GoDaddy

AFTALE OM AUKTIONSMEDLEMSKAB

Sidst revideret: 27-11-2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne aftale om medlemskab af GoDaddy-auktioner (denne aftale) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept. Denne aftale fremsætter betingelser og vilkårene for din brug af GoDaddys auktionstjenester (GoDaddy-auktioner eller tjenester).

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, godkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri via reference.

Betegnelserne vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer træder i kraft med det samme, når de sendes til GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside). Du godkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller tilpasninger ved at opslå dem på denne hjemmeside og (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller modifikationer af denne aftale via e-mail. Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering skyldes en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Tjenesterne bliver stillet til rådighed udelukkende for at lette køb og salg af aktuelt registrerede domænenavne, og ikke til køb eller salg af tilknyttet hjemmesideindhold. GoDaddy leverer en proces, der faciliterer sted og transaktion. GoDaddy er hverken auktionsholder eller deponeringsagent. Selvom processen foregår i auktionsstil, så ejer GoDaddy ikke domænenavnene, der er anført på hjemmesiden. Som følge heraf, har GoDaddy ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de anførte domænenavne. Anførte domænenavne kan til enhver tid tilbagekaldes af sælger eller GoDaddy.

Du anerkender og accepterer, at hvis du deltager i en transaktion med en auktionssalgspris på fem tusind dollars (34.199,73 kr) eller mere, så kan din transaktion blive håndteret af tredjeparts deponeringstjenesten Escrow.com. Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, anerkendt og accepteret at være bundet af Escrow.com's Generelle deponerings-instruktioner, som er medtaget heri som reference. Derudover anerkender og accepterer du, at GoDaddy kan videregive personligt identificerbare oplysninger til Escrow.com udelukkende med det formål at facilitere transaktionen.

Du anerkender og accepterer, at hvis du tager del i en transaktion med en auktionssalgspris på mindre end fem tusind dollars (34.199,73 kr), bliver din transaktion behandlet af GoDaddys transaktionssikringsproces (Transaction Assurance). GoDaddy vil betale købsprisen, minus gældende provision og gebyrer, til sælger cirka 20 dage efter pengene er modtaget fra køber, undtagen i tilfælde af tvister eller hvis betalingen mistænkes for at være svigagtig.

For transaktioner via domænemæglertjenesten, som en del af GoDaddys transaktionssikringsproces, vil GoDaddy overdrage betalingen af den fulde aftalte købspris til sælgeren inden for ca. 20 dage efter modtagelsen af midler fra køberen, undtagen i tilfælde af tvister eller hvis betalingen mistænkes for at være svigagtig, som bestemt af GoDaddy udelukkende efter eget absolutte skøn.

Når du bruger GoDaddys transaktionssikringsproces giver du GoDaddy tilladelse til at udføre opgaver på dine vegne for at gennemføre transaktionen. GoDaddy bruger ikke dine midler til dennes driftsomkostninger eller til noget andet virksomhedsformål, og vil ikke frivilligt gøre midler tilgængelige for sine kreditorer i tilfælde af konkurs eller til noget andet formål. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy ikke er en bank, og at transaktionssikringsprocessen er en tjeneste til behandling af betalinger, og ikke en banktjeneste. Du anerkender og accepterer yderligere, at GoDaddy ikke fungerer som fuldmægtig, forvalter eller deponeringsagent i forbindelse med dine midler.

GoDaddy er ikke ansvarlig for og fraskriver sig alt ansvar i tilfælde af, at overflyttelsen af domænenavnet ikke kunne gennemføres på grund af en overtrædelse fra køber eller sælgers side, eller hvis køber eller sælger ikke gennemfører transaktionen. Køber opnår ingen rettigheder ved registrering af et domænenavn, før transaktionen er gennemført.

Du anerkender og accepterer, at vi efter eget skøn kan forlænge perioden for auktionen, hvis der bliver afgivet bud i de sidste øjeblikke af auktionen, for at give potentielle købere mulighed for at afgive bud inden auktionen lukker.

