GoDaddy

AFTALE OM PRO-PROGRAM

Sidst revideret: 19. februar 2018

1. OVERSIGT

Denne aftale angående servicebetingelser for GoDaddy Pro-program (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept. Denne aftale indeholder vilkår og betingelser for din brug af GoDaddy Pro Services (Pro-tjenesterne) og Pro Connect (Pro Connect), samlet kaldet GoDaddy Pro Program (Pro-program). I henhold til denne aftale betegnes en freelancer eller uafhængig web-professionel, der yder tjenester til personer i overensstemmelse med Pro-programmet, som Pro-programudbyder(e) og personer, der ønsker at benytte sig af Pro-programudbydernes tjenester vil blive omtalt som Pro-programkunde(r).

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, anerkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddy's aftale om generelle servicevilkår, som er inkorporeret heri som reference.

Betegnelserne vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du eller din henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale, uanset om det er som Pro-programudbyder eller som Pro-programkunde. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer træder i kraft med det samme, når de sendes til GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside). Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller modifikationer ved at opslå dem på denne hjemmeside og at (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester, der er tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller modifikationer er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som senest revideret, må du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller modifikationer af denne aftale via e-mail. Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering skyldes en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

Du accepterer, at nærværende aftale anses som værende forhandlet, indgået, gennemført og udført til alle formål i USA.

2. BESKRIVELSE AF PRO CONNECTTJENESTER

Pro-tjenester tilbyder en strømlinet platform, der giver Pro-programudbydere mulighed for at købe, konfigurere og administrere GoDaddy-produkter for Pro-programkunder. Pro-tjenester inkluderer: i) delt shopping, der giver dig mulighed for at sende Pro-programkunder en indkøbsvogn, så de kan købe GoDaddy-produkter til deres hjemmeside, ii) kontoadgang, der giver dig mulighed for at se eller administrere Pro-programkunders GoDaddy-konto, iii) hjemmesideovervågning, som giver dig mulighed for at overvåge oppetiden og serverens responstider for Pro-programkunders hjemmesider og iv) en direkte linje til vores GoDaddy Pro-repræsentanter i teknisk support.

3. BESKRIVELSE AF PRO CONNECT

Kun Pro-programudbydere, der har opnået eller er blevet tildelt "Pro Plus-status" af GoDaddy ("Pro-Plusudbydere"), kan blive medlem af Pro Connect. Pro Connect tilbyder et mødested til udveksling af oplysninger mellem Pro-Plusudbydere og Pro-programkunder. Mere specifikt:

For Pro-Plusudbydere:

 1. Oprette en offentligt synlig profil med professionelle oplysninger, herunder navn, placering, biografi, færdigheder, kundeanmeldelser, baggrund, tilgængelighed, repræsentativt arbejde og kontaktoplysninger,
 2. Modtage henvendelser fra Pro-programkunder, der finder Pro-Plusudbyders profil via Pro Connect-mappen; og
 3. Søge efter anmeldelser og vurderinger fra tidligere Pro-programkunder og besvare sådanne anmeldelser (bemærk at Pro-Plusudbyderen ikke kan slette tidligere anmeldelser).
 4. Gøre deres offentlige profil tilgængelig via Pro Connect-registeret og søgeresultater

For Pro-programkunder:

 1. Indsende en anmodning til en Pro-Plusudbyder for at få hjælp til at opbygge en hjemmeside eller foretage ændringer på en eksisterende hjemmeside,
 2. Modtage meddelelser angående interesse fra Pro-Plusudbydere,
 3. Kontakte Pro-Plusudbyder for at diskutere et webudviklingsprojekt og for at høre, om dette har interesse,
 4. Opslå anmeldelser for en Pro-Plusudbyder, de har samarbejdet med.

Via Pro Connect kan Pro-programkunder nemt søge efter, kontakte og etablere forretningsforbindelser med Pro-plusudbydere. GoDaddy har ikke til hensigt at agere som agent for nogen part og/eller facilitere betalingsprocessen mellem parterne.

4. ADGANGSVILKÅR FOR KONTO

Brugen af Pro-programmet omfatter funktioner, der gør det muligt for Pro-programudbyderen at anmode om autoriserede adgangsbeføjelser til Pro-programkunders konti, eller giver en Pro-programudbyder, som du har et forretningsforhold til, begrænset eller fuld adgang til din GoDaddy-konto. Enhver sådan adgang eller beføjelse er underlagt og strengt styret i henhold til vilkårene og betingelserne i Servicevilkår for kontoadgang, der er inkorporeret heri som reference.

