GoDaddy

AFTALE OM MARKETING-APPLIKATIONER

Sidst revideret: 29-10-2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne e-mailmarketing serviceaftale (aftale) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig, og træder i kraft på datoen for elektronisk accept. Denne aftale styrer betingelserne og vilkårene af din brug af vores Synlighed på søgemaskiner-tjeneste (Synlighed på søgemaskiner) (individuelt benævnt tjeneste eller tjenester) og udgør hele aftalen mellem dig og os angående emnet behandlet heri. 

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstår, godkender og accepterer at være bundet af nærværende aftale sammen med vores aftale om generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri ved denne reference, og alle planbegrænsninger præsenteret på produktlandingssiderne, som også er inkorporeret heri ved denne reference.   

Betegnelserne vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Udtrykkene du, din, bruger eller kunde henviser til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale og/eller bruger tjenesterne. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

Vi kan udelukkende efter vores skøn og til enhver tid ændre eller modificere nærværende aftale, enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og alle begrænsninger og restriktioner på tjenesterne, og sådanne modificeringer træder i kraft, så snart de er offentliggjort på denne hjemmeside. Din brug af denne hjemmeside eller tjenesterne efter sådanne ændringer eller tilpasninger skal udgøre din accept af denne aftale og tjenestebegrænsninger som sidst revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale og tjenestebegrænsninger som sidst revideret, fortsæt ikke med at bruge denne hjemmeside eller tjenesterne. Vi kan fra tid til anden underrette dig om ændringer eller modifikationer til aftalen via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du holder oplysningerne på din kundekonto opdateret. Vi påtager os ingen forpligtelser eller noget ansvar for din manglende modtagelse af en besked via e-mail, såfremt dette skyldes en ukorrekt e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Vi tilbyder en bred vifte af produkter i vores pakke af marketing-applikationer, herunder Synlighed på søgemaskine. Du kan købe dette produkt. Dit køb og din brug af dette produkt er underlagt både de generelle betingelser og vilkår og de specifikke betingelser og vilkår for produktet som specificeret i nærværende aftale.

3. GENERELLE VILKÅR

Ingen anbefaling. Vi godkender ingen e-mail-marketingkampagner, der er igangsat ved hjælp af en af Online-landingssiderne (som defineret nedenfor), beskrivelser af tjenesterne på Online-landingssiderne, udtalelser fra Online-landingssider eller andet brugerindhold, der er oprettet via Synlighed på søgemaskine, og vi fraskriver os udtrykkeligt alt ansvar for samme.

4. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR SYNLIGHED PÅ SØGEMASKINE v1

Krav.  Enhver webside, du fremlægger ved hjælp af Synlighed på søgemaskine v1 (i) skal henvise til en webside, der er i funktion, og må ikke henvise til en DNS-fejl, en fejl 404 eller anden fejlmeddelelse, (ii) skal være offentligt tilgængelig uden brug af adgangskoder eller andre pinkoder, (iii) må ikke befinde sig på en sikker servere eller anvende en søgerobotteknologi og (iv) skal have en sidetitel eller beskrivelse, der er relevant for sidens indhold.

Ingen krænkelse af immaterielle rettigheder.  Du erklærer og garanterer, at din(e) hjemmeside(r) ikke krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder. Du erklærer og garanterer desuden, at vi og vores søgemaskine- og adresselistepartnere (individuelle og samlet) har ret til at vise og distribuere søgeoptegnelser, der er genereret af Synlighed på søgemaskine v1, og til at kopiere, modificere eller manipulere søgeoptegnelserne efter behov for at overholde søgemaskinestandarder.

Yderligere begrænsninger.  Vi og vores søgemaskine- og adresselistepartnere forbeholder os retten til at afvise eller fjerne websider fra en søgemaskines indeks af flere årsager. Derudover forbeholder vi os udtrykkeligt retten til at lukke for din brug af Synlighed på søgemaskine v1, hvis vi har mistanke om, at du bruger tjenestern til aktiviteter med henblik på at underminere nøjagtigheden, relevantheden, troværdigheden eller gyldigheden af søgemaskineresultater, f.eks. ved brug af "link farming", "keyword stuffing" eller "spamming" (som disse begreber forstås inden for søgemaskineoptimering).

