GoDaddy

HOSTINGAFTALE

Sidst revideret: 27-02-2020

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

 1. BESKRIVELSE AF TJENESTER

  Webhosting. Webhostingplaner placerer din hjemmeside på en eller flere servere. Ressourcerne deles mellem mange kunder på de samme servere; din hjemmeside bliver dog tildelt en unik adresse (DNS).

  Business-hosting. Hvis du køber administreret hosting, får du alle fordelene ved at have din egen VPS eller dedikerede server, men vi administrerer serveren for dig, inklusive konfiguration af dit kontrolpanel, opdateringscyklusser og sikkerhedskopier.

  Administreret WordPress-hosting. Administrerede WordPress-hostingplaner giver dig en strømlinet og optimeret oplevelse til at udvikle og administrere WordPress-hjemmesider. Vi håndterer de grundlæggende administrative hostingopgaver, herunder installering af WordPress, automatiserede daglige sikkerhedskopier, WordPress kerneopdateringer og caching på serverniveau.

  Virtuel privat server (VPS). VPS-planer placerer din hjemmeside på en server, der er delt med andre kunder, men du får fuld kontrol over din serverplads og den komplette konfiguration af din virtuelle forekomst på serveren. Du har administrator(rod)adgang og dedikeret IP-adresse.

  Dedikeret server. Dedikerede serverplaner reserverer en hel server udelukkende til din konto og brug. Du har eksklusive rettigheder til din servers båndbredde, hukommelse og lagerplads, og din servers ydeevne påvirkes ikke af andre kunders trafik og brugsmønstre.

  Administreret support. Administrerede supportplaner er månedlige abonnementsplaner, der giver dig rod/administrativ adgang til tjenesten samt Plesk eller cPanel. Vi håndterer kerne programrettelser, sikkerhed, overvågning og sikkerhedskopiering. Yderligere konfigurationer og installationer kan udføres mod et tillægsgebyr.

  Fuldt administreret support. Fuldt administrerede supportplaner er månedlige abonnementsplaner, der giver dig mulighed for at aktivere rod/administrativ adgang, og vi vil håndtere kerne programrettelser, sikkerhed, overvågning og sikkerhedskopiering. Yderligere eksperttjenester er inkluderet i abonnementet.

  Premium-support/eksperttjeneste for hosting. Premium-support/eksperttjeneste for hosting (eksperttjenester) er yderligere brugerdefinerede supporttjenester, der er tilgængelige mod et fast gebyr. Disse eksperttjenester kan yde assistance, hvis du har brug for en erfaren serveradministrator til komplicerede opgaver, herunder optimering af databaser, konfiguration af firewalls eller til at overføre indhold.

  Hosting-sikkerhedskopiering. Hosting-sikkerhedskopiering og gendannelsestjenester gemmer alle dine hjemmesidefiler i skyen en gang om dagen. Disse sikkerhedskopi- og gendannelsestjenester er tilgængelige med hostingplaner til hjemmesider og kan være tilgængelige mod et ekstra gebyr med vores andre hostingserviceplaner.

 2. LUKNING AF KONTO, BEGRÆNSNINGER

  Overførsel af servere. Du anerkender og accepterer, at det som en del af en normal forretningsgang kan det være nødvendigt for os at overføre vores servere. Som resultat heraf kan du blive tildelt et andet IP-nummer, selvom du har en dedikeret IP. Vi garanterer ikke, at du kan beholde dine tildelte IP-numre konstant.

  Ophør af hosting-tjenester. Du anerkender og accepterer, at du ved udløb eller ophør af dine tjenester skal stoppe med at bruge tjenesterne samt afstå fra at bruge af IP-adresser og servernavne, du blev tildelt i forbindelse med tjenesterne, herunder at pege domænenavnesystemet ("DNS") for dit/dine domænenavn(e) væk fra vores servere. Før ophør af hosting-tjenesterne er du ansvarlig for at fjerne din hjemmeside eller dit serverindhold fra vores servere. Vi overfører ikke din hjemmeside eller dit serverindhold til en anden udbyder eller gemmer det på FTP. Hvis du ikke flytter din hjemmeside eller dit serverindhold fra vores servere før annulleringen, vil alt sådant indhold blive slettet, og vi vil ikke være i stand til at levere en kopi af sådant indhold.