Vi forbeholder os retten til at screene domænenavne inden de bliver opslået, og vi kan efter eget valg ekskludere ethvert domænenavn af enhver årsag, inklusive men ikke begrænset til: a) overtrædelse af denne aftale eller de generelle servicebetingelser eller b) krænkelse eller mulig krænkelse af en tredjeparts ejendomsrettigheder.

Hvis du vælger betaling med papircheck, anerkender og accepterer du, at der bliver pålagt et gebyr på femogtyve USD (25 USD) hver gang en amerikansk baseret check bliver udskrevet.

Gavekort kan ikke anvendes til køb af auktionsmedlemskab eller auktionsvarer.

FOR AT LETTE ÆNDRINGER AF REGISTRANTOPLYSNINGER UNDER OG EFTER SALGET AF ETHVERT DOMÆNENAVN, UANSET OM MAN ER SÆLGER ELLER KØBER, OG I OVERENSSTEMMELSE MED ICANN'S POLITIK ANGÅENDE ÆNDRING AF REGISTRANT, ACCEPTERER DU AT UDNÆVNE GoDaddy SOM DIN DEDIKEREDE AGENT MED DET ENE FORMÅL UDTRYKKELIGT AT GODKENDE MATERIELLE ÆNDRINGER AF REGISTRATIONSKONTAKTOPLYSNINGER PÅ DINE VEGNE. UDNÆVNT AGENT BETYDER ET INDIVID ELLER EN ENHED, SOM DEN TIDLIGERE REGISTRANT ELLER DEN NYE REGISTRANT UDTRYKKELIGT HAR GIVET AUTORISATION TIL AT GODKENDE EN ANMODNING OM ÆNDRING AF REGISTRANT PÅ HANS/HENDES VEGNE.

3. DINE FORPLIGTELSER (SÆLGER OG KØBER)

Du accepterer, at du gennem processen udfylder alle formularer og anmodninger om oplysninger fra GoDaddy grundigt, præcist og ærligt. Du accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for falske eller misvisende oplysninger, du afgiver, enten forsætligt eller utilsigtet.

Du indvilliger i at underrette GoDaddy inden for fem (5) arbejdsdage, når nogle af de oplysninger, du opgav som en del af ansøgnings- og/eller registreringsprocessen, ændres. Det er dit ansvar at holde disse oplysninger opdaterede og nøjagtige. Såfremt du, uanset årsagen, undlader at tilvejebringe nøjagtige og pålidelige oplysninger til GoDaddy, anses dette for et væsentligt brud af nærværende aftale. Hvis du ikke, af hvilken som helst årsag, svarer på henvendelser fra GoDaddy indenfor fem (5) arbejdsdage, for at afgøre gyldigheden af oplysninger opgivet af dig, anses det også som en væsentlig overtrædelse af nærværende aftale.

4. BESTEMMELSER, DER ER SPECIFIKKE FOR SALG/OPSLAG AF DOMÆNENAVNE

Du må bruge tjenesterne til at sætte domænenavne til salg, som du i din egenskab af ejer har ret til at sælge og er i stand til at overføre i henhold til dine forpligtelser under nærværende aftale. Ved at anvende tjenesterne til sådanne formål erklærer og garanterer du, at:

 1. Du har alle rettigheder, titler og interesser i domænenavnet, der er nødvendige for at færdiggøre transaktionen,
 2. Du har mulighed for at overføre domænenavnet uden nogen form for forpligtelser, krav, udlæg eller behæftelser,
 3. Domænenavnet ikke krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder og
 4. Du har ret til at overføre domænenavnet i henhold til dine forpligtelser under nærværende aftale.

Du anerkender yderligere, at domænenavnet ikke i øjeblikket er eller indenfor en overskuelig fremtid bliver associeret med en UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) -tvists eller anden sådan lovgivning. Såfremt du ikke er i stand til at overholde eller ikke overholder dine forpligtelser under nærværende Aftale, forbeholder GoDaddy sig udtrykkeligt ret til straks at fjerne din opførelse af et eller alle dine domænenavne, så snart GoDaddy bliver opmærksomme på din manglende overholdelse.

