GoDaddy

VAREMÆRKE/OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRET

Vedrørende intellektuel ejendom

GoDaddy.com, LLC("GoDaddy") støtter beskyttelsen af immateriel ejendomsret. Uanset om du ejer et varemærke, servicemærke eller copyright, er GoDaddy forpligtet til at hjælpe dig med at beskytte dine juridiske rettigheder. Vi har derfor udarbejdet følgende politikker for behandling af anmeldelser af overtrædelse af varemærker og/eller ophavsret.

Anmeldelse af domænenavnstvist

Se UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), hvis du har betænkeligheder i forhold til, eller sætter spørgsmålstegn ved, et registreret domænenavn. Enhver tvist vedrørende registrering af domænenavne skal sendes enten til registrator, til en ICANN-godkendt voldgiftsinstans eller domstolssystemet. Læs vores Tips vedrørende advokat for at få nærmere oplysninger om indsendelse af kopier af retsdokumenter og juridiske dokumenter til GoDaddy.

Denne politik for krænkelse af varemærke/ophavsret udelukker specifikt domænenavnstvister og er udarbejdet for at muliggøre anmeldelse af mulige krænkelser, som involverer andre GoDaddy-produkter og tjenester.

Anmeldelser af tvist vedrørende GoDaddy-auktioner og premiumdomænenavn

 1. Ved meddelelse til GoDaddy om, at der er sket en krænkelse af et varemærke ved et domæne, der er udbudt til salg på GoDaddy Auctions eller som et Premium-domænenavn, bedes du følge nedenstående specifikke anvisninger (A) til anlæggelse af en varemærkesag.

 2. Hvis du svarer på en anmeldelse af krænkelse i forbindelse med et domænenavn, der er til salg på GoDaddy Auctions eller som et premiumdomænenavn, skal du følge vores politik for svarmeddelelse i (C) herunder.

Søgsmål vedrørende ophavsret og varemærke

 1. Ved meddelelse til GoDaddy om, at der er sket en krænkelse af ophavsret eller varemærke, skal du følge de specifikke anvisninger (A) til anlæggelse af et varemærkesøgsmål eller (B) til anlæggelse af et klagemål vedrørende ophavsret.

 2. Hvis du svarer på en anmeldelse for krænkelse, skal du følge vores Politik for svarmeddelelse i (C).

A. Varemærkekrav

 1. Hvis du (den sagsøgende part) ønsker at anlægge en varemærkesag for brud på et varemærke, hvor du ejer et gyldigt registreret varemærke (registreret i Principal Register hos United States Patent and Trademark Office eller, ved udenlandske mærker, registreret hos landets organisation for intellektuel ejendomsret. Delstatsregistrering og registreringer i Supplemental Register betragtes ikke som gyldige til disse formål), anmoder GoDaddy om, at den sagsøgende part underbygger et sådant søgsmål ved enten: (i) at udfylde den tilgængelige formular her eller (ii) at fremlægge følgende oplysninger pr. e-mail til trademarkclaims@godaddy.com. Ordene "Klage angående varemærke" skal figurere i emnelinjen af e-mailen. BEMÆRK: Den hurtigste måde at få din klage behandlet er ved at udfylde formularen på nettet.

  For at betragtes som virksom skal en meddelelse om en påstået krænkelse af et varemærke indeholde følgende oplysninger:
  • Varemærket, det registrerede varemærke, handelsadressen, navnet eller andre særlige kendetegn for oprindelse (mærke), der påstås krænket, herunder registreringsnummer.
  • Retskreds eller geografisk område, hvor mærket er gældende
  • Navn, postadresse og telefonnummer for ejeren af det ovenfor anførte mærke.
  • Varer og/eller tjenester henhørende til eller tilbudt under det ovenfor angivne mærke.
  • Datoen for den første brug af det ovenfor angivne mærke.
  • Datoen for den første mellemstatslige brug af det ovenfor angivne mærke.
  • En beskrivelse af, på hvilken måde den sagsøgende part mener, dets mærke er blevet krænket.
  • Tilstrækkeligt bevis for, at ejeren af den hjemmeside, der hævdes at krænke, er en GoDaddy-kunde.
  • Den nøjagtige lokation for det krænkende mærke, herunder e-mailadresse osv.
  • En attestering af god tro, underskrevet under strafansvar, der erklærer:
   1. Hjemmesidens [identify website] indhold krænker en anden parts rettigheder,
   2. navnet på en sådan førnævnt part,
   3. Det mærke [identify mark], der krænkes, og
   4. brugen af indholdet på den hjemmeside, der hævdes at krænke stridens genstand, ikke er forsvarligt.
 2. Ved modtagelse af de relevante oplysninger, oplyst i afsnit 1 herover, for varemærkesøgsmål, vil GoDaddy påbegynde en undersøgelse og videresende den sagsøgende parts skriftlige meddelelse til den påståede krænkende part. Mens GoDaddy behandler klagen kan GoDaddy, efter eget skøn og uden noget juridisk krav til at gøre dette, midlertidigt fjerne det påståede krænkende materiale fra GoDaddy Auctions, underrette den påståede krænkende part om, at denne vil låse domænenavnet(ene), videresende DNSʾen og/eller, hvis det kun er gemt på en GoDaddy-server, midlertidigt fjerne det eller forhindre adgang til det påståede krænkende materiale.
 3. Hvis GoDaddy konkluderer, at den sagsøgende part har anlagt et berettiget varemærkesøgsmål, kan denne efter eget skøn og uden juridisk pligt til at gøre dette, fjerne det anfægtede materiale fra GoDaddy Auctions, fortsætte med at suspendere den påståede krænkende parts GoDaddy-konto og/eller, hvis materialet udelukkende er gemt på en GoDaddy-server, nægte adgang til det påståede krænkende materiale. Hvis GoDaddy finder at den sagsøgende part ikke har fremsat en gyldig anklage, vil GoDaddy gendanne adgang til det påståede krænkende materiale.
 4. Den sagsøgende part skal forstå, at GoDaddy, en ICANN-godkendt registrator, og dennes kunder er bundet af UDRP. Intet i denne politik kan tolkes som en erstatning for UDRP eller GoDaddys og dennes kunders pligt til at overholde den i forbindelse med domænetvister.

