GoDaddy

AFTALE OM OVERFØRSEL AF DOMÆNENAVNE

Sidst revideret: 30-10-2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Denne aftale om overførsel af domænenavne (aftale) er indgået af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, eller i tilfælde af et .ca domænenavn, af og mellem GoDaddy Domains Canada, Inc., et British Columbia selskab (hver GoDaddy), og dig, og træder i kraft på datoen for den elektroniske accept. Denne aftale indeholder vilkår og betingelser for din brug af GoDaddys tjenester til overførsel af domænenavne (tjenesterne) til at overføre et registreret domænenavn fra en anden domæneregistrator til GoDaddy som registrator af domænenavnet.

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstået, godkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med GoDaddys Aftale om generelle servicebetingelser, Aftale om domæneregistrering og Universelle politik angående løsning af uoverensstemmelser vedrørende enslydende domænenavne, som er medtaget heri som referencer.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Betegnelserne du, din, bruger eller kunde henviser til enhver person eller enhed, der accepterer denne aftale. Intet i nærværende aftale må anses for at tildele rettigheder eller fordele fra en tredjepart.

GoDaddy kan efter eget absolutte skøn når som helst ændre eller modificere denne aftale og eventuelle politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller modifikationer skal træde i kraft med det samme, når de udgives på GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside). Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy kan underrette dig om sådanne ændringer eller tilpasninger ved at opslå dem på denne hjemmeside og (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester tilgængelige på denne hjemmeside, efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som angivet af datoen for seneste revision i toppen af denne side), udgør din accept af denne aftale som senest revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som sidst revideret, skal du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din konto (konto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

GoDaddy er en ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) -akkrediteret registrator. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy som en ICANN-akkrediteret registrator er bundet af en aftale med ICANN. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy kan ændre denne aftale for at overholde den indgåede aftale med ICANN samt andre betingelser og vilkår, der er angivet i (i) ICANN og/eller (ii) det register, der er gældende på topniveau-domænet (TLD) eller det pågældende topniveau-domæne med landekode (ccTLD). Ordene: register, Register, registerudbyder eller Registerudbyder henviser ved brug heri til det register, der er relevant for det pågældende TLD eller ccTLD. For at identificere den sponsorerende registrator skal du klikke her.
Denne aftale træder i kraft ved accept af registrerings- og overførselsaftalerne i trin 3 af den Online overførselsanmodningsproces.

2. OVERFØRSELSPROCES FOR ALLE DOMÆNENAVNE, UNDTAGEN .CA-DOMÆNENAVNE

2.A. Trin til overførsel af din domæneregistrering

BEMÆRK: Så snart en overførsel er gennemført, kan du FORNY, MODIFICERE DNS og udføre andre handlinger ved at logge ind på din kontoadministrator-side. Udfyld alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om via programmet til online-overførsel, dvs. kontaktoplysninger, oplysninger om navneserver osv. Fortsæt til indkøbsvognen, og betal for din(e) overførsel/overførsler. Opdatér e-mailadressen til den administrative kontaktperson hos din nuværende registrator. Vi kontakter den administrative kontaktperson via e-mail for godkendelse af overførslen. Overførslen påbegyndes først, når den er godkendt af den administrative kontaktperson. Efter påbegyndelse accepteres eller afvises overførslen af afgivende registrator indenfor fem (5) dage.

2.B. Mislykkede eller afviste anmodninger om overførsel

GoDaddy kan efter eget skøn, af en hvilken som helst årsag, vælge at acceptere eller afvise din ansøgning om overførsel af domænenavn. Afvisninger kan inkludere, men er ikke begrænset til:

 • den aktuelle registrator afviste overførslen,
 • den oprindelige registrering fandt sted mindre end tres (60) før anmodningen om overførsel,
 • enten registeret eller den afgivende registrator har angivet status for dette domænenavn som låst,
 • domænet blev overført til GoDaddy mindre end tres (60) dage før anmodningen om overførsel,
 • domænenavnet er udløbet, men blev ikke fornyet,
 • domænenavnet udløb og blev fornyet inden for fristen på femogfyrre (45) dage, og fristen på femogfyrre (45) er endnu ikke udløbet,
 • domæneregistranten blev ændret mindre end tres (60) dage før anmodningen om overførsel,
 • kontoen blev ændret mindre end ti (10) dage før anmodning om overførsel,
 • eventuel afventende konkursbegæring vedrørende den nuværende domæneejer,
 • enhver tvist vedrørende ejeren af domænenavnets identitet,
 • enhver situation beskrevet i Politik om tvist eller
 • ordrer om overførsel, der mere end tredive (30) dage gamle.

