Hjælp

GoDaddy Poynt Smart Terminal opsætning

For at få dig i gang skal vi først vide, hvor du købte din enhed.

GoDaddyCommerce 360Andre betalingsprocessorer
Terminal, version 3.0

Hvis du har købt din enhed direkte fra GoDaddy, kan du klikke her for opsætning og support.

Terminal, version 3.0

Hvis du har købt enheden via en Commerce 360 -platform (f.eks. WorldPay), skal du klikke her for opsætning og support.

Terminal, version 3.0

Hvis du har købt enheden via en anden virksomhed (f.eks. Poynt eller Elavon), skal du klikke her for opsætning og support.Oplysninger om sikkerhed og regulativer

Klik her for at gennemse vigtige oplysninger om sikkerhed og sundhed for din enhed.

Pakkens indhold
 • Enhed X 1
 • Dockingstation X1
 • USB-C-kabel X 1
 • Strømadapter X 1
 • Stik til adapterstik X 1
 • Kvitteringsrulle X 1
Specifikation

SoC
Qualcomm SDM 450

Styresystem
Poynt OS og Android 10.1

8 "LCD
800 x 1280; MIPI

8 "Berøringspanel
Flerpunkts, projiceret kapacitiv type, GG, luftbinding

5 "LCD
480x800; RGB

5 "Berøringspanel
Flerpunkts, projiceret kapacitiv type, GG, luftbinding

Systemhukommelse (RAM)
2 GB DDR3

Lager (Flash -hukommelse)
16GB

Kommunikation

WLAN
802.11 a/b/g/n/ac

WWAN
GSM (for EU), WCDMA, LTE/4G

WPAN
BT 4.2+HS -kompatibel/Dobbelt rolle

NFC
Understøtter større NFC/kontaktløse ordninger, ISO14443 A&B, MiFare -kompatibel, ISO 18092 -kompatibel

Højttaler
Mono med kamre, optimeret til stemme

Summer
4,8 KHz, 80 dB @10 cm

Sensorer
3-akset accelerometer, SAR-sensor, Lyssensor

Printer
2-tommers termisk printer

Kamera

Merchant-Facing Camera
2MP

Kamera med stregkodescanning
5MP

Betalingsmodul - SoC
Maxim 32555

Strøm

Batteripakke
5900mAh, 3,7V, 21,83Wh

Strømadapter
AC-DC, Indgang: 100-240VAC, Udgang: 5VDC, 3A

IO -port

SIM -kort
Nano-SIM, skuffetype

USB
USB-C

Kortlæser
Magnetstrimmel, Chip

Knap/kontakt
Tænd/sluk -knap
Udviklerknap (pinhole)

LED -indikator
Systemstatus - RGB -LED, sælger vendende
Betalingsstatus - RGB -LED, kundeorienteret

Boliger
Plastik

Mål
Terminal: X-123mm Y-273mm Z-99mm
Dock: X-122mm Y-84mm Z-32mm

Vægt
Terminal: 0,9 kg
Dock: 0,1 kg

Dock
USB-A 2.0 X 2, RJ45 X 1, RJ12 X 1, USB-C X 1 (kun strømindgang)

Oplysninger om regulering

Driftsmiljø
Spænding: AC-indgang 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC -udgang 5VDC 3A
Temperatur: 0 ° til 35 ° C

Langvarigt opbevaringsmiljø
Temperatur: 5 ° til 30 ° C, relativ luftfugtighed 20% til 75%

Advarselsikon

Advarsel: Læs denne vejledning for vigtige sikkerheds- og sundhedsoplysninger, der gælder for den Poynt -enhed, som du har købt.

Manglende overholdelse af instruktionerne og korrekt opsætning, brug og pleje af dette produkt kan øge risikoen for alvorlig personskade eller død eller skade på enheden eller enhederne.

Batteri
Denne enhed indeholder et indbygget lithium-ion-batteri, hvis forkert brug kan resultere i overophedning, brand og kvæstelser. Batteriet i denne enhed kan ikke udskiftes af brugeren og bør kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder.

Følg de anbefalede retningslinjer for at opnå optimal ydeevne for lithium-ion-batterier:

 • Driftsmiljø Temperatur
 • Opbevaringsmiljø Temperatur
 • Charge Poynt Smart Terminal med godkendt dockingstation eller godkendt strømadapter indstillet til 100% fuld opladning hver 6. måned.
Advarselsikon

FORSIGTIG

 • Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
 • Bortskaffelse af et batteri i ild eller varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion.
 • Efterladelse af et batteri i omgivelser med ekstrem høj temperatur, hvilket kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
 • Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Bemærk:

 • Hvis du ikke følger ovenstående retningslinjer, kan det medføre, at batterikapaciteten aftappes hurtigere, forlænger varigheden for at få fuld opladning, hæmmer evnen til at få fuld opladning og aflader batteriet til nul.
 • Hvis du ikke følger ovenstående retningslinjer, kan det medføre, at produktet ikke fungerer, hvilket gør det ubrugeligt eller ikke -gendanneligt.

