GoDaddy

DOMÆNER VIA PROXY-AFTALE
PROXY-AFTALE VEDR. DOMÆNENAVN

Sidst revideret: 21-04-2020

Læs venligst denne Aftale om Proxy (stedfortrædende) Domænenavn (aftale) omhyggeligt. Ved at bruge Tjenesterne og/eller hjemmeside tilhørende Domains By Proxy, LLC, (DBP) et Delaware-selskab med begrænset ansvar, accepterer du (som defineret ovenfor) alle betingelser og vilkår fremsat både heri og i DPB’s privatlivspolitik, som er inkorporeret ved reference, og som kan findes ved at klikke her. Du anerkender, at DBP kan ændre denne aftale til enhver tid efter at have opslået de ændrede vilkår på dennes hjemmeside og at alle nye, anderledes og ekstra funktioner, der ændrer tjenesterne leveret af DBP, automatisk er underlagt denne aftale. Hvis du ikke accepterer at være bundet af, eller hvis du protesterer mod vilkårene og betingelserne i denne aftale og enhver ændring hertil, brug ikke og tag ikke adgang til DBP’s tjenester. Fortsat brug af DBP’s tjenester og dennes hjemmeside, efter sådanne ændringer i nærværende aftale er postet, udgør din accept af ændringerne.

Denne aftale er af og mellem DBP og dig, dine arvinger, udpegede, agenter og dine kontrahenter (dig) og er gældende fra dagen for elektronisk underskrivelse. Denne aftale fremsætter betingelserne og vilkårene for dit forhold til DBP og din brug af DBP’s tjenester og repræsenterer hele aftalen mellem dig og DBP. Ved at bruge DBP’s tjenester anerkender du, at du har læst, forstår og accepterer at være bundet af alle denne aftales betingelser og vilkår, og du accepterer yderligere at være bundet af denne aftales betingelser og vilkår for transaktioner indgået af:

  i. dig og på dine vegne,
  ii. enhver, der handler som din agent og
  iii. enhver der bruger den konto, du har oprettet hos DBP, uanset om transaktionerne udføres på vegne af dig og/eller er godkendt af dig.

Du accepterer, at du er bundet ved repræsentation af tredjepart, som handler på Dine vegne, og som enten bruger eller køber tjenester fra DBP. Du accepterer endvidere, at DBP ikke er bundet af udtalelser af generel karakter på DBP’s hjemmeside eller i DBP’s reklamemateriale. Du accepterer endvidere at rette dig efter betingelser og vilkår offentliggjort af ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) (inklusive Politikken om løsning af tvist vedrørende ens domænenavne (Politik om løsning af tvist) og din registrator (dvs. den ICANN-godkendte person eller juridiske person, gennem hvem du registrerer et domænenavn).

1. BESKRIVELSE AF DBP’S PRIVATE REGISTRERINGSTJENESTE

Når du abonnerer på DBP's private registreringsservice via en registrator der samarbejder med DBP, vil DBP vise sine kontaktoplysninger på det offentligt tilgængelige Whois-register i stedet for at vise dine oplysninger. DBP holde dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dine telefon- og faxnumre fortrolige, i henhold til afsnit 4 i denne aftale. De følgende oplysninger (og ikke dine personlige oplysninger) bliver gjort offentligt tilgængelige i Whois-registeret som bestemt af ICANN-politik:

  i. DBP's navn som proxy-registrant af domænenavnet og en/et proxy-e-mailadresse, telefonnummer og postadresse til proxy-registrantens kontaktoplysninger,
  ii. En proxy (stedfortrædende) postadresse og et telefonnummer for domæneregistreringens tekniske kontakt,
  iii. en proxy (stedfortrædende) e-mailadresse, postadresse og telefonnummer til den administrative kontakt for domæneregistreringen,
  iv. en proxy (stedfortrædende) e-mailadresse, postadresse og telefonnummer på faktureringskontakten for domæneregistreringen,
  v. Domænenavnsservere på 1. og 2. niveau, som du udpeger til domænenavnet,
  vi. domænenavnets originale registrerings- og udløbsdato og
  vii. registratorens identitet.

