GoDaddy

FORHANDLERAFTALE

Sidst revideret: 5. september 2018

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne forhandleraftale (denne aftale) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) (forhandler) og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept. Denne aftale indeholder betingelser og vilkår for din brug af GoDaddys forhandlerprogram(mer) (forhandlerprogram) med det formål at sælge nogle af GoDaddys produkter og tjenester (tjenester) til dine egne kunder, og udgør hele aftalen mellem dig og GoDaddy angående dette program.
Din elektroniske accept af denne aftale bekræfter, at du har læst, forstået, anerkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med vores Aftale om generelle servicebetingelser, der er inkorporeret heri som reference, og enhver anden aftale og politik, der udtrykkeligt er inkorporeret heri.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Udtrykkene du, din eller forhandler henviser til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale. Intet i nærværende aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

Vi kan udelukkende efter vores skøn og til enhver tid ændre eller tilpasse nærværende aftale, enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og alle begrænsninger og restriktioner på forhandlerprogrammer eller -tjenester, og sådanne tilpasninger træder i kraft, så snart de er offentliggjort på denne hjemmeside. Din brug af forhandlerprogrammerne efter sådanne ændringer eller tilpasninger skal udgøre din accept af denne aftale og forhandlerprogrambegrænsninger som sidst revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale og forhandlerprogrambegrænsninger som sidst revideret, fortsæt ikke med at bruge forhandlerprogrammet eller forhandlerprogrammerne. Vi kan fra tid til anden underrette dig om ændringer eller modifikationer til aftalen via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du holder oplysningerne på din kundekonto opdateret. Vi påtager os ingen forpligtelser eller noget ansvar for din manglende modtagelse af en besked via e-mail, såfremt dette skyldes en ukorrekt e-mailadresse.

Du anerkender at Wild West Domains, LLC, Delaware-selskab med begrænset ansvar (Wild West Domains) skal fungere som den registrerede registrator for domæneregistreringstjenesterne, der udbydes i henhold til denne aftale. Wild West Domains er en ICANN-akkrediteret registrator (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Du anerkender og accepterer, at som en ICANN-akkrediteret registrator er Wild West Domains bundet af en aftale med ICANN. Du anerkender og accepterer, at Wild West Domains kan ændre denne aftale for at overholde den indgåede aftale med ICANN samt andre betingelser og vilkår, der er angivet af ICANN og/eller det register, der er gældende på topniveau-domænet (TLD) eller det pågældende topniveau-domæne med landekode (ccTLD). Desuagtet ovenstående anerkender og accepterer du, at en af vores tilknyttede ICANN-akkrediterede registratorer kan fungere og være identificerede som den registrerede registrator under visse omstændigheder (f.eks. som pålagt af ICANN, ved vores forhold til registeret af ethvert specifikt TLD osv.).

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Basic- og Pro-forhandlerprogrammer. Basic- og Pro-forhandlerprogrammerne giver dig en nøglefærdig forhandlerhjemmeside, hvorfra du kan videresælge dine tjenester. De tjenester, der tilgængelige til videresalg, må ikke inkludere nogen af de tjenester, vi udbyder til salg. Basic-forhandlerprogrammet giver dig mulighed for at tilmelde dig forskellige tjenester og videresælge dem til dine egne kunder. Pro-forhandlerprogrammet giver dig mulighed for at tilmelde dig de samme tjenester til videresalg som Basic-forhandlerprogrammet, men det giver dig også mulighed for at profilere på ethvert domænenavn registreret af dine kunder. Du accepterer, at vi fra tid til anden, kan ændre din forhandlerhjemmeside.

Super-forhandlerprogram. Et Super-forhandlerprogram giver dig en nøglefærdig Pro-forhandlerhjemmeside, hvorfra du kan videreforhandle de tjenester, der er tilgængelige til videresalg af en Pro-forhandler, samt videreforhandle Basis- og Pro-forhandlerprogrammer til dine egne underforhandlere (kunder der køber et Basis- eller Pro-forhandlerprogram fra dig).

API-forhandlerprogram. Et API (Application Programming Interface) forhandlerprogram (API-forhandlerprogram) tillader, at du sælger registreringer af domænenavne og e-mailtjenester til dine egne kunder ved hjælp af din egen hjemmeside. Vi forsyner dig ikke med en nøglefærdig forhandlerhjemmeside.

3. LICENS

Med forbehold af nærværende aftales betingelser og vilkår yder vi dig en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at videresælge tjenesterne. Alle forhandlerprogrammer er underlagt et årligt licenseringsgebyr. De tjenester, du vælger at videreforhandle, er underlagt de tilsvarende serviceaftaler og politikker, der findes på denne hjemmesides juridiske side, og som findes her.

4. DINE FORPLIGTELSER, BEGRÆNSNINGER OG RESTRIKTIONER

Databeskyttelse. Underlagt betingelserne og vilkårene af databehandlingsbilaget (Data Processing Addendum) og dennes bilag (DPA), tilføjet herunder og ved slutningen af denne aftale, og inkorporeret heri, kan du gives adgang til kundedata til begrænset brug og anvendelser. Enhver tilgang og brug af kundedata er kun tilladt under streng overholdelse af betingelserne og vilkårene i DPA. Enhver mangel på overholdelse eller krænkelse af betingelserne vil være grundlag for øjeblikkelig opsigelse af denne aftale og din deltagelse i forhandlerprogrammet.

Priser og gebyrer. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale anerkender du, at alle priser og gebyrer kan ændres fra tid til anden og efter vores eget skøn.

Tilfredshedsgaranti. Hvis du, inden for 30 dage fra datoen for dit køb af et forhandlerprogram, ønsker at annullere din forhandlerkonto uanset årsag, er du kun berettiget til en fuld refusion af det årlige licensgebyr. Du og dine kunder er ikke berettiget til nogen refusion af eventuelle købte tjenester, og du vil ikke modtage nogen provisionsbetalinger, hvis det er relevant.

Kundemeddelelser. Hvis der foretages revisioner, ændringer, opsigelser eller andre materielle ændringer i tjenesterne, der kræver kundens opmærksomhed, skal du hjælpe os med at underrette dine kunder.

Fortrolighed. Du accepterer, at du vil udvise en rimelig grad af forsigtighed og diskretion for at forebygge og forhindre brugen, afsløringen eller gengivelsen af vores fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger angående enhver kunde, ordre, domænenavn, tjenestedetaljer eller markedsføring eller alle andre ikke-offentlige oplysninger, du er blevet bekendt med i dit forhandlerkontrolcenter. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, uanset hvordan de er udpeget, der efterfølgende bliver offentligt tilgængelige uden dit brud på nogen forpligtelse i henhold til nærværende aftale, som du blev bekendt med forud for offentliggørelse i henhold til nærværende aftale, som du blev bekendt med via en anden kilde end os og på anden vis end ved brud på en anden forpligtelse om fortrolighed, eller som er uafhængigt udviklet af dig. Denne forpligtelse varer tre (3) år efter ophøret af dit forhandlerprogram.

Etiske standarder. Bestikkelse eller tilbud af gaver som modydelse for kunders køb er ikke tilladt og vil resultere i annullering af dit forhandlerprogram.

Misvisende oplysninger. Du indvilliger i, at du ikke vil give falske eller misvisende oplysninger angående pris, kvalitet, værdi, inklusioner, evne til at levere eller tilgængelighed af nogen af tjenesterne. Vi forbeholder os retten til at suspendere eller opsige din konto i tilfælde af manglende overholdelse af disse betingelser.

Registratoridentifikation. Ved eventuel anmodning skal du underrette anmoderen om, at Wild West Domains er registrator for alle domænenavne, der registreres via din forhandlerhjemmeside. Du må ikke gøre noget som give indtryk af, at du er registratoren eller en ICANN-godkendt registrator. Du bekræfter og accepterer, at du ikke må bruge ICANN Accredited-logoet hverken i markedføringsmateriale eller på din forhandlerhjemmeside.

Ingen overførsler. Din forhandlerkonto kan ikke overføres og kan ikke sælges separat eller i forbindelse med salget af en eksisterende hjemmeside eller virksomhed.

Ophør. Eventuel optjent provision kan blive låst og ikke udbetalt, hvis, efter vores skøn, vi modtager et usædvanligt stort antal tilbageførsler og/eller refusioner. Hvis vi afgør, at du har brudt nogen af betingelserne i nærværende aftale, kan vi bringe nærværende aftale til ophør, og du giver afkald på al optjent provision. Hvis du åbner yderligere forhandlerkonti hos os, vil de blive annulleret, og ingen provision vil blive udbetalt til dig.

Proxyregistreringer. Du må ikke forsætligt acceptere registreringer fra en anden udbyder af tjenester til proxy- og fortrolighedsregistrering, som ikke er ICANN-godkendt, og du skal overholde alle ICANN-krav og -politikker i proxy-akkrediteringsprogrammet.