  Kredit for gratis produkter. Ved ophør af tjenesten vil alle gratis tjenester, der blev leveret som en del af tjenesten, blive annulleret eller tilbagekaldt.

  Besked angående licenserede billeder til overførsel eller eksport (hvor gældende). Underlagt alle andre gældende licensvilkår og -betingelser er billeder, der er tilgængelige og licenseret til brug kun for kunder hostet hos GoDaddy, underlagt vilkårene og betingelserne for tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder og licensrestriktioner. I det omfang du ønsker at eksportere eller overføre dine hostede produkter eller tjenester til en anden serviceudbyder (hvis det er en tilgængelig mulighed) er det alene dit ansvar at sikre, at du fortsat har ret til at bruge ethvert billede inkorporeret deri, og du anerkender og accepterer at GoDaddy ikke garanterer, og intet ansvar skal have, for noget krav eller nogen klage forårsaget af dit fortsatte brug efter overførslen og/eller annullering (hvad der end forekommer først).

  Lagerkapacitet. Den samlede mængde af brugbar lagerkapacitet for din(e) specifikke hosting-tjeneste(r) kan afvige fra den repræsenterede kapacitet, da der er brug for plads til operativsystem(er), systemfil(er) og andre supportfiler.

 3. DINE ANSVAR, ERKLÆRINGER OG GARANTIER

  Sandhedsbevis. Du anerkender og accepterer, at vi har ret til at søge sandhedsbevis i forbindelse med din brug af hosting-tjenesterne, specifikt dit køb af IP-adresser, og du er forpligtet til at tilvejebringe alle de oplysninger, som vi med rimelighed udbeder os i forhold til nævnte sandhedsbevis. I forbindelse med nævnte køb anerkender og accepterer du, at dit navn og sandhedsbevis kan blive fremlagt for visse registre, inklusive, men ikke begrænset til American Registry of Internet Numbers, i overensstemmelse med politikker offentliggjort af sådanne registre, og at sådanne oplysninger kan blive vist offentligt i Whois-databasen.

  Krænkende aktiviteter og andre trusler. Du anerkender og accepterer, at du ikke må bruge vores servere og din hjemmeside som en kilde, et mellemled, en svar-til-adresse eller destinationsadresse til e-mailbomber, internet pakke-flooding, beskadigelse af pakke, afslag på service eller andre krænkende aktiviteter, der truer vores netværks stabilitet eller vil skade GoDaddys, vores kunders eller tredjeparters systemer, eller forårsage forstyrrelser af service til disse. Det er forbudt at udføre serverhacking eller begå andre sikkerhedsbrud, og vi forbeholder os retten til at fjerne sider, der indeholder oplysninger om hacking eller links til sådanne oplysninger. Det er forbudt at bruge vores hjemmeside som en anonym gateway. Vi forbyder brug af software eller scripts på vores servere, der medfører, at serveren belastes udover et rimeligt niveau som bestemt af os. Du accepterer, at vi forbeholder os retten til at fjerne din hjemmeside midlertidigt eller permanent fra vores servere, såfremt du overtræder denne serviceaftale og/eller der forekommer aktiviteter, som truer vores netværks stabilitet. Du anerkender og accepterer, at alle hjemmesider, der er tilknyttet din hostingkonto, kan blive fjernet, såfremt en hjemmeside krænker denne serviceaftale. Du anerkender og accepterer yderligere at GoDaddy forbeholder sig retten til at scanne din hostede konto for skadeligt indhold (f.eks. malware), og at, hvis vi opdager sådant indhold, det kan fjernes alene efter GoDaddys skøn af sikkerhedshensyn.

  Lager og sikkerhed. Du alene er ansvarlig for at træffe foranstaltninger for at: (1) undgå ethvert tab eller skade på din hjemmeside- eller dit serverindhold, (2) vedligeholde uafhængige arkiv- og sikkerhedskopier af din hjemmeside eller dit serverindhold, (3) sikre, at sikkerheden, fortroligheden og integriteten af hele din hjemmeside eller dit serverindhold overføres via eller lagres på vores servere.