2. ALLE FORDELE VED DOMÆNEREGISTRERING, SOM DU BEHOLDER

Selvom DBP opføres i Whois-registeret som registranten af hver domæneregistrering du udpeger, beholder du alle fordele af domæneregisteringen i forhold til hver sådan domæneregistrering, inklusive, underlagt afsnit 4 herunder:

  i. Retten til at sælge, overføre eller tildele hver domæneregistrering, som skal kræve annullering af DBP’s tjenester associeret med hver sådan domæneregistrering,
  ii. Retten til at kontrollere brugen af hver domæneregistrering, inklusive udpegning domænenavnsservere på 1. og 2. niveau, hvortil hvert domænenavn peger,
  iii. Retten til at annullere hver domæneregistrering,
  iv. Retten til at annullere DBP-tjenesterne tilknyttet til hver domæneregistrering og/eller dine tjenester til beskyttelse af personlige oplysninger hos DBP, således at dine kontaktoplysninger fremgår af Whois-registeret og
  v. Retten til at forny enhver domæneregistrering ved dennes udløb i henhold til din registrators gældende regler og politikker.

3. PERSONLIGE OPLYSNINGER OG INDBERETNINGSFORPLIGTELSER, REPRÆSENTATION OG GARANTIER, KONTOSIKKERHED

Personlige oplysninger og dine indberetningspligter

Du accepterer, at for hvert domænenavn, du bruger DBP's tjenester til, at du vil angive nøjagtige og opdaterede oplysninger til os angående:

  i. Dit navn, e-mailadresse, postadresse, telefon- og faxnumre for domæneregistreringens registrantkontakt,
  ii. e-mailadresse, postadresse, telefon- og faxnumre for den tekniske kontakt for domæneregistreringen,
  iii. e-mailadresse, postadresse, telefon- og faxnumre til den administrative kontaktperson for domæneregistreringen,
  iv. e-mailadresse, postadresse, telefon- og faxnumre til domæneregistreringens faktureringskontakt og
  v. Du accepterer på anmodning at fremvise myndighedsudstedt billed-ID og/eller myndighedsudstedt virksomheds-ID, der bekræfter din identitet.

Du accepterer at:

  i. Meddele DBP indenfor tre (3) kalenderdage, når nogen af de personlige oplysninger, som du har angivet ved tilmeldingen til DBP's tjenester, ændrer sig;
  ii. Svare på enhver forespørgsel fra DBP inden for tre (3) kalenderdage for at fastslå gyldigheden af dine personlige oplysninger, og
  iii. Svare rettidigt på e-mails, som DBP sender til dig vedrørende korrespondance, som DBP har modtaget, der enten er adresseret til dig eller involverer dig og/eller din domæneregistrering, som beskrevet yderligere i afsnit 5(c) herunder.
  iv. For at gøre det muligt for DBP at fungere som din udnævnte agent (som betegnelsen er defineret herunder) i tilfælde, hvor DBP-tjenester bliver føjet til eller annulleret fra dit domænenavn og med det formål at facilitere anmodningen om ændring af registrant (som yderligere beskrevet herunder).

Det er dit ansvar til enhver tid at holde dine personlige oplysninger opdaterede og nøjagtige.

Fornyelser

Du accepterer, at DPB vil sørge for, at din registrator opkræver kreditkortet, som du har oplyst til registratoren, til registratorens aktuelle priser.

Hvis, af en eller anden grund, DBP og/eller registratoren af dit domænenavn ikke er i stand til at opkræve dit kreditkort for det fulde beløb for den leverede tjeneste, eller hvis DBP og/eller registratoren debiteres for noget gebyr, der tidligere er blevet opkrævet på et kreditkort, som du har angivet, så accepterer du, at DBP og/eller registratoren uden forudgående varsel kan benytte alle tilgængelige muligheder til at opnå betaling, inklusive, men ikke begrænset til, øjeblikkelig annullering af alle tjenester, som DBP leverer til dig.

Erklæringer og garantier.

Du garanterer, at alle oplysninger, du har opgivet til DBP, er rigtige, fuldstændige, opdaterede og nøjagtige. Du garanterer også, at du benytter DBP's private registreringstjeneste i god tro, og at du intet kendskab har til, at dit domænenavn krænker eller er i konflikt med en tredjeparts juridiske rettigheder eller en tredjeparts varemærke eller varenavn. Du garanterer også, at domænenavnet, som DBP registrerer på dine vegne, ikke bruges i forbindelse med nogen ulovlig aktivitet eller i forbindelse med overførsel af spam eller materiale, der indeholder eller installerer virusser, orme, fejl, trojanske heste eller andre koder, filer og programmer, der er udviklet til eller er i stand til, at forstyrre, skade eller begrænse funktionaliteten af nogen software eller hardware.

