GoDaddy

Brugsbetingelser for hjemmesidesikkerhed

Sidst revideret: 28-10-2019

Hjemmeside-sikkerhed under disse brugsbetingelser for hjemmeside-sikkerhed (aftale) leveres af Sucuri. Din brug af Sucuri-produkter og -tjenester (produkter) er underlagt følgende betingelser og vilkår: https://sucuri.net/terms

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstår, godkender og accepterer at være bundet af nærværende aftale sammen med vores generelle servicebetingelser, som er inkorporeret heri ved denne reference, og alle planbegrænsninger præsenteret på produktlandingssiderne, som også er inkorporeret heri ved denne reference.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale. Intet i denne aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele til en tredjepart.

Vi kan udelukkende efter vores skøn og til enhver tid ændre eller modificere nærværende aftale, enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og alle begrænsninger og restriktioner på tjenesterne, og sådanne modificeringer træder i kraft, så snart de er offentliggjort på denne hjemmeside. Din brug af denne hjemmeside eller tjenesterne efter sådanne ændringer eller tilpasninger skal udgøre din accept af denne aftale og tjenestebegrænsninger som sidst revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale og tjenestebegrænsninger som sidst revideret, fortsæt ikke med at bruge denne hjemmeside eller tjenesterne. Vi kan fra tid til anden underrette dig om ændringer eller modifikationer til aftalen via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du holder oplysningerne på din kundekonto opdateret. Vi påtager os ingen forpligtelser eller noget ansvar for din manglende modtagelse af en besked via e-mail, såfremt dette skyldes en ukorrekt e-mailadresse.

Produkterne er tilgængelige til køb som selvstændige produkter, og din brug af hvert af Produkterne er underlagt både nærværende Aftales generelle bestemmelser og de bestemmelser, der er specifikke for de Produkter, du anvender.