Der kan gives begrænset kontoadgang, hvor Pro-programudbyderen vil være i stand til at se Pro-programkundens GoDaddy-konto, eller fuld kontoadgang, hvormed Pro-programudbyderen vil være i stand til at købeGoDaddy-produkter på vegne af Pro-programkunden og benytte den betalingsmetode, der er tilknyttet Pro-programkundens konto.

Enhver overtrædelse af denne aftale eller servicevilkårene for kontoadgang, som vil blive afgjort alene efter vores valg, kan resultere i øjeblikkelig ophævelse af din adgang til Pro-programmet, retsforfølgelse og/eller civilretslig retsforfølgelse. Hvis Pro-programmet annulleres af en eller anden grund, vil alt indhold eller data, du har indtastet i Pro-programmet, gå tabt og vil ikke kunne gendannes.

5. VILKÅR FOR BETAPROGRAM

GoDaddy kan vælge at udbyde en foreløbig "Beta"-version af Pro-programmet eller en bestemt funktion eller funktioner, der er en del af Pro-programmet ("Beta Pro-programmet"). Hvis tjenesterne eller funktionen udbydes som et Beta Pro-program, vil du blive underrettet om, at funktionen kun er tilgængelig som betafunktion og vi tilbyder at du kan vælge at deltage. Hvis du vælger at deltage i Beta Pro-programmet, kan du bruge betaversionen af tjenesterne eller funktionen, og du kan teste forskellige scenarier og bruge mulighederne, der er indlejret i tjenesterne.

De tjenester og funktioner, der udbydes i Beta Pro-programmet, udbydes på et "som det er" grundlag uden garanti af nogen art. Ved at deltage i Beta Pro-programmet accepterer du ikke at bruge Beta Pro-programmet til produktions øjemed eller til formålskritiske applikationer.

Dit valg om at deltage i Beta Pro-programmet indikerer, at du er villig til at give feedback til GoDaddy angående tjenesterne og funktionerne, og at GoDaddy må kontakte dig for at få en tilbagemelding og høre dine meninger angående tjenesterne og funktionerne.

GoDaddy kan afbryde Beta Pro-programmet og din deltagelse i Beta Pro-programmet til enhver tid og af enhver årsag.

6. MANAGEWP-TJENESTER

Som Pro-programudbyder har du muligvis adgang til at bruge ManageWP. ManageWP er en konsol til administration af websites, hvor brugere kan administrere et ubegrænset antal websites, inklusive men ikke begrænset til administration, overvågning, sikkerhedskopiering, lancering, offentliggørelse og sikkerhedsværktøjer. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af ManageWP er underlagt de servicebetingelser, der findes her og som hermed er inkorporeret gennem reference.

7. BONUSPOINT OG KVALIFICERING TIL PRO CONNECT FOR PRO-PROGRAMUDBYDERE

7(a) Regler for bonusprogram

Som Pro-programudbyder vil du have mulighed for at indtjene point for køb (point) der foretages via Pro-programmet. Din deltagelse i GoDaddys Pro Bonusprogram (bonusprogram) er underlagt bonusprogramreglerne oplyst herunder:

Bonusprogrammets struktur kan ændres, annulleres eller begrænses i henhold til GoDaddys skøn, med eller uden forudgående varsel. Restriktioner i forbindelse med pointindløsning kan implementeres på ethvert tidspunkt.

 1. Kun enkeltpersoner er berettiget til at deltage i bonusprogrammet, og hver enkelt person må kun have en bonusprogramkonto. Selskaber, grupper og/eller partnere kan ikke deltage i bonusprogrammet.
 2. Optjente point udgør ikke kundens ejendom. Point har ingen kontant værdi. Point optjent af kunden, kan kun bruges af kunden og må ikke overføres til andre.
 3. POLITIK FOR UDLØBSDATO AF POINT: Kunden skal opretholde en aktiv konto i Pro-programmet for at beholde de optjente point. Point udløber to år efter de blev optjent.

7(b) Optjening og brug af point

 1. Du optjener point ved af fuldføre eller henvise til køb via Pro-programmet samt ved at fuldføre køb på Pro-kontoen. Du anerkender og accepterer, at kun køb gennemført via Pro-programmet eller via din egen konto, vil være berettiget til point. Køb afsluttet 1) via telefon, 2) gennem GoDaddys Discount Domain Club eller 3) gennem en enhed knyttet til GoDaddy er ikke berettiget til optjening af point.