ICANN- og registerregler og bestemmelser. Du anerkender og accepterer, at vi sender alle ICANN-påkrævede meddelelser om fornyelse. Du angiver på din hjemmeside, at den registrerede registrator udsender meddelelser om fornyelser. Du skal vise alle registrerings- og fornyelsespriser på din hjemmeside (og give et link til en sådan side på vores anmodning). Du skal give alle påkrævede registreringsdata i ICANN-kompatibelt format. Du anerkender og accepterer, at vi afbryder DNS efter udløb for at vise de ICANN-påkrævede instruktioner om fornyelse. Vi er ansvarlige for al validering af registrant af domænenavn. Hvis vi ikke kan validere, er domænenavnet underlagt suspendering eller ophør helt efter vores eget skøn.

Du anerkender og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle politikker og procedurer, der er gældende for ICANN og registeret.

Ret til audit. Du anerkender og accepterer, at vi kan foretage en audit af din hjemmeside og anmode om fortegnelser og dokumentation for at bekræfte din overholdelse af nærværende aftales betingelser og vilkår. Vi forbeholder os retten til at suspendere eller opsige din konto i tilfælde af manglende overholdelse af nærværende aftales betingelser.

5. INTELLEKTUEL EJENDOM

Du vil kun gøre brug af alle computerprogrammer, dokumentation og information, der består af eller indeholder ejendomsinformationer vedrørende API med det formål at opfylde nærværende aftale. Du må ikke dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af API eller forårsage, at andre gør det.

Du vil ikke gøre brug af nogen ophavsret, varemærker, servicemærker eller anden intellektuel ejendom, der ejes af GoDaddy eller dennes moder- eller partnerselskaber, medmindre vi specifikt har givet tilladelse til det. Du vil heller ikke registrere et varemærke, der væsentligt eller på forvirrende vis minder om et, der ejes af GoDaddy eller dennes moder- eller partnerselskaber, og du vil ikke registrere eller opretholde nogen internetdomænenavne, der indeholder varemærkede udtryk, der ejes af GoDaddy eller dennes moder- eller partnerselskab (eller domænenavne, der på forvirrende vis minder derom). Du vil ikke gøre brug af nogen af GoDaddys eller dennes moder- eller partnerselskabers intellektuelle ejendom i din reklamering bortset fra, hvad vi specifikt har givet tilladelse til. Du accepterer yderligere ikke at anvende GoDaddys eller dennes moder- eller partnerselskabers varemærker inklusive vores hjemmesides URL-adresser som nøgleordsudtryk i eventuelle onlinereklamekampagner.

Du ydes eller gives ingen licens eller rettighed i henhold til enhver ophavsret, patent, varemærke, servicemærke eller anden ejedomsrettighed eller licens bortset fra den begrænsede varemærkelicens, der ydes nedenfor til Basic- og Pro-forhandlere, i medfør af nærværende aftale.

6. BETINGELSER, SPECIFIKT GÆLDENDE FOR BASIC-/PRO-FORHANDLERPROGRAMMER

Definitioner.

 • Priskatalog er en liste over tjenester, der kan videreforhandles via dit forhandlerprogram, for din omkostning og underlagt den mindste udsalgspris for hver tjeneste. Priskataloget findes i forhandlerkontrolcenteret
 • Forhandlerkontrolcenter er din kontos sikre sted på vores hjemmeside, hvor du kan få adgang til vores tjenesters priskatalog, vælge de tjenester, du ønsker at videreforhandle, vælge markedsføringstjenester og på anden vis styre og administrere dit forhandlerprogram.


Tjenestepris. Vi leverer vores tjenester til dig i henhold til vores priskatalog. Du kan selv fastsætte priserne for de tjenester, du videreforhandler underlagt de minimum udsalgspriser, vi fastsætter.

Priser i flere valutaer. Du vil få mulighed for at vælge priser i flere valutaer for din forhandlerhjemmeside. Priser i flere valutaer giver dig mulighed for at tage hensyn til kunder, der måtte foretrække at gennemføre betalingsprocessen i en anden valuta end amerikanske dollar. Hvis du vælger priser i flere valutaer, anerkender og accepterer du, at (1) selvom vi tilbyder tjenestepriser i flere forskellige valutaer, understøttes transaktionsbehandling kun i amerikanske dollar og et udvalgt antal af de valutamuligheder, der vises på denne hjemmeside, og (2) at priserne, der opgives i priskataloget (inklusive men ikke begrænset til basiskøbssatsen, minimum udsalgspris og vejledende udsalgspris), der findes i forhandlerkontrolcenteret, ikke opdateres i realtid. Tilsvarende er det muligt, afhængig af vekselkursen for valutaen og andre variabler, at salg til kunder i valutaer andet end amerikanske kan reducere dine provisionsbetalinger og/eller resultere i negative provisionsbetalinger.

Ulovlige/svigagtige transaktioner. Du accepterer at holde os skadesløse i forbindelse med ulovlige/svigagtige transaktioner, der behandles af os på dine vegne. Disse ulovlige/svigagtige transaktioner kan skyldes, men er ikke begrænset til, fejlagtige oplysninger i domæneregistreringen eller overførslen eller brugen af stjålne kreditkort eller kreditkort, der er anskaffet som følge af underslæb.

Sådan afkræves der betaling fra dine kunder. Du autoriserer os til at afkræve betaling fra hver af dine kunder for beløb i USD, der er angivet af dig for de tjenester, de har købt via din forhandlerhjemmeside. Vi opkræver muligvis dine kunder et mindre gebyr, hvis kunden annullerer en registrering af domænenavn inden for den 5-dages fortrydelsesfrist, og vi refunderer prisen på domænenavnet. Vi opkræver ikke din kunde et gebyr, hvis vi annullerer en registrering af domænenavn i løbet af denne periode på grund af svindel.

Transaktionsgebyrer. Du betaler os 0,25 USD pr. kundeordre plus [@T[localization:]@ af den samlede ordreomkostning (samlet transaktionsgebyrer). Du anerkender, at transaktionsgebyrerne til hver en tid er med forbehold for ændringer uden varsel og ikke er underlagt refusion i tilfælde af, at en kundeordre for tjenester refunderes.

Hosting. Din Basic- eller Pro-forhandlerhjemmeside udbydes af os og er underlagt betingelserne og vilkårene i vores hostingaftale. Alle Basic- og Pro-forhandlerhjemmesider er baserede på domænenavnet securepaynet.net.

Kundesupport. Som standard tilbyder vi kundesupporttjenester døgnet rundt til dig og til dine kunder for de tjenester, du videresælger. Du kan imidlertid vælge at framelde vores kundesupporttjenester til dine kunder i afsnittet kontoindstillinger i forhandlerkontrolcenteret, hvis du ønsker det.

Provisionsbetaling. Provisionsbetaling(er) udføres månedligt og udgør provisioner, der er optjent i den umiddelbart foregående måned. For hver tjeneste, der sælges via din forhandlerhjemmeside beregnes din provision som forskellen mellem din salgspris og din omkostning, minus transaktionsgebyret og/eller tilbageførsler, hvor dette måtte være gældende.

Betalingsdatoen er datoen, hvor provisionsbetalingen sendes til dig. Provisionsbetalinger kan betales via PayPal®, vores Good as Gold-program, via check eller direkte indbetaling (gælder kun for forhandlere i USA). Uanset hvilken betalingsmetode, der benyttes, vil betalingsdatoen, såfremt betalingen finder sted på en lørdag, være den forrige arbejdsdag. Hvis betalingsdatoen er en søndag eller helligdag, finder betalingen sted den følgende arbejdsdag.

 • PayPal: Vælger du at gøre brug af PayPal, modtager du udbetaling månedligt den 25. dag i hver måned. Se venligst kravene til oprettelse af PayPal-konto for dit land (som findes her) for at sikre, at din PayPal-konto kan modtage overførelser fra tredjeparter. Vi betaler eventuelle gebyrer, som PayPal måtte opkræve, så de trækkes ikke fra din provisionsbetaling.
 • Good As Gold: Vælger du at gøre brug af Good As Gold, bliver du betalt månedligt den 25. dag i hver måned. Der skal være mindst fem dollar (5 USD) til rådighed, før der kan foretages betaling til disse konti.
 • Check: Såfremt du vælger at betale med papircheck eller undlader at vælge en anden betalingsmetode, modtager du dine provisionsbetalinger via papircheck. Der skal være mindst et hundrede dollar (100 USD) til rådighed, før der udstedes en papircheck.
   Checks til forhandlere i USA. Checks sendes den sidste dag i hver måned med posten til forhandlere i USA. Du anerkender og accepterer, at der opkræves et checkbehandlingsgebyr på femogtyve dollar (25 USD), hver gang der udskrives en provisionsbetalingscheck.
   Checks til forhandlere udenfor USA. Checks bliver udsendt kvartalsvis på kvartalets sidste dag til forhandlere der befinder sig udenfor USA. Kvartalsvise betalingsdatoer er 28. februar, 31. maj, 31. august og 30 november. Der opkræves ikke et checkbehandlingsgebyr for forhandlere uden for USA.
 • Direkte indbetalinger (gælder kun for forhandlere i USA): Udover de ovennævnte provisionsbetalingsmetoder kan forhandlere i USA også vælge at modtage deres provisionsbetalinger via direkte indbetaling. Hvis du vælger at gøre brug af direkte indbetalinger, erklærer du dig indforstået med, at det er dit ansvar at opgive et gyldigt amerikansk bankkontonummer og de relaterede direkte indbetalingsoplysninger i afsnittet Indbetalerindstillinger under Min konto på vores hjemmeside. Hvis der ikke opgives en gyldig konto til direkte indbetaling, vil dine provisionsbetalinger blive holdt tilbage, mens vi afventer korrekte instrukser om direkte indbetaling. Du kan finde instruktionerne om, hvordan du opretter en konto til direkte indbetaling ved at klikke på linket Indbetalerkonti, som du finder på siden Kontoindstillinger under Min konto, når du går ind på din konto på vores hjemmeside.
  Du tillader hermed, at vi iværksætter og sender kreditposteringer (positive) for provisionsbetalinger til den konto til direkte indbetaling, som du angiver. Provisionsbetalinger kan debiteres eller tilbageholdes på enhver ordre, der er refunderet pga. svindel, eller som er tilbageført til den udstedende bank. Du modtager udbetaling månedligt den 25. dag i hver måned.
  Tilladelsen, du eller indehaveren af bankkontoen giver os, gælder til fulde, indtil vi eller den deponeringsansvarlige institution har modtaget skriftligt varsel fra dig eller kontoindehaveren om, at denne tilladelse er tilbagekaldt, eller indtil din Forhandlerkonto annulleres.

