Gå videre til hovedindhold

SSL-certifikater Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Løsning af fejl med din CSR

Når du genererer din CSR (Certificate Signing Request) og lægger den i vores onlineapplikation, modtager du muligvis en fejl.

For at fjerne eventuelle fejl skal du sørge for, at din CSR:

  • Begynder og slutter med linjerne ----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ----- og ----- END CERTIFICATE REQUEST -----. Bemærk de fem bindestreger før og efter.
  • Indeholder ingen yderligere mellemrum i slutningen.
  • Indeholder ingen linjeskift inden for CSR.
  • Bruger 2048-bit nøgellængde.Why do you require a 2048-bit key for my CSR?

Eksempel på CSR

----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0 IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG 9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw Oi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNl cnQuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDOOnHK5avIWZJV16vY dA757tn2VUdZZUcOBVXc65g2PFxTXdMwzzjsvUGJ7SVCCSRrCl6zfN1SLUzm1NZ9 WlmpZdRJEy0kTRxQb7XBhVQ7 / nHk01xC + YDgkRoKWzk2Z / M / VXwbP7RfZHM047QS v4dk + NOS / zcnwbNDu + 97bi5p9wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBADt / UG9v UJSZSWI4OB9L + KXIPqeCgfYrx + jFzug6EILLGACOTb2oWH + heQC1u + mNr0HZDzTu IYEZoDJJKPTEjlbVUjP9UNV + mWwD5MlM / Mtsq2azSiGM5bUMMj4QssxsodyamEwC W / POuZ6lcg5Ktz885hZo + L7td Ey8W9ViH0Pd
----- END CERTIFICATE REQUEST -----

Hvis disse trin ikke løser CSR -fejlen, skal du oprette en ny CSR og sende den igen.

For oplysninger om generering af en CSR henvises der tilGenerer en CSR (anmodning om signering af certifikat) .