GoDaddy Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Arbejde med betalingshistorikrapporter i CashParking

På din CashParking® -konto kan du se, udskrive og eksportere Betalingshistorikrapporter, som indeholder kommissionsbetalingsoplysningerne for dine betalingsmodtagerkonti. Du kan få yderligere oplysninger om CashParking -betalingsmodtagerkonti iLink betalingsmodtagere til min CashParking -konto .

Bemærk: Rapporter om betalingshistorik er ikke tilgængelige for kommissionsbetalinger, der er foretaget før nov. 2009.

Visning af rapporter om betalingshistorik

Siden Betalingshistorik giver dig mulighed for at oprette tilpassede rapporter, der indeholder kommissionsbetalingsoplysninger for betalingsmodtagerkonti og datointervaller, som du vælger.

For at se rapporter om betalingshistorik

 1. Log ind på din GoDaddy-konto.
 2. Klik på CashParking .
 3. Klik på Manage (Administrer) ved siden af den konto, du vil bruge.
 4. Gå til fanen Betalingshistorik .
 5. Fra betalingsmodtager skal du vælge den betalingsmodtagerkonto, som du ønsker at se betalingshistorikken for, eller vælge alle betalingsmodtagere for at vise betalingshistorikken for alle betalingsmodtagerkonti.
 6. Fra For vælger du en af følgende:
  • Alle - Viser betalingshistorikken fra nov. 2009 til i dag.
  • Brugerdefineret - Viser betalingshistorikken for et brugerdefineret datointerval.

   Bemærk: I vinduet Betalingsdatointerval skal du klikke på datofelterne eller kalenderikonerne for at vælge en startdato og slutdato og derefter klikke på Opdater . Du kan også klikke på datofeltet til højre for listen For at vælge et brugerdefineret datointerval.

  • Denne måned - Viser betalingshistorikken for den aktuelle kalendermåned.
  • Dette kvartal - Viser betalingshistorikken for det aktuelle kvartal.
  • I år - Viser betalingshistorikken for det indeværende år.
 7. Klik på Vis rapport . Rapporten Betalingshistorik vises.

Forståelse af rapporter om betalingshistorik

Betalingshistorik -rapporter viser følgende oplysninger for hver kommissionsbetaling:

 • Betalingsdato - Den dato, hvor du modtog kommissionsbetalingen
 • Transaktionsnummer - Transaktionsnummeret for kommissionsbetalingen
 • Betalingstype - Den betalingsform, du har modtaget: check, elektronisk pengeoverførsel) eller PayPal®
 • Betalingsbeløb - Dollarbeløbet for den provision, du har modtaget

Bemærk: Du kan klikke på overskriften på en vilkårlig kolonne for at ændre rækkefølgen af dataene. Kolonnen Betalingsdato viser f.eks. Først den seneste betaling. Klik på Betalingsdato for at vise den ældste betaling først.

Udskrivning af rapporter om betalingshistorik

Når du har søgt efter specifikke kommissionsdata, kan du udskrive din Betalingshistorik -rapport med henblik på bogføring eller reference.

Sådan udskrives rapporter om betalingshistorik

 1. Log ind på din GoDaddy-konto.
 2. Klik på CashParking .
 3. Klik på Manage (Administrer) ved siden af den konto, du vil bruge.
 4. Gå til fanen Betalingshistorik .
 5. Søg efter de kommissionsdata, som du vil eksportere. Du kan få yderligere oplysninger i afsnittet Visning af rapporter over betalingshistorik ovenfor.
 6. Klik på Udskriv .

Eksport af rapporter om betalingshistorik

Når du har søgt efter specifikke kommissionsdata, kan du eksportere din Betalingshistorik -rapport med henblik på bogføring eller reference. Du eksporterer filer i .csv -format.

Sådan eksporteres rapporter over betalingshistorik

 1. Log ind på din GoDaddy-konto.
 2. Klik på CashParking .
 3. Klik på Manage (Administrer) ved siden af den konto, du vil bruge.
 4. Gå til fanen Betalingshistorik .
 5. Søg efter de kommissionsdata, som du vil eksportere. Du kan få yderligere oplysninger i afsnittet Visning af rapporter over betalingshistorik ovenfor.
 6. Klik på Eksportér .
 7. Gem .csv -filen på den ønskede placering.