GoDaddy

E-MAILMARKETINGTJENESTER

Sidst revideret: 11. januar 2018

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne e-mailmarketing serviceaftale (denne "Aftale") er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og dig, og træder i kraft på datoen for elektronisk accept. Denne aftale indeholder vilkår og betingelser for din brug af e-mailmarketingtjenester ("Tjenesterne") og udgør hele aftalen mellem dig og GoDaddy angående dens indhold. 

Din elektroniske accept af denne aftale bekræfter, at du har læst, forstået, anerkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med vores Aftale om generelle servicevilkår, der er inkorporeret heri som reference, og enhver anden aftale og politik, der udtrykkeligt er inkorporeret heri.

Betegnelserne "vi", "os" eller "vores" henviser til GoDaddy. Betegnelserne "du", "din", "bruger" eller "kunde" henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

Vi kan udelukkende efter vores skøn og til enhver tid ændre eller modificere nærværende aftale, enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og alle begrænsninger og restriktioner på tjenesterne, og sådanne modificeringer træder i kraft, så snart de er offentliggjort på denne hjemmeside. Din brug af Tjenesten efter sådanne ændringer eller modifikationer udgør din accept af denne Aftale og enhver begrænsning til tjenesten som senest revideret. Hvis du ikke accepterer af være bundet af denne Aftale og enhver Tjenestebegrænsning som senest revideret, skal du ikke forsætte med bruge Tjenesterne. Vi kan fra tid til anden underrette dig om ændringer eller modifikationer til aftalen via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du holder oplysningerne på din kundekonto opdateret. Vi påtager os ingen forpligtelser eller noget ansvar for din manglende modtagelse af en besked via e-mail, såfremt dette skyldes en ukorrekt e-mailadresse.

2. TJENESTER

E-mailmarketingtjenester gør det muligt for virksomheder samt mindre virksomheders hjemmesider, fællesskabssider og individuelle sider at tilmelde besøgende på internettet, indsamle og gemme de besøgendes abonnementsoplysninger og opbygge og gennemføre e-mailkommunikation med deres kontakter.

Antallet af kontakter i din konto bliver målt af GoDaddy.

Alle priser på abonnementsplaner kan ændres til enhver tid.

Der vil blive opkrævet månedlige gebyrer, selvom din konto ikke blev brugt til at sende e-mails.

Du er indforstået med at GoDaddy ikke giver nogen garanti for, at HTML-meddelelser vil blive vist korrekt i alle modtageres e-mailprogrammer på grund af de mange forskellige HTML-udgivelsesværktøjer, der er tilgængelige. GoDaddy forsøger altid at sikre, at alle e-mailbeskeder, der sendes via vores servere, lever op til e-mailstandarderne, men vi kan ikke garantere, at alle beskeder ser ens ud på tværs af alle e-mailplatforme. Hvis du for eksempel bruger Microsoft Word til at udfærdige HTML-e-mailbeskeder, forventes det, at modtagere af din besked, der bruger en e-mailapplikation, der ikke er fra Microsoft, kan have besvær med at læse din besked. For bedre resultater anbefaler GoDaddy, men garanterer ikke, at der bruges HTML-redigeringsværktøjer, der genererer HTML, der overholder W3C-standarder.

3. ANTI-SPAM-POLITIK

Du må på intet tidspunkt bruge tjenesterne til at sende uønskede e-mailbeskeder (til tider og herefter kaldet "spam"). Alle beskeder, der sendes via din brug af vores tjenester, skal være i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale og må kun bruges til lovlige formål i overensstemmelse med alle andre gældende amerikanske, statslige, lokale og internationale love, som din virksomhed, dine operationer og aktiviteter hører under, og som kan inkludere (1) USAs CAN-SPAM-lov fra 2003 ("CAN-SPAM"), (2) Canadas Anti-Spam Legislation ("CASL") eller (3) andre jurisdiktioners politikker og love i forbindelse med uopfordrede e-mails, spam, beskyttelse af personlige oplysninger, uanstændighed, eller ærekrænkelse, krænkelse af ophavsret og varemærke, lovgivning, der beskytter registrering af børns e-mailadresser, love vedrørende reklame, salg eller salgsfremstød eller -praksis, indløsning, tilbagebetaling og levering af dine produkter eller tjenester og love, der regulerer falsk, uretfærdig og vildledende praksis mm.  Klik på linkene, der er angivet, for at få flere oplysninger om overholdelse af CAN-SPAM eller CASL.  

