Administreret WordPress webshop Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Hvad er personlig katalogsynkronisering til GoDaddy-betalingssalg personligt?

Hvis du bruger GoDaddy Payments Selling in Person Smart Terminal, kan du nu synkronisere dine WooCommerce -produkter med din terminal og omvendt. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du konfigurerer synkronisering, hvilke produktdata du kan synkronisere, og hvordan du fjerner synkronisering af produkter fra din Smart Terminals kataloger.

Påkrævet: Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig for GoDaddy Payments -kontoejere, der har konfigureret og aktiveret betalingsmetoden Selling in Person. Lær mere her .

Vælg et emne nedenfor:

Hvordan synkroniserer jeg min WooCommerce og Selling in Person -produkter?

Sådan begynder du at synkronisere dine produkter mellem WooCommerce og dine personlige kataloger:

 1. Log på WordPress .
 2. Gå til WooCommerce, og vælg Indstillinger .
 3. Fra fanen Betalinger vælger du AdministrerGoDaddy -betalinger - Salg person -betalingsmetode.
 4. Rul ned til afsnittet Personlig katalogsynkronisering , hvor du kan aktivere produktsynkronisering. Bemærk, at produktsynkronisering er deaktiveret som standard.

Bemærk: Der oprettes automatisk et katalog på betalings -hubben, når du først aktiverer betalingsmetoden Selling in Person. Det bruger din butiks navn og er det standardkatalog, som du kan bruge til synkroniseringsprocessen.

Sådan synkroniseres WooCommerce-produkter med dine personlige kataloger:

 1. Skift feltet Synkroniser WooCommerce til Personligt for at aktivere denne synkronisering.
 2. Vælg det eller de kataloger, du vil synkronisere.
 3. Vælg Gem ændringer.

Sådan synkroniseres personlige produkter til WooCommerce:

 1. Skift feltet Synkroniser personlige produkter til WooCommerce for at aktivere denne synkronisering.
 2. Vælg det eller de kataloger, som du gerne vil synkronisere produkter til. Alle produkter i de (t) valgte katalog (er) bliver synkroniseret med WooCommerce.
 3. Vælg Gem ændringer.

Du kan aktivere begge synkroniseringsruter eller kun den, du foretrækker. Der vises et Tilsluttet badge, der fortæller dig, at forbindelsen er oprettet.

Pro-tip: Brug indstillingen Alle kataloger til at synkronisere alle Personlige kataloger i stedet for at vælge dem enkeltvis.

Produkter og produktopdateringer vil fortsat blive synkroniseret, så længe katalogsynkroniseringen er aktiveret og tilsluttet. Produkter synkroniseres tovejs og opdateres automatisk i både din butik og alle valgte kataloger. Der er ikke behov for yderligere handlinger fra din side, når synkronisering er aktiveret.

Hvis forbindelsen mislykkes, vises et Afbrudt badge ved siden af det eller de kataloger, der er berørt. Hvis du vil vide mere, kan du holde markøren over det afbrudte badge for at hjælpe dig med at fejlfinde problemet. Du skal muligvis kontakte vores Care -team eller aktivere og gennemgå fejlfindingsloggen for GoDaddy Payments -betalingsgatewayen.

Hvis et eller flere produkter ikke kan synkroniseres, vises en fejlmeddelelse på indstillingssiden for at informere dig om problemet og de næste trin.

( Tilbage til toppen ).

Hvilke produktdata synkroniseres mellem mine butikker?

Synkroniseringen af Personligt katalog er tovejs. Det betyder, at produkter og data synkroniseres i begge retninger automatisk uden at skulle udløse synkroniseringen manuelt, efter at den er blevet tilsluttet.

Da hver platform understøtter forskellige data, er der nogle forskelle med, hvilke produkttyper og felter der synkroniseres.

WooCommerce til personlig synkronisering

WooCommerce-produkter synkroniseres med det eller de personlige kataloger, når de opfylder følgende krav:

 • De har den enkle produkttype
 • De udgives
 • Deres synlighed er indstillet til Offentlig

Bemærk: Kun simple produkter bliver synkroniseret med din Smart Terminal.