  Vores servere er ikke et arkiv, og vi har ingen forpligtelse overfor dig eller nogen anden person med hensyn til tab af, skade på eller ødelæggelse af noget af dit indhold. Hosting-tjenesterne er ikke beregnet til at tilvejebringe et PCI (Payment Card Industry) eller HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) kompatibelt miljø, og de bør derfor ikke bruges eller betragtes som et sådant. Du må ikke bruge tjenesten på en måde, der efter vores skøn, vil forringe funktionen eller driften af vores tjenester eller udstyr. Specifikt, som eksempel og ikke som en begrænsning, må du ikke bruge hosting-tjenesterne som: (1) opbevaringssted eller redskab til at placere eller lagre arkiverede filer og/eller (2) placere eller lagre materiale, der kan downloades via andre hjemmesider. Du anerkender og accepterer, at vi har ret til at foretage en kriminalteknisk undersøgelse i tilfælde af, at din server eller konto kompromitteres.

  Indhold på hjemmeside/server. Du alene er ansvarlig for at tilvejebringe, opdatere, uploade og vedligeholde din hjemmeside eller din server og samtlige filer, sider, data, arbejder, oplysninger og/eller materiale på, indenfor, vist, linket til eller overført til, fra eller gennem din hjemmeside eller din server, inklusive, men ikke begrænset til, vare- eller tjenestemærker, billeder, fotografier, illustrationer, grafik, lydklip, videoklip, e-mail eller andre beskeder, metakoder, domænenavne, software og tekst. Du anerkender og accepterer, at i forbindelse med vi leverer teknisk assistance til dig, kan det være nødvendigt for vores supportmedarbejdere at tilpasse, ændre eller fjerne indholdet af dit hostede produkt. Din hjemmeside eller din server skal også inkludere ethvert registreret domænenavn tilvejebragt af dig eller registreret på vegne af dig i forbindelse med hosting-tjenesterne.

  Hvis der kræves adgang til en tredjeparts hostinghjemmeside ved levering af enhver tjeneste, garanterer du, at du er autoriseret til at give os adgang til tredjepartshostingkontoen i henhold til denne serviceaftale. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for kontraktmæssige og andre juridiske eller betroede forpligtelser i forbindelse med din tredjeparts hostingkonto.

  Hvis du anmoder om, at vi installerer tredjepartssoftware (defineret herunder), som ikke er en del af tjenesten, erklærer og garanterer du, at (1) du har tilladelse til at bruge og installere tredjepartssoftwaren, (2) du har betalt gældende licensgebyrer for tredjepartssoftwaren og (3) at tredjepartssoftwaren ikke overtræder og ikke vil overtræde nogen anden persons eller organisations intellektuelle ejendomsrettigheder.

 4. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR WEB-, BUSINESS- OG ADMINISTRERET WORDPRESS-HOSTING

  Lager- og abonnementsbegrænsninger. Alle web og WordPress-hostingplaner, herunder de ubegrænsede planer, er underlagt en begrænsning på højst 250.000 inoder pr. konto for Linux®-hostingkonti eller 500.000 filer og mapper pr. konto for Windows®-hostingkonti. Planerne er også begrænset til højst 1.000 tabeller pr. database og højst en gigabyte lager pr. database. Enhver konto eller database, som overskrider disse begrænsninger, kan modtage en advarsel om netværksoverskridelse og er forpligtet til at reducere antallet af inoder, filer og mapper, tabeller eller gigabytes (alt efter hvad tilfældet er) eller kan risikere at blive midlertidigt eller permanent udelukket alene efter vores skøn. Alle Linux-hostingplaner er underlagt følgende begrænsninger: ikke mere end a) 25% af en CPU-kerne, b) 512 MB RAM, c) 100 hjemmesideforbindelser, d) 100 aktive processer, e) 1 MB/s disk I/O. Såfremt disse begrænsninger overskrides, bliver din hjemmeside muligvis langsommere eller ikke tilgængelig, før flere ressourcer tilføjes. Flere ressourcer kan tilføjes mod ekstra gebyrer.