Vi har en nultolerance spampolitik. Uanset eventuelle modsigelser i de Generelle servicevilkår anerkender og accepterer du, at vi kan opsige eller annullere enhver konto, tjeneste eller produkt med øjeblikkelig virkning, herunder din brug af tjenester, som vi alene efter vores beslutning mener overfører eller på anden måde er forbundet med enhver form for spam eller uønsket masse-e-mailaktivitet. Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at træffe alle foranstaltninger af enhver natur (juridisk, teknisk eller andet) for at forhindre uønsket masse-e-mailaktivitet og/eller andre uautoriserede e-mails, beskeder eller kampagner fra at indgå, bruge eller forblive i vores netværk.  Konti, produkter eller tjenester, der bliver opsagt eller annulleret i forbindelse med spam eller anden uønsket masse-e-mailaktivitet, er ikke berettiget til refusion.

Det indhold, du skriver i en e-mail, skal være nøjagtigt, og du må kun bruge tjenesterne til at sende e-mails til kunder og kontakter, som udtrykkeligt har tilmeldt sig eller på anden måde har givet dig lovlig tilladelse til at sende e-mails til dem. Hvis du ikke har skriftligt bevis på, at alle modtagere på din kontaktliste udtrykkeligt har tilmeldt sig eller givet dig tilladelse til at sende dem e-mails, bør de ikke medtages i eventuelle e-mailmarketingkampagner. Du skal kunne angive en tilmeldingsverifikation for hver kontakt ved hver e-mail-marketingkampagne. 

Vi forbyder brugen af tredjeparts, købte, lejede eller høstede e-maillister. Du må ikke sende e-mails (i) til nyhedsgrupper, debatfora, distributionslister eller til uopfordrede e-mailadresser, eller (ii) til en modtager, der har frameldt sig, afmeldt sit abonnement eller på anden måde frabedt sig at modtage sådanne e-mails fra dig eller en anden part på hvis vegne du sender e-mails.  I det omfang tjenesterne indeholder funktioner, der giver dig mulighed for at anmode en modtager om at bekræfte, at du har modtagerens tilladelse til at sende beskeder til denne modtager (forudsat at en sådan brug er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, der omfatter dig), og en sådan modtager ikke har svaret eller ikke har svaret bekræftende på en sådan anmodning om bekræftelse, så accepterer du, at du ikke skal sende beskeder til modtageren. 

Du anerkender og accepterer, at vi har ret til, men ikke er forpligtet til, at kopiere og/eller gemme dine kontaktlister, kunde- og kontaktoplysninger samt andre oplysninger efter behov. Vi vil ikke bruge oplysningerne på nogen måder, der overtræder vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

4. BRUG AF KORREKT INDHOLD I BESKEDER

Du erklærer og garanterer, at de oplysninger du bruger i e-mailmarketingkampagner, herunder overskrift, emnelinje og indhold, ikke er usandt, vildledende eller misvisende. Mere specifikt accepterer du at (1) inkludere en gyldig og korrekt fysisk adresse og andre kontaktoplysninger, der er påkrævet ifølge lovgivningen (f.eks. sekundær kontaktmulighed, såsom et telefonnummer, som påkrævet ifølge CASL), at (2) sikre indsendelse af gyldig, korrekt og ikke-svigagtig identifikation af din organisation i "fra" og "svar til" adresse i alle e-mails som den eneste person, der sender eller iværksætter udsendelse af e-mails, der bruger vores tjenester og at (3) sikre at "emne"-linjen i alle beskeder, der bliver sendt, ikke er en svigagtig eller misvisende repræsentation af selve e-mailens indhold.   

