GoDaddy

BRUGSBETINGELSER FOR MICROSOFT OFFICE

Sidst revideret: 20-12-2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.


1. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Vi tilbyder forskellige serviceplaner til e-mails:
Microsoft Office 365.

  • Email Essentials Office 365 E-mail Essentials-planen inkluderer professionel e-mail og 5 GB e-maillagerplads.
  • Email Plus Office 365 E-mail Essentials-planen inkluderer professionel e-mail og 50 GB e-maillagerplads.
  • Online Essentials Office 365 Online Essentials-planen indeholder onlineversioner af Microsoft Office, 1 TB onlinelager og professionel e-mail.
  • Business Premium Office 365 Business Premium indeholder alle funktionerne i Online Essentials, plus 5 licenser til at installere Office på en computer, adgang til Microsofts Business-apps, DocuSign, og muligheden for at generere HIPPA-kvalificerede e-mails.
  • Business Premium Enterprise Office 365 Business Premium Enterprise-planen indeholder professionel e-mail med mulighed for at købe ubegrænsede e-mailbrugere, 100 GB e-maillagerplads og ubegrænset OneDrive-lagerplads, plus mange af de samme funktioner som i Business Premium.

Email Backup. Sikkerhedskopiering af e-mail er en cloud-to-cloud Office 365 Exchange-backuptjeneste. Den tilbyder nem konfigurering, hurtig søgning, gendannelse med et klik og et ubegrænset antal sikkerhedskopieringer og opbevaring så dine e-mails, vedhæftninger, mapper, kalendere, kontakter, opgaver, notater og journaler er beskyttede. Kunder kan nemt gendanne filer, enten individuelt, i bundter eller endda hele postkassen.

E-mailoverførsel Tjenesten til e-mailoverførsel inkluderer GoDaddy-teamet, der hjælper med at vælge den Microsoft Office 365 e-mailplan, der fungerer bedst for dig, med at oprette enhver ny konto og med at overføre alt e-mailindhold, herunder e-mails, kalender og kontaktoplysninger, til din Microsoft Office 365 e-mail.

E-mailarkivering E-mailarkivering er en onlinetjeneste fra Barracuda, som giver dig mulighed for at gemme, hente og let søge efter e-mails, der sendes til og fra din(e) Microsoft Office 365 e-mailkonto(er). Det kan også være muligt, hvilket besluttes uafhængigt for hver sag, at overføre allerede eksisterende e-maildata til e-mailarkiveringstjenesten efter køb, hvis der bruges GoDaddys e-mailindtagelsestjeneste mod yderligere betaling.

Avanceret e-mailsikkerhed Avanceret e-mailsikkerhed er en online tjeneste til e-mailkryptering, der leveres af Proofpoint, som tilbyder politikdrevet, indholdsfiltrerede og brugerindledte krypteringsfunktioner til din(e) Microsoft Office 365 e-mailkonto(er).

Virksomhedsadministration Virksomhedsadministration er en mulighed til at administrere applikationer, der fungerer sammen med din Office 365 e-mailplan. Det er en nem måde at oprette og spore kundeemner, samle din virksomhed på en central placering, tilføje noter og oprette opgaver.


2. LUKNING AF KONTO, BEGRÆNSNINGER


Brugerinitieret annullering af tjenesterne. Du forstår og accepterer, at når du annullerer din Microsoft Office 365-konto, har du ikke længere adgang til dit indhold, og at det kan blive fjernet permanent fra tjenesterne. Inden opsigelsen er det dit ansvar at eksportere, kopiere eller på anden måde indsamle ethvert ønsket indhold fra tjenesten, inden du opsiger din Microsoft Office 365-konto.


3. DINE ANSVAR, ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Intellektuel ejendomsret. Du anerkender og garanterer, at du har de nødvendige rettigheder til alle data, softwareprogrammer eller tjenester, som du bruger i forbindelse med din adgang til eller brug af produkterne, og at sådanne aktiviteter ikke krænker nogen tredjeparts intellektuelle ejendom eller andre ejendomsrettigheder.

Fornyelse. Som beskrevet i de generelle servicevilkår, vil dit (dine) abonnement(er) for Microsoft Office 365 og/eller e-mailtjenester blive fornyet automatisk, medmindre du rettidigt vælger ikke at foretage en sådan automatisk fornyelse.