Du må sætte dit domænenavn til salg i en hvilken som helst varighed, der tilbydes på hjemmesiden. Du accepterer at betale det opslagsgebyr, der er knyttet til den periode, du vælger på tidspunktet for opslaget. Du kan vælge at supplere opslaget med forskellige ekstra tjenester, såsom anførelse i Additional Category (yderligere kategori), Featured Category (fremhævet kategori) eller Buy Now (køb-nu). Ved at bruge ekstra tjenester accepterer du at betale eventuelle ekstragebyrer, som GoDaddy kan have knyttet til de ekstra tjenester. GoDaddy forbeholder sig retten til at ændre sin prisstruktur til enhver tid. Hvis du finder en køber ved hjælp af tjenesterne, skal transaktionen fuldføres gennem tjenesterne. For hver transaktion, der fuldføres gennem tjenesterne, accepterer du at betale GoDaddy et transaktionsgebyr i overensstemmelse med de priser, der er offentliggjort her. Sådanne transaktionsgebyrer skal betales direkte til GoDaddy, medmindre transaktionen behandles ved brug af en tredjeparts escrow-tjeneste, i så fald skal alle gebyrer betales til en sådan tredjeparts escrow-tjeneste. Udover transaktionsgebyrer accepterer du at betale (til GoDaddy eller en tredjeparts escrow-tjeneste som tilfældet er) alle mellemled eller andre bankgebyrer opkrævet af købers bank i forbindelse med den pågældende transaktion.

Du må ikke sælge et domænenavn til en køber, der findes via tjenesterne, uden at bruge tjenesterne til at fuldføre transaktionen. Såfremt GoDaddy bliver opmærksom på, at du omgår tjenesterne, forbeholder GoDaddy sig retten til at bringe din konto til ophør og annullere alle dine registreringer.

Du accepterer, at der kan være specielle kvalifikationskrav for domænenavne med landekode på øverste niveau (ccTLD'er). Det vil sige, at du, før du sælger eller angiver ccTLD'er via GoDaddy-auktioner, skal gennemlæse de relevante registreringsregler, politikker og aftaler for de relevante ccTLD'er for at sikre, at du overholder alle kvalifikationskrav (herunder dem, der fremgår af aftalen om registrering af domænenavn) og vil kunne overføre domænenavnet ved køb eller bud på GoDaddy-auktioner.

Som sælger er det ikke tilladt, at du byder på domænenavne, du selv har sat til salg. Hvis du byder eller får en anden til at byde på et domænenavn, du har sat til salg, bliver din anførelse fjernet fra hjemmesiden og administrationsgebyrer kan blive vurderet per anførelse. Din konto bliver låst, mens vi efterforsker dig for upassende budgivning, som defineres som det at byde på dine egne anførelser mod andre budgivere eller bud fra individer, som har kendskab til, viden om eller adgang til sælgers oplysninger om anførelser, for at hæve prisen, som din anførelse til sidste sælges til. Upassende budgivning er strengt forbudt, og GoDaddy tager alle nødvendige skridt, som GoDaddy anser som nødvendige i det tilfælde, GoDaddy opdager upassende budgivning.

Som sælger er du forpligtet til at fuldføre transaktionen, hvis køber forpligter sig til at købe domænenavnet til en fast pris, i Køb nu-format, eller hvis køber imødekommer eller overbyder minimumbuddet eller den limiterede pris. Hvis du af en eller anden grund ikke kan fuldføre transaktionen (herunder, men ikke begrænset til, manglende overflytning af domænenavnet til GoDaddys konto, hvis køber forpligter sig til at købe domænenavnet til en fast pris, i Køb nu-format, eller hvis køber imødekommer eller overbyder minimumbuddet eller den limiterede pris), forbeholder GoDaddy sig retten til at (i) opkræve dig et gebyr eller (ii) afslutte dit medlemskab af GoDaddys auktioner (som fremlagt af GoDaddy efter eget skøn). Hvis du vælger at bruge funktionen Push to Auction, kan du ikke annullere salget af dit domænenavn, og du skal acceptere det første tilbud, hvis der ikke kommer andre bud, når domænenavnet kommer på auktion. Ved at modtage betalinger via tjenesterne, udnævner du GoDaddy som din agent til at modtage og udbetale midler på dine vegne.