Enhver kommerciel e-mailbesked, der sendes ved brug af vores tjenester, skal indeholde et "opsig abonnement" link, der giver abonnenter mulighed for at afmelde sig din e-mailliste. Du accepterer ikke at fjerne eller deaktivere dette link i din brug af vores tjenester.  Du skal overholde alle anmodninger om framelding inden for ti (10) arbejdsdage fra modtagelsen, og den anvendte metode til framelding skal kunne behandle anmodninger om framelding i mindst tres (60) dage efter at e-mailen er blevet afsendt. Generelt set kan du ikke opkræve et gebyr, kræve at modtageren giver dig nogen personligt identificerende oplysninger ud over en e-mailadresse eller forlange at modtageren tager nogen andre tiltag end at sende en svar-e-mail eller besøger en enkelt side på en hjemmeside som betingelse for at opfylde en anmodning om framelding.

5. FORBUDT BRUG

Du anerkender og accepterer, at du ikke må bruge Tjenesterne til at anmode om, indsamle eller sende ikke-offentlige eller personligt identificerbare oplysninger om en anden bruger eller en anden person uden vedkommendes forudgående skriftlige samtykke (eller forældrenes samtykke, hvis det drejer sig om en mindreårig), ulovlige oplysninger eller andre oplysninger, du ikke har ret til at anmode om, indsamle eller distribuere. 

Du må ikke bruge GoDaddy til at sende e-mailkampagner, der linker til eller viser pornografi, andet åbenlyst seksuelt indhold, illegale produkter eller tjenester, pyramidespil, kædebreve, MLM (multi-level marketing) -kampagner, partner- og netværk-marketingmaterialer eller ethvert andet indhold, som vi anser for upassende. Du må ikke udnytte GoDaddy.com, LLC's serviceaftale ved systematisk at uploade, sende, slette og derefter erstatte kontaktpersoner for at kunne sende til flere unikke e-mailadresser, end du har tilladelse til i henhold til dit serviceniveau.

Desværre har nogle brancher misbrugsrater, der er højere end normalt, hvilket kan have en negativ effekt på leveringsmuligheder for andre GoDaddy-brugere. For at opretholde de højest mulige leveringsrater for alle vores brugere kan GoDaddy ikke sende på vegne af visse brancher eller afsendere. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: 

 • Farmaceutiske produkter
 • Arbejde hjemmefra, tjene penge på nettet og generering af kundeemner
 • Handel på nettet, tips til hurtige handler med værdipapirer eller børsrelateret indhold
 • Spilletjenester, -produkter eller tips
 • MLM (multi-level marketing)
 • Forretningspartner-marketing
 • Udbedring af kreditværdighed og mulighed for at afvikle gæld
 • Huslån og oplysninger om lån
 • Ernæring, urte- og vitamintilskud
 • Opslå mæglere eller udlejningstjenester
 • Uægte produkter, der ser ud til at være et andet brand

Det er afsenders ansvar at sikre sig, at det sendte indhold overholder disse retningslinjer. GoDaddy kan overvåge din konto for at sikre, at du overholder disse vilkår og opererer i henhold til branchens acceptable standarder samt de e-mailudbydere, du sender til.

6. INAKTIVITET

Hvis du ikke logger ind på din konto i mere end 120 dage, bliver kontoen inaktiv. Når en konto (efter GoDaddys eget skøn) bliver klassificeret som inaktiv, vil GoDaddy markere kontoen som inaktiv.

INAKTIVE KONTI HAR 30 DAGE TIL AT BLIVE AKTIVE. HEREFTER KAN KONTOEN OG TILHØRENDE DATA, INKLUSIVE ABONNENTENS MEDLEMSKABER, BLIVE FJERNET PERMANENT FRA GoDaddyS DATABASE.

7. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Du anerkender og accepterer udtrykkeligt at, med undtagelse af det som er ændret ifølge denne Aftale, din brug af tjenesterne er underlagt alle vores Generelle servicebetingelser og specielt de afsnit, der regulerer GoDaddys ansvarsbegrænsning og dine erstatningsforpligtelser som følge af eller relateret til din brug af tjenesterne.