B. Klage angående ophavsret

 1. Hvis den sagsøgende part ønsker at indsende en varemærkesag for materiale, for hvilket du ejer en bona fide ophavsret, beder GoDaddy om at den sagsøgende part underbygger en sådan klage ved enten: (i) at udfylde formularen, som er tilgængelig her eller (ii) oplyse følgende information via e-mail til copyrightclaims@godaddy.com. Ordene “Klage angående ophavsret” skal figurere i e-mailens emnelinje. En klage angående ophavsret kan også indsendes med post til: Copyright Agent, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, USA. **BEMÆRK: Den hurtigste måde at få din klage behandlet er ved at udfylde formularen på nettet.**

  For at betragtes som virksom skal en meddelelse om en påstået krænkelse af ophavsret sendes til GoDaddy og skal indeholde følgende oplysninger:
  1. En elektronisk underskrift fra ejeren af ophavsretten eller en person, bemyndiget til at handle på ejerens vegne, af en eksklusiv ophavsret, der hævdes krænket.
  2. Identifikation af det ophavsretsbeskyttede materiale, der hævdes krænket, eller, såfremt en enkelt meddelelse omfatter flere ophavsretsbeskyttede materialer på et enkelt online-site, en repræsentativ liste over sådanne materialer på den pågældende hjemmeside.
  3. Identifikation af det materiale, der hævdes at krænke eller være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal deaktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger til, at GoDaddy kan lokalisere materialet.
  4. Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at gøre det muligt for GoDaddy at kontakte den sagsøgende part, som f.eks. en adresse, et telefonnummer og, såfremt til rådighed, en elektronisk mail-adresse, hvor den sagsøgende part kan kontaktes.
  5. En erklæring om, at den Sagsøgende part i god tro er overbevist om, at brugen af materialet på den måde, der er klaget over, ikke er godkendt af ophavsretsejeren, dennes agent eller loven.
  6. En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er præcise, og under strafansvar at den Sagsøgende part er ejer af eller autoriseret til at handle på vegne af ejer af en eksklusiv rettighed, der hævdes krænket.
 2. For ophavsretssøgsmål, efter modtagelse af korrekt bekendtgørelse fra den sagsøgende part, i henhold til afsnit 1 af Ophavsretssøgsmål herover, vil GoDaddy påbegynde en undersøgelse og videresende den sagsøgende parts skriftlige bekendtgørelse til den påståede krænkende part. Mens GoDaddy undersøger anklagen, kan GoDaddy efter eget skøn og uden noget juridisk krav til at gøre dette, underrette den påståede krænkende part om, at vi vil låse domænenavnet(ene), videresende DNSʾen og/eller, hvis det kun er gemt på en GoDaddy-server, midlertidigt fjerne det eller forhindre adgang til det påståede krænkende materiale.
 3. Hvis GoDaddy finder, at den sagsøgende part har fremsat en gyldig ophavsretssøgsmål, vil vi fortsat suspendere den påståede krænkende parts GoDaddy-konto og/eller hvis den udelukkende er gemt på en GoDaddy-server, forhindre enhver adgang til det påståede krænkende materiale. Hvis GoDaddy finder at den sagsøgende part ikke har fremsat en gyldig anklage, vil GoDaddy gendanne adgang til det påståede krænkende materiale.

C. Politik for svarmeddelelse

 1. Counter Notification. If you have received a notice of copyright or trademark infringement that you wish to challenge based on a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled, you may provide Counter Notification by emailing copyrightclaims@godaddy.com or trademarkclaims@godaddy.com and including the following:
  1. An electronic signature of the alleged infringer.
  2. Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled.
  3. A statement under penalty of perjury that the alleged infringer has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.
  4. The alleged infringer's name, address, and telephone number, and a statement that the Infringer consents to the jurisdiction of the Federal District Court for the judicial district of Arizona, or if the alleged infringer's address is outside of the United States, for any judicial district in which GoDaddy may be found, and that the alleged infringer will accept service of process from the Complaining Party or an agent of such Party.
 2. Upon receipt of a Counter Notification as described in Section 1 above, GoDaddy shall promptly provide the Complaining Party with a copy of the Counter Notification, and inform such Party that it will replace the removed material or cease disabling access to it in ten (10) business days. GoDaddy will replace the removed material and cease disabling access to it in not less than ten (10), nor more than fourteen (14), business days following receipt of the Counter Notification, unless GoDaddy first receives notice from the Complaining Party that such Complaining Party has filed an action seeking a court order to restrain the alleged infringer from engaging in infringing activity relating to the material on GoDaddy's system or network.

D. Gentagne overtrædelser

Det er GoDaddys politik under de rette omstændigheder at opsige GoDaddy-kunder og kontoejere, som gentagne gange overtræder denne politik eller flere gange krænker ophavsretsbeskyttet materiale, varemærker eller anden intellektuel ejendom.