SSL-certifikater Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Hvad er forskellen på et Premium Extended Validation (EV) certifikat og et Deluxe SSL -certifikat?

Den væsentligste forskel mellem Premium Extended Validation (EV) og Deluxe SSL -certifikater er den kontrolproces, der skal gennemføres, for at Certification Authority (CA) kan udstede et underskrevet certifikat til anmoderen. Mere omfattende end Deluxe -kontrolprocessen validerer Premium Extended Validation (EV) -processen den anmoderendes domænekontrol og verificerer den anmodende enheds juridiske eksistens og identitet. Processen godkender følgende oplysninger vedrørende den certifikatanmodende organisation:

  • Juridisk eksistens: Certificeringsmyndigheden skal bekræfte over for det inkorporerende agentur i den anmodende enheds jurisdiktion for inkorporering, at den organisation, der er navngivet i Premium Extended Validation (EV), fra datoen for udstedelse af Premium Extended Validation (EV) -certifikatet Certifikat eksisterer juridisk set som en gyldig organisation eller enhed i inkorporeringsjurisdiktionen.
  • Identitet: CA skal bekræfte, at det juridiske navn på den enhed, der er navngivet i Premium Extended Validation (EV) -certifikatet, udstedes på det tidspunkt, hvor Premium Extended Validation (EV) -certifikatet udstedes, stemmer overens med navnet på det officielle register for den inkorporerende myndighed Agentur i den anmodende enheds jurisdiktion for inkorporering. (Og hvis et antaget navn også er inkluderet, at det antagne navn er korrekt registreret af den anmodende enhed i dets forretningssted.)
  • Registreringsnummer: CA skal modtage det specifikke unikke registreringsnummer, der er tildelt ansøgeren af det inkorporerende agentur i den anmodende enheds ansøgerens jurisdiktion for inkorporering.
  • Registreret agent: CA'en skal have identitet og adresse på den anmodende enheds registrerede agent eller registrerede kontor (alt efter hvad der er relevant) i den anmodende regerings jurisdiktion.
  • Ret til at bruge domænenavn: CA skal træffe alle de forholdsregler, der med rimelighed er nødvendige for at bekræfte, at den enhed, der er navngivet i Premium Extended Validation (EV) -certifikatet, ejer eller har det eksklusive, fra den dato, hvor Premium Extended Validation (EV) -certifikatet udstedes. ret til at bruge det domænenavn, som er angivet i SSL -certifikatet Premium Extended Validation (EV).
  • Godkendelse til Premium Extended Validation (EV) SSL -certifikat: CA skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at bekræfte, at den enhed, der er navngivet i Premium SSL -certifikatet, har godkendt udstedelsen af Premium Extended Validation (EV) SSL -certifikatet.