Du kan foretage ændringer af dine produktindstillinger i din WooCommerce -butik ved at følge instruktionerne i denne vejledning .

Følgende data synkroniseres for kvalificerede produkter:

 • Produktnavn
 • Produktpris
 • Produkt -SKU
 • Produktattributter (navn og værdi)

For produktattributter synkroniseres attributnavnet og -værdien som en "præcis én" -modifikator med det tilsvarende modifikatornavn og modifikationsværdi. På en Smart Terminal begrænser en “præcis én” modifikator produktvalget til én mulighed. F.eks. Lille, Mellem eller Stor.

Bemærk, at produktkategorier er udelukket fra synkroniseringen. Efter den første synkronisering kan du finde de synkroniserede produkter i dit personlige katalog på hovedlisten over produkter. Tilføj dem manuelt til de kategorier, som du ønsker at bruge på din Smart Terminal.

Personlig til WooCommerce-synkronisering

Alle produkter til Personligt katalog synkroniseres til WooCommerce, medmindre de har følgende egenskaber:

 • Produktet anvender modifikatorer til "enhver kombination"
 • Produktet har "brugerdefineret pris" aktiveret

Følgende data synkroniseres for kvalificerede produkter:

 • Produktnavn
 • Produktpris
 • Produkt-SKU
  Bemærk: Hvis SKU-enheden allerede findes i din WooCommerce-butik, vil indtastningen Personligt blive ignoreret.
 • Produktets modifikationsnavn og valgmulighedsnavn

Hvis et produkt bruger modifikatorer, vil det kun blive synkroniseret med WooCommerce, hvis det bruger modifikationstypen “nøjagtigt én”. For eksempel synkroniseres et produkt med "præcis en" modifikator for "Size" og indstillingsnavnene "Small", "Medium" og "Large" til WooCommerce med de tilsvarende produktattributter.

Følgende data om personlige produkter synkroniseres ikke til WooCommerce:

 • Brugerdefineret pris
 • UPC
 • Ændringsværdi: Pris
 • Produktkategorier

Produktkategorier er udelukket fra denne synkroniseringsretning. Efter den indledende synkronisering kan du finde de synkroniserede produkter i kategorien Ikke -kategoriseret i WooCommerce. Tilføj dem manuelt til de kategorier, du vil bruge i din butik.

Synkroniserede produkter har også følgende produktegenskaber inden for WooCommerce:

 • Deres status vil blive offentliggjort
 • Deres synlighed vil være offentlig
 • Deres indstilling for Administrer lager er Deaktiveret
 • Deres lagerstatus vil være På lager

Du kan justere ovenstående indstillinger pr. Synkroniseret produkt i WooCommerce baseret på dit produkt og lagerbehov.

Synkroniserede produkter vil have et badge i deres Produktdata under fanen Generelt .

( Tilbage til toppen ).

Hvordan kan jeg fjerne synkronisering og slette produkter mellem mine butikker?

Afsynkronisering af produkter fra dine butikker kan gøres fra dit WordPress admin -dashboard ved at gå til siden Indstillinger for GoDaddy -betalinger - Salg i person . I de respektive felter er der et par måder at fortsætte på:

 • Slå forbindelsen fra: Deaktivering af forbindelsen for en af synkroniseringsvejledningerne vil stoppe synkronisering af produkter i realtid.
 • Fjern et katalog: f Hvis du fjerner et katalog fra et af felterne, bliver det specifikke katalog ikke længere automatisk opdateret, når der foretages ændringer.

I begge tilfælde slettes synkroniserede produkter ikke fra nogen af de tidligere synkroniserede kataloger, og fjernelser skal udføres manuelt.

Sletning af synkroniserede produkter

Mens forbindelsen er aktiveret, slettes det fra den anden butik, når du sletter et synkroniseret produkt fra en butik. Hvis du f.eks. Kaster et produkt i din WooCommerce -butik, mens produktet er synkroniseret, og forbindelsen er aktiv, vil du blive informeret om, at denne handling også sletter produktet på Smart Terminal.

( Tilbage til toppen ).

Relaterede trin

Flere oplysninger