Administreret WordPress webshop Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Konfigurer WooCommerce -skatteindstillinger


Trin 3 i serien Konfigurer WooCommerce -indstillinger .

Konfigurer almindelige skatteindstillinger og -satser med WooCommerce. Skatteindstillingerne har fire sider, der hjælper dig med at konfigurere dine skatter: Skattevalg, standardpriser, satser med reduceret sats, satser på nul.

Brug WooCommerce Tax til at automatisere momsberegning. Denne gratis udvidelse beregner automatisk moms ved kassen baseret på din butiks adresse. Vi anbefaler, at du automatiserer dine skatter, hvis din virksomhed er beliggende i et af de understøttede lande , og du kun sælger fra ét sted.

Følg vejledningen nedenfor for at konfigurere momsen manuelt.

Bemærk: Skatter er komplekse, unikke for din virksomhed, og skatteregler kan ofte ændres. Denne vejledning og WooCommerce indgiver ikke og opkræver ikke dine skatter eller fortæller dig, hvad du skal betale for din moms. Moms afhænger af, hvilke områder du sælger og sender til, så hver virksomheds skatteindstilling vil være anderledes. Vi er ikke skatteeksperter, og vores vejledning er kun fokuseret på, hvordan vi indstiller skatter i WooCommerce.
Du bør konsultere en skattekontor for at sikre dig, at du bruger de bedste momsmuligheder for din virksomhed.

 1. Gå til WooCommerce > fanen Indstillinger > Skat for at konfigurere skatter og afgifter på din butik.
 2. Hvis du ikke ser fanen Moms, skal du sørge for, at afgifter er aktiveret for din butik:
  • Gå til WooCommerce > Indstillinger > Generelt .
  • Vælg afkrydsningsfeltet Aktivér momssatser og beregninger .
  • Gem ændringer.

Skatteindstillinger

Før du konfigurerer momssatser, skal du konfigurere, hvordan du ønsker, at skatter skal beregnes og vises. Ikke alle valgmuligheder gælder for din virksomhed. De indstillinger, du skal konfigurere, er baseret på den skattemyndighed, hvor din butik er beliggende.

Følg WooCommerce's dybdegående vejledning for at konfigurere skatteindstillinger .

Skattesatser

Når afgiftsmulighederne er udført, kan du konfigurere momssatser for din butik.

Gå til WooCommerce > Indstillinger > fanen Moms > Siden Standardpriser (eller en af de andre momsklasser) for at definere momssatser for den momsklasse, som du bruger. WooCommerce inkluderer tre afgiftsklasser, som du kan føje satser til: Standardrater, satser med nedsat sats, nulrentesatser.

Klik på Indsæt række i tabellen eller Importér CSV for at tilføje momssatser. Du kan opdatere attributterne for hver momssats, du tilføjer:

 • Landekode - Angiv en 2 -cifret landekode. WooCommerce bruger ISO 3166-1 alfa-2-format . For eksempel: USA eller GB. Lad feltet stå tomt (*) for at gælde for alle lande.
 • Statskode - Angiv en 2 -cifret statskode. Se efter understøttede stater i hvert land ved at henvise til filen påwp-content/plugins/woocommerce/i18n/states.php i din filhåndtering. Lad feltet stå tomt (*) for at gælde for alle stater i det pågældende land.
 • Postnummer - Angiv et eller flere postnumre. For flere postnumre skal du adskille dem med et semikolon (;). Du kan også tilføje filtre:
  • Jokertegn (*) matcher flere postnumre. F.eks.BN* vil matche alle postnumre, der starter med BN.
  • Numeriske intervaller matcher alle postnumre inden for det angivne interval. F.eks.1000…3000 .
  • Lad feltet stå tomt (*) for at anvende alle postnumre i den angivne tilstand.
 • By - Angiv den by, hvor momssatsen er gældende. Adskil adskillige byer med et semikolon. Lad feltet stå tomt (*) for at gælde for alle byer under den angivne stat eller det angivne land.
 • Sats % - Angiv momssatsen i et format med 4 decimaler. Indtast f.eks10.0000 til en sats på 10%.
 • Momsnavn - Indtast et momsnavn. F.eks. Moms, moms, moms osv. Afgiftsnavnet afhænger af din skattemyndighed.
 • Prioritet - Hvis du har angivet flere momssatser for et specifikt område, kan du prioritere dem her. For at definere flere momssatser for et enkelt område skal du angive en anden prioritet pr. Sats. Hvis jeg f.eks. Har to skattesatser for Californien, kan jeg prioritere dem med 1 og 2. Skattesats med prioritet 1 anvendes først, hvorefter prioritet 2 anvendes. Begge afgifter vil blive påført individuelt på produktets pris.
 • Forbindelse - Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere sammensat skat. Det betyder, at skattesatsen anvendes på alle andre tidligere skatter. F.eks .:
  • Jeg har to skattesatser, en statsskat på 10% og en yderligere skat på 2%. Min delsum er $ 100.
  • For det første anvendes statsskatten på $ 100. Nu er mit subtotal $ 110.
  • Derefter anvendes den ekstra afgift på USD 110. Nu er mit beløb USD 112,20.
 • Forsendelse - Markér dette felt for at anvende momssatsen på forsendelsesgebyrer. Når funktionen er deaktiveret, anvendes afgiften kun på produktprisen.

Yderligere skatteindstillinger

Der er flere andre muligheder for at indstille skatter, se skatterapporter og konfigurere specifikke skattesituationer. Du kan finde flere vejledninger i Opsætning af afgifter i WooCommerce .

Klik på Gem ændringer og gå videre til fanen Fragt.

Flere oplysninger