GoDaddy

SERVICEAFTALE OM ARBEJDSOMRÅDE

Sidst revideret: 4. april 2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Professionel e-mail. Vi tilbyder en række tjenester i vores Professionelle e-mail-produktudvalg, herunder e-mail, Onlinelager og Onlinekalender. Alle disse tjenester sælges og nogle er fra tid til anden inkluderet gratis i købet af andre produkter.

Workspace. Vi tilbyder en række tjenester i vores Workspace-produktudvalg, herunder e-mail, Onlinelager og Onlinekalender. Alle disse tjenester sælges som alenestående produkter og nogle er fra tid til anden inkluderet gratis i købet af andre produkter.

2. LUKNING AF KONTO, BEGRÆNSNINGER

Gratis tjenester. Gratis tjenester har muligvis færre funktioner end de betalte versioner. Uanset om du betaler for din brug eller modtager tjenesterne gratis, er din brug af hver enkelt af tjenesterne underlagt både denne aftales generelle bestemmelser og de specifikke bestemmelser for de tjenester, du anvender.

Workspace Desktop-værktøjer. For at opnå bedre funktionalitet af Workspace-e-mail og Onlinekalender, samt fuld funktionalitet af Onlinelager, når de tilgås fra webbaserede applikationer, skal du downloade vores Workspace Desktop-værktøjer (WDT). WDT bliver ikke automatisk installeret på din computer og stilles kun til rådighed af hensyn til brugervenligheden. Vi giver ingen erklæring eller garanti vedrørende WDT og fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med disse. Vi forbeholder os desuden ret til at redigere, ændre eller afbryde ethvert aspekt af WDT til enhver tid.

Ekstrem kontobrug Hvis dit kontoforbrug for nogen tjeneste overskrider grænserne i din plan, skal du enten (i) opgradere til en plan, der er tilstrækkelig til din kontoforbrug, eller (ii) reducere dit kontoforbrug, så det ligger inden for planen. Hvis du ikke træffer en af disse to forholdsregler, forbeholder vi os ret til at (a) opkræve gebyr for ekstraforbrug for din konto eller (b) lukke din konto. Bestemmelser af kontobrug foretages udelukkende efter vores skøn. Medmindre andet er angivet, kan ubenyttede månedlige tildelinger ikke opspares eller overføres fra måned til måned.

Opbevaring af data. Tjenesterne er ikke beregnet til arkiveringsformål. Du har det fulde ansvar for at gemme uafhængige sikkerhedskopier af dine e-mails, filer, distributionslister og andet indhold. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelt tab, beskadigelse eller ødelæggelse af dine e-mails, filer, distributionslister eller andet indhold.

Andre begrænsninger. Du indestår for og accepterer, at du ikke vil bruge nogen af tjenesterne til at (i) sende store mængder af e-mail eller masse-e-mail, (ii) gemme lyd- eller videofiler (eller andre store filer eller medier, der ikke er beregnet til at blive sendt med e-mail), (iii) sikkerhedskopiere en hostingkonto eller (iv) andre anvendelser, der krænker vores politik, som vi muligvis vil opdatere fra tid til anden. Vi kan blokere, suspendere eller annullere enhver tjeneste, hvis du eller din konto krænker denne aftale.

3. BESTEMMELSER SPECIFIKKE FOR WORKSPACE- OG PROFESSIONEL-E-MAIL-TJENESTER

Kernetjenester. Vores e-mailtjeneste giver dig mulighed for at sende og modtage e-mail over internettet ved hjælp af en personlig e-mailadresse, der er knyttet til dit domænenavn. For at kunne bruge vores e-mailtjeneste skal du (i) registrere et domænenavn, (ii) anskaffe alt det nødvendige udstyr til at oprette forbindelse til internettet og (iii) sørge for din egen forbindelse til internettet.

Planbegrænsninger. Du er indforstået med og accepterer, at e-mail tilbydes med forskellige planniveauer eller -begrænsninger. Disse planbegrænsninger er beskrevet enten på startsiden for e-mail eller på denne hjemmeside og kan gælde for (i) det tilladte antal modtagere pr. e-mail, (ii) antallet af tilladte e-mails pr. dag, (iii) størrelsen af hver e-mail og/eller vedhæftet fil, (iv) antallet af tilladte kontaktpersoner pr. delt adressekartotek, (v) antallet af tilladte kontaktpersoner pr. distributionsliste, (vi) antallet af e-mails, der kan sendes pr. minut, (vii) antallet af tilladte enheder pr. konto eller (viii) andre punkter, som vi kan angive.