Kontraherende enhed. Du anerkender og accepterer, at hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Trinidad & Tobago, USA, Uruguay eller Venezuela, er denne aftale indgået mellem dig og GoDaddy.com, LLC. Hvis din faktureringsadresse er i Canada, er denne aftale indgået mellem dig og GoDaddy Domains Canada, Inc. Hvis din faktureringsadresse er i Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Lichtenstein, Schweiz, Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien eller Spanien, er denne aftale indgået mellem dig GoDaddy Europe Limited.


4. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR MICROSOFT OFFICE 365

Microsoft betingelser og vilkår Vi tilbyder et udvalg af Microsoft-produkter og -tjenester (produkter). Produkterne sælges som separate produkter og nogle er fra tid til anden inkluderet gratis ved køb af andre produkter. Din brug af Microsoft Office 365 Services via platformen Cloud Solution Provider er underlagt Microsoft kundeaftalen, som herved er medtaget som reference, herunder, men ikke begrænset til, de vilkår, der gælder for beskyttelse af personlige oplysninger og håndtering af dine data. Du giver hermed dit samtykke til behandlingen af dit data og personlige data af GoDaddy, Microsoft og deres respektive partnere, datterselskaber og serviceudbydere. Du anerkender og accepterer hermed, at Microsoft kan indsamle, bruge, overføre, afsløre og på anden måde behandle dine data, inklusive personlige data, som beskrevet i Microsoft Cloud-aftalen.

Brug af produkterne. Du accepterer at tilgå og bruge produkterne (a) uden at overtræde nogen tredjeparts rettigheder eller foregive at underlægge GoDaddy eller Microsoft andre forpligtelser overfor dig eller nogen tredjepart og (b) kun på en måde som efterkommer alle gældende love og regulativer. Du accepterer at Microsoft modtager og bruger dine oplysninger, som Microsoft modtager, for at kunne levere produkterne og opretholde sine forpligtelser i forhold til denne aftale. GoDaddy, og ikke Microsoft, vil give dig support til produkterne.

Domæneregistrering Hvis du vælger at knytte Office 365 e-mailtjenesten til et domænenavn, skal du opretholde din domæneregistrering for at sende og modtage e-mailbeskeder. Hvis det tilhørende domænenavn udløber, forbeholder GoDaddy sig retten til at suspendere de tilknyttede Office 365 e-mailtjenester indtil det tilhørende domænenavn bliver fornyet.

Microsoft-varemærker. Du må ikke bruge Microsoft-navnet, dennes teknologinavne eller varemærker (logoer, trade dress, design eller word marks i opsat form) uden forudgående skriftlig godkendelse fra Microsoft.

Overholdelse af HIPAA. Hvis du søger overholdelse af HIPAA efter køb, indvilliger du i at være underlagt aftalen for GoDaddys forretningspartnere.


5. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR OFFICE 365 E-MAILSIKKERHEDSKOPIERING OG E-MAILOVERFØRSELSTJENESTER


SkyKick Betingelser og vilkår. Din brug af Office 365 e-mailsikkerhedskopiering og e-mailoverførselstjenester er underlagt vilkår og betingelser for kunder som hermed er inkorporeret som reference. Desuden overholder SkyKick EU-USA Privacy Shield Framework (privatlivsbeskyttelsesstruktur) og privatlivspolitikken, som kan findes her.

Meddelelser fra SkyKick. Du accepterer at modtage meddelelser fra SkyKick (via e-mail eller andre metoder) angående SkyKicks levering af tjenester relateret til sikkerhedskopiering eller overførsler.

E-mail-sikkerhedskopieringstjenester. E-mailsikkerhedskopiering vil regelmæssigt foretage en sikkerhedskopi af dine oplysninger og gemme dem i et sikkert, krypteret format i et onlinelager, der stilles til rådighed af pålidelige tredjeparts-udbyder (på nuværende tidspunkt er det Microsoft Azure). Når sikkerhedskopieringen er fuldført, kan du overvåge og gendanne dine oplysninger ved at bruge selvbetjeningsportalen, som findes her.