Tilbageførte posteringer. I tilfælde af en tilbageført kreditkortpostering vedrørende din kundes køb af en tjeneste, trækker vi kreditkortgebyrets beløb fra din provisionsbetaling. I det tilfælde at der, efter vores mening, forekommer mange tilbageførte posteringer, forbeholder vi os retten til at tilbageholde tyve procent (20%) af dine månedlige provisionsbetalinger i 90 dage fra den dato, hvor provisionsbetalingen skulle betales.

Markedsføringstjenester. Vi (og vores relaterede virksomheder) markedsfører ikke tjenesterne med vores branding til dine kunder. Men vi (og vores relaterede virksomheder) kan muligvis markedsføre tjenesterne med din branding til dine kunder. Vi vil muligvis også fra tid til anden stille forskellige markedsføringstjenester til rådighed for dig. Markedsføringstjenesterne kan omfatte rabatter, promoveringer, telemarketingtjenester, e-mailmarketingtjenester og/eller reklameringstjenester (enkeltvist eller samlet betegnet markedsføringstjenester). Markedsføringstjenesterne er designet til at hjælpe dig med mere effektivt at markedsføre produkter og tjenester til dine kunder. Markedsføringstjenesterne tilbydes på et tilvalgsgrundlag. Du anerkender og accepterer, at (1) markedsføringstjenesterne kun ydes for nemheds skyld, og vi kommer ikke med nogen oplysninger eller garantierklæringer vedrørende det samme, (2) vi forbeholder os retten til når som helst at modificere, ændre eller afbryde ethvert aspekt af markedsføringstjenesterne, (3) hvis du vælger markedsføringstjenesterne til (eller fra), kan det tage op til 10 forretningsdage, før dine ændringer træder i kraft, (4) alle markedsføringstjenester vælges af os, og du vil ikke have tilladelse til at tilpasse markedsføringstjenesterne, og (5) din deltagelse i nogle markedsføringstjenester, særligt rabatter og promoveringer, kan reducere dine provisionsbetalinger og/eller resultere i negative provisionsbetalinger.

Retningslinjer for varemærkelicens. Vi yder dig en licens, der ikke kan overdrages, til at reproducere og vise følgende varemærker og produktnavne (mærker) på din hjemmeside i forbindelse med videresalget af vores produkter i overensstemmelse med de begrænsede specifikationer, der angives i dette afsnit: Express Email Marketing®, Quick Shopping Cart® og Online File Folder®. Vi giver dig også en licens, der ikke kan overdrages, til at reproducere og vise de ophavsretsbeskyttede juridiske aftaler og dokumenter, der er tilknyttet de tilbudte tjenester og angivet i forhandlerkontrolcenteret, forudsat at du inkluderer den korrekte ophavsretstreng og ikke ændrer aftalerne og dokumenterne. Du skal inkludere en mindre ansvarsfraskrivelse på din hjemmeside, der indikerer de mærker, der bruges, samt at de ejes af os og vores partnere, ved at erklære: “Tredjepartsmærker er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.” Du skal kontrollere forhandlerkontrolcenteret med jævne mellemrum for at kontrollere eventuelle ændringer af mærkerne, inklusive men ikke begrænset til en ændring fra anmeldt varemærke (™) til et registreret varemærke (®). Du skal straks revidere alle påvirkede mærker, som du måtte bruge.

Tjenesterne skal tydeligt identificeres med deres ovenstående navn, og brugen af disse navne skal kun bruges til nøjagtigt at beskrive eller henvise til vores tjenester. Mærkerne skal gengives præcis, som de vises i dette afsnit eller som autoriseret i forhandlerkontrolcenteret og skal omfatte det relevante ® eller ™ symbol. Hver visning at et mærke skal vises væsentligt særskilt fra dit navn eller anden tekst, så der ikke er noget udtryk for, at de ejes af dig, eller at du på nogen måde er associeret med dem andet end din associering med os. Vi forsyner dig muligvis med yderligere specifikationer udover disse generelle retningslinjer, og du er forpligtet til at overholde dem. Du har ikke ret til at vise mærkerne på en måde, der antyder, at du er tilknyttet, sponsoreret eller støttet af os andet end via dit forhold til os som forhandler. I det tilfælde, at vi efter vores eget skøn afgør, at din brug af mærkerne eller ethvert mærke, der ejes af ethvert af vores partnere, udgør en varemærkeovertrædelse eller -udvanding, kan vi tilbageholde provisionsbetalinger, indtil problemet er løst, og/eller vi kan øjeblikkeligt lukke din konto. Alle rettigheder, vi ikke udtrykkeligt giver dig, forbeholdes os. Vi kan overvåge din brug af mærker for at fastslå overholdelse af dette afsnit, og vi forbeholder os alene de skønsmæssige beføjelser til at begrænse din brug af vores mærker. Du skal indhente skriftlig godkendelse fra os, inden du bruger mærkerne til hvilket som helst formål andet end det, der udtrykkeligt angives i dette afsnit eller i forhandlerkontrolcenteret.

Sociale medier. Du vil muligvis få mulighed for at linke til dine sociale mediesider fra dit forhandlerhjemmeside. Du anerkender og accepterer, at du ejer eller har ret til at linke til de sociale mediesider, du linker til fra dit forhandlerhjemmeside. Hvis du bruger en Google-knap, anerkender og accepterer du yderligere at være bundet af Google knap-politikken.

Brugertilpassede domæner. Dit forhandlerprogram kan omfatte en funktion til tilpasset domænenavn, der tillader, at du linker din forhandlerhjemmeside til et domænenavn, du har registreret. Funktionen brugertilpasset domænenavn kan inkluderes som del af dit program eller tilbydes som tilvalg og er muligvis ikke tilgængelig for alle forhandlere.

Domænemonetisering. Vores Pro-forhandlerprogram omfatter domænemonetisering. Domænemonetisering er en tjeneste, der bemyndiger registranter af domænenavne til at generere indtjening af den trafik, der genereres til deres domænenavne. Du vil blive betalt en procentdel af den omsætning, der genereres fra monetiseringen af domænenavne, der er registreret gennem din forhandlerhjemmeside over den i forhandlerkontrolcenteret fastsatte grænse, der kan ændres uden varsel. Din betaling for monetisering vil finde sted i forbindelse med dine provisionsbetalinger. Du anerkender og accepterer, at vi udtrykkeligt forbeholder os retten til når som helst at ændre, redigere eller stoppe tilbuddet om domænemonetisering. Du anerkender og accepterer yderligere, at din brug af tilbuddet om domænemonetisering er underlagt og vil være i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der findes i CashParking-aftalen (kontantparkeringsaftalen), der er medtaget heri som reference. Vi forbeholder os retten til at screene domænenavne inden tilmeldingen, og kan efter eget valg ekskludere ethvert domænenavn af enhver årsag, inklusive, men ikke begrænset til: a) overtrædelse af denne aftale eller de generelle servicevilkår eller b) krænkelse eller mulig krænkelse af tredjeparts ejendomsrettigheder.

Juridiske aftaler, politikker og ICANN-krav. Din forhandlerhjemmeside viser en ensartet betingelse for serviceaftale, kundeaftaler på serviceniveau, privatlivspolitikken, ICANN-registrants rettigheder og forpligtelser og andre juridiske aftaler og politikker, hvor dine kunder skal acceptere nogle af dem, før en købstransaktion kan gennemføres. Du accepterer, at du ikke vil modificere eller fjerne eller forsøge at modificere eller fjerne nogen af de juridiske aftaler og politikker, der er omfattet på din forhandlerhjemmeside. Du skal sørge for, at identitets- og kontaktoplysninger fra kunden vedrørende eventuelle fortroligheds- eller proxy-registreringstjenester, der udbydes eller stilles til rådighed af dig i forbindelse med hver registrering, afleveres til os eller deponeres eller som alternativ indeholder en tydelig notits til sådanne kunder, når vedkommende beslutter at benytte sådanne fortroligheds- eller proxytjenester, således at deres data ikke deponeres. Ved deponering skal din deponeringsaftale som minimum angive, at data videregives til os i tilfælde af overtrædelse af aftalen fra din side.

