GoDaddy

RETNINGSLINJER OG RETTIGHEDER FOR VAREMÆRKER

Sidst revideret: 3. november 2015

GoDaddys varemærker, logoer, kommercielle images, web-design eller andre varemærkeelementer (mærkekendetegn) er beskyttet af gældende varemærkelove, love vedrørende ophavsret og andre love vedrørende intellektuel ejendomsret. Parter, der er interesseret i at opnå tilladelse eller licens til at bruge et af GoDaddys mærkekendetegn eller anden intellektuel ejendom, skal sende en detaljeret anmodning til permissions@godaddy.com.  Alle anmodninger vil blive vurderet fra sag til sag og tilladelse eller licens vil blive givet i passende tilfælde.

Selvom vi gerne vil imødekomme alle de forespørgsler, vi får, er vi nødt til at beskytte vores brands integritet, og vi må afvise mange anmodninger, fordi brugen af det, der anmodes om, medfører, at GoDaddy associeres med eller siger god for et andet selskab, produkt eller en anden hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at promovere GoDaddy på din hjemmeside, opfordrer vi dig til at overveje at blive medlem af vores GoDaddy partnerprogram, hvor vi stiller links og bannere til rådighed, som du kan benytte til at udbrede kendskabet til GoDaddy og tjene penge til dig selv.  Generelt giver vi kun vores koncernlogoer til personligt brug via vores partnerprogram, og medlemskab af vores partnerprogram tillader dig ikke at bruge vores mærkekendetegn på anden måde end ved i uændret stand at vise de ikoner, bannere og grafikker, der er stillet til rådighed via dette program.

Vi får ofte forespørgsler fra personer, der er interesseret i at inkorporere GoDaddy-mærkekendetegn i tøjdesign eller andre produkter. Desværre kan vi ikke give tilladelse til en sådan brug. Hvis du gerne vil købe GoDaddy-mærkede produkter, skal du gå til GoDaddys butik.

Vi tillader ikke brug af vores varemærker i reklamer, herunder i Google AdWords, og vi tillader heller ikke brug af vores varmemærker i domænenavne.

Hvis du er ansat ved et medie og anmoder om at bruge et GoDaddy-logo, skal du kontakte pr@godaddy.com, hvorefter vi straks vil behandle din forespørgsel.

Hvis du bevilges tilladelse til at benytte GoDaddys mærkekendetegn, skal de anvendes efter følgende retningslinjer:

Sådan gør du:

 • Hvis du vil bruge et GoDaddy-varemærke, skal du sørge for at medtage ®-symbolet, første gang du bruger mærket i et dokument, f.eks. i overskriften eller sidehovedet eller ved den første henvisning til det i din tekst.
 • Hvis du udarbejder materialer, der refererer til GoDaddy-mærkekendetegn, skal du også indføje en fodnote, som angiver det materiale, der er anvendt, og materialets ejer.  Eksempel: GoDaddy® er et registreret varemærke tilhørende GoDaddy Operating Company, LLC.  Alle rettigheder forbeholdes.
 • Hvis du bruger et GoDaddy-varemærke, skal du sikre dig, at varemærket adskiller sig tydeligt fra den omgivende tekst. Du kan kendetegne mærket ved at skrive det første bogstav med stort, med store bogstaver eller skrive hele mærket i kursiv, sætte mærket i anførselstegn eller fremhæve mærket med en anden font eller skriftstil.
 • Brug altid GoDaddy i et ord, og stav/brug altid store bogstaver for GoDaddys varemærker nøjagtigt som anvist.
 • Brug varemærket som et tillægsord, ikke som et navne- eller udsagnsord, og ikke i flertal eller ejefald.

Sådan må du ikke gøre:

 • Hvis du benytter et GoDaddy-mærkekendetegn, må det ikke ændres på nogen måde. Intet element af et varemærke eller logo må fjernes, forvanskes eller ændres.
 • Inkorporer ikke et GoDaddy-mærkekendetegn i dit eget produktnavn, tjenestenavn, varemærke, logo eller virksomhedsnavn.
 • Vis ikke et GoDaddy-mærkekendetegn som det mest fremtrædende visuelle element på din hjemmeside, dit produkt eller din tjeneste.
 • Vis ikke et GoDaddy-mærkekendetegn på en måde, der er misvisende, unfair, injurierende, krænkende, ærekrænkende, nedsættende, uanstændigt eller på anden måde, efter vores skøn, anstødeligt.
 • Brug ikke et GoDaddy-mærkekendetegn på en måde, der overtræder love og bestemmelser.
 • Vis ikke et GoDaddy-mærkekendetegn på en hjemmeside med indhold, der er uegnet for børn, eller som promoverer salg af alkohol, tobak eller hasardspil til personer under 21 år.
 • Vis ikke et GoDaddy-mærkekendetegn på en måde, som antyder, at du er forbundet med, tilknyttet, sponsoreret af eller støttet af os.
 • Efterlign ikke udseendet og tonen i nogen af vores hjemmesider eller sider på nogen af vores hjemmesider, herunder uden begrænsning brandingen, farvekombinationer, fonte, grafiske designs, produktikoner eller andre elementer, der forbindes med os.
 • Det er ikke tilladt at vise rammer af eller spejle en eller flere sider af GoDaddy hjemmeside.
 • Undlad at give tilbud på eller på anden måde benytte GoDaddys varemærker i Google AdWords eller anden pay-per-click-annoncering.
 • Inkludér ikke GoDaddy-varemærker i domænenavne.

Hvis du har spørgsmål, der falder uden for rammerne af de retningslinjer og oplysninger, der findes på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os på permissions@godaddy.com.