WordPress Hjælp

Log på WordPress

Sådan kan du logge på WordPress for at begynde at redigere din site:

  1. I en browser går du til http://[dit WordPress-domænenavn]/wp-admin (for eksempel http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Angiv Brugernavn eller e-mailadresse og Adgangskode, vælg derefter Log på.
    log på WordPress

Bemærk: For Administreret WordPress- og Pro Administreret WordPress hostingkonti kan du komme til dit WordPress-dashboard direkte fra din GoDaddy-konto.

Flere oplysninger