GoDaddy

FORMULAR ANGÅENDE TVIST OM OVERFØRSEL FRA

Last Revised: 17-09-2019

If you were the registrant for a domain name that you feel was transferred away from our registrar without your approval, please fill out the information below. In order for us to assist you in your claim, all of the following information must be provided. Please send the following form along with the required documents to transferdisputes@godaddy.com or fax to 480-287-8002. Once we verify the information below we will contact the current registrar to attempt to resolve the problem.

Domæneoplysninger:

Domænenavn: ___________________________________________________________

Registrantens fornavn og tid for overførsel: __________________________________

Registrantens efternavn og tid for overførsel: __________________________________

Virksomhedens navn og tid for overførsel: _____________________________________

Jeg var vedhæftet en kopi af registrantens myndighedsudstedte foto-ID til denne formular. (Gør foto-ID”et lysere, inden du faxer det) Hvis personen, der underskriver denne anmodning, ikke er registranten, bedes vedkommende indsende ID for både registranten og anmoderen.

Vedhæft foto-ID her

* Et foto-ID er en kopi af et statsudstedt kørekort eller pas med foto.

Hvis en virksomhed er anført under registrant, har jeg vedhæftet et offentligt udstedt fotolegitimation af den person, der underskriver herunder, og har vedhæftet et af følgende dokumenter, der identificerer virksomheden (virksomhedens navn skal være identisk).

  • En kopi af virksomhedens licens
  • Skattecertifikat (nummeret alene er ikke acceptabelt)
  • Dokumentation for "Gør forretning som"
  • Dokumentation på fiktivt navn
  • IRS 501(c)3 "Determination Letter" (Afgørelsesbrev)
  • Skattefritagelsesbevis, som viser velgørenhedsstatus

Vedhæft virksomhedsdokumenter her

* Vedhæft større dokumenter eller dokumenter på flere sider ved slutningen af denne formular.


Telefonnummer i dagtimerne (i tilfælde af at vi har spørgsmål):_________________________________________________________________

Gyldig e-mailadresse:_________________________________________________________________

En gyldig e-mailadresse skal angives for at domænetjenester kan sende svar. Den e-mailadresse, du opgiver, må ikke være tilknyttet det/de domæne(r) hvorom krænkelsesanmodningen handler.

Jeg anmoder om, at domænetjenester bekræfter registrantoplysninger og kontakter den aktuelle registrator med henblik på at føre domænenavnet tilbage til min konto. Jeg bekræfter, at jeg er den registrant, der er anført ovenfor, og, hvis jeg ikke er registranten, at jeg er den godkendte anmoder for registranten. Jeg accepterer, at hverken registratoren eller en af dennes partnere skal holdes ansvarlig over for mig eller nogen anden part for noget beløb eller for handlinger, der er foretaget i henhold til denne anmodning. Jeg frasiger mig herved ethvert krav, der rejses mod registrator eller en af dennes partnere i henhold til denne anmodning. Desuden samtykker jeg til at forsvare registrator og holde registrator og dennes partnere skadesløs for ethvert tab, ansvar, skader, omkostninger eller udgifter, herunder rimelige advokatgebyrer, der er resultatet af en klage, handling eller krav fra tredjepart som følge af denne anmodning, denne godkendelse eller anden handling taget af registrator i henhold hertil.

Hvis fotoet udstedt af myndighederne eller den firmaidentifikation, som du har leveret, viser sig at være ændret eller ikke er en gyldig form for identifikation, bekræfter og accepterer du, at vi må, efter eget skøn, dele disse oplysninger med andre registratorer eller politiet.

Underskrevet, navn:_____________________________________________________
Dato: __________________________________

(Registrantens eller den autoriseret anmoders underskrift)

Navn med blokbogstaver:____________________________________________________________

Revideret: 31-03-2010
Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC, All Rights Reserved.