Oplysninger om bortskaffelse
Genbrug og bortskaf i overensstemmelse med lokale, statslige og føderale regler. Denne enhed skal genbruges eller bortskaffes separat fra husholdningsaffald eller genbrug.

Oplysninger om regulering
Oplysninger om regulering, certificering og overholdelse af oplysninger findes på poynt.com/legal.
Kontrollér E-etiketterne fra Indstillinger > Certifikater.

Erklæring om overholdelse af FCC
Denne enhed overholder del 15 i FCC -reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket funktion.

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr er testet og viser sig at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC -reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv -modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette forstyrrelsen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Flyt modtageantennen om, eller flyt den igen.
 • Forøg afstanden mellem udstyr og modtager.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv -tekniker for at få hjælp.

Erklæring om overholdelse af ISED
Denne enhed indeholder licens (e) sender (s)/ modtager (er), som er underlagt Innovation, Videnskab og Økonomisk Udvikling Canadas licens (e) RSS (er). Betjening er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enhed kan ikke forårsage interferens.
 2. Denne enhed skal acceptere forstyrrelser, herunder forstyrrelser, som kan medføre uønsket betjening af enheden.

SAR -erklæring
Dette udstyr overholder FCC/ISED -strålingseksponeringsgrænserne angivet for et ukontrolleret miljø. Slutbruger skal følge den specifikke driftsvejledning for at opfylde overholdelse af RF -eksponering. Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender.

Den bærbare enhed er designet til at opfylde de krav til eksponering for radiobølger, der er fastsat af ISED. Disse krav fastsætter en SAR -grænse på 1,6 W/kg i gennemsnit over et gram væv. Den højeste SAR -værdi rapporteret under denne standard under produktcertificering til brug, når den bæres korrekt på kroppen. SAR -testafstanden for ekstremiteter er 0 cm, og SAR -testafstanden for krop er 10 cm.

Californiens forslag 65 Advarsel:
Advarselsikon
Advarsel: Dette produkt kan udsætte dig for DEHP, som Californien kender til at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. Du kan få yderligere oplysninger på www.P65Warnings.ca.gov .

Poynt -erklæring WEEE -direktivet 2012/19/EU + batteridirektivet 2006/66/ec
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) og batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet, hvis affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batterier ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er markeret med det overstregede papirkurvsymbol, der angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke bør bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles separat. Hvis batterier indeholder mere end 0,0005% kviksølv (Hg), 0,002% cadmium (Cd) eller 0,004% bly (Pb) (efter vægt), vises det tilsvarende kemiske symbol på batteriet. Brugerne skal overholde de lokale genbrugsregler for at reducere skadelige miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af WEEE og batterier og for at øge mulighederne for genbrug, genbrug og genanvendelse af WEEE og batterier. For at gøre dette lettere kan der være gratis indsamlingssteder i dit område, eller du kan kontakte Poynt for at arrangere afhentning. Brugere er ansvarlige for at fjerne personlige oplysninger fra elektroniske enheder inden bortskaffelse.

Alle genopladelige batterier har en begrænset levetid og skal muligvis serviceres eller genbruges. Poynt Smart Terminal og Poynt 5 -batterier er designet til at bevare op til 80% af sin oprindelige kapacitet ved 800 komplette opladningscyklusser. Forsøg ikke selv at udskifte batterier - du kan beskadige batteriet, hvilket kan medføre overophedning, brand og personskade. Litiumionbatteriet i din terminal skal serviceres eller genbruges af Poynt eller en autoriseret serviceudbyder og skal genbruges eller bortskaffes separat med husholdningsaffald. Bortskaf batterier i henhold til lokale miljølove og -retningslinjer.

WEEE:Bortskaffelsesikon

Batterier:Ikon for bortskaffelse af batteri

Erklæring om tilbagetagelse fra Poynt-produkt
Nedenfor kan du se landespecifikke genbrugsmuligheder for produkter, som er udtjente. Hvis lokale bortskaffelsesmuligheder ikke er angivet, bedes du kontakte Poynt på environment@godaddy.com. Poynt vil samarbejde med dig om at sørge for en miljøvenlig behandling af produktet.

Oplysninger om Poynt -genbrug efter land
Irland
Poynt registrerer sig som WEEE-producent hos den irske EPA og som WEEE- og batteriproducent hos The Producer Register Ltd (WRS-Blackbox). Poynt opfylder sine genvindingsforpligtelser ved at tilbyde tilbagekøb af produkter til professionelle produkter og gennem medlemskab af en overholdelsesplan for batteriproducenter.