Beskyttelse mod spam og virus. Vores e-mailtjeneste inkluderer beskyttelse mod spam og virus. Al e-mail, der sendes til og fra din e-mailadresse, bliver automatisk scannet for at hjælpe med at forhindre, at spam og/eller virus overføres til og fra dit e-mailprogram og computersystem, og du kan ikke slå denne funktion fra eller deaktivere den. Du er indforstået med og accepterer, at vores spam- og virusbeskyttelsesfunktion ikke kan garanteres at være et hundrede procent (100%) effektiv eller fejlfri, og at den muligvis vil slette e-mails og/eller vedhæftede filer, som du ønsker at sende eller modtage, eller tillade overførsel af spam og/eller virus til og fra dit e-mailprogram og computersystem. Du er indforstået med og accepterer, at vi ikke påtager os erstatningsansvar over for dig eller tredjeparter i forbindelse med vores spam- og virusbeskyttelsesfunktion, din manglende afsendelse eller modtagelse af e-mails og/eller vedhæftede filer som følge af denne eller for overførsel af spam og/eller virus til og fra dit e-mailprogram og computersystem.

Du er indforstået med og accepterer, at din brug af softwaren er underlagt vores aftale(r) med tredjepartsudbydere. Såfremt softwaren er ledsaget af eller kræver accept af en service- eller licensaftale fra tredjepartsudbyderen, er din brug af softwaren derudover underlagt denne service- eller licensaftale. Du må ikke downloade, installere eller bruge nogen software, der er ledsaget af eller kræver accept af en service- eller licensaftale fra en tredjepartsudbyder, medmindre du først accepterer betingelser og vilkår i den pågældende service- eller licensaftale.

Du må ikke fjerne, ændre eller skjule nogen copyright, noget varemærke eller nogen ejendomsrettigheder indeholdt i eller på softwaren. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller disassemblere softwaren fra tredjepart, med undtagelse af og kun i det omfang, at nævnte aktivitet udtrykkeligt er tilladt ifølge gældende lov. Du må ikke benytte softwaren til noget formål eller i nogen situation, hvor softwarefejl kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade på nogen person eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader.

Vi og vores tredjepartsleverandører giver ingen garanti vedrørende software fra tredjepart, der tilbydes i forbindelse med tjenesterne, og vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, uanset om det er direkte skader, indirekte skader eller følgeskader, eller for ansvar for disse. Vi, ikke vores tredjepartsleverandør, leverer teknisk support til softwaren.

Du er indforstået med og accepterer, at vi automatisk tilføjer en SRV-fortegnelse til dit DNS, hvis dit domænenavn er registreret hos GoDaddy. Du kan fjerne SRV-fortegnelsen via DNS-kontrolpanelet. SRV-fortegnelsen bliver muligvis fjernet, når den sidste e-mailadresse, der er associeret med domænenavnet, fjernes, eller når domænenavnet overføres.

4. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR WORKSPACE ONLINELAGER

Kernetjenester. Onlinelager er et onlinefillagersystem, der gør det muligt for dig at gemme og dele filer over internettet uden at skulle (i) bruge interne eller eksterne harddiske eller (ii) sende store filer med e-mail. Desuden giver Onlinelager dig adgang til dine filer fra enhver enhed, der har adgang til internettet (f.eks. arbejdscomputer, hjemmecomputer, mobilenhed osv.).

Planbegrænsninger. Du er indforstået med og accepterer, at Onlinelager tilbydes med forskellige planniveauer eller -begrænsninger. Disse planbegrænsninger er beskrevet på startsiden for Onlinelager på denne hjemmeside og kan gælde for (i) den mængde lagerplads, der er købt og (ii) det antal filer, der kan gemmes og deles. Ud over de grænser, der er angivet på startsiden, er du begrænset til 50.000 mapper, og du kan ikke gemme mere end 100.000 filer i et enkelt bibliotek eller en enkelt mappe. Hvis du overskrider disse grænser, kan vi afbryde din konto, indtil du overholder grænserne.