Løbetid og ophør. Hvis du ikke underretter os, giver vi fortsat automatisk adgang til forhandlerprogrammet på ubestemt tid, og du vil blive opkrævet med den registrerede betalingsmetode til de aktuelle priser for det årlige licensgebyr. Du accepterer at være ansvarlig for at underrette os, hvis du vil opsige din brug af forhandlerprogrammet. Du skal underrette os om dit ønske om opsigelse senest tre dage før faktureringsdatoen. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn, uden varsel, når som helst og af en hvilken som helst årsag at annullere din adgang til eller ret til brug af forhandlerprogrammet. Ved opsigelsen tilfalder dine kundetjenester os eller en relateret enhed. Du eller dine kunder er ikke berettiget til refusion for købte tjenester.

Erklæringer og garantier. Du erklærer og garanterer, at alle informationer, du giver for at oprette din forhandlerhjemmeside, er sande, nøjagtige og komplette. Du erklærer og garanterer endvidere, at din hjemmesides navn, URL-adresse eller anden branding bruges i god tro, og at du ikke er vidende om, at det krænker eller er i konflikt med en tredjeparts lovbestemte rettigheder eller en tredjeparts registrering, varemærke eller varenavn. Du anerkender og accepterer, at vi ikke giver nogen oplysninger eller garantierklæringer af nogen art i forbindelse med nærværende aftale, og vi specifikt ikke giver dig nogen garanti for muligheden for indsigelse eller protest mod registreringen eller brugen af ethvert domænenavn, du bruger i forbindelse med dit forhandlerprogram.

7. SÆRLIGE BETINGELSER OG VILKÅR FOR FORHANDLERE I INDIEN

Forhandlere i Indien er underlagt følgende betingelser og vilkår ved køb af Basic-forhandlerprogrammet, der foretages efter datoen sidst revideret øverst i denne aftale.

Basis-forhandlerprogrammet leveres med både førstegangspriser (førstegangspriser) og standardpriser (standardpriser). Modtagelse af førstegangspriser vil være betinget af, at man opnår et omsætnings-benchmark (omsætnings-benchmark). De aktuelle førstegangspriser, standardpriser og omsætnings-benchmark vises på denne hjemmesides forhandlerlandingsside eller de ansvarsfraskrivelser, der er tilknyttet forhandlerlandingssiden.

Når du køber Basic-forhandlerprogrammet, opkræves du førstegangspriser. Hvis du har opnået omsætnings-benchmarket ved gennemgang 6 måneder efter dit køb, bliver du på førstegangspriser i de resterende 6 måneder af dit Basis-forhandlerprogram. Hvis du ikke har opnået omsætnings-benchmarket ved gennemgang 6 måneder efter dit køb, overgår du til standardpriser i de resterende 6 måneder af dit Basis-forhandlerprogram, og den betalingsmetode, vi har registreret for dig, opkræves differencen mellem førstegangspriser og standardpriser. Eventuelle opkrævninger på din registrerede betalingsmetode vil ikke kunne refunderes, også selvom du opnår omsætnings-benchmarket senere hen.

Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til når som helst at ændre eller redigere førstegangspriser, standardpriser eller omsætnings-benchmark, og sådanne ændringer eller redigeringer skal offentliggøres online på denne hjemmeside med øjeblikkelig virkning uden behov for yderligere varsel til dig. Ændringer eller redigeringer i førstegangspriser, standardpriser eller omsætnings-benchmark gælder fra tidspunktet, hvor dit Basis-forhandlerprogram skal fornys.

Bortset fra hvad der ellers angives på denne hjemmesides forhandlerlandingsside eller i ansvarsfraskrivelserne, der linkes til på forhandlerlandingssiden, vil alle Basis-forhandlerprogrammer kun blive tilbudt for 12 måneder til forhandlere i Indien. Vi forbeholder os retten til at afbryde tilgængeligheden af Basis-forhandlerprogrammet efter 12 måneder eller fortsætte tilgængeligheden til standardpris.

8. BETINGELSER, DER GÆLDER FOR SUPER-FORHANDLERPROGRAMMET

Pro-forhandlers vilkår inkorporeret. Alle vilkår og betingelser angivet ovenfor i bestemmelserne, der er specifikke for Basic-/Pro-forhandlerprogrammet, gælder også for Super-forhandlerprogrammet og er derfor medtaget i dette afsnit som reference.

Underforhandlere; ophør. Du er ansvarlig for dine underforhandleres handlinger og forsømmelser. Hvis du yder dine underforhandlere oplæring og/eller teknisk support, skal det være rimeligt. Hvis en underforhandlerkonto bringes til ophør af underforhandleren, dig eller os, er du ansvarlig for at sikre overførslen af den pågældende underforhandlers kunder til en anden forhandler- eller underforhandlerkonto.

Provisionsbetalinger. Udover provisionsbetalingen, der er angivet i Basis-/Pro-forhandlerafsnittet, optjenes en provisionsbetaling for hvert forhandlerprogram, der sælges, samt de tjenester, der sælges af dine underforhandlere. Vi forbeholder os retten til at ændre omkostningerne, der er tilknyttet begge indtægtskilder efter vores eget skøn.

Domænemonetisering. Udover eventuel domænemonetiseringsomsætning, du genererer via dit eget Pro-forhandlerprogram, vil du blive betalt en procentdel af den omsætning, der genereres fra monetisering af domænenavne, der købes gennem dine underforhandleres hjemmesider over den i Forhandlerkontrolcenteret fastsatte grænse, der kan ændres uden varsel. Din betaling for monetisering vil finde sted i forbindelse med dine provisionsbetalinger. Du anerkender og accepterer, at vi udtrykkeligt forbeholder os retten til når som helst at ændre, redigere eller stoppe tilbuddet om domænemonetisering. Du anerkender og accepterer yderligere, at din brug af tilbuddet om domænemonetisering er underlagt og vil være i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der findes i CashParking-aftalen (kontantparkeringsaftalen), der er medtaget heri som reference. Vi forbeholder os retten til at screene domænenavne inden tilmeldingen, og kan efter eget valg ekskludere ethvert domænenavn af enhver årsag, inklusive, men ikke begrænset til: a) overtrædelse af denne aftale eller de generelle servicevilkår eller b) krænkelse eller mulig krænkelse af tredjeparts ejendomsrettigheder.

9. BETINGELSER, DER GÆLDER FOR API-FORHANDLERPROGRAMMET

Branding. Vi giver dig tilladelse til at co-brande tjenester, du sælger ved hjælp af Wild West Domains navn og logo foruden dit eget navn og logo, men du har kun tilladelse til dette i henhold til betingelserne og vilkårene i afsnittet Intellektuel ejendom i dette dokument.

Forudbetalt konto. En forudbetalingskonto (forudbetalt konto) er nødvendig for at benytte sig af API-forhandlerprogrammet og skal oprettes på forhånd ved, at der overføres tilstrækkelige midler til os til at dække omkostningerne ved de tjenester, der vil blive købt. Du kan finde instruktioner til, hvordan du opretter din forudbetalte konto ved at klikke på linket Overførsel af midler til din konto fra din startside på forhandlerekstranettet.

Du giver os herved tilladelse til at debitere (negativ postering) den forudbetalte konto, når vi modtager anmodninger om tjenester fra dig. Hvis du ikke opretter og vedligeholder en gyldig forudbetalt konto, vil du ikke kunne købe tjenester fra os. Hvis vi af en eller anden årsag ikke kan hæve tilstrækkelige midler på din forudbetalte konto til at behandle din anmodning om tjenester, og du ikke svarer på vores beskeder, vil transaktioner, der anmodes om, ikke blive behandlet. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for transaktioner, der ikke kunne behandles, fordi du ikke havde tilstrækkelige midler på din forudbetalte konto til at dække disse transaktioner. I alle tilfælde vil yderligere gebyrer eventuelt blive opkrævet, hvis du ikke sørger for, at der er tilstrækkelige midler på din forudbetalte konto. Vi opkræver dig muligvis også et mindre gebyr, hvis du eller din kunde annullerer en registrering af domænenavn inden for fristen på fem (5) dage, og vi refunderer prisen for domænenavnet. Vi opkræver ikke et gebyr, hvis vi annullerer domænenavnet i løbet af denne periode pga. svindel.

Det er dit ansvar at annullere din forudbetalte konto, hvis du beslutter dig for at stoppe din API-forhandlerkonto. Selv efter din forhandlerkonto er bragt til ophør, forbliver din forudbetalte konto åben, indtil vi modtager skriftlig meddelelse fra dig, om at vi skal lukke din forudbetalte konto.

Juridiske aftaler, politikker og ICANN-krav. Du accepterer, at være bundet af vores privatlivspolitik, når du handler med kunder og andre, og at du offentliggør en privatlivspolitik med krav lignende vores på din forhandlerhjemmesides startside. Du viser også ICANN-registrants rettighederne og forpligtelserne, ICANN-politik om løsning af uenighed om registratoroverførsel samt andre juridiske aftaler og politikker, som vi måtte udlevere fra tid til anden. Du anerkender og accepterer også, at du på din hjemmeside offentliggør og kræver, at dine kunder (på tidspunktet for registrering af domænenavn) anerkender og accepterer aftalen om registreringen af domænenavn og kundeservice, som vi forsyner dig med.