2.C. Vilkår for overførsel af domænenavne

Efter overførslen er gennemført, forbliver du registranten af domænenavnet, og GoDaddys sponsorerede registrator bliver den registrerede registrator. Din registrering forlænges automatisk med et (1) år, hvis det er muligt, af domæneregisteret (se produktansvarsfraskrivelserne på denne hjemmeside for enhver gældende undtagelse). Overførsel af domæneregistrering kan kun påbegyndes efter accept af denne aftale er registreret, betaling er foretaget og den administrative kontaktperson har reageret positivt på vores e-mail med anmodning om tilladelse til at overføre. E-mailen, der anmoder om tilladelse til overføre, vil blive sendt til den administrative kontaktperson for domænenavnet/domænenavnene som identificeret i den tidligere registrators WHO-IS-database. Du accepterer at gemme en kopi af købskvitteringen for dit domænenavn til eget brug. Den administrative kontaktperson handler på vegne af registranten og har juridisk myndighed til at påbegynde denne anmodning om overførsel. Du er ansvarlig for at opdatere den administrative kontaktpersons e-mailadresse som identificeret i den tidligere registrators WHO-IS-database.

2.D. Overførsler af domæner, der er fornyet for nylig

Du forstår, at du overfører et domænenavn, der for nylig er blevet fornyet. Der er mulighed for, at fornyelsesåret mistes. Fornyelsesåret mistes, hvis: (i) domænenavnet blev fornyet inden for fristen på femogfyrre (45) dage efter udløbsdatoen er overskredet og (ii) der endnu ikke er gået femogfyrre (45) dage efter nævnte udløbsdato. Du forstår og accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for dette mistede år, og at GoDaddy ikke krediterer året til dit domæne. Du skal gennemgå den registreringsaftale, du har med din tidligere registrator for at fastslå, om du har refusion eller kredit for det mistede år til gode. Kontakt din tidligere registrator, hvis du har spørgsmål vedrørende det mistede år. Du forstår og accepterer, at GoDaddy ikke blander sig i inddrivelsen af sådanne eventuelt mistede registreringsår, der opstår under overførsel af dit domænenavn.

Du forstår, at dette er en anmodning om overførsel af registratorer for et domænenavn. Ved at acceptere denne aftale anmoder du om, at domæneregistreringen overføres fra den nuværende registrator til GoDaddy. Som den nuværende autoriserede registrant af domænenavnet/domænenavnene accepterer du at godkende denne overførsel ved at underrette den administrative kontakt om hans/hendes ansvar med hensyn til denne overførsel. Du anerkender, at du og GoDaddy har indgået en aftale om domæneregistrering. Du har læst, forstået og accepterer af være juridisk bundet af de aftaler, der gælder for alle domænenavne registreret via GoDaddy, som du finder på siden med juridiske aftaler, inklusive aftale om domæneregistrering, ICANNˊs universelle politik angående løsning af domænenavnstvister, denne aftale og enhver af GoDaddys politikker og procedurer, der er offentliggjorte eller fra tid til anden offentliggøres af GoDaddy, ICANN, og/eller registerets administrator udpeget af ICANN.

3. OVERFØRSELSPROCES FOR .CA-DOMÆNENAVNE

3.A. Trin til overførsel af din domæneregistrering
BEMÆRK: Så snart en overførsel er gennemført, kan du FORNY, MODIFICERE DNS og udføre andre handlinger ved at logge ind på din kontoadministration. Udfyld alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om via programmet til online-overførsel, dvs. kontaktoplysninger, oplysninger om navneserver osv. Fortsæt til indkøbsvognen, og betal for din(e) overførsel/overførsler. Opdatér e-mailadressen til den administrative kontaktperson hos din nuværende registrator. Vi sender en e-mail den e-mailadresse, der er registreret på din konto, for godkendelse af overførsel. Overførslen påbegyndes med det samme, så snart den korrekte godkendelseskode er angivet.