Prøvekonto. Fra tid til anden vil vi muligvis efter eget valg tilbyde gratis prøvekonti til Onlinelager (prøvekonto) med det formål at lade dig prøve tjenesten, før du forpligter dig til at betale en afgift. Du accepterer, at du er begrænset til én (1) tredive (30)-dages prøvekonto. Når prøvekontoen udløber, har du ikke længere adgang til den. Hvis du vil fortsætte med at benytte Onlinelager, skal du skifte til et betalt konto, før prøvekontoen udløber, eller inden for fjorten (14) dage efter udløbet. Efter dette tidspunkt forbeholder vi os retten til at slette din prøvekonto og alle kundedata, der er associeret med kontoen, uden forudgående varsel. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå ud fra eller i forbindelse med vores sletning af dine kontooplysninger og kundedata. Vi forbeholder os ret til at afbryde prøvekonti til ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel.

Intet hjemmesideindhold med høj trafik. Onlinelager gør det muligt for dig at dele filer via offentlige links, men det er ikke beregnet til hosting af hjemmesideindhold med høj trafik. Du indestår for og accepterer, at du ikke vil bruge Onlinelager (i) til at hoste hjemmesideindhold med høj trafik (sådan som vi alene definere dette) eller (ii) til andre formål, der krænker vores politikker, som vi eventuelt vil opdatere fra tid til anden.

Sikkerhed. Vi minder dig om, at adgangskodebeskyttede filer og filmapper ikke er mere sikre, end du gør dem. Onlinelager gør det muligt at angive filer og filmapper, der deles offentligt, som adgangskodebeskyttede (dvs. at de kun kan vises for personer, som du deler en adgangskode med), men det er dit ansvar at kryptere eller adgangskodebeskytte linkene til de pågældende filer og mapper. Hvis du ikke gør dette, kan det være muligt at få adgang til de adgangskodebeskyttede filer og mapper via offentlige links. Du har det fulde ansvar for aktiviteter, der foregår på din konto, uanset om du har autoriseret den eller ikke, og du skal holde dine kontooplysninger fortrolige, herunder, men ikke begrænset til, adgangskoder til kontoen. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for uautoriseret brug af eller adgang til din konto eller dine filer eller filmapper.

5. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR WORKSPACE ONLINEKALENDER

Kernetjenester. Med Online kalender får du kalendertjenester, der er egnede til både enkeltbrugere og flere brugere samt til hjemme- og arbejdsmiljøer. Onlinekalender gør det generelt muligt for dig at (i) oprette og vedligeholde personlige kalendere og gruppekalendere, (ii) planlægge begivenheder og invitere andre brugere til begivenheder, (iii) kontrollere brugernes tilgængelighed, (iv) planlægge delte ressourcer som f.eks. mødeværelser og telefonmødelinjer, (v) vedhæfte filer til planlagte begivenheder og (vi) administrere og dele opgaver.

Planbegrænsninger. Du er indforstået med og accepterer, at Onlinekalender tilbydes med forskellige planniveauer eller -begrænsninger. Dusse planbegrænsninger fremgår af startsiden for Onlinekalender og kan afhænge af antallet af brugere.

CalDAV-protokollen. Bemærk, at Onlinekalender er tilgængelig via CalDAV-protokollen. Hvis CalDAV-protokollen ikke er installeret på din tredjepartsklient, som defineret herunder, skal du derfor installere en applikation, der understøtter CalDAV, for at kunne bruge denne funktion. Hvis der ikke findes en sådan applikation til din tredjepartsklient, kan du ikke synkronisere Onlinekalender på tværs af platforme.

6. TREDJEPARTSKUNDER OG -SOFTWARE

Vores tjenester er muligvis kompatible med tredjeparts computerklienter, for eksempel Microsoft Outlook® og FileZilla, samt tredjepartsklienter på mobile operativsystemer som f.eks. iPhone®, BlackBerry® og Droid® (enkeltvist og under ét kaldet tredjepartsklient).

Revideret: 04-04-2019
Copyright © 2012-2019 GoDaddy.com, LLC Alle rettigheder forbeholdes.