SkyKick og GoDaddy vil ikke tilgå dine data med andre formål end at udføre e-mailsikkerhedskopiering, rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, fejlfinding og andre opgaver, og kun med dit samtykke og underlagt gældende lov. Dine data vil kun blive dekrypteret med din tilladelse, når du gennemgår eller gendanner sådanne data. Når du åbner en supportopgave giver du SkyKick og GoDaddy en underforstået tilladelse til at tilgå dine data.

Kopier af sikkerhedskopier. E-mailsikkerhedskopiering kopierer automatisk udvekslingsdata i løbet af dagen og gemmer disse data i Microsoft Azure-datacentre. Du kan tilgå sikkerhedskopierne via en adgangskodebeskyttet portal og gendanne data. Kontakt venligst GoDaddys kundesupport direkte angående problemer.

SkyKick. Adgang til e-mailoverførsel. Du giver hermed GoDaddy tilladelse til at give SkyKick adgang til sådanne systemer og cloud-computerkonti, der tilhører dig, for at dele dine oplysninger, e-mails, data, tekst, lydfiler, video, billeder eller andet indhold med SkyKick som påkrævet, for at SkyKick kan yde migreringsrelateret service (inklusive adgang på administrationsniveau). Du indvilliger i at indhente accept og tilladelse fra dine ansatte, kontrahenter og agenter for at give SkyKick adgang til samt bruge sådanne personers e-mail og systemakkreditiver, så SkyKick kan yde migreringsrelateret service.


6. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR AVANCERET E-MAILKRYPTERING OG E-MAILARKIVERINGSTJENESTER

Proofpoint Betingelser og vilkår. Din brug af avancerede mailsikkerhedstjenester er underlagt Proofpoint Essentials' licensaftale for slutbrugere, som herved er medtaget som reference.

E-mailarkiveringDin brug af e-mailarkiveringstjenester er underlagt Barracudas produkt-betingelser og vilkår, som herved er medtaget som reference.

Begrænsninger vedrørende aktivering. Du har ret til at bestemme hvilke e-mailkonti, der skal knyttes til hvilke registrerede domænenavne. Du kan også beslutte hvilke domæner, der skal være del af den samme Microsoft Office 365-organisation/lejer. For at aktivere tjenesterne til avanceret mailsikkerhed, e-mailarkivering, overførsel eller sikkerhedskopiering for et registreret domænenavn, skal du købe tjenester til avanceret e-mailsikkerhed, e-mailarkivering, overførsel eller sikkerhedskopiering til hver enkelt e-mailkonto, der er knyttet til det pågældende domænenavn i din Microsoft Office 365-organisation/lejer.

Licensvilkår og opdateringer. I det omfang nogen API'er (inklusive enhver dataindsamlingsagent) eller anden software (samlet betegnet som "Software") leveres til dig i forbindelse med tjenesterne, og underlagt betalingen af alle gebyrer for tjenesterne herunder, giver GoDaddy dig i perioden for denne aftale en opsigelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-overførbar og ikke-underlicenserbar begrænset ret og licens til at downloade, installere og bruge softwaren, herunder eventuelle opdateringer og/eller ændringer heraf (opdateringer), og medfølgende dokumentation udelukkende i forbindelse med de pågældende tjenester og kun af autoriserede slutbrugere. Brugeren er alene ansvarlig for installation og brug af softwaren og GoDaddy har ingen forpligtelse eller ansvar i forbindelse hermed. Du skal overholde alle gældende love og bestemmelser, når du bruger og tilgår tjenesterne.

GoDaddy kan (men er ikke pålagt at) lejlighedsvis levere opdateringer, som skal installeres af licensholderen for den fortsatte brug af softwaren og berørte tjenester. Det vil sige at alle eventuelle opdateringer er inkluderet i definitionen af software i henhold til betingelserne.

Derudover forbeholder GoDaddy sig retten til auditere (mindst en gang om året) det samlede antal Microsoft Office 365 e-mailkonti, der benytter tjenesterne til avanceret mailsikkerhed, e-mailarkivering, overførsel eller sikkerhedskopiering i hele perioden for denne aftale. I tilfælde af at det samlede antal Microsoft Office 365 e-mailkonti, der bruger tjenesterne til avanceret mailsikkerhed, e-mailarkivering, overførsel eller sikkerhedskopiering, overstiger antallet af konti med licens, vil GoDaddy fakturere brugeren for differencen.