  WordPress Hosting må kun bruges til at hoste et WordPress.website. Kun en enkelt WordPress-installation er tilladt pr. hjemmeside. Enhver WordPress-hostingkonto, der viser sig at hoste en ikke-WordPress-hjemmeside, kan modtage en advarsel om netværksoverskridelse og vil blive anmodet om at fjerne den nævnte ikke-WordPress-hjemmeside. I modsat fald vil den blive midlertidigt eller permanent suspenderet alene efter vores skøn. Derudover kan du blive pålagt at købe en relevant hostingplan for at hoste en ikke-WordPress-hjemmeside, såfremt du fortsat ønsker at hoste en ikke-WordPress-hjemmeside på vores netværk.

  Kreditter med gratis prøvehosting er underlagt følgende begrænsninger: ikke mere end a) 25% af en CPU-kerne, b) 256 MB RAM, c) 10 hjemmesideforbindelser, d) 100 aktive processer, e) 0,5 MB/s disk I/O, f) 50.000 inoder, g) 1 GB diskplads, h) 10 GB månedlig båndbredde. Såfremt disse begrænsninger overskrides, bliver din hjemmeside muligvis langsommere eller ikke tilgængelig, før flere ressourcer tilføjes. Flere ressourcer kan tilføjes ved at opgradere til en betalt plan.

  Du anerkender og accepterer, at indgående UDP ikke understøttes i delte hostingmiljøer.

  Indhold på hjemmeside/server. Din hjemmeside må ikke indeholde noget af følgende indhold: (1) scripts til hosting af billeder, der gør det muligt for en anonym bruger at uploade et billede til visning på en anden hjemmeside (i lighed med Photobucket eller Tinypic), (2) bannerreklamer til visning på andre hjemmesider eller enheder (kommercielle bannerreklamer), (3) fildump/såkaldte "mirror scripts", der gør det muligt for en anonym bruger at uploade en fil, som andre kan downloade (i lighed med rapidshare), (4) kommerciel lydstreaming (mere end to streams), (5) såkaldte "push button mail scripts", der gør det muligt for brugeren at specificere modtagerens e-mailadresser, (6) anonyme eller mængdebaserede sms-gateways, (7) sikkerhedskopier af indhold fra en anden computer eller en anden hjemmeside, (8) Bittorrent-sporinger eller (9) ethvert script, der medfører en forringelse af ydeevnen på vores servere og netværksmiljø.

  Ubegrænset diskplads/båndbredde/hjemmesideplaner. Webhosting og WordPress-hostingplaner er udviklet til at hoste de fleste personlige, små virksomheders og organisationers hjemmesider, og derfor tilbyder vi ubegrænset båndbredde, og nogle planer tilbyder ubegrænset diskplads og antal hjemmesider. Det betyder, at vi ikke fastsætter en grænse for mængden af båndbredde, hjemmesider eller diskplads, du må bruge i driften af din hjemmeside, forudsat at det overholder denne serviceaftale. I tilfælde af, at båndbredde, antal af websites eller brug af diskplads for dit website udgør en risiko for stabiliteten, ydeevnen eller oppetiden for vores servere, datalager, netværk eller anden infrastruktur, kan du blive pålagt at opgradere til en VPS eller Dedikeret server, eller vi kan tage tiltag til at begrænse de ressourcer, dit website bruger.

  Tjenesten Website Accelerator Vores Website Accelerator-tjeneste ("Website Accelerator") tilvejebringer et CDN (Content Delivery Network), der er udviklet til at optimere din hjemmesides ydeevne gennem cache-lagring og sikker distribution af statisk hjemmesideindhold på et netværk af nationalt fordelte servere. Du anerkender og accepterer at dit websiteindhold bliver lagret over hele USA. Du anerkender og accepterer, at Website Accelerator til enhver tid kan blive afbrudt eller suspenderet, og at din deltagelse er afhængig af kvalifikation, som beskrevet nedenfor.

  For at være kvalificeret til Website Accelerator anerkender og accepterer du, at du opfylder og vil overholde følgende kriterier: (1) din hjemmeside skal være hostet i Phoenix, AZ; (2) dit domænenavn og din hosting skal være på den samme konto; (3) du skal have DNS hos os; (4) du må ikke bruge DNSSEC (Domain Name System Security Extensions); (5) du kan ikke have eller tilføje SSL-certifikater; hvis du tilføjer en SSL med aktiveret CDN, fungerer SSL-certifikatet ikke; (6) du skal have en Ultimativ-webhostingplan; og (7) du kan ikke skifte operativsystem.

