GoDaddy

AFTALE OM DOMÆNEMÆGLERTJENESTE

Sidst revideret: 29. december 2017

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne aftale om overførsel af domænenavn (aftale) indgås af og mellem og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept.  Denne aftale anfører betingelserne og vilkårene for din brug af GoDaddys domænekøbstjeneste (domænekøbstjenester eller tjenester). 

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, godkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri via reference.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale.  Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de sendes til GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside).  Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller tilpasninger ved at opslå dem på denne hjemmeside og (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret.  Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside.  Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail.  Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering skyldes en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Tjenesterne tilvejebringes for at lette køb af domænenavne, der aktuelt er registreret. GoDaddy leverer en metode og en transaktionsprocess og vil opkræve en oplyst provision for hver fuldført transaktion. GoDaddy er ikke en deponeringsagent. GoDaddy er ikke i besiddelse af alle de domænenavne, der kan købes via tjenesterne. Som følge heraf, har GoDaddy ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden vedrørende mange af de anførte domænenavne. En sælger kan til enhver tid vælge af trække sig fra forhandlingerne, uden at der pålægges en bøde. Hvis du tager del i en transaktion med en salgspris på fem tusind dollar (5.000,00 USD) eller mere, anerkender og accepterer du at være bundet af enhver aftale, der kræves af tredjepartsdeponeringstjenesten. Du anerkender, at tredjepartsdeponeringstjenester ikke er tilgængelige for alle transaktioner.

I transaktioner med en salgspris på under fem tusind dollar (5.000,00 USD) er tredjepartsdeponeringstjeneste ikke tilgængelig. I disse transaktioner agerer GoDaddy som formidler af transaktionen, for at hjælpe dig med at levere og modtage betalinger fra tredjeparter. GoDaddy er ikke en deponeringsagent, men vi agerer som din agent i henhold til dine anvisninger for og forespørgsler om at bruge tjenesterne, der kræver at vi udfører opgaver på dine vegne. GoDaddy vil ikke bruge dine midler til driftsomkostninger eller nogen anden forretningsformål og vil ikke frivilligt fristille midler til kreditorer i tilfælde af konkurs eller til noget andet formål. Du anerkender, at GoDaddy ikke er en bank, og at tjenesten er til behandling af betaling og ikke en banktjeneste. Du anerkender derudover, at GoDaddy ikke fungerer som administrator, formynder eller depotindehaver med hensyn til dine midler.

I transaktioner, hvor den maksimalt tilbudte pris men lidt er fem tusind dollar (5.000,00 USD) eller derover, anerkender og accepterer du, at der kræves et depositum på to procent (2 %) op til et maksimum på to tusind dollar (2.000,00 USD). Depositummet indsættes på en spærret konto og vil blive anvendt til betaling på købstidspunktet. I tilfælde af at GoDaddy forhandler en pris til eller under den maksimale tilbudspris, og du ikke fuldfører transaktionen, kan dette depositum ikke refunderes. GoDaddy kan opkræve et ekstra depositum fra dig for at sikre, at det påkrævede depositum på to procent (2 %) bliver opfyldt, i tilfælde af at du øger dit oprindelige bud. Ved gennemførelse af dit køb vil depositummet på to procent (2 %) blive fratrukket den provision, der skyldes. Såfremt GoDaddy ikke er i stand til at forhandle et køb på plads til eller under dit maksimale bud, refunderes depositummet på to procent (2 %) til dig fratrukket ethvert gebyr, du skylder.

I alle transaktioner, hvor domænenavnet er registreret til GoDaddy, kan domænenavne, der er købt gennem tjenesten, ikke overføres fra GoDaddy til en anden registrator i en periode på tres (60) dage efter datoen for ændring af ejerskab.