Du anerkender og accepterer, at registreringen og brugen af domænenavne, til dels, er styret af regler og kontrakter udfærdiget af ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Disse regler omfatter krav om, at registranter bevarer visse registrerings- og transaktionsinformationer i en periode på tre år, og at sådanne informationer på anmodning gives til ICANN i forbindelse med enhver ICANN-iværksat audit. For at opfylde disse ICANN-krav accepterer du, at du bevarer (a) al skriftlig kommunikation, det være sig elektronisk, på papir eller mikrofilm, der udgør registreringsansøgninger, bekræftelser, ændringer, overdragelser eller opsigelser og relateret korrespondance med brugere inklusive registreringskontrakter og (b) fortegnelser i elektronisk format af alle brugeres konti inklusive datoer og beløb på alle betalinger og refusioner i forbindelse med domænenavnsregistrering. Du vil på vores anmodning give os enhver information, der er angivet i denne paragraf, inden for 2 forretningsdage og på anden vis samarbejde med os i forbindelse med ethvert spørgsmål om overholdelse, lovgivningsmæssigt eller juridisk problem, der måtte opstå som følge af registreringen af domænenavne.

Du skal sørge for, at identitets- og kontaktoplysninger fra kunden vedrørende eventuelle fortroligheds- eller proxy-registreringstjenester, der udbydes eller stilles til rådighed af dig i forbindelse med hver registrering, afleveres til os eller deponeres eller som alternativ indeholder en tydelig notits til sådanne kunder, når vedkommende beslutter at benytte sådanne fortroligheds- eller proxytjenester, således at deres data ikke deponeres. Ved deponering skal din deponeringsaftale som minimum angive, at data videregives til os i tilfælde af overtrædelse af aftalen fra din side.

Løbetid og ophør. Hvis du ikke underretter os, giver vi fortsat automatisk adgang til API-forhandlerprogrammet på ubestemt tid, og du vil blive opkrævet via den registrerede betalingsmetode til de aktuelle priser for det årlige licenseringsgebyr. Du accepterer at være ansvarlig for at underrette os, hvis du vil opsige din brug af forhandlerprogrammet. Du skal underrette os om dit ønske om opsigelse senest tre dage før faktureringsdatoen. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn, uden varsel, når som helst og af en hvilken som helst årsag at annullere din adgang til eller ret til brug af forhandlerprogrammet. Ved opsigelse skal du overføre alle dine kunder og deres tjenester til os og i den forbindelse anerkender og accepterer du, at du rettidigt vil forsyne os med alle kundeinformationer inklusive registreret navneindehaverdata og tidligere kommunikationer med dine kunder, som vi anmoder om for at sørge for, at overgangen foregår, uden at dine kunders tjenester udløber. Du eller dine kunder er ikke berettiget til refusion for købte tjenester.

Meddelelser. Du accepterer, at alle meddelelser (undtagen meddelelser der vedrører brud på nærværende aftale) fra os til dig kan blive slået op på din hjemmeside og vil blive anset for at være leveret inden for femten (15) dage fra opslag. Meddelelser vedrørende brud vil blive sendt enten til den e-mailadresse, som forhandleren har registreret hos os eller sendt med A-post til den postadresse, som forhandleren har registeret hos os. Meddelelser fra forhandleren til os vil foregå enten via e-mail til den kundesupportadresse, der er angivet på vores hjemmeside, eller med A-post til: GoDaddy.com, LLC, ATTN: Reseller Department, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260, USA. I alle tilfælde anses levering for at have fundet sted fem (5) dage efter datoen for afsendelse.

10. PRODUKTER OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER.

Du kan være berettiget til at sælge produkter og tjenester fra en tredjepart. Hvis du vælger at sælge SiteLock-produktet, anerkender og accepterer du, at du er bundet af de betingelser, der findes her, og som er oplyst i dette dokument som referencemateriale.

11. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

12. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, har deres mening beskrevet i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.

***********************
FORHANDLERAFTALE
DATABEHANDLINGSTILLÆG

Dette tillæg til forhandler-databehandling (DPA) er en del af aftalen mellem GoDaddy.com, LLC (inklusive de tilknyttede parter, hvis de betragtes i henhold til aftalen) (GoDaddy) og dig (forhandler) med det formål at sælge GoDaddys produkter og tjenester (tjenester) gennem GoDaddys forhandlerprogram, og gælder med henblik på forhandlerens behandling af personoplysninger på vegne af GoDaddy. Forhandleren indgår denne databeskyttelsesforordning (DPA) på vegne af sig selv og, i det omfang det kræves, i henhold til gældende databeskyttelseslove og -forskrifter, i navnet og på vegne af dets autoriserede partnere. Alle termer skrevet med stort, som ikke er defineret, skal have samme betydning som anført i aftalen. Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Begreberne du, din eller forhandler henviser til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale. Intet i nærværende aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart. Denne databeskyttelsesforordning (DPA) træder i kraft og er bindende fra datoen for din elektroniske accept.

Denne databeskyttelsesforordning (DPA) består af to (2) forskellige dele, der gælder, som forklaret nedenfor:

  1. Databeskyttelse og sikkerheds-SLA. Anvendense af databeskyttelse og sikkerheds-SLA. Gælder alle forhandlere, der har adgang til og behandler PII (som defineret heri) inden for karakteren og omfanget af deres deltagelse i forhandlerprogrammet
  2. Standardkontraktbestemmelser (og tilhørende bilag 1 og 2). Anvendelse af standardkontraktbestemmelserne. Standardkontraktbestemmelserne gælder for kundedata, der videregives uden for EØS, enten direkte eller via videregivelse til et hvilket som helst land, der ikke anerkendes af Europa-Kommissionen for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger (som beskrevet i GDPR). Standardkontraktbestemmelserne gælder ikke for kundedata, der ikke videregives, enten direkte eller via videregivelse, uden for EØS. Uanset ovenstående er standardkontraktbestemmelserne ikke gældende, når dataene overføres i overensstemmelse med en anerkendt standard for overholdelse af lovlig videregivelse af personoplysninger (som defineret i GDPR) uden for EØS, såsom EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield Frameworks.

***********************
Databeskyttelse og sikkerheds-SLA

3. Personlige oplysninger.

  3.1 "PII" eller "personlige oplysninger" betyder alle oplysninger i ethvert medie eller en hvilken som helst form, der er relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved at henvise til noget identificerbart, såsom navn, adresse, CPR-nummer eller andet identifikationsnummer, e-mailadresse, telefonnummer, finansiel profil, kreditkortoplysninger, kørekortnummer eller andre oplysninger, der med rimelighed anses for at være knyttet til en bestemt person, computer eller enhed (f.eks. oplysninger indsamlet via sporingsteknologier, såsom IP-adresse), eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende person.
  3.2 Behandling af data i forbindelse med denne sikkerheds-SLA omfatter indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, rådgivning, brug, offentliggørelse, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af PII.
  3.3 Du må kun behandle PII i henhold til de begrænsede og specifikke formål, der er beskrevet i aftalen og i vores skriftlige instruktioner, og ikke til andre formål, herunder med hensyn til overførsler af EU-personers PII uden for Den Europæiske Union, medmindre det kræves af EU eller EU-medlemsstaternes lovgivning (i så fald skal du straks underrette os herom, medmindre det er forbudt at informere os herom ved lov).
  3.4 Du må kun overføre PII til EU-personer uden for EU (eller hvis en sådan PII allerede er uden for EU, til enhver tredjepart, der også er uden for EU) i overensstemmelse med vilkårene i denne sikkerheds-SLA og kravene i artiklerne 44 til 49 i databeskyttelsesforordningen (GDPR) (som defineret nedenfor).
  3.5 Du skal straks underrette os, hvis vores anvisning efter din mening er i strid med gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder EU's databeskyttelseslov (som defineret nedenfor) på .
  3.6 Du skal behandle alle PII'er som strengt fortrolige, og du skal informere alle dine medarbejdere eller godkendte agenter, der beskæftiger sig med behandling af PII, om PII's fortrolige karakter og sikre, at alle sådanne personer eller parter har indgået en passende fortrolighedsaftale for at opretholde PII'ens fortrolighed.
  3.7 I det omfang du modtager, vedligeholder, behandler eller på anden måde har adgang til PII i forbindelse med forhandlerprogrammet i henhold til aftalen, anerkender og accepterer du, at du er ansvarlig for at opretholde passende organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte en sådan PII. Du skal beskytte og sikre en sådan PII i overensstemmelse med alle gældende lovgivninger om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse, herunder, men ikke begrænset til, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger, og til den fri udveksling af sådanne oplysninger (den generelle databeskyttelsesforordning eller GDPR) og tilhørende EU-medlemsstaters lovgivning eller forskrifter (samlet EU's databeskyttelseslov).
  3.8 De relevante organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der henvises til i afsnit 3.7, omfatter, hvor det er relevant (men ikke begrænset til):
  3.8.1 foranstaltninger, der er angivet nedenfor i afsnit 5 og 6,
  3.8.2 foranstaltninger til at sikre, at kun autoriserede personer, der i overensstemmelse med de formål, som er beskrevet i aftalen, har adgang til PII,
  3.8.3 pseudonymisering og kryptering af PII,
  3.8.4 evnen til at sikre fortsat fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed for dine databehandlingssystemer og -tjenester,
  3.8.5 evnen til at genoprette tilgængeligheden og adgangen til PII i tide,
  3.8.6 en proces til regelmæssigt at teste, vurdere og evaluere effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at garantere sikkerheden ved behandlingen af PII og
  3.8.7 foranstaltninger til at identificere sårbarheder med hensyn til behandling af PII i dine systemer.
  3.9 I det omfang du indgår kontrakt med en underleverandør, sælger eller anden tredjepart for at udbyde ydeevne i henhold til aftalen, skal du (i) opnå forudgående skriftligt samtykke fra os, og (ii) indgå en skriftlig aftale med en sådan tredjepart for at sikre, at en sådan part også overholder vilkårene i denne sikkerheds-SLA og i aftalen.
  3.10 Uanset hvilken tilladelse der gives af os i overensstemmelse med afsnit 3.9, forbliver du fuldt ansvarlig for enhver underleverandør, sælger eller anden tredjeparts handlinger, når en sådan part ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne sikkerheds-SLA (eller lignende kontraktlige aftaler, der er indgået, for at pålægge tredjeparten tilsvarende forpligtelser, ligesom dem, der påhviler dig i henhold til denne sikkerheds-SLA) eller i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.
  3.11 Du vil på egen bekostning forsvare, godtgøre og holde os skadesløse for ethvert ansvar, omkostninger og tab i forbindelse med midlertidig eller permanent, utilsigtet eller ulovlig utilgængelighed, tab, tilintetgørelse, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til, tyveri eller kompromittering af PII, og ethvert andet brud på gældende databeskyttelseslovgivning og enhver overtrædelse af denne sikkerheds-SLA.
  3.12 I tilfælde af at du bliver opmærksom på, at du har modtaget vores fortrolige oplysninger eller PII, som du ikke var beregnet til eller autoriseret til at modtage i henhold til denne aftale, skal du (i) straks underrette os via og (ii) medmindre andet er skriftligt oplyst, gemme oplysningerne, indtil du kontaktes af med instruktioner om, hvad du skal gøre med sådanne oplysninger.