Kontosikkerhed

Du accepterer at du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit kundenummer/din login-ID og din adgangskode (oplysninger til kontoadgang). Du accepterer straks at underrette DBP om enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du accepterer, at DBP ikke kan holdes ansvarlig for noget tab, du pådrager dig som et resultat af, at en anden person bruger dine oplysninger, med eller uden din viden, til at få adgang til din konto. Derudover accepterer du, at du kan blive holdt ansvarlig for tab, som DBP eller en anden part pådrager sig som følge af, at en anden bruger dine oplysninger til at få adgang til din konto. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du opbevare dine oplysninger til kontoadgang på et sikkert sted og træffe de nødvendige forholdsregler for at forhindre, at andre får adgang til adgangsoplysningerne til din konto. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for al aktivitet på din konto, uanset om denne er initieret af dig eller andre. DBP fraskriver sig specifikt ansvaret for enhver aktivitet på din konto, uanset om du har godkendt aktiviteten.

Udnævnt agentur og ændring af registrantoplysninger

"UDNÆVNT AGENT" BETYDER ET INDIVID ELLER EN ENHED, SOM DEN TIDLIGERE REGISTRANT ELLER DEN NYE REGISTRANT UDTRYKKELIGT HAR GIVET AUTORISATION TIL AT GODKENDE EN ANMODNING OM ÆNDRING AF REGISTRANT PÅ HANS/HENDES VEGNE. HVAD ANGÅR DBP-TJENESTER, KAN EN ANMODNING OM ÆNDRING AF REGISTRANT OGSÅ HIDKOMME I TILFÆLDE, HVOR DBP-TJENESTER BLEV TILFØJET ELLER FJERNET FRA ET DOMÆNENAVN. FOR AT FACILITERE ENHVER SÅDAN ANMODNING OM ÆNDRING OG I OVERENSSTEMMELSE MED ICANN'S POLITIK ANGÅENDE ÆNDRING AF REGISTRANT, ACCEPTERER DU AT UDNÆVNE DBP SOM DIN DEDIKEREDE AGENT MED DET ENE FORMÅL UDTRYKKELIGT AT GODKENDE MATERIELLE ÆNDRINGER AF REGISTRATIONSKONTAKTOPLYSNINGER PÅ DINE VEGNE.

4. DBP’S RETTIGHEDER TIL AT NÆGTE, SUSPENDERE OG AFSLUTTE TJENESTER OG TIL AT AFSLØRE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Du forstår og accepterer, at DBP har den absolutte ret og magt, udelukkende ud fra eget skøn og uden forpligtelser overfor dig overhovedet, til at:

  Annullering af tjenesten til beskyttelse af personlige oplysninger (som betyder, at dine oplysninger bliver tilgængelige i Whois-registret) og/eller afsløre dit navn og dine personlige oplysninger, som du har angivet til DBP

  1. Hvor pålagt ifølge lov, i god tro at en sådan handling er nødvendig for at overholde lovens bestemmelser eller hensigt, eller for at sikre offentlig sikkerhed.
  2. For at imødekomme en juridisk stævning udstedt til DBP eller som svar på en rimelig trussel om søgsmål mod DBP (som bestemt af DBP efter eget skøn), eller
  3. For at overholde ICANN-regler, -politikker eller -procedurer.

 1. Løse ethvert tredjepartskrav, hvad enten truet eller fremsat, som følge af din brug af et domænenavn, for hvilket DBP står i Whois-registeret som registrant på dine vegne eller
 2. Tage ethvert andet tiltag, som DBP anser som nødvendige:

