GoDaddy

Aftale om backuptjenester
Sidst revideret: D. 4. april 2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne aftale om sikkerhedskopiering (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept. Denne aftale beskriver betingelser og vilkår for din brug af GoDaddys sikkerhedskopieringstjeneter (tjenesterne) og repræsenterer hele aftalen mellem dig og GoDaddy vedrørende dette emne.

Din elektroniske accept af denne aftale bekræfter, at du har læst, forstået, anerkender og accepterer at være bundet af denne aftale, vores aftale om universelle servicebetingelser, der er inkorporeret ved denne reference, og enhver anden aftale og politik, der nedenfor måtte være nævnt som inkorporeret.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Generel beskrivelse. GoDaddy Backuptjenester udgør hjemmesidebackup for din hjemmeside og dine databasefiler (indholdet), som findes på din GoDaddy-hjemmeside eller -hjemmesider, som hostes af en tredjepart (hjemmesider).

Begrænsninger. Tjenesterne udgør ikke backups af filer, der er større end 4 gigabyte (GB), eller af midlertidige cache-filer og mapper.

Adgang til hjemmesider. For at kunne levere tjenesterne skal GoDaddy have adgang til dine hjemmesider via sFTP, sFTP (SSH-key) eller FTP med henblik på at konfigurere planlagte backups for dit indhold. Du giver GoDaddy adgang til dine hjemmesider på ovenstående måde for at muliggøre og administrere tjenesterne.

Lagring af indhold. GoDaddy lagrer på sikker vis de udført backups af dit indhold, enten eksternt hos en tredjeparts-cloudtjenesteudbyder eller i GoDaddy-datacentre. GoDaddy forbeholder sig ret til at bestemme, hvor dit indhold skal lagres.

Tilgængelig lagerplads. Som en del af tjenesterne får du lagerplads af en på forhånd defineret størrelse, som GoDaddy bruger til at foretage backups af dit indhold. Hvis du overskrider denne mængde lagerplads, vil GoDaddy ikke længere oprette nye backups, før du køber yderligere lagerplads, som knyttes til din hjemmeside, eller du reducerer datamængden til under din lagerbegrænsning. Du kan når som helst opgradere eller nedgradere den tilladte lagerplads afhængigt af dit behov.

Varighed af backup.GoDaddy lagrer de seneste 30 dages backups med indhold på rullende basis og fortsætte med at lagre dine backups med indhold i 30 dage, efter produktet er blevet afmeldt. 

Administration af backup. Som en del af tjenesterne får du mulighed for at administrere dine backups fra din konto ved at gennemgå, downloade, gendanne og slette dit indhold. Du får også mulighed for at vælge, hvor ofte du vil køre backups, herunder dagligt, hver anden dag, ugentligt eller månedligt. GoDaddy vil i et ensartet forløb sikkerhedskopiere dit indhold med dine ønskede tidsintervaller, indtil dit abonnement på tjenesterne afmeldes, eller du har brugt al den lagerplads, der er inkluderet i dit abonnement på tjenesterne.

3. DINE ANSVAR, ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Krænkende aktiviteter og andre trusler.  Du anerkender og accepterer, at du ikke må bruge vores servere og dine hjemmesider som en kilde, et mellemled, en svar-til-adresse eller destinationsadresse til e-mailbomber, internet pakke-flooding, beskadigelse af pakke, afslag på service eller andre krænkende aktiviteter, der truer vores netværks stabilitet eller vil skade GoDaddys, vores kunders eller tredjeparters systemer, eller forårsage forstyrrelser af service til disse. Det er forbudt at udføre serverhacking eller begå andre sikkerhedsbrud, og vi forbeholder os retten til at fjerne sider, der indeholder oplysninger om hacking eller links til sådanne oplysninger. Det er forbudt at bruge dine hjemmesider som en anonym gateway. Vi forbyder brug af software eller scripts på vores servere, der medfører, at serveren belastes udover et rimeligt niveau som bestemt af os. Du accepterer, at vi forbeholder os ret til at fjerne dine hjemmesider midlertidigt eller permanent fra vores servere, såfremt du overtræder nærværende aftale og/eller der er aktiviteter, som truer vores netværks stabilitet. Du anerkender og accepterer, at alle hjemmesider, som er tilknyttet din hostingkonto, kan blive fjernet, såfremt en hjemmeside krænker denne aftale.  Du anerkender og accepterer yderligere at GoDaddy forbeholder sig retten til at scanne dit indhold for malware og andet skadeligt indhold, og at denne kan fjerne sådan indhold af sikkerhedsgrunde, hvis det bliver opdaget. 

Lager og sikkerhed.  Selv om tjenesterne har til formål at sikkerhedskopiere dit indhold for at sikre tab af eller skade på dit indhold, anbefaler vi, at du også overvejer at benytte andre metoder, for eksempel at opbevare uafhængige kopier til arkivering og sikkerhedskopiering af dit indhold. Vi er ikke ansvarlige for sikkerheden, pålideligheden og fortroligheden af det indhold, der sendes som følge af din brug af tjenesten, undtagen i det omfang, det udtrykkeligt er angivet i denne aftale.