 2. GoDaddy bruger rimelige forretningsmæssige kræfter på at give dig præcise daglige beregninger på de point du har optjent. Du anerkender og accepterer, at daglige beregninger ikke repræsenterer en præcis opgørelse over dine point og det nøjagtige antal point bliver opgjort ved afslutningen af den gældende indkomstgenererende periode. Derudover kan beregningen af dine point indeholde brøkdele af en valutaenhed. Vi bruger rimelige forretningsmæssige kræfter på at runde disse beløb op til nærmeste point på en måde, som kommer dig til gode. Vores afgørelse med hensyn til beregning af point er imidlertid endelig og bindende.

 3. Bestillinger, der er blevet refunderet eller tilbagekaldt fra den originale betalingsmetode, vil blive modregnet i din pointsaldo over alle eventuelt optjente point, der stammer fra den oprindelige bestilling. Kvalificerede bestillinger er netto returneringer, kreditter, refusioner og justeringer og bliver defineret som køb foretaget på GoDaddy.com eller dennes partnersider, eksklusive moms.
 4. Du optjener ikke point før tredive (30) dage efter købsdatoen for tjenesterne. Efter denne tid kan du indløse point til butikskredit, der kun kan bruges på GoDaddy.com. Sådanne point vil blive indløst som svarende til amerikanske dollar.
 5. Point, der bliver indløst til GoDaddy.com butikskredit, kan ikke indløses til kontanter og bliver annulleret to år efter, de blev optjent.
 6. GoDaddy forbeholder sig retten til at tilbagekalde point, hvis der er mistanke om svigagtig aktivitet eller misbrug.
 7. Optjeningsstrukturen for Pro-programmet er baseret på det samlede beløb ved kassen i amerikanske dollars i din eller din kundes indkøbsvogn efter eventuelle gældende rabatter eller eksklusioner. Optjeningsstrukturen kan bestå af (i) en procentsats pr. produkt eller tjenesteydelse, (ii) et fast beløb pr. produkt eller tjenesteydelse, eller (iii) en kombination af begge. Den nuværende optjeningsstruktur er angivet nedenfor:
  Titel Ikrafttrædelsesdato Procent
  Kvalificerede produkter – Pro-programudbyder Kvalificerede produkter – Pro-Plusudbyder 08-02-2016
  01-09-2016
  5 %
  10 %

7(c) Kvalificering til Pro Connect for Pro-programudbydere

For at være berettiget til at være med i Pro Connect, skal du være Pro-Plusudbyder.

7(d) Kvalificering til Pro Plus for Pro-programudbydere

Alle Pro-programudbydere kan opnå Pro Plus-status ved at optjene 2.500 kvalificerende point inden for et kalenderår. Efter optjening af 2.500 kvalificerende point vil en Pro-programudbyder automatisk opnå Pro Plus-status og bliver udpeget som Pro-Plusudbyder af GoDaddy.

Pro-Plusudbydere modtager fordele i forhold til Pro-programudbydere: muligheden for at oprette en profil i Pro Connect i henhold til afsnit 3 og muligheden for at optjene yderligere point i henhold til afsnit 7(b)(vii).

Pro Plus-status ophører d. 31. december i det år, der følger efter året, hvor medlemmet opnåede Pro Plus-status, medmindre du optjente yderligere 2.500 kvalificerende point i det efterfølgende kalenderår.

At indløse point til butikskreditter har ingen indflydelse på antallet af point optjent i forbindelse med kvalificering til Pro Plus-medlemskab.

8. RETSMIDLER OG ANNULLERINGSRET

Uden at begrænse nogen af vores rettigheder og retsmidler hvis:

 1. Du overtræder denne aftale eller ethvert dokument, der er medtaget som reference,
 2. GoDaddy afgør om dine handlinger kan udgøre en risiko for GoDaddy eller dennes medlemmer;
 3. Som Pro-programudbyder får du en gennemsnitlig rating på under 4 stjerner (ud af 5) på tværs af mindst 10 anmeldelser; eller
 4. GoDaddy afgør, om din anvendelse af Pro-programmet overtræder andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller juridiske rettigheder.