  1. I tilfælde af at du overtræder nogen bestemmelse i denne aftale eller DBP's anti-spampolitik,
  2. For at beskytte integriteten og stabiliteten af, og for at overholde registreringskrav, vilkår og betingelser og politikker for det pågældende domænenavnsregister og/eller den pågældende registerudbyder,
  3. For at overholde gældende lovgivning, offentlige regler eller krav, stævninger, retsordrer eller anmodninger om retshåndhævelse,
  4. For at overholde ICANN's politik angående løsning af stridigheder eller ICANN's politik angående ændring af registrant,
  5. For at undgå finansielle tab eller juridiske ansvar (civilretslige eller kriminelle) for DBP, dennes moderselskaber, datterselskaber, partnere, aktionærer, agenter, bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte,
  6. Hvis domænenavnet, for hvilket DBP er registranten på dine vegne, overtræder en tredjeparts varemærke, produktnavn eller andre juridiske rettigheder og
  7. Hvis DBP bliver opmærksom på, at du bruger DBP's tjenester på en måde (som bestemt af DBP efter eget skøn), som:
   • er ulovligt, eller fremmer eller opfordrer til ulovlig aktivitet
   • promoverer, opfordrer til eller tager del i udnyttelse af børn, eller nogen som helst aktivitet, der har relation til spredning af materiale med seksuelt misbrug af børn
   • fremmer, opfordrer til eller tager del i terrorisme, vold mod mennesker, dyr eller ejendom
   • promoverer, opfordrer til eller tager del i nogen form for spam eller anden uønsket masseforsendelse eller hacking eller cracking af computer eller netværk
   • overtræder Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 (Lov til beskyttelse af forbrugere ved onlinekøb af farmaceutiske midler) eller lignende lovgivning, eller promoverer, opfordrer til eller tager del i salg eller distribution af receptpligtig medicin uden gyldig recept
   • krænker en anden brugers eller anden persons eller enheds intellektuelle ejendomsrettigheder
   • krænker en anden brugers eller en anden persons eller enheds personlige oplysninger eller rettigheder, eller bryder tavshedspligt, som du er bundet af i forhold til en anden bruger eller anden person eller enhed
   • forstyrrer driften af DBP's tjenester
   • indeholder eller installerer virusser, orme, fejl, trojanske heste eller anden kode, andre filer eller programmer, der er designet til eller i stand til at afbryde, beskadige eller begrænse funktionaliteten af software eller hardware eller
   • indeholder usandt eller vildledende sprog, eller ubegrundede eller komparative krav vedrørende DBP eller dennes tjenester.

Derudover forstår og accepterer du, at såfremt DBP nævnes som sagsøgte, eller undersøges i forventning om ethvert juridisk eller administrative sagsanlæg som følge af din domæneregistrering eller din brug af DBP's tjenester, kan din private registreringstjeneste blive annulleret, hvilket betyder, at domænenavnsregistreringen vil vende tilbage til dig, og din identitet vil således blive afsløret i WHOIS-registeret som registrant.

I tilfælde af:

 1. DBP handler på noget af det fremsatte i undersektion i, ii eller iii ovenfor eller afsnit 5 og/eller
 2. Du vælger at annullere DBP's tjenester af en eller anden grund

Hverken DBP eller din registrator refunderer nogen gebyrer betalt af dig overhovedet.

5. VIDERESENDELSE AF KOMMUNIKATION

a. Videresendelse af kommunikation

Eftersom DBP’s navn, postadresse og telefonnummer vises i Whois-registeret, accepterer du, at DBP gennemser og videresender kommunikation adresseret til dit domænenavn, som modtages via e-mail, rekommanderet post eller track & trace-kurerpost (såsom UPS, FedEx eller DHL), eller almindelig post. Du anerkender specifikt, at DBP ikke videresender almindelig post til dig (andet end juridiske meddelelser), junk-mail eller anden uopfordret kommunikation (hvad enten det er leveret via e-mail, fax, almindelig post eller telefon), og du giver yderligere autorisation til, at DBP enten kan smide al sådan kommunikation ud eller returnere al sådan kommunikation uåbnet til afsender. Du accepterer at frafalde samtlige krav, der opstår som følge af Din manglende modtagelse af kommunikation rettet mod dit domænenavn, men som ikke er videresendt til dig af DBP.

b. VIDERESENDELSE AF E-MAIL

Whois-registeret kræver en e-mailadresse for hver domæneregistrering, der købes. Når du køber en privat domæneregistrering, opretter DBP en privat e-mailadresse for det pågældende domænenavn, “@domainsbyproxy.com”. Derefter, når beskeden er sendt til den private e-mailadresse, håndterer DBP dem i forhold til e-mailpræferencen, du valgte for det specifikke domænenavn. Du har tre (3) e-mailpræferencer, som du kan vælge imellem. Du kan vælge at:

  i. få alle beskeder videresendt,
  ii. få alle beskeder filtreret for spam og derefter videresendt eller
  iii. ikke at få nogen af beskederne videresendt.