4. Konsekvensanalyser og sikkerhedsrevisioner

  4.1 Konsekvensanalyser af databeskyttelse. Du skal hjælpe os med at gennemføre konsekvensanalyser af databeskyttelse for at identificere og minimere eventuelle privatlivs- eller sikkerhedsrisici i forbindelse med forhandlerprogrammet i henhold til aftalen.
  4.2 Periodiske revisioner. Vi forbeholder os retten til lejlighedsvist at revidere (eller få en tredjepart efter vores valg til at revidere) din overholdelse af denne sikkerheds-SLA.
  4.3 Revision efter en hændelse. I tilfælde af et brud på forhandlersikkerheden, kan vi foretage en sikkerhedsrevision for at sikre, at ingen PII blev påvirket. Du vil have 90 dage til at besvare ethvert problem, der blev påvist under en revision. Når et påpeget problem er blevet løst, kan vi foretage en sikkerhedsrevision for at sikre, at løsningen er blevet gennemført.
  4.4 Meddelelse om manglende overholdelse. Hvis du er ude af stand til at overholde nogen af kravene i denne sikkerheds-SLA af nogen grund, skal du straks oplyse os herom. I sådanne tilfælde skal du oplyse om det er muligt at udbedre et problem hurtigt og uden fare for sikkerheden af nogen PII Hvis ikke kan vi vælge at opsige aftalen uden forsinkelse, straf eller yderligere ansvar for dig.

5. Respons i forbindelse med sikkerhedshændelse

  5.1 Meddelelsestidspunkt. Du skal meddele os om enhver sikkerhedshændelse relateret til dine tjenester og/eller PII straks efter at en sådan er blevet påvist, og du skal give os øjeblikkelig feedback om enhver påvirkning som denne hændelse måtte/vil have på os eller PII. Du skal gøre dit bedste for at underrette os om en sikkerhedshændelse straks efter, en sådan hændelse er blevet opdaget, og under ingen omstændigheder mere end en (1) time efter, du har opdaget hændelsen. En hændelse i forbindelse med denne sikkerheds-SLA skal også omfatte:
  5.1.1 En klage eller anmodning om udøvelse af en persons rettigheder i henhold til gældende love, herunder EU's databeskyttelsesforordning,
  5.1.2 En undersøgelse eller beslaglæggelse af PII foretaget af embedsmænd, lovgivere eller retshåndhævende myndigheder, eller indikationer på, at en sådan undersøgelse eller beslaglæggelse overvejes,
  5.1.3 Enhver midlertidig eller permanent, utilsigtet eller ulovlig utilgængelighed, tab, tilintetgørelse, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til, tyveri eller kompromittering af PII og
  5.1.4 Ethvert brud på sikkerheds- og/eller fortrolighedsforpligtelserne, der er fastsat i denne sikkerheds-SLA.
  5.2 Meddelelsesformat og -indhold. Meddelelse om sikkerhedsbrud skal ske i form af et telefonopkald til vores Network Operations Center (NOC) på +1 480-505-8809 efterfulgt af en skriftlig meddelelse til [privacy@secureserver.net](privacy@secureserver.net). Du skal angive følgende oplysninger under underretningsopkaldet, og i den skriftlige meddelelse skal du så vidt muligt angive yderligere opdateringer, såfremt yderligere oplysninger er dukket op:
  5.2.1 En beskrivelse af karakteren af hændelsen og sandsynlige konsekvenser af hændelsen,
  5.2.2 Forventet tid til løsning (hvis kendt),
  5.2.3 En beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet eller foreslået for at afhjælpe hændelsen, herunder foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle negative virkninger for os, PII eller tilknyttede personer,
  5.2.4 Hvis løsningsvejen er ukendt på tidspunktet for telefonopkaldet, skal du klarlægge, at den endnu er uafklaret,
  5.2.5 Kategorierne og den omtrentlige størrelse af PII og personer, der potentielt er berørte af hændelsen, og de sandsynlige konsekvenser af hændelsen for denne PII og tilhørende personer og
  5.2.6 Navn og telefonnummer på en forhandlerrepræsentant, vi kan kontakte for at få opdateringer om hændelsen.
  5.3 Sikkerhedsressourcer Vi kan, efter aftale med dig, tilbyde ressourcer fra vores sikkerhedsgruppe, som kan hjælpe angående et påvist sikkerhedsbrud. Du accepterer at hjælpe os med at opfylde forpligtelserne i forbindelse med anmeldelsen af et sikkerhedsbrud i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning eller andre lovmæssige, regulatoriske, administrative eller kontraktlige indberetningsforpligtelser i forbindelse med brud på sikkerheden.

6. Kryptografi

  6.1 Proprietær kryptering. Sikrede transaktioner mellem dig og underleverandør, sælger eller anden tredjepart, samt opbevaring af vores fortrolige oplysninger eller PII, må ikke gøre brug af nogen krypteringsalgoritmer, der er udviklet internt af dig. En hvilken som helst symmetrisk, asymmetrisk eller hashing-algoritme, der anvendes af applikationsinfrastrukturen, skal anvende algoritmer, der er blevet udgivet og evalueret af det overordnede kryptografiske fællesskab.
  6.2 Krypteringsstyrke. Krypteringsalgoritmer skal være aktuel branchestandardteknologi og have tilstrækkelig styrke, såsom AES. SHA-256 eller RSA public key-kryptering.
  6.3 Hashing-funktioner. Hashing-funktioner vil være en kombination af SHA-256 og mindst en af MD-5, SHA-2, SHA-3 eller lignende, eksklusive SHA-1. Hvis der bruges skiftende hashing-funktioner, skal de være udtrykkeligt godkendt af vores datasikkerhedsteam og ledsaget af mindst en godkendt algoritme.

7. Behandling af PII

  7.1 Overholdelse af loven. I det omfang det er relevant, skal du hjælpe os med vores forpligtelser til at imødekomme anmodninger fra en person, hvis PII behandles i henhold til aftalen, og som ønsker at udøve sine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelseslov, herunder (men ikke begrænset til): (i) adgangsret, (ii) ret til dataoverførsel, (iii) ret til sletning, (iv) ret til rettelse, (v) ret til at gøre indsigelse mod automatiseret beslutningstagning eller (vi) ret til at protestere mod databehandling.
  7.2 Slet/tilintetgør. Du skal sikkert slette/tilintetgøre eller returnere alle PII'er, og overskrive fysiske drev, der bruges til opbevaring ved hjælp af kryptografisk sletning (NIST SP-800-88r1) eller tilsvarende metode til enhver tid efter vores anmodning eller, uden vores anmodning, efter ophør af aftalen, og tilintetgøre eller returnere eksisterende kopier af det samme til os.

***********************
STANDARDKONTRAKTBESTEMMELSER

I henhold til artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med hensyn til videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau

dataeksportør: GoDaddy, LLC og dennes tilknyttede enheder

og

dataimportør: Den navngivne forhandler, der deltog i forhandlerprogrammet, er underlagt vilkårene i aftalen.

hver en “part”, samlet “parterne”,

HAR AFTALT følgende kontraktbestemmelser (kontraktbestemmelserne) med henblik på at tilvejebringe passende garantier med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med dataeksportørens videregivelse af personoplysninger til dataimportøren, som anført i bilag 1.