3.B. Mislykkede eller afviste anmodninger om overførsel

GoDaddy kan efter eget skøn, af en hvilken som helst årsag, vælge at acceptere eller afvise din ansøgning om overførsel af domænenavn. Afvisninger kan inkludere, men er ikke begrænset til:

 • den oprindelige registrering fandt sted mindre end tres (60) før anmodningen om overførsel,
 • enten registeret eller den afgivende registrator har angivet status for dette domænenavn som låst,
 • domænet blev overført til GoDaddy mindre end tres (60) dage før anmodningen om overførsel,
 • domænenavnet er udløbet, men blev ikke fornyet,
 • domænenavnet udløb og blev fornyet inden for fristen på femogfyrre (45) dage, og fristen på femogfyrre (45) er endnu ikke udløbet,
 • domæneregistranten blev ændret mindre end tres (60) dage før anmodningen om overførsel,
 • kontoen blev ændret mindre end ti (10) dage før anmodning om overførsel,
 • eventuel afventende konkursbegæring vedrørende den nuværende domæneejer,
 • enhver tvist vedrørende ejeren af domænenavnets identitet,
 • enhver situation beskrevet i Politik om tvist eller
 • ordrer om overførsel, der mere end tredive (30) dage gamle.

3.C. Vilkår for overførsel af domænenavne

Ved gennemførelse af overførslen, forbliver du registranten af domænenavnet, og GoDaddy bliver den registrerede registrator. Efter en vellykket overførsel, forbliver du registranten af domænenavnet, og GoDaddy bliver den registrerede registrator. Din registrering bliver automatisk forlænget i et (1) år. Overførsel af domæneregistrering kan kun påbegyndes efter accept af denne aftale er registreret, betaling er foretaget og du har svaret positivt på vores e-mail med anmodning om tilladelse til at overføre. E-mailen, der anmoder om tilladelse til overføre, vil blive sendt til dig. Du accepterer at gemme en kopi af købskvitteringen for dit domænenavn til eget brug.

3.C. Vilkår for overførsel af domænenavne

Ved gennemførelse af overførslen, forbliver du registranten af domænenavnet, og GoDaddy bliver den registrerede registrator. Din registrering bliver automatisk forlænget i et (1) år. Overførsel af domæneregistrering kan kun påbegyndes efter accept af denne aftale er registreret, betaling er foretaget og du har svaret positivt på vores e-mail med anmodning om tilladelse til at overføre. E-mailen, der anmoder om tilladelse til overføre, vil blive sendt til dig. Du accepterer at gemme en kopi af købskvitteringen for dit domænenavn til eget brug.

3.D. Overførsler af domæner, der er fornyet for nylig

Du forstår, at du overfører et domænenavn, der for nylig er blevet fornyet. Der er mulighed for, at fornyelsesåret mistes. Fornyelsesåret mistes, hvis: (i) domænenavnet blev fornyet inden for fristen på femogfyrre (45) dage efter udløbsdatoen er overskredet og (ii) der endnu ikke er gået femogfyrre (45) dage efter nævnte udløbsdato. Du forstår og accepterer, at GoDaddy ikke er ansvarlig for dette mistede år, og at GoDaddy ikke krediterer året til dit domæne. Du skal gennemgå den registreringsaftale, du har med din tidligere registrator for at fastslå, om du har refusion eller kredit for det mistede år til gode. Kontakt din tidligere registrator, hvis du har spørgsmål vedrørende det mistede år. Du forstår og accepterer, at GoDaddy ikke blander sig i inddrivelsen af sådanne eventuelt mistede registreringsår, der opstår under overførsel af dit domænenavn.

3.E. Data for domæneoverførsel

Du forstår, at dette er en anmodning om overførsel af registratorer for et domænenavn. Ved at acceptere denne aftale anmoder du om, at domæneregistreringen overføres fra den nuværende registrator til GoDaddy. Du anerkender, at du og GoDaddy har indgået en aftale om domæneregistrering. Du har læst, forstået og accepterer at være juridisk bundet af de aftaler, der gælder for alle domænenavne registreret via GoDaddy, som du finder på siden med juridiske aftaler, inklusive Aftale om registrering af domænenavne, ICANNˊs universelle politik angående løsning af domænenavnstvister, denne aftale og GoDaddys politikker og procedurer, der er offentliggjort eller fra tid til anden offentliggøres af GoDaddy.

4. TITLER OG OVERSKRIFTER; UAFHÆNGIGE AFTALER; ADSKILLELIGHED


Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

5. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfælde af en konflikt mellem bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.