Det beløb, der bliver indledt og postet til bankkontoen, repræsenterer betalinger for domænenavne solgt ved brug af tjenesterne, minus gældende gebyrer og/eller tilbageførsler. Betalinger kan blive annulleret eller suspenderet til enhver tid grundet tilbageførsler eller mistanke om svig. For at kunne modtage betalinger skal du oprette en betalingsmodtagerkonto og tilknytte den din konto til GoDaddy-auktioner.

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

En liste over godkendte betalingsmetoder, gældende gebyrer og mindstegrænsen for betalinger kan du finde her:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022.

Du skal måske angive oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, med relation til skat eller oplysninger, der bekræfter din indentitet, for at overholde alle gældende love i det land, der er blevet angivet enten i kontakt- eller betalingsafsnittene i din betalingsmodtagerkonto under oprettelse.

Du bemyndiger hermed GoDaddy til at indlede og opslå posteringer til debetkonto/-konti som du angiver, både (i) (positive) krediteringer for betalinger og (ii) (negative) debiteringer for at tilbagebetale fejlagtige betalinger og/eller foretage ændringer af ukorrekte betalinger. Tilladelsen, du eller indehaveren af bankkontoen giver os, har fuld retskraft og retsvirkning, indtil vi eller den deponeringsansvarlige institution har modtaget skriftligt varsel fra dig eller kontoindehaveren om, at denne tilladelse er tilbagekaldt, eller indtil din konto til GoDaddy-auktioner annulleres.

Du anerkender og indvilliger i, at det kan tage 1-5 hverdage fra dagen for betalingsindledning, før betalinger bliver krediteret kontoen, afhængig af betalingsmetoden og den valgte valuta. GoDaddy fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for samme. Udstederen af din betalingsmetode eller en mellemmand kan opkræve yderligere gebyrer fra dig i forbindelse med modtagelse af midler. Kontakt udstederen af din betalingsmetode for flere oplysninger.

Hvis det solgte domænenavn ikke er registreret hos GoDaddy, vil GoDaddy påbegynde udbetalingen af provenu ca. tyve (20) dage efter, vi modtager købers betalinger. I begge tilfælde anerkender og accepterer du, at der kan opstå en forsinkelse på flere dage fra det tidspunkt GoDaddy påbegynder betalingen af provenuet til det tidspunkt, provenuet faktisk posteres på bankkontoen, og GoDaddy fraskriver sig udtrykkeligt forpligtelse og ansvar vedrørende dette.

Den tilladelse, som indehaveren af betalingskontoen herved giver GoDaddy, har fuld retskraft og retsvirkning, indtil GoDaddy modtager skriftlig meddelelse fra indehaveren af betalingskontoen om, at en sådan tilladelse er tilbagekaldt, men en sådan skriftlig meddelelse skal under alle omstændigheder fremsendes på en måde, der giver GoDaddy rimelig mulighed for at agere på en sådan tilbagekaldelse, eller indtil GoDaddy har fremsendt meddelelse om, at denne aftale bringes til ophør.

I tilfælde af tilbageførsel af en betaling vil GoDaddy fratrække beløbet i betalingen fra sælgers registrerede betalingsmetode. I tilfælde af at tilbageførslen er høj, som fastlagt af GoDaddy, forbeholder GoDaddy sig retten til at tilbageholde tyve procent (20 %) af alle sælgers betalinger i halvfems (90) dage fra den dato, hvor betalingen skulle erlægges.

GoDaddy frigør ikke domænenavnet til køber, før modtagelse af bekræftelse på, at midlerne er blevet verificeret.