Som med al kommunikation, accepterer du at frafalde samtlige krav, der opstår som følge af din manglende modtagelse af e-mail rettet mod dit domænenavn, men som ikke er videresendt til dig af DBP.

c. Meddelelser vedrørende korrespondance og din pligt til at svare
Når DBP modtager rekommanderet eller track & trace kurer-post eller juridiske meddelelser adresseret til dit domænenavn, vil DBP i de fleste tilfælde forsøge at videresende posten til dig via e-mail. Hvis du ikke svarer på DBP’s e-mail og/eller korrespondancen, som DBP har modtaget vedrørende din domæneregistrering vedrørende en tvist af hvilken som helst slags, eller som på anden vis kræver øjeblikkelig opmærksomhed fra din side, kan DBP øjeblikkeligt afsløre din identitet og/eller annullere DBP’s private registreringstjeneste for de(n) aktuelle domæneregistrering(er). Det betyder, at Whois-registeret vender tilbage til at vise dit/din navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer, som du har opgivet til DBP.

d. YDERLIGERE ADMINISTRATIVE GEBYRER

DBP forbeholder sig retten til at opkræve dig rimelige administrationsgebyrer eller ekspeditionsgebyrer for (i) opgaver, som DBP kan udføre udenfor dens normale serviceområde, (ii) ekstra tid og/eller udgifter DBP kan pådrage sig ved at yde sine tjenester og/eller (iii) hvis du ikke overholder denne aftale (udelukkende bestemt ud fra DBP’s skøn). Typiske scenarier for administrations- eller ekspeditionsgebyrer inkluderer, men er ikke begrænset til (i) kundesupportproblemer, som kræver ekstra personlig tid og opmærksomhed, (ii) tvister, som kræver finansielle- eller juridiske tjenester, hvad enten de udføres af DBP-ansatte eller af udefrakommende firmaer engageret af DBP, (iii) genindhentning af samtlige omkostninger og gebyrer, inklusive omkostningen af tjenester, som DBP har pådraget sig som resultat af tilbageførsler eller andre betalingstvister forårsaget af dig, din bank eller den, der behandler din betalingsmetode. Disse administrative gebyrer eller ekspeditionsgebyrer faktureres til den betalingsmetode, du har oplyst til din registrator.

Du accepterer at frasige dig retten til at føre sager ved nævningedomstol i alle retssager, som finder sted i relation til eller som hidrører denne aftale.

6. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL DBP VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, STRAFBARE SKADER ELLER SPECIAL- ELLER KONSEKVENSSKADER AF NOGEN GRUND OVERHOVEDET I FORHOLD TIL DENNE AFTALE, DIN DOMÆNEREGISTRERING, DBP’S TJENESTER, BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DBP’S HJEMMESIDE ELLER MATERIALERNE OG INDHOLDET AF HJEMMESIDEN ELLER NOGEN ANDRE HJEMMESIDER LINKET TIL DBP’S HJEMMESIDE ELLER DIN AFGIVELSE AF ENHVER PERSONLIG IDENTIFICERBAR OPLYSNING TIL DBP ELLER NOGEN TREDJEPART. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER UANSET, OM DET PÅSTÅEDE ANSVAR ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING, GARANTI, FORSØMMELIGHED, STRIKT ANSVAR ELLER ENHVER ANDEN BASIS, SELVOM DBP ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER SÅDANNE SKADER MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES. FORDI VISSE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER BEGRÆNSNINGERNE ELLER UDELUKKELSEN AF ANSVAR FOR KONSEKVENS- ELLER TILFÆLDIGE SKADER SKAL DPBS ANSVAR I SÅDANNE JURISDIKTIONER VÆRE BEGRÆNSET TIL DET MINDSTE BELØB MULIGT VED LOV.

