SSL-certifikater Hjælp

Generer en CSR (Certificate Signing Request) til min Google App Engine

Før du anmoder om et certifikat, skal du bruge Google Cloud Shell til at oprette en CSR (Certificate Signing Request) til din Google App Engine på Google Cloud-platformen.

Hvis du anvender Google Compute Engine i stedet for Google App Engine, skal du forbinde den til din enhed og installere certifikatet manuelt.

 1. Log på din konto til Google Cloud-platform på https://console.cloud.google.com.
 2. I navigationsmenuen til venstre skal du vælge App Engine.
 3. Klik på ikonet Aktivér Cloud Shell øverst på siden.
 4. Aktivér Cloud Shell

 5. Et nyt konsolvindue åbnes nederst på siden.
 6. I konsollen kan du navigere til den mappe på din server, hvor certifikat og nøglefiler opbevares.
 7. Kør følgende kommando for at generere din private nøgle og CSR (Certificate Signing Request):
 8. openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout coolexample.com.key -out coolexample.com.csr
  • coolexample.com skal erstattes af dit rigtige domænenavn.
 9. Du bliver bedt om at indtaste følgende oplysninger. Du må kun bruge engelske standardbogstaver og tal:
 10. FeltBeskrivelse
  Land (kode på to bogstaver)Den landekode på to bogstaver fra International Organization for Standardization (ISO) som angiver, hvor din organisation er lovformeligt indregistreret.
  Stat eller provins (det fulde navn)Navnet på den stat, hvor din organisation er placeret. Anvend ikke forkortelser.
  Stednavn (f.eks. by)Navnet på den by, hvor din organisation er registreret/placeret. Anvend ikke forkortelser.
  Navn på organisation (f.eks. firma)Dit firmas lovformelige navn. Hvis du tilmelder dig som privatperson, skal du indtaste navnet på rekvirenten af certifikatet.
  Navn på organisatorisk enhed (f.eks. afdeling)Hvis det er relevant, skal du indtaste dit DBA -navn (Doing Business As). Det er ikke nødvendigt at specificere en organisatorisk enhed, når der genereres en CSR.
  Almindeligt navn (f.eks. dit navn eller din servers værtsnavn)Det fuldt kvalificerede domænenavn eller den URL-adresse, du vil sikre.
  Bemærk: Hvis du anmoder om et certifikat med jokertegn, skal du placere en asterisk (*) til venstre for det almindelige navn, som certifikatet skal gælde for. For eksempel *.coolexample.com.
  E-mailadresseAngiv en e-mailadresse, hvis det er relevant.
  En godkendelsesadgangskode, også kaldet et challenge passwordLad feltet stå tomt (bare tryk på Enter).
  Et valgfrit firmanavnLad feltet stå tomt (bare tryk på Enter).
 11. Dine .key- og .csr-filer findes nu i din aktuelle mappe.
 12. Du skal åbne coolexample.com.csr-filen og kopiere indholdet, som du skal bruge i næste trin.

Næste trin

Når du har oprettet en CSR, skal du anmode om dit certifikat. Hvordan du anmoder om et certifikat, afhænger af din certifikattype:

TypeNæste trin
SSL-certifikat med standard sikringsniveauAnmod om mit SSL-certifikat
Deluxe-certifikat eller certifikat for udvidet validering Anmod om mit SSL-certifikat
Kode- eller driversigneringscertifikater

Flere oplysninger

Bemærk: Som en ekstra service giver vi oplysninger om, hvordan visse tredjepartsprodukter bruges, men vi godkender eller understøtter ikke direkte tredjepartsprodukter, og vi er ikke ansvarlige for deres funktionalitet eller driftssikkerhed. Tredjeparters mærker og logoer er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.