Administreret WordPress webshop Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Om status som gavekort

Når du opretter gavekort med funktionen Gavekort, kan et gavekort have en af følgende fem statusser. Lær mere om, hvad hver status angiver, og hvorfor.

Afventer

Når gavekortproduktet er bestilt, oprettes et afventende gavekort. Et afventende gavekort kan ikke indløses, og gavekortet er ikke blevet genereret.

Aktiv

Når ordren, der indeholder gavekortproduktet, flyttes til en betalt ordrestatus , genereres gavekortet, og gavekortstatussen opdateres til aktiv. Denne status angiver, at gavekortet er klar og kan indløses når som helst.

Gavekortkøberen modtager en e -mail og kan logge ind på Min konto > Gavekort for at downloade gavekortets PDF.

Hvis en e-mail til modtager af et gavekort er angivet i skabelonen til gavekortet eller gaveboksskabelonen til flere formål , sendes en e-mail med det genererede gavekort-PDF også til modtageren på dette tidspunkt. Aktive gavekort kan blive delvist eller helt indløst.

Indløst

Når et gavekort er blevet fuldt indløst (dvs. der er ingen resterende værdi), ændres status fra "Aktiv" til "Indløst". Delvist indløste gavekort vil forblive i status "Aktiv" som gavekort.

Annulleret

Gavekort kan annulleres for at forhindre, at den resterende gavekortværdi bruges af en kunde. Et annulleret gavekort kan ikke indløses yderligere, når det er annulleret.

Refusion af en ordre opdaterer ikke automatisk gavekortstatus fra aktiv til annulleret. Du skal sikre dig, at et gavekort annulleres, når du har refunderet den ordre, hvor gavekortet blev købt.

Udløbet

Hvis du angiver en udløbsdato i gavekortskabelonen, udløber et gavekort automatisk baseret på den dato. Et udløbet gavekort kan ikke indløses. Hvis der ikke er angivet nogen udløbsdato, indstilles gavekortets udløb til "Aldrig".

Flere oplysninger