5. BESTEMMELSER, DER ER SPECIFIKKE FOR KØB/BUDGIVNING PÅ DOMÆNENAVNE

Alle bud og køb er underlagt aftalen om bud/køb/tilbud, som hermed er inkorporeret heri ved reference. Du er som køber forpligtet til at gennemføre en transaktion, hvis du køber domænet til en fast pris, i Køb nu-format, eller hvis du er højestbydende, når auktionen lukker, og dit bud opfylder eller overstiger minimumsbuddet eller den limiterede pris. Hvis du af en eller anden grund ikke kan gennemføre transaktionen (herunder, men ikke begrænset til, manglende betaling af købsprisen, hvis du køber domænenavnet til en fast pris, i Køb nu-format, eller hvis du imødekommer eller overbyder minimumsbuddet eller den limiterede pris), forbeholder GoDaddy sig retten til at (i) opkræve dig et gebyr eller (ii) afslutte dit medlemskab af GoDaddy-auktioner (som bestemt af efter eget skøn). Sælgere, der opslår deres domænenavn som bud/modbud, kan, når buddet er fremsat, bruge funktionen Push to Auction (Skub til auktion) for at konvertere deres domænenavnsopslag til et auktionsopslag. Hvis sælger bruger funktionen i forbindelse med dit bud, bliver dit bud det første bud på det pågældende opslag. Hvis der ikke fremkommer andre (højere) bud, anses du som køber af domænenavnet. Hvis dit bud ikke accepteres under funktionen Push to Auction, bliver du informeret og får mulighed for at byde på det pågældende domænenavn på auktionshjemmesiden. Du accepterer, at visse angivne domænenavne kan påføres et ekstra fornyelsesgebyr. I forbindelse med disse domænenavne føjes fornyelsesgebyret til dit bud eller din Køb nu-pris, hvorefter købsprisen beregnes. Ved at gennemføre transaktionen accepterer du, at du er ansvarlig for betaling af fornyelsesgebyret. GoDaddyGoDaddy kan, alene efter eget skøn, kræve, at du foretager betaling til os på en måde, som vi vælger, herunder men ikke begrænset til kreditkort eller bankoverførsler. Når du sender en betaling, tilbageholder GoDaddy disse midler i en foreskrevet tidsperiode baseret på typen af transaktion, hvorefter GoDaddy frigiver midlerne til sælgeren. Du vil på intet tidspunkt være i stand til at trække disse midler tilbage eller sende midlerne til en anden modtager, medmindre den første transaktion annulleres. Hvis sælger afviser betalingen, bliver midlerne, fratrukket administrationsgebyret som angivet i prislisten, returneret til dig. Du accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for betalinger, der afvises af sælger. I forbindelse med udløbne auktioner, indhenter GoDaddy først betaling via den betalingsmetode, du har angivet. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler, eller kreditkortoplysningerne ikke er gyldige, kan GoDaddy indhente de tilbageværende midler ved at debitere en hvilken som helst betalingsmetode, du har gemt. I tilfælde af refusion af opkrævning eller tilbageførsel af en kreditkortudbyder eller anden betalingsudbyder, eller hvis vi konkluderer, alene efter vores skøn, at vi ikke kan eller sandsynligt ikke vil indhente betaling, vil alle tilknyttede domæneregistreringer øjeblikkeligt blive opsagt, og/eller domæneregistreringen vil blive overført til GoDaddy som den enhed, der betaler for registreringen. GoDaddy kan, alene efter eget skøn, tildele det returnerede domænenavn til den næsthøjeste budgiver i den pågældende auktion, og opkræve en sådan budgiver dennes højeste budbeløb, eller sætte domænenavnet på en ny auktion blandt budgivere fastsat af GoDaddy, eller på anden måde disponere navnet.

Du anerkender og accepterer, at GoDaddy kan offentliggøre dit unikke budgivernummer, når en auktion, du har deltaget i, er lukket eller afsluttet. Som køber er du ansvarlig for at sikre, at din anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjeparts rettigheder eller gældende love eller regler.

Nogle domænenavneopslag kan inkludere trafikdata (trafikdata) og et vurderingsbeløb (vurdering). Trafikdata og vurdering oplyses SOM DISSE ER OG FOREFINDES og tjener alene til oplysende formål. Trafikdata og vurdering reflekterer begge internt beregnede data, og repræsenterer ikke en garanti om fortsat trafik eller faktisk værdi af domænenavnet.

