GoDaddy

STÆVNINGSPOLITIK/RÅD ANGÅENDE ADVOKATER

Sidst revideret: Februar 14, 2019

GoDaddys privatlivspolitik forbyder videregivelse af kunde- eller kontooplysninger uden udtrykkelig tilladelse fra kunden, undtagen hvor dette kræves i henhold til lovgivningen, for at overholde lovgivningens bestemmelser eller overholde retslige procedurer, der angivet via stævning til GoDaddy eller en af dennes partnere.

Såfremt du søger identiteten af, eller kontooplysninger om, en GoDaddy-kunde i forbindelse med et civilretligt eller kriminelt søgsmål, skal du faxe, maile eller forkynde en gyldig stævning til GoDaddy.com, LLC. Ved et kriminalretligt søgsmål skal du være ansat inden for de retshåndhævende myndigheder.

Indgivelse af stævninger

GoDaddy har hovedkontor i Scottsdale, Arizona, USA, og alle stævninger i søgsmål skal forkyndes her eller sendes via post til:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, USA

Alternativt kan stævningen faxes til:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Politikker vedrørende e-mail

GoDaddy fremlægger ikke indholdet i e-mails, da Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq. (Lov om politik vedr. beskyttelse af personlige oplysninger i elektronisk kommunikation) forbyder en serviceudbyder af elektronisk kommunikation at fremlægge indhold i elektronisk kommunikation, selv forelagt en stævning eller retskendelse, undtagen under begrænsede omstændigheder. GoDaddys e-mailservere gemmer ikke slettede eller sendte e-mails.

GoDaddy forbeholder sig ret til at anmode om en kopi af anmeldelsen og enhver understøttende dokumentation, der demonstrerer, hvordan GoDaddys e-mailadresse er relateret til den igangværende undersøgelse og den underliggende stævning.

Specifikke betingelser for civilretlige søgsmål:

Meddelelse til kunden og svartid

Ved modtagelse af en gyldig stævning i civilretlige sager vil GoDaddy straks underrette den kunde, hvis oplysninger udbedes, via e-mail eller almindelige post. Hvis omstændighederne ikke udgør en nødsituation, vil GoDaddy ikke umiddelbart fremlægge de kundeoplysninger, som udbedes i stævningen, og vil give kunden mulighed for at bringe stævningen for retten. GoDaddy forbeholder sig retten til at opkræve et administrationsgebyr af kunden ved at opkræve den betalingsmetode, kunden har registreret hos GoDaddy.

Gebyrer for overholdelse af stævning

GoDaddy opkræver den person eller enhed, der indsender en stævning i en civilretlige sag, udgifter i forbindelse med overholdelse af stævningen. Betaling skal ske inden for tredive (30) dage fra modtagelse af GoDaddy fakturaen. Checks skal udstedes til GoDaddy.com, LLC

GoDaddys udgifter i forbindelse med overholdelse af stævning er som følger:

 • Undersøgelse – 513,00 kr/time
 • Federal Express – omkostninger efter regning
 • Kopier – 1,71 kr/side

Behandling af fortrolige oplysninger

Dokumenter og oplysninger udarbejdet af GoDaddy som svar på en stævning kan indeholde fortrolige, proprietære, handelshemmelige og/eller private oplysninger, der kræver særlig beskyttelse mod offentliggørelse. Enhver sådan dokumentation vil blive betegnet som "FORTROLIG" med et stempel, der er anbragt på de omhandlede dokumenter, og skal behandles fortroligt af alle personer og enheder, der har adgang til dem. Fortrolig behandling omfatter følgende:

For det første skal adgangen til FORTROLIGE dokumenter begrænses til parterne i den underliggende handling i henhold til hvilken stævningen blev forkyndt, deres agenter og retten og dens personale. Dokumenter, der betegnes som FORTROLIGE, kan anvendes under vidnesdeposition i den underliggende handling, for hvem offentliggørelse er rimeligt nødvendig, forudsat at enhver depositionsvidnesbyrd vedrørende FORTROLIGE dokumenter eller dele heraf er betegnet "FORTROLIG" og behandles på den måde, der kræves af denne bestemmelse.

For det andet må FORTROLIGE dokumenter ikke opføres offentligt uden et rimeligt forsøg på at sikre indgivelsen af sådanne dokumenter og eventuelle henvisninger hertil under forsegling. En part, der søger at indgive enhver proposition, synopsis eller andet dokument, der vedhæfter eller henviser til et FORTROLIGT dokument eller en del heraf, skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at anmode om en domstolsbeskyttelse, der forsegler de pågældende FORTROLIGE oplysninger. Hvis retten nægter at forsegle en proposition, der er foretaget i henhold til denne stævningspolitik, kan parten indgive det pågældende dokument normalt, medmindre retten på anden måde har instrueret det.