DERUDOVER FORSTÅR OG ACCEPTERER DU, AT DBP FRASKRIVER SIG ETHVERT TAB ELLER ANSVAR, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF:

  i. DEN UTILSIGTEDE AFSLØRING ELLER TYVERI AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER,
  ii. FORSINKELSE I AT FÅ ADGANG TIL ELLER FORSTYRRELSER AF VORES HJEMMESIDE ELLER HJEMMESIDER, DER TILHØRER DE REGISTRATORER, SOM VI PARTNER MED,
  iii. MANGLENDE LEVERING AF DATA ELLER DATA LEVERET FORKERT MELLEM DIG OG DBP,
  iv. MANGLENDE FORNYELSE AF PRIVAT DOMÆNEREGISTRERING AF HVILKEN SOM HELST ÅRSAG,
  v. UAUTORISERET BRUG AF DIN DBP-KONTO ELLER ENHVER AF DBP’S TJENESTER,
  vi. FEJL, UDELUKKELSER ELLER FEJLINFORMATION FRA DBP,
  vii. SLETNING AF, MANGLENDE OPBEVARING AF, MANGLENDE BEHANDLING AF ELLER HANDLING PÅ E-MAILBESKEDER VIDERESENDT TIL ENTEN DIG ELLER DIT PRIVATE DOMÆNEREGISTRERING,
  viii. BEHANDLING AF OPDATEREDE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DIN DBP-KONTO OG/ELLER
  ix. ENHVER HANDLING ELLER UNDLADELSE PÅ GRUND AF DIG ELLER DINE AGENTER (HVAD ENTEN AUTORISERET AF DIG ELLER EJ).

7. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at frigøre, beskytte, kompensere og holde DBP, dets moderselskaber, datterselskaber, partnere, aktionærer, agenter, bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte og din registrator skadesløs fra og mod samtlige fordringer, krav, gæld, tab, skader og omkostninger, inklusive rimelige advokathonorarer, som stammer fra eller er relateret til denne aftale, de leverede tjenester, herunder af DBP, DBP-hjemmesiden, din konto hos DBP, din brug af din domæneregistrering, og/eller tvister opstået i forbindelse med politikken angående løsning af tvist.

8. DPB ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI

**DBP, DENNES MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, ‘PARTNERE, AKTIONÆRER, AGENTER, BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, OG ANSATTE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER AF ENHVER SLAGS I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, TJENESTEN LEVERET HERUNDER, DBP-HJEMMESIDEN ELLER ENHVER HJEMMESIDE LINKET TIL DBP’S HJEMMESIDEN, HVAD ENTEN DET ER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, ELLER IKKE-KRÆNKELSE. ALLE DBP-TJENESTER, SÅVEL SOM DBP-HJEMMESIDEN, LEVERES SOM DE/DEN ER OG FOREFINDES. DIT ABONNEMENT PÅ OG BRUG AF DBP’S TJENESTER OG DENNES HJEMMESIDE ER HELT OG HOLDENT PÅ DIT EGET ANSVAR. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, I HVILKET TILFÆLDE DEN FORRIGE ANSVARSFRASKRIVELSE MÅSKE IKKE GÆLDER FOR DIG. **

9. COPYRIGHT OG VAREMÆRKE

Du forstår og accepterer, at alt indhold og materiale indeholdt i denne aftale, privatlivspolitikken og DBP-hjemmesiden, som du finder her, er beskyttet af forskellige copyright-, patent-, varemærke-, tjenestemærkelove og love om handelshemmeligheder i USA samt alle andre gældende ejendomsrettigheder og love, og at DBP udtrykkeligt forbeholder sig deres rettigheder i og til alt sådant indhold og alle sådanne materialer.

Du forstår og accepterer endvidere, at du er forhindret i at bruge, på nogen måde overhovedet, noget af det før beskrevne indhold og materiale uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra DBP. Ingen licens eller rettighed under hvilken som helst copyright-, patent-, varemærke-, servicemærkelov eller anden ejendomsret eller licens gives til dig eller overdrages til dig ved denne aftale eller på anden vis.

10. DIVERSE BESTEMMELSER

a. Adskillelighed, udformning, hele aftalen

Hvis nogen del af denne aftale anses som værende ulovlig, umulig at håndhæve eller ugyldig helt eller delvist, så skal sådanne bestemmelser tilpasses så lidt som det er nødvendigt for at gøre disse lovlige og gyldige, og lovligheden, håndhævelsen og gyldigheden af de tilbageværende bestemmelser i denne aftale skal ikke påvirkes eller nedsættes. Overskrifterne heri anses ikke som en del af denne aftale. Du accepterer, at denne aftale, inklusive politikkerne den inkorporerer ved reference, udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og DBP vedrørende tjenesterne påtænkt heri.