Yderligere fraskrivelse af erklæringer og garantier.  Udover afsnittet Fraskrivelse af erklæringer og garantier i aftalen om generelle servicebetingelse fraskriver vi os udtrykkeligt alle garantier for udfaldet af din brug af Synlighed på søgemaskine v1. Du anerkender og accepterer, at der ikke ydes nogen garanti for, at du blive angivet på søgemaskiner, eller at du opnår en betydelig placering på en søgemaskine.

Lokale anmeldelser.  Du har muligvis mulighed for at overvåge online-anmeldelser af din virksomhed via Synlighed på søgemaskine v1. Hvis du bruger værktøjet til lokale anmeldelser, er din brug af værktøjet underlagt følgende vilkår og betingelser:

CityGrid.  Din brug af det licenserede indhold er underlagt CityGrids vilkår og betingelser, der er inkorporeret heri ved reference. Du anerkender og accepterer, at CityGrid når som helst kan tilbagekalde det licenserede indhold.

YellowPages.  Din brug af det licenserede indhold er underlagt [Brugsbetingelser for API for Yellow Pages Group Co.]https://www.yellowpages.com/about/legal/terms-conditions), der er inkorporeret heri ved reference.

5. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR SYNLIGHED PÅ SØGEMASKINER

Krav.  For at bruge Synlighed på søgemaskiner som et alenestående produkt og automatisk offentliggøre indhold, skal du have et domæne til din hjemmeside registreret hos GoDaddy og tilladelse til at redigere indhold på hjemmesiden for pågældende domæne. For automatisk at offentliggøre skal du give os tilladelse til at opdatere DNS-indstillinger på dine vegne for domænet. For at offentliggøre manuelt skal du have tilladelse til at redigere indhold på pågældende domæne.

For at bruge Synlighed på søgemaskiner via Administreret WordPress, hjemmesideprogram eller webshop skal du have tilladelse til at redigere indhold på hjemmesiden.

Derudover skal alle hjemmeside, som du indsender mens du bruger Synlighed på søgemaskiner, resultere i en funktionsdygtig hjemmeside og må ikke resultere i en DNS-fejl, en 404-fejl eller nogen anden besked, og skal være offentligt tilgængelig uden brug af adgangskoder eller andre tilgangskoder.

Ingen krænkelse af immaterielle rettigheder.  Du erklærer og garanterer, at din(e) hjemmeside(r) ikke krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder. Du erklærer og garanterer desuden, at vi og vores søgemaskinepartnere (individuelle og samlet) har ret til at vise og distribuere søgeoptegnelser, der er genereret af Synlighed på søgemaskine, og til at kopiere, modificere eller manipulere søgeoptegnelserne efter behov for at overholde søgemaskinestandarder.

Yderligere begrænsninger.  Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at lukke for din brug af Synlighed på søgemaskine, hvis vi har mistanke om, at du bruger Tjenestern til aktiviteter med henblik på at underminere nøjagtigheden, relevantheden, troværdigheden eller gyldigheden af søgemaskineresultater, f.eks. ved brug af "link farming", "keyword stuffing" eller "spamming" (som disse begreber forstås inden for søgemaskineoptimering).

Yderligere fraskrivelse af erklæringer og garantier.  Udover afsnittet Fraskrivelse af erklæringer og garantier i aftalen om generelle servicebetingelse fraskriver vi os udtrykkeligt alle garantier for udfaldet af din brug af Synlighed på søgemaskine. Du anerkender og accepterer, at der ikke ydes nogen garanti for, at du blive angivet på søgemaskiner, eller at du opnår en betydelig placering på en søgemaskine.

6. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i denne aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser at en bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelserne) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve i det omfang loven tillader det.

7. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser.  I tilfælde af en konflikt mellem bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i aftalen om generelle servicevilkår, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.