PRL -registreringsnummer: 3510WB

Oplysninger om mulighederne for returnering og afhentning af batterier i Irland findes på:https://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/

Italien
Poynt er registreret som WEEE -producent hos Ministero dell'Ambiento (Registro AEE) og en batteriproducent hos Ministero dell'Ambiento (Registro Pile e Accumulatori). Poynt opfylder sine genbrugsforpligtelser gennem medlemskab af en WEEE -producentoverensstemmelsesordning og en overholdelsesplan for batteriproducenter.

WEEE -registreringsnummer: IT22110000014370
Batteriregistreringsnummer: IT22110P00008260

Oplysninger om mulighederne for returnering og indsamling af WEEE i Italien findes på:https://www.cdcraee.it/centri-di-raccolta-comunali/

Oplysninger om mulighederne for returnering og afhentning af batterier i Italien findes på:https://www.raccogliamopiupile.it/

Polen
Poynt er registreret som WEEE -producent, batteri og emballageproducent hos BDO. Poynt opfylder sine genbrugsforpligtelser gennem medlemskab af en WEEE -producentoverensstemmelsesordning, en overholdelsesordning for batteriproducenter og en overholdelsesplan for emballageproducenter.

I Polen kan WEEE og batterier returneres til lokale opsamlingssteder.

Det Forenede Kongerige
Poynt er registreret som WEEE -producent hos UK Environment Agency. Poynt opfylder sine genbrugsforpligtelser ved at tilbyde tilbagekøb af produkter til professionelle produkter.

Erklæring om overholdelse af EU
Dette produkt overholder RED -direktivet 2014/53/EU og RoHS 2011/65/EU. Kontaktperson: Poynt, LLC, Attn: Compliance, 2155 E GoDaddy Way, Tempe, AZ, 85284 USA

Brugsbegrænsning: Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den arbejder i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz.

Den Europæiske Union: Oplysninger om bortskaffelse
Advarselsikon
Dette symbol på produktet eller dets batterier eller emballage betyder, at dette produkt og eventuelle batterier, det indeholder, ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at aflevere det til et relevant indsamlingssted til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr.

EU -repræsentants kontaktoplysninger:
Firma -information: Clever Rep AB
Adresse: Boks 1898
Postnummer: 116 74
Post by: Stockholm
Stat/region: Stockholm
Land: Sverige
E-mail: ar-contact@cleverrepresentative.eu
Telefon (understøttes ikke): +46 8 12400745


Ikon for EU -erklæring om overensstemmelse

Denne enhed er testet for typiske kropsslidte operationer. For at overholde kravene til RF -eksponering skal der opretholdes en mindste afstand på 0 cm mellem brugerens krop og håndsættet, inklusive antennen. Poynt, LLC erklærer herved, at radioudstyrstypen PST3 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Dette udstyr overholder direktiv 2014/53/EU -grænser for strålingseksponering fastsat for et ukontrolleret miljø. Slutbruger skal følge den specifikke driftsvejledning for at opfylde overholdelse af RF -eksponering. Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere. Den bærbare enhed er designet til at opfylde kravene til radiobølger, som er fastsat af EU-markedet (Frankrig).

SAR -grænse:
Lemmer: 4,0 W/kg
Hjerne/krop: 2,0 W/kg

SAR -værdi:
Lemmer: 3,52 W/kg
Hjerne/krop: 1,33 W/kg

Maksimal EIRP for EU
Bluetooth: 2402MHz-2480MHz 8,18 dBm
Bluetooth LE: 2402MHz-2480MHz 2,94 dBm
Wifi: 2412MHz-2472MHz/ 2422MHz-2462MHz16.15dBm
Wifi: 5150MHz-5725MHz19,92 dBm
Wifi: 5725MHz-5875MHz13,27 dBm
NFC: 13,56 MHz-20,68dBuA/m
GSM900: 880-915MHz/ 925-960MHz33 dBm
DSC1800: 1710-1785MHz/ 1805-1880MHz30 dBm
WCDMA-bånd 1: 1920-1980MHz/ 2110-2170MHz24 dBm
WCDMA-bånd 8: 880-915MHz/ 925-960MHz24 dBm
LTE-bånd 1: 1920-1980MHz/ 2110-2170MHz
LTE-bånd 3: 1710-1785 MHz/ 1805-1880 MHz
LTE-bånd 7: 2500-2570 MHz/ 2620-2690 MHz
LTE-bånd 8: 880-915 MHz/ 925-960 MHzz
LTE-bånd 20: 832-862 MHz/ 791-821 MHz
LTE-bånd 28: 703-748 MHz/ 758-803 MHZ
LTE-bånd 38: 2570-2620 MHz/ 2570-2620 MHz
LTE-bånd 40: 2300-2400 MHz/ 2300-2400 MHz
23 dBm