  WHMCS-licens. Hvis du tilføjer WHMCS-licens til din Business hostingplan, accepterer du at være bundet af både WHMCS' servicevilkår og en slutbrugerlicensaftale, som begge hermed er medtaget som referencer.

  Din hostingplan giver dig muligvis adgang til at bruge ManageWP. ManageWP er en konsol til administration af websites, hvor brugere kan administrere et ubegrænset antal websites, inklusive men ikke begrænset til administration, overvågning, sikkerhedskopiering, lancering, offentliggørelse og sikkerhedsværktøjer. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af ManageWP er underlagt de servicebetingelser, der findes her og som hermed er inkorporeret gennem reference.

 5. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR VPS OG DEDIKERET HOSTING

  Serveradgang. Hvis du køber MS SQL eller administreret sikkerhedskopiering, giver du os hermed tilladelse til at logge ind på din server med det formål at installere MS SQL eller administreret sikkerhedskopiering.

  IP-adresser. Du anerkender og accepterer, at du er forpligtet til at begynde at bruge mindst halvfems procent (90%) af dine købte IP-adresser indenfor tredive (30) dage efter, du er blevet tildelt IP-adresserne. I tilfælde af, at du ikke begynder at bruge mindst halvfems procent (90%) af dine tildelte IP-adresser indenfor tredive (30) dage efter tildeling, anerkender og accepterer du, at vi har ret til at gøre krav på enhver ubrugt IP-adresse.

  FTP-sikkerhedskopiering. Vi tilbyder mulighed for FTP-sikkerhedskopiering mod et ekstra gebyr. Du anerkender og accepterer, at køb af FPT-sikkerhedskopiering kan kræve yderligere nedetid i forbindelse med installation og vedligeholdelse. Du anerkender og accepterer derudover, at du ved at bruge muligheden for FTP-sikkerhedskopiering er underlagt en maksimal diskplads og brug af båndbredde i henhold til den plan, du køber. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne serviceaftale vil vi gøre en kommercielt rimelig indsats for at yde FTP-sikkerhedskopieringstjenester fireogtyve (24) timer i døgnet og syv (7) dage om ugen under denne serviceaftales løbetid. Du anerkender og accepterer, at FTP-sikkerhedskopieringstjenesterne fra tid til anden kan være utilgængelige eller ude af drift af vilkårlige årsager, herunder, men ikke begrænset til: (1) tekniske fejl på udstyr; (2) periodisk vedligeholdelse eller reparationer, som vi fra tid til anden foretager; eller (3) årsager, der er ude af vores kontrol, eller som med rimelighed ikke kunne forudses, inklusive, men ikke begrænset til, afbrydelse eller svigt i telekommunikation eller digitale transmissionslinks, fjendtlige netværksangreb, overbelastning af netværk eller andre svigt. FTP-sikkerhedskopiering er muligvis ikke tilgængelig til alle hostingplaner.

  Konfiguration-tilføjelsesprogrammer. Vi tilbyder flere konfigurationsmuligheder (“konfiguration-tilføjelsesprogrammer“) mod et ekstra gebyr. De specifikke konfiguration-tilføjelsesprogrammer, der er tilgængelige, afhænger af, hvilken hostingpakke du køber, men kan inkludere et kontrolpanel, en database, ekstern firewall eller RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Du anerkender og accepterer, at installation af et konfiguration-tilføjelsesprogram bruger noget af din tilgængelige lagerplads, kan kræve ekstra forsyningstid, påkræver, at vi installerer tredjepartssoftware (defineret nedenfor), tredjepartshardware eller internt udviklet skræddersyet software til din server, og, i nogle tilfælde, kan begrænse versionerne af tredjepartssoftware tilgængelige for brug med din server. Tredjepartssoftware, tredjepartshardware og internt udviklet skræddersyet software bliver støttet af os. Hvis du ønsker at opsige RAID skal du afmelde din server og køber en ny.

  Plesk. Såfremt du tilføjer Plesk til din server, accepterer du at være bundet af Plesks slutbrugerlicensaftale, der er medtaget heri som reference.

  cPanel. Såfremt du tilføjer cPanel til din server, accepterer du at være bundet af cPanels slutbrugerlicensaftale, der er medtaget heri som reference.