Du accepterer ikke købe et domænenavn, der blev fundet via tjenesterne, uden at bruge tjenesterne til at gennemføre transaktionen. Såfremt afgør (udelukkende efter GoDaddys eget skøn), at du omgår tjenesterne, forbeholder GoDaddy sig retten til at annullere din konto og alle dine registreringer.

Du anerkender og accepterer, at ccTLD'er kan have unikke krav til kvalifikation. Du bør derfor, før du køber eller byder på ccTLD'er via GoDaddy-auktioner, gennemlæse de gældende registreringsregler, politikker og aftaler for de aktuelle ccTLD'er for at sikre, at du efterkommer alle gældende krav (inklusive de, om nogen, der er anført i aftalen om registrering af domænenavn) og kan registrere domænenavnet efter et fuldbyrdet køb eller bud på GoDaddy-auktioner.

Under alle omstændigheder er det forbudt for sælger at byde på sine egne opslag. Desuden er "Shill bidding" strengt forbudt. "Shill bidding" er indgivelse af bud fra enhver – herunder sælger, familie, venner, bofæller, ansatte eller internetforbindelser – der kunstigt øger et domænenavns pris eller øjensynlige popularitet. Krænkelser af ovennævnte politik kan resultere i at GoDaddy skrider til følgende tiltag, inklusive: * annullering af opslag * annullering af konto * indgivelse til ordensmagten

6. GoDaddy UDLØBNE DOMÆNENAVNE (PREMIER AUKTIONER)


Fra tid til anden kan GoDaddy angive domænenavne, der er gået ind i en udløbsperiode for den oprindelige registrering (udløbne domænenavne). Udløbne domænenavne er markeret tydeligt på hjemmesiden. De udløbne domænenavne kan være angivet på hjemmesiden på udløbsdatoen, men salg deraf er ikke endelige før femogfyrre (45) dage efter udløbsdatoen. I løbet af denne indløsningsperiode, som beskrevet i Aftale om registrering af domænenavn, har den oprindelige registrant retten til at tilbagetage det udløbne domænenavn. Ved at byde på det udløbne domænenavn accepterer køber, at hvis køber har det vindende bud, gennemføres overførslen af det udløbne domænenavn først, når udløbsperioden er gået. Desuden accepterer køber, at GoDaddy ikke er forpligtet til at tilbyde tredjeparts-escrowtjeneste for at lette transaktioner, der omfatter udløbne domænenavne. Hvis den oprindelige registrant tilbagetager det udløbne domænenavn, refunderer GoDaddy den fulde købspris. Køber accepterer, at udløbne domænenavne skal fornys ved køb. Der føjes ét (1) års fornyelses- eller overføringsgebyr til købsprisen for hvert købt udløbet domænenavn. Det vindende bud plus gebyr for ét (1) års fornyelse eller overføring (fra slutningen af domænenavnets forrige registreringsperiode) plus eventuelt ICANN-gebyr, forfalder til betaling inden for otteogfyrre (48) timer, efter at auktionen lukker. Ellers opkræves den betalingsform, du brugte til at købe dit medlemskab af GoDaddy-auktioner, eller en anden gyldig betalingsmetode, der er tilknyttet din konto, på tredjedagen efter auktionen lukker. Hvis den højestbydende ikke gennemfører købet, bliver du muligvis tilbudt at købe det udløbne domænenavn. Du skal gennemføre købet af det udløbne domænenavn inden for firetyve (24) timer, efter du får tilbudt det udløbne domænenavn. Hvis du vælger at købe det udløbne domænenavn, accepterer du, at det udløbne domænenavn skal fornys ved køb. Der føjes ét (1) års fornyelsesgebyr til købsprisen for hvert købt udløbet domænenavn. Dit budbeløb plus ét (1) års fornyelses- eller overføringsgebyr (fra slutningen af domænenavnets forrige registreringsperiode) plus eventuelt ICANN-gebyr, forfalder til betaling inden for fireogtyve (24) timer, efter at du har fået mulighed for at købe det Udløbne domænenavn, og hvis betaling ikke er modtaget senest fireogtyve (24) timer, har GoDaddy ret til at tilbyde andre at købe det Udløbne domænenavn. Hvis den oprindelige registrant tilbagetager det udløbne domænenavn, refunderer GoDaddy den fulde købspris.

