GoDaddy

AFTALE OM CERTIFIKATTJENESTE

Sidst revideret: 04-03-2020

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

 1. OVERSIGT
 2. Nærværende certifikattjenesteaftale (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept. Denne aftale angiver vilkårene og betingelserne for din brug af de forskellige SSL- og kodesignieringscertifikattjenester (tjenesterne), som vi udbyder. Din elektroniske accept af aftalen bekræfter, at du har læst, forstår, anerkender og accepterer at være bundet af aftalen, der ved reference inkorporerer alle vores (i) generelle servicebetingelse, (ii) alle relevante aftaler, udtalelser, praksisser og formularer, der er opført i vores certifikattjenestelager og (iii) enhver planbegrænsning, produktansvarsbegrænsning eller anden begrænsning, der bliver vist på landingssiden for hjemmesidesikkerhed eller certifikater på GoDaddys hjemmeside (hjemmeside).

  Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Udtrykkene du, din, bruger eller kunde henviser til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale og/eller bruger tjenesterne. Medmindre på anden vis specifikt opgivet i denne aftale, skal intet i denne aftale anses for at tildele nogen tredjepart rettigheder eller goder.

  Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy, udelukkende ud fra deres skøn, til enhver tid kan ændre eller tilpasse denne aftale og enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller tilpasninger bliver ret øjeblikkeligt, efter de er postet på denne hjemmeside, og (ii) din brug af denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside efter ændringer eller tilpasninger er blevet lavet (som indikeret ved datoen for sidste revision øverst på denne side) skal konstituere din accept af denne aftale som sidst revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller modifikationer af denne aftale via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din kundekonto (kundekonto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

 3. BESKRIVELSE AF TJENESTER
 4. Vi udbyder et udvalg af hjemmeside-sikkerhedstjenester inklusive SSL-tjenester og Certifikat til kodesignerings-tjenester. Hver af disse er yderligere beskrevet herunder og er underlagt individuelle aftaler med specifikke betingelser og vilkår, der er reference til og indarbejdet heri, såvel som et antal meddelelser angående fremgangsmåder og politikker, der generelt styrer tjenesterne. Alle tjenester er underlagt vores certificeringspolitik og meddelelse angående fremgangsmåde for certificering. I det omfang det er behørigt kan tjenester være underlagt betingelser og vilkår i vores partneraftale angående SSL-certifikattjeneste.

  SSL-certifikater. Ethvert SSL-certifikat, som du køber fra os eller vores partnere, er underlagt og er beregnet for dets specifikke brug som beskrevet i abonnementsaftale for SSL-certifikat, eller, hvis der er tale om et udvidet valideringscertifikat, betingelserne i abonnementsaftale for udvidet validering certifikattjeneste. For Premium (EV) -certifikater er der en omfattende undersøgelsesproces, der starter med en dybdegående ansøgning, der kræver, at du opgiver detaljer om din virksomhed, så som registreringsnummer, virksomhedsformat eller registreringsagent og alle relevante jurisdiktionoplysninger.

  SSL-certifikatbetingelser. En ny regel, der blev introduceret af CAB Forum i juli 2017, kræver at alle SSL-certifikater der bliver udstedt d. 1. marts 2018 eller efter denne dato højst kan være gyldigt i 27 måneder. Derfor genvaliderer og genudsteder vi automatisk certifikater, som gælder for mere end 2 år, under forudsætning af at SSL-certifikatet har et aktivt abonnement.

  Vi validerer, udsteder og installerer automatisk det nye certifikat hvert andet år for aboneneter, der bruger vores hosting-produkter.

  Kunder, der bruger tredjeparts hostingprodukter, skal geninstallere det nye certifikat, efter vi automatisk validerer og udsteder et nyt certifikat. Vi sender en besked til kunder, når tiden er inde til at handle, via produktkontrolpanelet og e-mail.

  Certifikat til kodesignering. Ethvert certifikat til kodesignering, som du køber fra os eller vores partnere, er underlagt og er beregnet på dets specifikke brug som beskrevet i serviceabonnementsaftale fo certifikat til kodesignering. Efter dit køb af et Code Signing Certifikat skal du tage alle rimelige, nødvendige tiltag for altid at opretholde enekontrol af, holde fortrolig og på rimelig vis beskytte din private nøgle, hvilket svarer til, at den offentlige nøgle bliver inkluderet i det/de certifikat(er), der blev anmodet om (og enhver tilhørende aktiveringsdata eller -enhed f.eks. adgangskode eller dongle) og sikre, at den private nøgle som minimumstiltag bliver gemt på en USB-dongle, der ikke er fysisk forbundet til den enhed der hoster kodesigneringsfunktionen, indtil signeringssessionen er begyndt og give en CSR (Certificate Signing Request [anmodning om signering af certifikat]) fra den computer der signerer koden. Vær sikker på at, du anmoder om certifikatet på den computer og med den konto (typisk administrator) du vil bruge til at signere koden. Anmodning om certifikatet opretter en private nøgle på computeren, som du skal tilknytte code signing-certifikatet, til når du installerer det. Afhængig af brugen af certifikatet kan du automatisk udfærdige en CSR, eller du kan bruge et værktøj, såsom OpenSSL, til at udfærdige en CSR. Når du har indsendt din anmodning, verificerer vi de virksomhedsoplysninger, du har afgivet. Såfremt yderligere oplysninger kræves, kan du blive kontaktet af registreringsmyndighederne med henblik på afgivelse af disse. Du kan overvåge valideringsprocessen via din konto. Så snart der er udstedt et certifikat til kodesignering, sender vi dig en e-mail med et link til at downloade og installere certifikatfilen og ethvert tilknyttet, mellemliggende certifikat.

 5. ANSØGERENS REPRÆSENTANT
 6. Du må gerne give en repræsentant tilladelse til (1) at underskrive og indsende eller at godkende en certifikatanmodning på dine vegne, (2) underskrive og indsende en abonnentaftale på dine vegne og/eller (3) at godkende Brugsbetingelserne på dine vegne under forudsætning af at du accepterer at du er, og forbliver, underlagt alle betingelser og vilkår i denne aftale.

 7. TITLER OG OVERSKRIFTER; UAFHÆNGIGE AFTALER; ADSKILLELIGHED
 8. Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

 9. DEFINITIONER, KONFLIKTER
 10. Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være gældende.