  Politik om rimelig anvendelse af cPanel: Denne politik er en vejledning til at forstå hvilken anvendelse vores tjenester er beregnet til, og til at undgå misbrug af de ubegrænsede funktioner vores tjenester indeholder. VPS og dedikeret hosting med cPanel giver mulighed for et ubegrænset antal konti. Selvom vi ikke ønsker at sætte en specifik grænse, regner vi et loft på 100 konti for normal, rimelig anvendelse. Vi evaluerer din anvendelse af produktet sammenlignet med andre brugeres typiske anvendelse. Hvis du overskrider grænsen, har GoDaddy ret til efter eget skøn at opkræve yderligere gebyrer for anvendelse fra konti som overskrider loftet eller sætte grænser for at oprette yderligere konti. Så vidt muligt giver GoDaddy besked når dit forbrug overstiger tærsklen for normal anvendelse.

 6. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR ADMINISTRERET SSL

  Hvis du har købt Adninistreret SSL og bruger et SSL-certifikat på en hjemmeside, der hostes af os, vil vi generere en tilsvarende privat nøgle og opbevare denne på sikker vis. Af sikkerhedsmæssige årsager vil vi på intet tidspunkt offentliggøre din private nøgle, end ikke på anmodning fra dig. Hvis du ønsker at eksportere dit SSL-certifikat til brug på en ikke-GoDaddy-server, skal du anmode om en ny nøgle for SSL-certifikatet -- dit aktuelle SSL-certifikat vil blive ugyldigt og vi vil udstede et nyt certifikat for brug på din ikke-GoDaddy-server.

  Vi validerer automatisk, udsteder og installerer det nye certifikat hvert andet år for abonnenter, der bruger vores hosting-produkter. Kunder, der bruger tredjeparts hostingprodukter, skal geninstallere det nye certifikat, efter vi automatisk validerer og udsteder et nyt certifikat. Vi sender en besked til kunder, når tiden er inde til at handle, via produktkontrolpanelet og e-mail.

  Du må gerne give en repræsentant tilladelse til (1) at underskrive og indsende eller at godkende en certifikatanmodning på dine vegne, (2) underskrive og indsende en abonnentaftale på dine vegne og/eller (iii) at godkende Brugsbetingelserne på dine vegne under forudsætning af at du accepterer at du er, og forbliver, underlagt alle betingelser og vilkår i denne aftale.

 7. SPECIFIKKE BESTEMMELSER I SUPPORTABONNEMENTER

  WordPress Premium-support. Hvis du vælger at benytte WordPress Premium-support (enten med et abonnement eller som engangsservice), forbeholder vi os retten til at opkræve nogle eller alle gebyrer for sådan en tjeneste inden starten af ethvert arbejde, der udføres. Alle tjenester, både abonnementer og engangsservice, bliver opført som en "Service efter bedste evne". Selv efter at have foretaget alle rimelige tiltag, kan vi muligvis ikke løse bestemte problemer. Vi er ikke ansvarlige for, og yder ikke assistance i forbindelse med, eventuelle problemer, der opstår udover fjorten dage efter nogen benyttelse af WordPress Premium-supporttjenester.

  Vi kan installere et plugin på din hostede WordPress-hjemmeside for at kunne facilitere din WordPress Premium-supporttjenester. Formålet hermed er at være behjælpelig i forbindelse med anmodningen om ændring og vedligeholdelse af dine WordPress-filer. Denne plugin lader os tilgå, automatisere opdateringer til kerne-filer, andre plugins, temaer og andre filer, der er relateret til vedligeholdelse af din hjemmeside.

  Du anerkender og accepterer, at du ikke vil bruge WordPress Premium-supporttjenesterne på en måde, som vi ene og alene anser som:

  • at vise eller annoncere for pornografisk, censureret, seksuelt eller på anden måde usmageligt materiale, billeder, produkter eller tjenester (deriblandt, men ikke begrænset til, massage-, dating-, escort- eller prostitutionstjenester), eller
  • at anvende pornografiske, censurerede eller seksuelle søgeord eller billeder i navne på videoklip, beskrivelser eller lister.

