GoDaddy

Aftale om hurtig overførsel

1. OVERSIGT

Denne aftale om hurtig overførsel fra GoDaddy (aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept.  Denne aftale fremsætter betingelser og vilkårene for din brug af GoDaddys hurtig overførselstjeneste (hurtig overførselstjeneste eller tjeneste).

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, godkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri via reference.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale.  Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de sendes til GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside).  Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller modifikationer ved at opslå dem på denne hjemmeside og at (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester, der er tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller modifikationer er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret.  Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som den senest reviderede, må du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne.  Derudover kan GoDaddy lejlighedsvist underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail.  Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering skyldes en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2.  BESKRIVELSE AF TJENESTE

GoDaddy samarbejder med Afternic® for at levere GoDaddys kunder mulighed for at sælge deres domænenavn(e) til interesserede købere via et netværk af udvalgte registratorer.  Hvis du vælger at sætte dit domænenavn til salg via tjenesten hurtig overførsel og indgår denne aftale, accepterer, forstår og indvilliger du udtrykkeligt i at: (i) GoDaddy ikke har noget ansvar eller forpligtelser overfor dig angående opslaget og salget af dit domænenavn via tjenesten hurtig overførsel eller overførsel af domænenavnet fra dig til køber, (ii) GoDaddy ikke har nogen kontrol over købere eller Afternics netværk af udvalgte registratorer, og ikke give nogen løfter angående pålideligheden eller evnen af udbyderservicen, eller kvalifikationerne af nogen potentiel køber eller enhver købers evne til at betale for domænenavnet og (iii) GoDaddy indhenter ikke, opbevarer ikke og har ikke adgang til nogen kreditkortoplysninger som køber anvender i forbindelse med tjenesten hurtig overførsel. Vi behandler heller ikke betaling af midler mellem dig og køber, og derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for nogen manglende betaling fra købers side eller nogen uautoriserede offentliggørelser af nogen personlige kreditkortoplysninger vedrørende køber.  Overførsel af midler mellem Afternics købere og sælgere er underlagt Afternics medlemsaftale og servicebetingelser, som findes https://www.afternic.com/legal, og som er gjort en del heraf via reference.

Når du registrerer dit domænenavn hos GoDaddy og sætter dit domæne til salg som del af tjenesten hurtig overførsel, anerkender og indvilliger du udtrykkeligt i, at vi øjeblikkeligt kan overføre ethvert domænenavn, som er blevet solgt via tjenesten hurtig overførsel, fra din GoDaddy-konto til den succesfulde købers konto.  Du anerkender og indvilliger i at lade GoDaddy deaktivere enhver overførsel og låse funktioner tilknyttet med et domænenavn, der er tilmeldt tjenesten hurtig overførsel, inklusive men ikke begrænset til deaktivering af dit domænenavns overførselsvalideringstjenete.

Du accepterer at frigøre, kompensere, forsvare og skadesløsholde GoDaddy og enhver af deres leverandører, agenter, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ledere, aktionærer, partnere og delegerede fra alle erstatningsansvar, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, som er relateret til eller opstår på baggrund af din brug af tjenesten hurtig overførsel, herunder, men ikke begrænset til, den øjeblikkelige overførsel af domænenavnet fra din GoDaddy-konto til købers konto.

3.  BEGRÆNSNINGER OG AFBRYDELSE AF SERVICE

GoDaddy garanterer ikke og kan ikke garantere salget eller købet af noget domænenavn via tjenesten hurtig overførsel. Overførsel af et domænenavn til en køber sker ikke øjeblikkeligt på salgstidspunktet. Der kan gå adskillige dage, før dette sker.

Du kan fjerne et domænenavn fra tjenesten hurtig overførsel til enhver tid.  I tilfælde af at du fjerner et domæne fra tjenesten, bør du være opmærksom på, at fjernelse af domænenavnet fra Afternics netværk ikke sker øjeblikkeligt, og der kan gå adskillige dage, før dette sker. GoDaddy vil gennemføre den øjeblikkelige overførselsproces for ethvert domæne, der er medlem af tjeneten hurtig overførsel, og som sælges via Afternics netværk i denne periode.

Du anerkender og indvilliger i, at GoDaddy kan fjerne dit domænenavn fra tjenesten hurtig overførsel til enhver tid og af enhver årsag, uden tidligere meddelelse, herunder men ikke begrænset til: udeblivende betaling af gebyrer, udløb af domænenavn, svig, restriktioner eller overførsel, angivelse af uoverensstemmelse angående krænkelse af varemærke eller ejerskab af domænenavn, eller i tilfælde af en overførsel af domænenavnet til en anden registrator.

4.  UDNÆVNT AGENTUR OG ÆNDRING AF REGISTRANTOPLYSNINGER

UDNÆVNT AGENT BETYDER ET INDIVID ELLER EN ENHED, SOM DEN TIDLIGERE REGISTRANT ELLER DEN NYE REGISTRANT UDTRYKKELIGT HAR GIVET AUTORISATION TIL AT GODKENDE EN ANMODNING OM ÆNDRING AF REGISTRANT PÅ HANS/HENDES VEGNE. FOR AT FACILITERE ENHVER SÅDAN HURTIG OVERFØRSELSPROCES OG I OVERENSSTEMMELSE MED ICANN'S POLITIK ANGÅENDE ÆNDRING AF REGISTRANT, ACCEPTERER DU AT UDNÆVNE GoDaddy SOM DIN DEDIKEREDE AGENT MED DET ENE FORMÅL UDTRYKKELIGT AT GODKENDE MATERIELLE ÆNDRINGER AF REGISTRATIONSKONTAKTOPLYSNINGER PÅ DINE VEGNE.

5.  TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri.  Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

6.  DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser.  I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.