Administreret WordPress webshop Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Felter i brugerdefineret ordre til WooCommerce -admin

Med udvidelsen Admin Custom Order Fields kan du tilføje felter til eksisterende ordrer såsom noter, datoer eller andre relevante detaljer. Som standard vises de ekstra felter kun for site -administratorer, men kan om nødvendigt inkluderes i kundens Min ordre -side.

Påkrævet: WooCommerce Admin -felter med brugerdefineret ordre er en premium WooCommerce -udvidelse, der følger med Managed WordPress Ecommerce, Managed WooCommerce Stores eller som et enkeltstående køb.

Opsætning og konfiguration

Installation

 1. Log på WordPress .
 2. Fra menuen til venstre skal du gå til WooCommerce og klikke på Udvidelser .
 3. Fra listen GoDaddy inkluderet udvidelser skal du rulle til Admin Custom Order Fields og klikke på Installér .

Efter installation skal du se WooCommerce i menuen til venstre og vælge Brugerdefinerede rækkefølge for at begynde at tilføje brugerdefinerede felter.

Tilføjelse af brugerdefinerede ordrefelter

 1. Klik på Tilføj felt .
 2. Angiv den etiket , du vil have vist for feltet, i ordreoplysningerne.
 3. Indstil en beskrivelse . Dette vises for brugere, når de svæver over spørgsmålstegnets (?) Ikon.
 4. Vælg et felt Type :
  • Tekst: Kort tekststreng til feltet.
  • Tekstområde: Lang tekststreng til feltet.
  • Radio: En liste med alternativknapper til at vælge en af flere muligheder.
  • Vælg: Rullemenu for at vælge en af flere indstillinger.
  • Afkrydsningsfelt: En liste med afkrydsningsfelter til valg af en eller flere indstillinger.
  • Flere valg: Opretter et felt for at vælge en eller flere indstillinger.
  • Dato: Pop op-kalender for at vælge en dato.
 5. Afhængig af felttypen skal du indstille Standard og Værdier .
  Bemærk: Dette er påkrævet i felttyperne Vælg , Radio , Multiselect og Afkrydsningsfelt .
  • Adskil flere værdier med et lodret rør| (f.eks. værdi1 | værdi2 | værdi3) .
  • For at indstille en standardværdi skal du placere en dobbelt stjerne** før og efter værdien.
 6. Indstil attributter for at bestemme, hvor feltet skal ses, og om det bruges til sortering og filtrering.
  • Påkrævet: Tilføjer en rød asterisk til feltet for at angive, at den skal udfyldes. Dette er simpelthen et visuelt signal og er ikke påkrævet for at gemme eller gennemføre en ordre.
  • Skærmbilledet Vis i vis ordrer: Tilføjer feltet til ordredashboardet, så du kan se oplysningerne samlet på én skærm.
  • Tillad sortering på skærmbilledet Vis ordrer: Giver dig mulighed for at sortere ordrer alfabetisk eller numerisk baseret på feltværdien.
   Bemærk: Felttyperne Multiselect og Checkbox kan ikke bruges til sortering.
  • Skærmen Tillad filtrering på vis ordrer: Giver dig mulighed for at filtrere og se specifikke ordrer baseret på feltværdien.
  • Vis i Mine ordrer/e -mail: Vises til kunden på deres Mine ordrer -side eller i e -mails.
 7. Klik på Gem felter .

Selvom der ikke findes nogen generelle indstillinger for Admin Custom Order Fields, har de felter, du opretter, valgmuligheder, som du kan indstille.

Tilbage til toppen

Import og eksport

Felter med brugerdefinerede ordrer kan importeres og eksporteres fra ordrer, da de er gemt som ordremetadata. Mens mange importører og eksportører kan inkludere ordre -meta (post -meta), er der nogle plugins, som har dedikeret kompatibilitet tilføjet til Admin Custom Order Fields, uden handling eller brugertilpasset kode fra sælgeren.

Kunde / ordre / kuponeksport (CSV)

Brug af Kunde / Ordre / Kuponeksport -udvidelse giver dig mulighed for at føje felterne med brugerdefinerede ordrer til dine brugerdefinerede CSV-formater og vil automatisk blive inkluderet i alle indbyggede formater som nye kolonner.

 • Brugerdefineret format: Tilføj et brugerdefineret felt ved at bruge det unikke felt -id til at søgeadmin_custom_order_field_{fieldID} og navngiv kolonnerne i overensstemmelse hermed.
 • Standard- eller indbygget format: Felter med brugerdefineret ordre tilføjes automatisk som kolonner i din CSV-ordreksport med en ny kolonne til hvert administrationsfelt for admin i den eksporterede CSV.

Kunde / ordre / kuponeksport (XML)

Når du bruger udvidelsen kunde / ordre / kuponeksport til XML -eksport, tilføjes eksporterede ordredata automatisk i et dedikeret XML -tag til standard- eller ældre formater, og kan eventuelt inkluderes i alle brugerdefinerede formater.

 • Brugerdefineret format: Sørg for at tilføje for at inkludere brugerdefinerede feltdata, når du opretter et brugerdefineret XML -formatAdminCustomOrderFields som datakilde, og indstil derefter et navn på det tag/indpakning, der skal bruges.

 • Standard- eller Ældre formater: A<CustomFields> wrapper føjes til XML -output for standardformater. Denne indpakning indeholder en<CustomField> element for hvert felt, der er en del af ordren, og som vil udsende felt -id, admin -navn og værdi for hvert felt i elementet.

Et eksempel på forventet XML -output:

<CustomFields>
 <CustomField>
  <ID>field ID</ID>
  <Name>field admin name</Name>
  <Value>field input received for this order</Value>
 </CustomField>
</CustomFields>

CSV -importkompatibilitet

Selvom udvidelsen Admin Custom Order Fields ikke er fuldt kompatibel med CSV -importpakken med kunde / kupon / ordre , kan de fleste data nemt importeres.

Metatasterne for hvert felt i brugerdefineret rækkefølge bruger formatet_wc_acof_{id} , hvor{id} erstattes af feltets heltal -id , som er tydeligt synlig ved siden af etiketten på hvert felt, du opretter. Så ved at titulere dine kolonner med formatetmeta:_wc_acof_{id} , kan alle feltværdier (undtagen felttyper Multiselect og Checkbox) nemt importeres.

Bemærk: Et felt med flere valg eller afkrydsningsfelter kan kun importeres på denne måde, når en ordre kun indeholder én valgt værdi for feltet.
Tilbage til toppen

Flere oplysninger