  Du er endvidere ansvarlig for at sikre, at alle produkter, der sættes til salg på din hjemmeside, overholder alle gældende love og forordninger, hvor dine varer kan købes. Vi forbeholder os retten til efter vores egen vurdering at bestemme, om salg af nogen af varerne er ulovlig eller på anden måde forbudt og opsige dine tjenester.

  Administrerede og fuldt administrerede hostingplaner. Hvis du køber en administreret eller fuldt administreret hostingserviceplan (administreret hostingplan) med VPS, kan vi på din anmodning installere et begrænset antal applikationer (understøttede applikationer) på din server. En fuld liste over understøttede applikationer er tilgængelig fra vores supportteam på anmodning. Såfremt du anmoder om installation af en understøttet applikation, vil vi installere og konfigurere den understøttede applikation på vores server, så længe serveren har tilgængelige ressourcer (f.eks. lager, RAM, processorkraft) til at understøtte den specifikke applikation.

  Vi vil herefter levere det primære (administrator) brugernavn og den primære adgangskode til dig, hvorefter du overtager den administrerede og yderligere konfiguration af den specifikke applikation. Vi kan ikke holdes ansvarlig for indhold, tilpasning eller enhver anden aktivitet forbundet med den understøttede applikation, inklusive enhver reparation af den understøttede applikation, såfremt denne holder op med at fungere.

  Vi begrænser teknisk support af en understøttet applikation, der er ude af drift, til at gendanne nævnte understøttede applikation til dens oprindelige tilstand (ny installation uden data eller tilpasning). De sikkerhedskopier, der tilbydes med disse supportplaner består af snapshots, der bliver taget hver 10. dag. Gendannelser er tilgængelige efter anmodning og kan pålægges et tillægsgebyr.

  Premium-support/eksperttjeneste for hosting. Hvis vi fastslår, at en supportanmodning falder udenfor din plans område, kan du anmode om brugerdefinerede supporttjenester (“Ekspertydelser“) mod et gebyr, som vi vil oplyse dig om, før vi yder den brugerdefinerede supporttjeneste. Hvis du vælger at benytte eksperttjenesterne, forbeholder vi os retten til at opkræve nogle eller alle gebyrer for sådan en tjeneste inden starten på ethvert arbejde, der udføres. Gebyrer for eksperttjenesten kan ikke refunderes. Du skal indenfor fjorten dage efter enhver eksperttjeneste underrette os, hvis der er problemer med eksperttjenesten. Vi er ikke ansvarlige for og yder ikke assistance i forbindelse med eventuelle problemer, der opstår fjorten dage efter brugen af eksperttjenesten.

  Hostingoverførsler. Hvis du har dit domænenavn registreret hos os, og webhosting tilknyttet domænet tilvejebringes af en tredjepart, kan vi, på din anmodning og efter vores eget skøn, forsøge at hjælpe dig med at flytte webhosting af domænenavnet til os (“hostingoverførsel“). Hostingoverførsler tilbydes af venlighed, og vi udsteder ingen garanti vedrørende tilgængelighed, mulighed for eller tid krævet til at gennemføre en hostingoverførsel. Hver hostingvirksomhed er konfigureret forskelligt, og visse hostingplatforme gemmer data i et inkompatibelt eller særligt format, der gør, at vi ikke kan hjælpe dig med at overføre data fra en tredjepartsvært.

  Du er alene ansvarlig for at gennemse funktionalitet og rigtigheden af overført indhold på dets nye placering som følge af Hostingoverførsel. Hvis du er tilfreds med dataoverførslen, skal du opdatere DNS-fortegnelsen på domænenavnet for at publicere hjemmesiden på dennes nye placering. Vi tager ikke sikkerhedskopi af hjemmesiden eller arkiverer ved hostingoverførsel, og vi anbefaler, at du selv tager sikkerhedskopier af din hjemmeside, der hostes af tredjepart, for at sikre, at ingen data går tabt. Du accepterer, at du ikke må foretage ændringer eller revideringer til dit website i overførselsprocessen.

  Du accepterer, at vi ikke er ansvarlig for enhver forsinkelse i hjemmesideopløsning eller tab af data relateret til din hostingoverførsel. Hostingoverførsler er ikke tilgængelige for hjemmesider med mere end 10 GB data eller mere end 100.000 filer.