b. Gældende lov, sted, frasigelse af sag ført ved nævningedomstol

Denne aftale skal i alle henseender reguleres af lovene og de retslige bestemmelser i Maricopa County, Arizona, USA, eksklusive reglerne om lovkonflikter. På nær som beskrevet umiddelbart herefter, accepterer du, at ethvert søgsmål, som er relateret til eller stammer fra denne aftale, skal føres udelukkende ved retten i Maricopa County, Arizona, USA. For afgørelser i tvister om domænenavn accepterer du at underlægge dig til den enerådige jurisdiktion og sted for byretten i distriktet Arizona placeret i Phoenix, Arizona, USA. Du accepterer at frasige dig retten til at føre sager ved nævningedomstol i alle retssager uanset sted, som finder sted i relation til eller som hidrører denne aftale.

c. Meddelelser

Alle meddelelser fra DBP til dig sendes til e-mailadressen, du opgav til DBP. Meddelelser per e-mail skal anses som effektueret fireogtyve (24) timer efter e-mailen er sendt af DBP, medmindre DPB modtager meddelelse om, at e-mailadressen er ugyldig. I sådan tilfælde kan DPB give dig meddelelsen via eksprespost eller rekommanderet post, med anmodning om returkvittering. Alle meddelelser fra dig til DPB skal sendes via rekommanderet post, returkvittering påkrævet, eller kurer med track & trace til:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: General Counsel
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260, USA

Meddelelser sendt via rekommanderet post eller track & trace-kurer skal skønnes effektueret fem (5) dage efter afsendelsen af posten.

d. Forsikring

I det usandsynlige tilfælde, at du mister din domæneregistrering til en tredjepart udelukkende som et resultat af DBP’s forsømmende handlinger (og svig eller anden forsømmende eller forsætlig forseelse begået af en tredjepart), kan du forsikre dig mod sådanne tab via DBP’s professionelle ansvarsforsikring, der i øjeblikket er tegnet hos American International Insurance Company. Naturligvis er ethvert krav under forudsætning af tidligere ejers undersøgelse af fakta og forhold omkring et sådant krav. Såfremt du har grund til at antage, at der foreligger omstændigheder, der berettiger til indgivelse af et forsikringskrav, skal du sende en skriftlig meddelelse (med angivelse af grundlaget for et sådant krav) via anbefalet post og med anmodning om modtagerkvittering til:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: Insurance Claims
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260, USA

e. Skadesløsholdelse

I det usandsynlige tilfælde, at du mister din domæneregistrering til en tredjepart udelukkende som resultat af DBP’s bevidste forseelse, kompenserer din registrator (den kompenserende part) dig og holder dig skadesløs for alle tab, skader eller omkostninger (inklusive rimelige advokathonorarer), som er resultatet af enhver eller ethvert fordring, handling, søgsmål, retssag eller krav, som hidrører eller er relateret til dit tab af din domæneregistrering. Sådanne forpligtelser om skadesløsholdelse under dette afsnit 10(e) er betinget af følgende:

  i. At du øjeblikkeligt giver både DBP og den kompenserende part skriftlig besked om fordringen, kravet eller søgsmål og giver rimelig assistance til den kompenserende part, ved dennes omkostninger og udgifter, i forbindelse hermed og
  ii. At den kompenserende part har retten, efter eget valg, til at kontrollere og anvise forsvaret af ethvert kompromis af sådan fordring, krav eller handling.


Enhver meddelelse vedrørende skadesløsholdelse skal, i forbindelse med DBP, sendes i henhold til afsnit 10(c) i denne aftale. I forbindelse med din registrator bør meddelelser vedrørende skadesløsholdelse sendes i henhold til bestemmelserne om meddelelser indeholdt i din registrators aftale om domæneregistrering.

f. Aftalens løbetid og overlevelse

Denne aftales betingelser skal fortsætte for fuld kraft og med fuld effekt så længe DBP er registranten af hvilket som helst domænenavn på dine vegne. Afsnit 5 (Videresendelse af kommunikation), 6 (Ansvarsbegrænsning), 7. (Erstatning), 8 (Ansvarsfraskrivelse af Garanti) og 10 (Diverse Bestemmelser) skal overleve enhver afslutning eller ethvert udløb af denne aftale.

Ændret: 25-10-2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.