WordPress Hjælp

Sikkerhedskopiér mit WordPress -site med SSH (Secure Shell)
(Avanceret) Brug SSH -kommandoer til at komprimere filer og eksportere databasen