  Vi kan installere en plugin på din eksterne WordPress-hjemmeside med det formål at lette din WordPress-migrering til vores eget Administreret WordPress-hostingmiljø. Denne plugin vil ikke ændre noget på din originale hjemmeside. Formålet med denne plugin er at lette hostingoverførsel af dine WordPress-filer. Du kan til enhver tid deaktivere denne plugin på din originale hjemmeside efter hostingoverførsel er blevet fuldført.

 8. GARANTI FOR TJENESTEOPPETID

  Vi tilbyder en garanti for tjenesteoppetid på 99,9 % (”garanti for tjenesteoppetid”) af den tilgængelige tid pr. måned. Hvis det ikke lykkes os af opretholde denne garanti for tjenesteoppetid i en given måned (alene bestemt af os), kan du kontakte os og anmode om en kredit på 5 % af dit månedlige hostinggebyr for den pågældende måned. Kreditten kan kun bruges til at købe yderligere produkter og tjenester fra os, og er eksklusive alle gældende skatter. Garantien for tjenesteoppetid gælder ikke for serviceafbrydelser forårsaget af: (1) periodisk planlagt vedligeholdelse eller reparationer, vi måske udfører fra tid til anden, (2) afbrydelser forårsaget af dig fra skræddersyet scripting, kodning eller installation af tredjepartsapplikationer, (3) udfald, der ikke påvirker visningen af din hjemmeside, men kun har indflydelse på adgangen til din hjemmeside, såsom FTP og e-mail, (4) årsager udenfor vores kontrol og som med rimelighed ikke kan forudses og (5) udfald relateret til pålideligheden af specifikke programmeringsmiljøer.

 9. TREDJEPARTSSOFTWARE

  "Tredjepartssoftware" betyder enhver software eller applikation udviklet og ejet af en tredjepart, som vi fra tid til anden kan indgå kontrakt med.

  Operativsystem. Hostingtjenesterne kan køre i både Linux®- og Windows®-miljøer. Hver gang du bestiller en ny server, forsyner vi serveren med det operativsystem, du vælger.

  Vi forbeholder os til enhver tid retten til at modificere, ændre eller afbryde enhver tredjepartssoftware, og du accepterer at samarbejde om at udføre de nødvendige trin for at installere alle opdateringer til tredjepartssoftwaren. Tredjepartssoftwaren hverken sælges eller distribueres til dig, og du må kun bruge tredjepartssoftwaren som en del af tjenesterne. Du må ikke bruge tredjepartssoftwaren udenfor hostingtjenesterne. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjepartsudbydere som krævet for at levere tredjepartssoftwaren. Du anerkender og accepterer, at din brug af softwaren fra tredjepart er underlagt vores aftale(r) med tredjepartsudbydere. Såfremt tredjepartssoftwaren er ledsaget af eller kræver samtykke til en service- eller licensaftale fra tredjepartsudbyderen, er din brug af tredjepartssoftwaren derudover underlagt nævnte service- eller licensaftale. Du må ikke downloade, installere eller bruge nogen tredjepartssoftware, der er ledsaget af eller kræver samtykke til en service- eller licensaftale fra en tredjepartsudbyder, medmindre du først accepterer betingelser og vilkår for nævnte service- eller licensaftale. Du må ikke fjerne, modificere eller skjule nogen meddelelser om copyright, varemærke eller ejendomsrettigheder indeholdt i eller på nogen tredjepartssoftware. Du må ikke foretage reverse engineering" dekompilere eller opdele tredjepartssoftwaren, undtagen og kun i den udstrækning en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Du anerkender og accepterer, at tredjepartsudbydere (og deres partnere og leverandører) ikke udsteder nogen garantier vedrørende enhver tredjepartssoftware, der tilbydes sammen med hostingtjenesterne og udtrykkeligt fraskriver sig ethvert ansvar eller enhver skade (det være sig direkte skade, indirekte skade eller følgeskade), der opstår som følge af brugen af tredjepartssoftwaren. Du anerkender og accepterer, at support til enhver tredjepartssoftware ydes af os og ikke af tredjepartsudbyderen (eller deres partnere eller leverandører).