For det tredje må FORTROLIGE dokumenter, der frembringes som svar på en stævning, ikke anvendes til andre formål end at retsforfølge eller forsvare den handling, som stævningen refererer til, og skal destrueres inden for tres (60) dage efter den endelige disponering af den underliggende handling. Den person eller enhed, der indgiver stævningen, er ansvarlig for at sikre, at enhver person eller enhed, som får nogen FORTROLIGE dokumenter stillet til rådighed, overholder dette krav.

INDGIVELSE AF RETSDOKUMENTER OG ANDRE JURIDISKE DOKUMENTER TIL GoDaddy.COM, LLC

Du kan kontakte domænetvistafdelingen hos GoDaddy, hvis du har spørgsmål vedrørende UDRP-processer, retstvister eller andre lovtvister, som angår domænenavne registreret hos GoDaddy eller hjemmeside-indhold hostet af GoDaddy. Se de følgende oplysninger igennem, og kontakt os vedrørende domænetvister, inden du indleder et nyt juridisk tiltag, eller hvis du har andre spørgsmål:

Arbejdstider: Mandag-fredag 8.00-17.00 (Mountain Time)

Adresse i forbindelse med retsager eller søgemål: courtdisputes@godaddy.com

Adresse til UDRP-korrespondance: UDRPdisputes@godaddy.com

Hvis GoDaddy er registrator af det domænenavn, der er tvistens genstand, eller hoster det indhold, der er genstand for min anmeldelse, skal jeg så nævne GoDaddy i den sag, jeg anlægger?

Nej, det er ikke nødvendigt at nævne GoDaddy i et søgsmål angående et domænenavn registreret eller hostet af GoDaddy. GoDaddy overholder enhver kendelse, der udstedes af en kompetent retsmyndighed vedrørende endelig disponering over pågældende domænenavn eller hjemmeside.

Er det nødvendigt at nævne Domains By Proxy i et søgsmål, som jeg anlægger, hvis domænenavnet bruger tjenesten til beskyttelse af personlige oplysninger under Domains by Proxy?

Nej, det er ikke nødvendigt at nævne Domains by Proxy i et søgsmål. Domains by Proxy er en privat registreringstjeneste og har ingen kontrol over domænenavnet eller tilknyttet hjemmeside-indhold. Ligesom GoDaddy vil Domains By Proxy overholde enhver afgørelse fra en kompetent domstol.

Hvad er den bedste metode til at sende retsdokumenter til GoDaddy?

Søgsmål eller retsdokumenter angående juridiske tvister kan sendes til courtdisputes@godaddy.com. UDRP-korrespondance kan sendes til UDRPdisputes@godaddy.com. Elektroniske kopier via e-mail foretrækkes og skal ikke efterfølges af papirkopier.

Hvad skal være indbefattet i retskendelser, der sendes til GoDaddy?

Retskendelser bør være så specifikke som muligt, men skal som minimum indeholde:

 • Det/de berørte domænenavn/-navne og, for det indhold, vi hoster, de specifikke URL'er, hvor det hostede indhold befinder sig. (Angiv kun ordrer for indhold, vi hoster)

 • Den specifikke handling, GoDaddy anmodes om at udføre i forbindelse med domænenavnet og/eller tilknyttede hjemmesider.

 • Hvis den person, der indgiver stævningen, søger kontrol over en kundes GoDaddy-konto, skal retskendelsen angive GoDaddy-kontonummeret. (Denne mulighed bør kun anvendes, hvis alle domænenavne på kontoen er relateret til retssagen).

Kan der indsendes retsdokumenter, der ikke er USA-baserede?

Ja. Hvis dokumenterne ikke er på engelsk, kræver vi følgende:

 • Original kopi stemplet af retsmyndigheden og

 • En autoriseret engelsk oversættelse af det domstolsstemplede dokument.

Er der yderligere krav i forbindelse med forlig?

Ja. For at GoDaddy skal kunne implementere betingelser, der er knyttet til en retsmæssig afgørelse, skal afgørelsen indeholde:

 • Involvering i retstvist,

 • Få notarielt bekræftede underskrifter fra begge parter,

 • Angiv det/de berørte domænenavn/-navne og

 • Medfører en erklæring om, at processen afvises med prejudice.

Er der yderligere krav i forbindelse med konkursbehandlinger?

Ja. Alle konkurs-kendelser skal:

 • Angiv eksplicit det/de domænenavn/-navne, der skal flyttes særskilt fra andre aktiver og

 • Angiv, at Modtager skal administrere og/eller sælge domænenavnet/domænenavnene.


Revideret: 14-02-2019

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.