7. ÆNDRING AF EJERSKAB

GoDaddy ejer ikke de domænenavne, der er angivet på hjemmesiden, og kan på denne baggrund ikke garantere øjeblikkeligt ejerskifte fra sælger til køber. Hvis det solgte domænenavn er registreret hos GoDaddy og dermed kan overføres via GoDaddys kontoændringsproces (Change Of Account, COA), træder ejerskiftet i kraft ved fuldførelse af transaktionen og modtagelse af købers betaling. I forbindelse med domænenavne, der er registreret hos GoDaddy, men som er angivet som udløbne domænenavne og angivet med auktionsformat, overgår ejerskabet ikke før femogfyrre (45) dage efter den oprindelige udløbsdato (ca. ti (10) dage efter auktionen lukkes). For alle medlemmer af medlemsauktioner skal betaling forfalde inden for fem (5) dage, efter at noteringen lukker. For alle auktioner på udløbne domænenavne forfalder betaling inden for otteogfyrre (48) dage efter auktionen lukker.

For at lette ændring af registrantoplysninger, der er tilknyttet de opslåede domænenavne, og i henhold til ICANN’s politik angående ændring af registrant, skal sælger, på tidspunktet for opslaget af domænenavnene, specifikt autorisere og instruere GoDaddy om at agere som udnævnt agent. Som udnævnt agent vil GoDaddy facilitere overførslen og ændringen af domænenavnets kontaktoplysninger for de solgte domænenavne. Som sådan giver sælger GoDaddy bemyndigelse til specifikt at samtykke til vigtige ændringer af registrantens kontaktoplysninger for at lette overførslen af de solgte domænenavne. Derudover giver køber specifikt GoDaddy tilladelse til og instruere denne til at agere som den udnævnte agent. Som udnævnt agent vil GoDaddy facilitere overførslen og ændringen af domænenavnets kontaktoplysninger for købte domænenavne. Som sådan giver køber GoDaddy bemyndigelse til specifikt at samtykke til vigtige ændringer af registrantens kontaktoplysninger for at lette overførslen af de købte domænenavne.

Mens sælger kan bruge tjenesterne til at lette salg af domænenavne, der ikke er registreret hos GoDaddy, opfordrer GoDaddy på det kraftigste sælger til at overføre alle domænenavne, der ikke er registreret hos GoDaddy, til GoDaddy ved modtagelse af et endeligt/vindende bud, så registratoren af det relevante domænenavn bliver GoDaddy. GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

Hvis en ændring af ejerskab fra sælger til køber ikke kan fuldføres (i) på grund af en af parternes ulovlige aktivitet eller (ii) af andre årsager, så anerkender og accepterer køber og sælger, at GoDaddy ikke har nogen forpligtelse eller noget ansvar i forhold til dette. I alle tilfælde, hvad enten det aktuelle domænenavn er registeret hos GoDaddy eller anden registrator, så sker ændringen af ejerskab fra sælger til GoDaddy uden repræsentation eller garanti af nogen art (inklusive, men ikke begrænset til, enhver repræsentation eller garanti for, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder), og GoDaddy fraskriver sig udtrykkeligt enhver forpligtelse eller ansvar i forhold til dette.

Bemærk, at ethvert domænenavn, der er registreret hos GoDaddy, ikke kan overføres fra GoDaddy til en anden registrator i en periode på tres (60) dage efter datoen for ændring af ejerskab.

8. GoDaddyS RET TIL AT OVERVÅGE


GoDaddy er ikke forpligtet til at overvåge tjenesterne men forbeholder sig retten til at gøre dette. GoDaddy forbeholder sig retten til at redigere beskrivelser for og kommentarer til opslag. Du accepterer, at GoDaddy har ret til at offentliggøre visse oplysninger og dele dem med tredjeparter i forbindelse med salg eller køb af domænenavne på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til (a) navnet på det solgte eller købte domæne, (b) salgs- eller købspris på det solgte eller købte domænenavn og (c) oplysninger om tidspunkt for køb eller salg.