GoDaddy kan med øjeblikkelig virkning og i ubegrænset omfang tilbagekalde dine privilegier, suspendere eller lukke din konto eller konti og nægte at tilbyde dig Pro-programmet, eller træffe andre foranstaltninger (udelukkende efter GoDaddys eget absolutte skøn) for at håndhæve eller annullere denne aftale.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG FRIGIVELSE

Selvom GoDaddy tager bestemte tiltag for at undersøge en Pro-programudbyders legitimationsoplysninger, forstår du, som Pro-programkunde, at intet i GoDaddys Pro-program har til hensigt at erstatte eller underkende nogen licenskrav for en uafhængig web-professionel. GoDaddy udsteder ingen garantier eller repræsentationer vedrørende Pro-programudbydernes færdigheder eller kvaliteten af de tjenester, som han eller hun udfører for dig. Hvis du vælger at beholde deres tjenester, så understøtter eller anbefaler GoDaddy ikke tjenester fra en bestemt Pro-programudbyder. Enhver, der bruger Pro-programmet, bør stole på sin egen uafhængige dom eller eventuelt søge råd hos en kompetent fagmand til at bestemme udøvelsen af rimelig pleje under alle omstændigheder. Det er helt op til dig at vurdere en persons kvalifikationer og indgå en direkte kontrakt eller på anden måde nå til enighed med en Pro-programudbyder. Pro-programudbydere er ikke GoDaddys kontrahenter, ansatte eller agenter.

GoDaddy er ikke involveret i den faktiske kontrakt mellem en Pro-programkunde og en Pro-programudbyder eller i færdiggørelsen af enhver tjeneste. Skulle der opstå en uoverensstemmelse mellem parterne, skal du behandle en sådan uoverensstemmelse med den person, du har en kontrakt med.

DU accepterer hermed at frigive, ERSTATTE OG SKADESLØSHOLDE GoDaddy, DENNES PARTNERE, KONTRAHENTER, AGENTER, ANSATTE, BESTYRELSESMEDLEMMER, FUNKTIONÆRER, AKTIONÆRER OG STEDFORTRÆDERE FRA OG MOD ALLE ANSVAR, KRAV, SKADER (INKLUSIVE FØLGESKADER OG TILFÆLDIGE SKADER), OMKOSTNINGER OG UDGIFTER, INKLUSIVE RIMELIGE ADVOKATGEBYRER, DER ER RESULTATET AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE FORBUNDET MED ET ANDET PRO-PROGRAMMEDLEMS ADFÆRD, HANDLINGER ELLER UDELADELSER (INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING STALKING, SEKSUEL ELLER ANDEN CHIKANE, FYSISK VOLD OG ØDELÆGGELSE AF PERSONLIG EJENDOM), OG ENHVER TVIST MELLEM DIG OG DINE TRANSAKTIONER MED ET ANDET PRO-PROGRAMMEDLEM.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL GoDaddy ELLER NOGEN AF DENNES PARTNERE, KONTRAHENTER, AGENTER, ANSATTE, BESTYRELSESMEDLEMMER, FUNKTIONÆRER, AKTIONÆRER OG STEDFORTRÆDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGELIGE, SPECIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER UDEBLIVENDE MULIGHED FOR AT BRUGE BETA PRO-PROGRAMMET ELLER PRO-PROGRAMMET, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIN AUTORISEREDE ELLER IKKE AUTORISEREDE ADGANG TIL ENHVER PRO-PROGRAMKUNDES KONTO, ELLER ETHVERT TAB AF DATA ELLER INDHOLD SOM DU MÅTTE OPLEVE SOM RESULTAT AF AT VI STOPPER BETA PRO-PROGRAMMET ELLER PRO-PROGRAMMET AF ENHVER ÅRSAG.

HVIS, DESUAGTET OVENSTÅENDE EKSKLUSIONER, DET AFGØRES AT GoDaddy ELLER NOGEN AF DENNES PARTNERE, KONTRAHENTER, AGENTER, ANSATTE, BESTYRELSESMEDLEMMER, FUNKTIONÆRER, AKTIONÆRER OG STEDFORTRÆDERE ER ANSVARLIGE FOR SKADER, VIL DET SAMLEDE ANSVAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET TOTALE GEBYR, SOM DU UDBETALTE TIL PRO-PROGRAMUDBYDEREN I DE SEKS (6) MÅNEDER INDEN ET SÅDANT KRAV BLIVER REJST, UANSET OM ANSVARET OPSTÅR VED KONTRAKT, ØDELÆGGELSE, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE.

10. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne Aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne Aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne Aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

11. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.

12. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om GoDaddy Pro-programmet eller denne aftale, kan du kontakte os på adressen nedenfor:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260, USA
legal@godaddy.com

Telefon: 36 92 77 33


Ændret: 19-02-2018
Copyright © 2014-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.