Standardbestemmelse 1
Definitioner

I henhold til standardbestemmelserne:

(a) personoplysninger, særlige kategorier af oplysninger, behandle/behandling, registeransvarlig, registerfører, den registrerede og tilsynsmyndighed har samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger,

(b) dataeksportør betyder den registeransvarlige, der videregiver personoplysningerne,

(c) dataimportør betyder den registerfører, som indvilliger i at modtage personoplysninger fra dataeksportøren med henblik på behandling på dataeksportørens vegne efter videregivelsen, i overensstemmelse med dataeksportørens instrukser og standardbestemmelserne, og som ikke er underlagt et tredjelands system, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som omhandlet i artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF,

(d) underkontraheret registerfører betyder enhver registerfører, der efter aftale med dataimportøren eller en af dataimportørens øvrige underkontraherede registerførere indvilliger i fra dataimportøren, eller enhver af dataimportørens øvrige underkontraherede registerførere, at modtage personoplysninger udelukkende med henblik på behandling på dataeksportørens vegne efter videregivelsen, i overensstemmelse med dataeksportørens instrukser, standardbestemmelserne og den skriftlige udliciteringskontrakt,

(e) den gældende databeskyttelseslovgivning betyder den lovgivning, der beskytter fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især deres ret til beskyttelse af privatlivets fred, med hensyn til behandling af personoplysninger, og som gælder for en registeransvarlig i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er etableret,

(f) tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder de foranstaltninger, der har til formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, især hvor behandlingen omfatter videregivelse af oplysninger i et net, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling.

Standardbestemmelse 2
Oplysninger om overførsel

De nærmere oplysninger om videregivelsen og især de særlige kategorier af personoplysninger, hvor dette er relevant, er nærmere beskrevet i bilag 1, der er en integreret del af standardbestemmelserne.

Standardbestemmelse 3
Bestemmelse angående begunstiget tredjepart

 1. Den registrerede kan, som begunstiget tredjepart, håndhæve denne standardbestemmelse, standardbestemmelse 4, litra b)-i), standardbestemmelse 5, litra a)-e) og g)-j), standardbestemmelse 6, stk. 1 og 2, standardbestemmelse 7, standardbestemmelse 8, stk. 2 og standardbestemmelse 9-12 over for dataeksportøren.

 2. Den registrerede kan håndhæve denne standardbestemmelse, standardbestemmelse 5, litra a)-e) og g), standardbestemmelse 6, standardbestemmelse 7, standardbestemmelse 8, stk. 2 og standardbestemmelse 9-12 over for dataimportøren i tilfælde, hvor dataeksportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere, medmindre en eventuel retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens retlige forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning og som følge heraf overtager dataeksportørens rettigheder og forpligtelser, idet den registrerede i så fald kan håndhæve dem over for en sådan retssuccessor.

 3. Den registrerede kan håndhæve denne standardbestemmelse, standardbestemmelse 5, litra a)-e) og g), standardbestemmelse 6, standardbestemmelse 7, standardbestemmelse 8, stk. 2 og standardbestemmelse 9-12 over for den underkontraherede registerfører i tilfælde, hvor både dataeksportøren og dataimportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller blevet insolvent, medmindre en eventuel retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens retlige forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning og som følge heraf overtager dataeksportørens rettigheder og forpligtelser, idet den registrerede i så fald kan håndhæve dem over for en sådan enhed. Den underkontraherede registerførers erstatningsansvar er begrænset til hans egen behandling i henhold til standardbestemmelserne.

 4. Parterne gør ingen indsigelse mod, at de registrerede, såfremt de udtrykkeligt ytrer ønske herom, og det er tilladt i henhold til national ret, lader sig repræsentere af en forening eller andre organer.

Standardbestemmelse 4
Dataeksportørens forpligtelser

Dataeksportøren accepterer og garanterer:

(a) at hans behandling af personoplysningerne, herunder selve videregivelsen, har været, og fortsat vil være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den gældende lovgivning om databeskyttelse (og i givet fald er blevet anmeldt til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er etableret), og at behandlingen ikke er i strid med denne stats relevante bestemmelser,

(b) som det er instrueret og i løbet af hele perioden af tjenesterne til behandling af personoplysninger, vil dataimportøren blive instrueret i kun at behandle de overførte personoplysninger på vegne af dataeksportøren, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse og bestemmelser,

(c) at dataimportøren vil stille tilstrækkelige garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nærmere angivet i bilag 2 til denne kontrakt,

(d) at sikkerhedsforanstaltningerne, efter at være blevet vurderet i forhold til kravene i den gældende lovgivning om databeskyttelse, er tilstrækkelige til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, især når behandlingen omfatter dataoverførsel i et netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling, og at disse foranstaltninger giver et passende databeskyttelsesniveau i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen og karakteren af de oplysninger, der skal beskyttes, under hensyn til det aktuelle tekniske niveau og de omkostninger, som er forbundet med deres iværksættelse,

(e) at han vil sikre, at disse sikkerhedsforanstaltninger overholdes,

(f) at de registrerede i tilfælde af, at videregivelsen omfatter særlige kategorier af oplysninger, er blevet informeret eller inden eller snarest muligt efter videregivelsen vil blive informeret om, at deres oplysninger kan blive videregivet til et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau som omhandlet i direktiv 95/46/EF,

(g) at han vil sende meddelelser, som han modtager fra dataimportøren eller en eventuel underkontraheret registerfører i henhold til standardbestemmelse 5, litra b) og 8, stk. 3, videre til databeskyttelsesmyndigheden, hvis han beslutter at fortsætte videregivelsen eller at ophæve suspensionen,

(h) at han efter anmodning vil stille følgende til rådighed for de registrerede: et eksemplar af standardbestemmelserne, bortset fra bilag 2, og en kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltningerne samt et eksemplar af enhver kontrakt om udlicitering, der skal ske i henhold til standardbestemmelserne, medmindre standardbestemmelserne eller kontrakten indeholder kommercielle oplysninger, som han i så fald kan udelade,

(i) at behandlingen i tilfælde af udlicitering gennemføres i henhold til standardbestemmelse 11 af en underkontraheret registerfører, der frembyder mindst samme beskyttelsesniveau for den registreredes personoplysninger og rettigheder som dataimportøren i henhold til standardbestemmelserne og

(j) at han vil sikre, at standardbestemmelse 4, litra a)-i), overholdes.

Standardbestemmelse 5
Dataimportørens forpligtelser

Dataimportøren accepterer og garanterer:

(a) at han udelukkende vil behandle personoplysningerne på dataeksportørens vegne og i overensstemmelse med dennes instrukser og standardbestemmelserne. Såfremt han af en hvilken som helst grund ikke er i stand til at sikre en sådan overensstemmelse, indvilliger han i straks at underrette dataeksportøren herom, hvorefter dataeksportøren i så fald har ret til at suspendere dataoverførslen og/eller ophæve kontrakten,

(b) at han ikke har grund til at tro, at han ifølge den lovgivning, han er underlagt, er forhindret i at følge de instrukser, han har modtaget fra dataeksportøren, og overholde sine forpligtelser i henhold til kontrakten, og at han, såfremt denne lovgivning ændres således, at det sandsynligvis vil få en væsentlig negativ indvirkning på de garantier og forpligtelser, der opnås ved hjælp af standardbestemmelserne, straks vil give dataeksportøren meddelelse om ændringen, så snart han får kendskab hertil, hvorefter dataeksportøren i så fald har ret til at suspendere dataoverførslen og/eller ophæve kontrakten,

(c) at han, inden han behandler de videregivne personoplysninger, har iværksat de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nærmere angivet i tillægget,

(d) at han straks vil give dataeksportøren meddelelse om:

(i) retshåndhævende myndigheders retligt bindende anmodninger om videregivelse af personoplysninger, medmindre dette på anden måde er forbudt, som for eksempel ved et forbud ifølge strafferetten med henblik på at sikre fortrolighed i efterforskningssager,

(ii) enhver utilsigtet eller uautoriseret adgang og

(iii) anmodninger, der modtages direkte fra de registrerede, og som han ikke har besvaret, medmindre han på anden måde er bemyndiget dertil,

(e) at han straks og behørigt vil behandle alle dataeksportørens forespørgsler vedrørende sin behandling af de videregivne personoplysninger og følge tilsynsmyndighedens anbefalinger med hensyn til behandling af de videregivne oplysninger,

(f) at han på dataeksportørens anmodning vil lade sine databehandlingsfaciliteter underkaste inspektion, som omfatter den i standardbestemmelserne omhandlede databehandling, og som foretages af dataeksportøren eller et inspektionsorgan bestående af uafhængige medlemmer med tavshedspligt, der er i besiddelse af de nødvendige faglige kvalifikationer, og som udpeges af dataeksportøren, i givet fald efter aftale med tilsynsmyndigheden,

(g) at han efter anmodning vil stille et eksemplar af standardbestemmelserne eller eksisterende udliciteringskontrakter til rådighed for den registrerede, medmindre standardbestemmelserne eller kontrakten indeholder kommercielle oplysninger, som han i så fald kan udelade, bortset fra tillæg 2, der erstattes af en kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltningerne i de tilfælde, hvor den registrerede ikke kan få udleveret et eksemplar fra dataeksportøren,

(h) at han i tilfælde af udlicitering på forhånd har underrettet dataeksportøren og indhentet hans skriftlige samtykke dertil,

(i) at den underkontraherede registerførers behandling vil ske i henhold til standardbestemmelse 11,

(j) at han straks vil sende dataeksportøren et eksemplar af udliciteringsaftaler, som han indgår i henhold til standardbestemmelserne.

