GoDaddy

Servicebetingelser for gratis prøve

Sidst revideret: Februar 20, 2017

1. OVERSIGT

Denne serviceaftale om gratis prøveperiode fra GoDaddy (denne aftale) indgås af og mellem og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept.  Denne aftale angiver betingelser og vilkår for din brug af en eller flere af GoDaddys produkter (produkt eller produkter) som leveres i form af en gratis prøveperiode for en tidsperiode som er angivet i tilbuddet for det pågældende produkt (gratis prøve).

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, godkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri via reference.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale.  Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

GoDaddy kan, efter eget absolutte skøn, når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de sendes til GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside)  Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller modifikationer ved at opslå dem på denne hjemmeside og at (ii) din brug af denne hjemmeside eller den gratis prøve, efter sådanne ændringer eller modifikationer er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret.  Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som senest revideret, må du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) denne hjemmeside eller den gratis prøve.  Derudover kan GoDaddy lejlighedsvist underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail.  Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering skyldes en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

Du accepterer, at nærværende aftale anses som værende forhandlet, indgået, gennemført og udført til alle formål i USA.

Kunder der bor i Quebec og Sydafrika er ikke kvalificerede til at deltage i den gratis prøve.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTE

Den gratis prøve giver dig mulighed for at benytte et produkt fra GoDaddy gratis i den periode der er angivet i tilbudet for det pågældende produkt.  Den gratis prøveperiode begynder den dag, hvor du accepterer det gratis prøvetilbud, og uanset om du bruger produktet eller ej, slutter den ved udløbet af den gratis prøveperiode.

Med undtagelse af gratis prøvetilbud hvor kreditkort ikke er påkrævet, som er underlagt specielle betingelser og vilkår, som er angivet herunder i denne aftale, anerkender og indvilliger du hermed i, at det gratis prøvetilbud kun er gyldigt med og på tidspunktet for det kvalificerende køb.  Du skal have en gyldig betalingsmetode knyttet til din konto for at deltage i en gratis prøve, og den gratis prøve kan bringes til ophør, såfremt dit kvalificerende køb slettes, annulleres, overføres, refunderes eller ikke fornys.  Du godkender og accepterer, at vi til enhver tid kan tilbagetrække eller tilpasse den gratis prøve eller udskifte produktet eller tilbuddet med et tilsvarende produkt eller tilbud efter vores skøn alene.  Du bliver debiteret de på det pågældende tidspunkt gældende priser for produktet, hvis vi afgør, at du ikke er berettiget til den gratis prøve.

3. AUTOMATISK FORNYELSE, ANNULLERING, REFUSIONER

Når den gratis prøve slutter, fornys produktet automatisk til den på det pågældende tidspunkt gældende fornyelsespris uden yderligere handling fra din side, indtil den annulleres. Du kan annullere den gratis prøve eller den automatiske fornyelse af det tilknyttede produkt til enhver tid før eller efter slutningen af den gratis prøve ved at besøge din konto og deaktivere funktionen for automatisk fornyelse eller ved at kontakte kundeservice.  Hvis du vælger at annullere produktet i løbet af den gratis prøve, eller vælger ikke at forny produktet efter den gratis prøve, går indhold eller data, som du har indtastet i produktet, tabt, og de vil ikke kunne gendannes.

Når en gratis prøve er fornyet som en månedlig plan mod betaling, kan du bede om fuld refundering inden for 48 timer, efter produktet er købt.  I tilfælde, hvor en gratis prøve fornys som en betalt årlig plan, kan du anmode om fuld refundering inden for 15 dage, efter produktet er købt.

4. BETINGELSER FOR GRATIS PRØVE HVOR KREDITKORT IKKE ER PÅKRÆVET

Under specielle forhold kan vi tilbyde dig en gratis prøve, hvor kreditkort ikke er påkrævet (KK-fri gratis prøve), der er underlagt specielle betingelser og vilkår, som er opført i dette afsnit, og som er gældende til trods for eventuelle modsigelser i nærværende aftale.

Efter udløbet af den gratis prøveperiode uden påkrævet kreditkort vil du ikke blive faktureret, og produktet vil ikke blive fornyet MEDMINDRE du blev bedt om at tilføje eller bekræfte eller frivilligt valgte at inkludere en fremtidig betalingsmetode under eller ved udløbet af din gratis prøveperiode uden påkrævet kreditkort. I sådanne tilfælde vil produktet have automatisk fornyelse slået til, og være underlagt annullerings- og refusionsvilkår som angivet herover i denne aftale.  Hvis du vælger at annullere produktet i løbet af den gratis prøveperiode uden påkrævet kreditkort, eller vælger ikke at købe eller forny tjenesten efter den gratis prøveperiode uden påkrævet kreditkort, går eventuelt indhold eller data, som du har indtastet i tjenesten, tabt, og de vil ikke kunne gendannes.

5. FRASKRIVELSE OG KOMPENSATION

Du accepterer at frigøre, kompensere, forsvare og skadesløsholde GoDaddy og deres leverandører, agenter, medarbejdere, funktionærer, ledere, aktionærer, partnere og delegerede fra alt erstatningsansvar, krav, skadeserstatning, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, som er relateret til eller opstår på baggrund af din brug af den Gratis Prøve eller et tilknyttet Produkt, herunder, men ikke begrænset til, tab af data eller indhold, som du oplever som et resultat af vores afbrydelse af den Gratis Prøve af en hvilken som helst grund.

6. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri.  Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

7. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser.  I tilfælde af en konflikt mellem bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i aftalen om generelle servicevilkår, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.

8. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om den gratis prøve eller denne aftale, kan du kontakte os på adressen nedenfor:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, USA legal@godaddy.com Telefon: 36 92 77 33

Revideret: 20-02-2017
Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Alle rettigheder forbeholdes.