Tilgængelighed af tjenester

I henhold til betingelser og vilkår i denne aftale og hver af GoDaddys politikker og procedurer, skal GoDaddy bruge forretningsmæssigt rimelige tiltag til at prøve at levere (A) visse dele af tjenesterne i henhold til et fireogtyve (24) timer per dag, syv (7) dage om ugen skema så længe denne aftale er gyldig og (B) andre dele af tjenesten, inklusive men ikke begrænset til, domænemæglerens normale forretningsåbningstider. Du anerkender og accepterer, at Tjenester fra tid til anden vil være utilgængelige eller ude af drift af forskellige årsager, herunder, uden begrænsning: (i) udstyrsfejl, (ii) periodevis vedligeholdelsesprocedurer eller reparationer, som GoDaddy udfører fra tid til anden, eller (iii) af årsager, der er uden for GoDaddys rimelige kontrol, eller som ikke med rimelighed kan forudses af GoDaddy, herunder, uden begrænsning, afbrydelser eller fejl i telekommunikation eller digitale transmissionslinks, skadelige netværksangreb, netværksoverbelastning eller andre fejl. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy ikke har nogen form for kontrol over tjenestetilgængeligheden på en kontinuerlig og uafbrudt basis.

3. DINE FORPLIGTELSER

Du accepterer, at du gennem processen udfylder alle formularer og anmodninger om oplysninger fra GoDaddy grundigt, præcist og ærligt. Du accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for falske eller misvisende oplysninger, du afgiver, enten forsætligt eller utilsigtet.

Du accepterer at underrette GoDaddy indenfor fem (5) arbejdsdage, såfremt der er ændringer i nogle af de oplysninger, du har afgivet. Det er dit ansvar at holde disse oplysninger opdaterede og nøjagtige. Såfremt du, uanset årsagen, undlader at tilvejebringe nøjagtige og pålidelige oplysninger til GoDaddy, anses dette for et væsentligt brud af nærværende aftale. Hvis du ikke, af hvilken som helst årsag, svarer på henvendelser fra GoDaddy indenfor fem (5) arbejdsdage, for at afgøre gyldigheden af oplysninger opgivet af dig, anses det også som en væsentlig overtrædelse af nærværende aftale.

I tilfælde af, at din transaktion er på fem tusind dollar (5.000,00 USD) eller derover og inkluderer trejdepartdeponeringstjeneste, kan GoDaddy offentliggøre oplysninger til personlig identifikation til en sådan tredjepartdeponeringstjeneste, udelukkende med det formål at lette transaktionen. Ved at forsøge at købe et domænenavn til en pris, der overskrider den minimale deponeringspris etableret af den hjemmeside, der kræver brug af en tredjepartdeponeringstjeneste, anerkender og accepterer du at dele disse oplysninger.

Køb af domænenavne

Såfremt du og sælgeren indgår aftale om en pris for domænet/domænerne, er du som køber forpligtet til at gennemføre transaktionen. Du er forpligtet til at deponere denne gensidigt aftalte pris og køberens mæglersalær, som fastsat af GoDaddy, så snart det er praktisk muligt efter du og sælgeren har indgået en aftale, men i intet tilfælde senere end fem (5) arbejdsdage efter du og sælgeren har aftalt en pris. Ved at iværksætte og foretage betalinger gennem tjenesterne, udnævner du GoDaddy som din agent til at modtage midlerne på dine vegne og overføre dem til den modtager, du udpeger. Når du sender betaling, tilbageholder GoDaddy disse midler som din agent i en foreskrevet tidsperiode baseret på typen af transaktion, hvorefter GoDaddy frigiver midlerne til sælgeren. Du vil på intet tidspunkt være i stand til at trække disse midler tilbage eller sende midlerne til en anden modtager, medmindre den første transaktion annulleres. Såfremt sælger afviser betalingen, returneres midlerne til dig fratrukket et administrationsgebyr. Du accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for kontraktbrud baseret på sælgers manglende accept af den førnævnte gensidigt aftalte salgspris. Såfremt du og sælger ikke når frem til en aftale vedrørende en salgspris, returnerer GoDaddy alle midler, som GoDaddy har i deres besiddelse til køb af domænet, til dig, så hurtigt som det kommercielt er muligt.

Du anerkender og accepterer, at GoDaddy i intet tilfælde yder refusion for det startgebyr, du skal betale for at bruge tjenesten. I tilfælde af, at du ikke gennemfører betaling for et domænekøb efter der er indgået aftale om en gensidigt aftalt pris, mister du ethvert indbetalt depositum som bøde.