9. POLITIK OM TVIST

Der kan med jævne mellemrum opstå tvister i forbindelse med transaktioner, der påbegyndes og afsluttes via tjenesterne. I sådanne tilfælde indvilliger du i at være bundet af GoDaddys politik om tvister. GoDaddy forbeholder sig rettighederne til at ændre politikken om tvister til enhver tid, uden forudgøende besked herom.

Indberetning af en tvist

For at indberette en tvist, skal du sende en e-mail til AuctionDisputes@GoDaddy.com. E-mailen skal inkludere:

  dit kontonummer,
  dit navn og dine kontaktoplysninger,
  bestillingsnummeret associeret med transaktionen,
  det domænenavn, som tvisten drejer sig om og
  en detaljeret gennemgang af tvisten.

Sådan en e-mail skal modtages indenfor fire (4) dage fra salgsdatoen.

Når en tvist er modtaget, vil GoDaddy placere transaktionen på ventestatus mens denne undersøger tvisten. GoDaddy forbeholder sig rettigheden, alene efter dennes eget skøn, til at lukke enhver tvist, som denne anser for ugyldig eller løst. Efter endt undersøgelse informerer GoDaddy køber og sælger om udfaldet af undersøgelsen, og transaktionen afsluttes eller fuldføres som GoDaddy efter eget skøn vurderer mest hensigtsmæssigt.

GoDaddy forbeholder sig retten til at pålægge et administrationsgebyr til dækning af omkostninger i forbindelse med efterforskningen af en tvist. Derfor accepterer du, at GoDaddy kan pålægge et administrationsgebyr til den betalingsmetode, du har oplyst til dem, hvis en tvist vedrørende et domænenavn, som du har anført eller købt gennem Tjenesterne, indberettes. Såfremt GoDaddy modtager adskillige klager vedrørende transaktioner, hvor du er indblandet, kan GoDaddy efter eget skøn annullere din konto og standse alle dine registreringer.

I det tilfælde, at du har en tvist med en (1) eller flere medlemmer, frigør du GoDaddy, dens partnere, embedsmænd, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures og ansatte fra alle og enhver anmeldelser, krav og skade (direkte eller som følge heraf) af enhver slags og beskaffenhed, som opstår fra eller på nogen måde er forbundet til en sådan tvist.

10. RETSMIDLER OG ANNULLERINGSRET

Uden begrænsning af andre retsmidler, hvis:

  i. Du bryder nærværende aftale og alle dokumenter, der henvises til heri,
  ii. GoDaddy afgør, at dine handlinger kan udgøre en risiko for GoDaddy eller dennes mellemmer eller
  iii. GoDaddy afgør, at din anvendelse af tjenesterne krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres juridiske rettigheder.

GoDaddy kan med øjeblikkelig virkning:

  advare sine medlemmer om dine handlinger,
  sætte alle verserende transaktioner associeret med din(e) konto/konti på pause,
  begrænse finansieringskilder og betalinger,
  begrænse din adgang til din(e) konto/konti eller til enhver funktionalitet på din(e) konto/konti eller
  suspendere eller lukke din(e) konto/konti på ubestemt tid og nægte at stille vores tjenester til rådighed for dig.

Derudover forbeholder GoDaddy sig retten til at tilbageholde midler udover normale distributionsrammer i forbindelse med transaktioner, der findes mistænkelige eller til konto(konti), hvorpå der foregår transaktioner med meget store beløb, for at sikre integriteten af beløbene. Hvis GoDaddy lukker din konto, bliver du informeret herom af GoDaddy, og du får tilbagebetalt alle ubegrænsede og udestående midler på din konto.
Desuden, hvis der efter GoDaddys skøn menes, at du skylder denne penge af nogen årsag, forbeholder GoDaddy sig retten til at modregne enhver betaling i din konto, indtil GoDaddy har modtaget alle skyldige beløb.

11. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

12. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.