Windows-hosting (Plesk) Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Send e -mail ved hjælp af System.Net.Mail i Windows -hosting

For at sende e -mail ved hjælp af System.Net.Mail skal du konfigurere din SMTP -tjeneste i din applikations web.config -fil ved hjælp af disse værdier for mailSettings :

system.net > mailSettings > smtp from = "din e -mailadresse"> netværkshost = "relay-hosting.secureserver.net" port = "25" / > /smtp > /mailSettings > /system.net >

Netværksregelens værdi bruges, når du installerer en SmtpClient i din kode.

Eksempel på C# -kode

Du kan derefter bruge lignende kode til at sende e -mail fra din ansøgning:

MailMessage message = new MailMessage ();
message.From = new MailAddress (" din e -mailadresse");

message.To.Add (ny MailAddress (" din modtager "));

message.Subject = " dit emne ";
message.Body = " indhold i din e -mail";

SmtpClient -klient = ny SmtpClient ();
client.Send (meddelelse);