(k) at han på sin bekostning forsvarer, fritager og holder dataeksportøren skadesløs over for ethvert ansvar og tab i forbindelse med tab, uautoriseret afsløring, tyveri eller kompromitterede personoplysninger, og enhver anden overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning af eller fra dataimportøren.

Standardbestemmelse 6
Ansvar

 1. Parterne er enige om, at registrerede, der har lidt skade som følge af en parts eller en underkontraheret registerførers overtrædelse af de forpligtelser, der er omhandlet i standardbestemmelse 3 eller 11, har ret til erstatning fra dataeksportøren for den lidte skade.

 2. Hvis en registreret i tilfælde, hvor dataimportøren eller hans underkontraherede registerfører overtræder sine forpligtelser i henhold til standardbestemmelse 3 eller 11, ikke er i stand til at fremsætte erstatningskrav mod dataeksportøren i henhold til stk. 1, fordi dataeksportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvent, accepterer dataimportøren, at den registrerede kan fremsætte krav mod dataimportøren, som om han var dataeksportøren, medmindre en eventuel retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning, idet den registrerede i så fald kan påberåbe sig sine rettigheder over for en sådan retssuccessor.

  Dataimportøren kan ikke unddrage sig sit ansvar ved at påberåbe sig en underkontraheret registerførers misligholdelse af sine forpligtelser.

 3. Hvis en registreret i tilfælde, hvor den underkontraherede registerfører overtræder sine forpligtelser i henhold til standardbestemmelse 3 eller 11, ikke er i stand til at fremsætte erstatningskrav mod dataeksportøren eller dataimportøren i henhold til stk. 1 og 2, fordi både dataeksportøren og dataimportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvente, accepterer den underkontraherede registerfører, at den registrerede kan fremsætte krav mod den underkontraherede registerfører med hensyn til dennes egen behandling i henhold til standardbestemmelserne, som om han var dataeksportøren eller dataimportøren, medmindre en eventuel retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens eller dataimportørens retlige forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning, idet den registrerede i så fald kan påberåbe sig sine rettigheder over for en sådan retssuccessor. Den underkontraherede registerførers erstatningsansvar begrænses til hans egen databehandling i henhold til standardbestemmelserne.

Standardbestemmelse 7
Mægling og værneting

 1. Hvis den registrerede gør tredjemandsløftet gældende over for dataimportøren og/eller kræver skadeserstatning i henhold til standardbestemmelserne, vil dataimportøren acceptere den registreredes beslutning om:

  (a) at henvise sagen til mægling foretaget af en uvildig person eller i givet fald af tilsynsmyndigheden,

  (b) at henvise sagen til domstolene i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er etableret.

 2. Parterne er enige om, at den registreredes valg ikke har nogen indvirkning på den registreredes materielle eller processuelle rettigheder til at søge forholdet afhjulpet i overensstemmelse med andre bestemmelser i national eller international ret.

Standardbestemmelse 8
Samarbejde med tilsynsmyndigheder

 1. Dataeksportøren accepterer at deponere et eksemplar af denne kontrakt hos tilsynsmyndigheden, hvis denne måtte anmode herom, eller hvis det kræves i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

 2. Parterne accepterer, at tilsynsmyndigheden har ret til at foretage en inspektion af dataimportøren og en eventuel underkontraheret registerfører med samme formål og på de samme betingelser, som en inspektion af dataeksportøren, i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

 3. Dataimportøren underretter straks dataeksportøren om, at han eller en eventuel underkontraheret registerfører er underlagt en lovgivning, der forhindrer en inspektion af ham eller en eventuel underkontraheret registerfører i henhold til stk. 2. I så fald har dataeksportøren ret til at træffe de foranstaltninger, der er fastsat i standardbestemmelse 5(b).

Standardbestemmelse 9
Gældende lov

Standardbestemmelserne er underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er etableret, eller når dataeksportøren er etableret i flere jurisdiktioner, vil han være underlagt lovgivningen i England og Wales.

Standardbestemmelse10
Variationer i kontrakten

Parterne forpligter sig til ikke at forandre eller ændre standardbestemmelserne. Dette udelukker ikke at parterne tilføjer standardbestemmelser angående forretningsrelaterede spørgsmål, når det er nødvendigt, så længe de ikke strider mod standardbestemmelserne.

Standardbestemmelse 11
Udlicitering

 1. Dataimportøren udliciterer ikke noget af den databehandling, han foretager på dataeksportørens vegne i henhold til standardbestemmelserne, uden dataeksportørens forudgående skriftlige samtykke. Når dataimportøren med dataeksportørens samtykke, udliciterer sine forpligtelser i henhold til standardbestemmelserne, sker dette udelukkende ved indgåelse af en skriftlig aftale med den underkontraherede registerfører, som herved pålægges de samme forpligtelser, som dem, der påhviler dataimportøren i henhold til standardbestemmelserne. Hvis den underkontraherede registerfører ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til en sådan skriftlig aftale, er dataimportøren fuldt ansvarlig over for dataeksportøren for, at den underkontraherede registerførers forpligtelser i henhold til en sådan aftale opfyldes.

 2. Den forudgående skriftlige kontrakt mellem dataimportøren og den underkontraherede registerfører indeholder også et tredjemandsløfte som fastsat i standardbestemmelse 3 for tilfælde, hvor den registrerede ikke kan fremsætte erstatningskrav som anført i standardbestemmelse 6, stk. 1, mod dataeksportøren eller dataimportøren, fordi de faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvente, og ingen retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens eller dataimportørens retlige forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning. Denne tredjepart, underkontraherede registerførers erstatningsansvar er begrænset til hans egen behandling i henhold til standardbestemmelserne.

 3. Bestemmelserne om aspekter ved databeskyttelse ved udlicitering i den kontrakt, der er omhandlet i stk. 1, er underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er etableret.

 4. Dataeksportøren fører en liste over udliciteringsaftaler, der er indgået i henhold til standardbestemmelserne og meddelt af dataimportøren i henhold til standardbestemmelse 5, litra j), og listen ajourføres mindst en gang om året. Listen er tilgængelig for dataeksportørens datatilsynsmyndighed.

Standardbestemmelse 12
Forpligtelse efter ophør af behandling af personoplysninger

 1. Parterne er enige om, at dataimportøren og den underkontraherede registerfører, når databehandlingen af personoplysningerne er afsluttet, og afhængigt af dataeksportørens ønske, enten returnerer alle videregivne personoplysninger og eksemplarer heraf til dataeksportøren eller destruerer alle personoplysninger og attesterer dette over for dataeksportøren, medmindre den lovgivning, som dataimportøren er underlagt, forhindrer denne i at returnere eller destruere alle eller en del af de videregivne personoplysninger. Dataimportøren garanterer i så fald, at denne vil sikre fortroligheden af de videregivne personoplysninger og ikke aktivt vil foretage yderligere behandling af disse personoplysninger.

 2. Dataimportøren og den underkontraherede registerfører garanterer, at de på dataeksportørens og/eller tilsynsmyndighedens anmodning vil lade deres databehandlingsfaciliteter underkaste en inspektion med henblik på kontrol af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

Bilag 1
til standardkontraktbestemmelserne

Yderligere nødvendige oplysninger, hvis de ikke er indeholdt i en ledsagende SOW (Statement of Work), bør indgå i dette bilag:

Dataeksportør:
Dataeksportøren er den enhed, der er identificeret som GoDaddy, en leverandør af forhandlerprogrammer så dataimportøren kan videresælge visse af GoDaddy’s produkter og tjenester til kunder.

Dataimportør:

Dataimportøren er forhandler af GoDaddys produkt og tjenester.

Registrerede

De registrerede er kunder.

Datakategorier

De overførte personoplysninger vedrører følgende datakategorier:

Kunden kan indsende personoplysninger til tjenesterne, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, følgende kategorier af personoplysninger:

 • fornavn og efternavn
 • e-mail
 • telefonnummer
 • fysiske adresse
 • databehandlinger

De overførte personoplysninger vil blive underlagt følgende grundlæggende databehandlingsaktiviteter:

Forhandleren vil behandle personoplysninger som nødvendigt for at udføre tjenesteydelser i henhold til forhandleraftalen og som yderligere instrueret af kunden under brugen af tjenesterne.

Bilag 2
til standardkontraktbestemmelserne

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Dataimportøren skal opretholde tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sikkerheden, fortroligheden og integriteten af kundedata, herunder personoplysninger, som angivet i dette databehandlingstillæg. Dataimportøren overvåger regelmæssigt overholdelsen af disse sikkerhedsforanstaltninger. Dataimportøren vil ikke væsentligt mindske den samlede sikkerhed for tjenesterne eller forhandlerprogrammet.

Ændret: 05-09-2018

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC . Alle rettigheder forbeholdt.