ske, hvis der eksporteres elementer, der allerede findes i filen.
 10. Vælg Udfør.
 11. Eksporten starter omgående, medmindre der oprettes en ny Outlook-datafil (.pst), eller der eksporteres til en eksisterende, adgangskodebeskyttet .pst-fil.
  • Hvis du opretter en Outlook-datafil (.pst), kan du evt. beskytte filen med en adgangskode. Når dialogboksen Opret Outlook-datafil vises, skal du indtaste adgangskoden i Adgangskode og Bekræft adgangskode og derefter vælge OK. I dialogboksen Adgangskode til Outlook-datafil skal du indtaste adgangskoden og derefter vælge OK.
  • Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (.pst), der er beskyttet med en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden i dialogboksen Adgangskode til Outlook-datafil og vælge OK.

Gå til øverst på siden

Outlook til Mac

Outlook 2016 eller nyere (Mac)

Microsoft stoppede support for Office 2016 (versioner ældre end 16.0.4600.1000) d. 28. marts 2022.

Disse vejledninger er kun til reference. Få mere at vide via Microsoft.

 1. Åbn Outlook .
 2. Hvis du er i den nye version af Outlook, skal du slå Ny Outlook fra. Fortsæt ellers til næste trin.
  Ny Outlook til/fra
 3. Under fanen Værktøjer skal du vælge Eksportér. (Hvis du ikke ser Eksportér,kan du kigge efter den i menuen Outlook-fil).
 4. I feltet Eksportér til en arkivfil (.olm) skal du markere felterne ved siden af de elementer, som du vil eksportere (vælg dem alle for at eksportere hele din postkasse), og vælg derefter Fortsæt.
 5. I Gem som, under Favoritter, vælger du mappen Downloads og vælger derefter Gem.
 6. Du bliver informeret, når dine data er eksporteret. Vælg Udfør.

Gå til øverst på siden

Eksportér til en Outlook til Mac-datafil

Når du eksporterer til en Outlook til Mac-datafil, kan du vælge at filtrere oplysninger efter kategori eller elementtype. Under eksportprocessen kan du vælge, om du vil beholde de eksporterede elementer i Outlook eller slette dem, når de er eksporteret.

Microsoft Exchange og adresselistekonti eksporterer ikke kontaktpersoner fra adresselisten eller elementer, der er gemt i offentlige mapper.

 1. I menuen Fil vælger du Eksportér og derefter Outlook til Mac-datafil.
 2. Vælg en indstilling til at filtrere efter kategori eller elementtype. (Du kan eksportere alle elementer i Outlook ved at vælge Elementer af følgende typer og dernæst markere alle felterne).
 3. Vælg den højre pil for at fortsætte, og følg anvisningerne. Outlook til Mac-datafilen gemmes som .olm-fil.
Eksportér kontaktpersoner i en tabulatorsepareret tekstfil

Eksportér kontaktpersoner og relaterede oplysninger som en tabulatorsepareret tekstfil. Du kan åbne denne fil i andre programmer til mail, regneark og databaser. Krypteringscertifikater eksporteres ikke.

 1. I menuen Fil vælger du Eksportér.
 2. I Eksportassistent skal du klikke på Kontaktpersoner til en liste og dernæst følge anvisningerne. Tabulatorseparerede filer gemmes som .txt-filer.
Eksportér individuelle elementer

Du kan også eksportere enkelte elementer som individuelle filer – enten for at have dem som backup eller for at bruge dem i andre programmer.

 1. På listen skal du vælge det element, du vil eksportere. (Du kan vælge flere elementer ved at holde kommandotasten nede, mens du klikker på elementerne).
  Element Filtype
  E-mailmeddelelser .eml
  Kontaktpersoner .vcf (vCard)
  Kalenderbegivenheder og opgaver .ics
  Noter .html
 2. Træk det valgte til skrivebordet eller en mappe i Finder.

Gå til øverst på siden

Outlook på nettet

Kontaktpersoner i Outlook på nettet

 1. Log på Outlook på internettet. Brug din Microsoft 365adresse og -adgangskode (dit brugernavn og din adgangskode til GoDaddy kan ikke bruges her).
 2. I nederste venstre hjørne på siden vælger du Personer Personer.
 3. I øverste venstre hjørne på siden vælger du Administrer og derefter Eksportér kontaktpersoner.
 4. Vælg, om du vil eksportere alle kontaktpersoner eller kun kontaktpersoner fra en bestemt mappe, og vælg derefter Eksportér.

Dine kontaktpersoner bliver gemt som en .csv-fil, som du kan importere til andre mailapps (for eksempel Gmail) eller andre versioner af Outlook.

Gå til øverst på siden

Relateret trin

Flere oplysninger