4. GoDaddys rettigheder

Ud over alle og enhver rettighed som GoDaddy forbeholder sig i denne aftale, så forbeholder GoDaddy sig specifikt retten til, efter eget valg at:

 1. Ændre sine priser ved meddelelse via e-mail;
 2. Forhindre, annullere, opsige, suspendere, låse eller ændre adgang til dine tjenester, hvis du foretager uopfordrede, e-mail med fortjenesteøjemed (dvs. spam, at sende e-mails til abonnenter der ikke har "tilmeldt sig"); illegal adgang til andre computere eller netværk (dvs. hacking); distribution af internetvirusser eller lignende ødelæggende aktiviteter, manglende betaling af gebyrer; aktiviteter med det formål at bagtale, genere, såre, misbruge, true, bagvaske eller chikanere tredjeparter; aktiviteter forbudt ved amerikansk lov, og/eller lande/territorier hvor du driver virksomhed; aktiviteter med det formål at opfordre til andres ulovlige opførsel, så som racistiske handlinger, terrorisme og børnepornografi; aktiviteter der er uretfærdige, vulgære, uanstændige, invaderer privatlivets fred for tredjeparter, racistiske, etniske eller på anden måde stødende; aktiviteter der har til formål at skade mindreårige på nogen måde, og andre aktiviteter, både lovlige og ulovlige, som GoDaddy beslutter, efter eget valg, at være skadelige til dets kunder, drift eller omdømme;
 3. Forhindre, annullere, opsige, suspendere, låse eller ændre adgang til dine tjenester, hvis din brug af tjenesterne resulterer i, eller er genstand for, søgsmål eller trussel om søgsmål mod GoDaddy eller nogen af deres datterselskaber eller partnere, uden hensyn til om sådant søgsmål eller trussel om søgsmål i sidste ende bliver dømt til ikke at være gyldigt og
 4. Forhindre, annullere, opsige, suspendere, låse eller ændre adgang til dine tjenester, hvis du ikke har tilgået eller logget ind i halvfems (90) dage.

GoDaddy er ikke forpligtet til at overvåge tjenesterne men forbeholder sig retten til at gøre dette. GoDaddy forbeholder sig retten til at redigere beskrivelser for og kommentarer til opslag. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy har ret til at offentliggøre visse oplysninger i forbindelse med salg eller køb af domæner på hjemmesiden, inklusive, men ikke begrænset til, (a) navnet på det domænenavn, der sælges eller købes, (b) salgs- eller købspris for det domænenavn, der sælges eller købes og (c) oplysninger i relation til tidspunktet for købet eller salget.

5. RETSMIDLER OG ANNULLERINGSRET

Uden begrænsning af andre retsmidler, hvis:

 1. Du overtræder denne aftale eller ethvert dokument, der er medtaget som reference,
 2. GoDaddy afgør om dine handlinger kan udgøre en risiko for GoDaddy eller dets mellemmer eller
 3. GoDaddy afgør, om din anvendelse af tjenesterne krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller juridiske rettigheder.

GoDaddy kan med øjeblikkelig virkning:

 • advare sine medlemmer om dine handlinger,
 • sætte alle verserende transaktioner associeret med din(e) konto/konti på pause,
 • Begrænse finansieringskilder og betalinger.
 • begrænse din adgang til din(e) konto/konti eller til enhver funktionalitet på din(e) konto/konti eller
 • suspendere eller lukke din(e) konto/konti på ubestemt tid og nægte at stille vores tjenester til rådighed for dig.

Derudover forbeholder GoDaddy sig retten til at tilbageholde midler udover normale distributionsrammer i forbindelse med transaktioner, der findes mistænkelige eller til konto(konti), hvorpå der foregår transaktioner med meget store beløb, for at sikre integriteten af beløbene. Hvis GoDaddy lukker din konto, bliver du informeret herom af GoDaddy, og du får tilbagebetalt alle ubegrænsede og udestående midler på din konto.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

6. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri.  Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

7. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser.  I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.