GoDaddy

SERVICEAFTALE FOR HJEMMESIDEPROGRAM

Sidst revideret: 10. juli 2018

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Servicebetingelser for hjemmesideprogram (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept. Denne aftale beskriver betingelser og vilkår for din brug af GoDaddys hjemmesideprogram (hjemmesideprogram eller tjenester) og udgør hele aftalen mellem dig og GoDaddy vedrørende emnet behandlet heri..

Din elektroniske accept af aftalen bekræfter, at du har læst, forstår, anerkender og accepterer at være fundet af aftalen samt (i) GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser og (ii) enhver planbegrænsning, produktansvarsfraskrivelse eller anden begrænsning, som du bliver gjort opmærksom på på landingssiden for hjemmesideprogrammet på GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside), hvoraf både (i) og (ii) er inkorporeret heri ved reference.

Betegnelserne vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Udtrykkene du, din, bruger eller kunde henviser til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale og/eller bruger tjenesterne. Medmindre på anden vis specifikt opgivet i denne aftale, skal intet i denne aftale anses for at tildele nogen tredjepart rettigheder eller goder.

Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy, udelukkende ud fra deres skøn, til enhver tid kan ændre eller tilpasse denne aftale og enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller tilpasninger bliver ret øjeblikkeligt, efter de er postet på denne hjemmeside, og (ii) din brug af denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside efter ændringer eller tilpasninger er blevet lavet (som indikeret ved datoen for sidste revision øverst på denne side) skal konstituere din accept af denne aftale som sidst revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din kundekonto (kundekonto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Hjemmesideprogram er et sky-hostet værktøj, der lader dig designe, skabe, opbygge, markedsføre og/eller promovere (tilgængelige tjenester afhænger af den specifikke tjenesteplan, som du har valgt) en tilstedeværelse på internettet for dine specifikke mål, ved at integrere hjemmeside, hosting, sikkerhed, tilstedeværelse i sociale medier, webshop, onlineaftaler, e-mailmarkedsføring, digital markedsføring og/eller andre funktioner – alt med værktøjed og pakketilbudet. Med undtagelse af som anført i afsnittet Undtagelser og begrænsninger i denne aftale, er din brug af tjenester underlagt betingelserne i denne aftale og følgende GoDaddy produktspecifikke servicevilkår, som er inkorporeret heri ved reference: (i) serviceaftale for online-bogføring (kun i USA), (ii) aftale for marketingsprogrammer, (iii) serviceaftale for Bliv fundet (kun i USA), (iv) aftale for certifikattjenester og (v) serviceaftale for e-mailmarketing.

3. STOREFRONT OG AFTALESERVICE (AFTALESERVICE KUN TILGÆNGELIG I USA)

Med hjemmesideprogram kan du oprette, administrere og vedligeholde en webshop og/eller online-aftaler, som giver dig mulighed for at:

 1. tilføje, opnå adgang til, administrere og vedligeholde et katalog af produkter og/eller tjenester og præsentere nævnte katalog på internettet via en kompileret webshop eller få opslåede aftaler præsenteret som et domæne (en hjemmeside) eller et underdomæne,
 2. beskæftige dig med at sælge tjenester, fysiske varer, og varer der kan downloades, over internettet,
 3. arrangere opkrævning af betaling relateret til gældende afgifter og forsendelsesgebyrer,
 4. indsamle kreditkortoplysninger og personlige oplysninger med det formål at foretage transaktioner,
 5. planlægge aftaler på internettet og synkronisere kalendere fra flere platforme,
 6. udføre ordrehåndtering og ekspeditionsaktiviteter eller
 7. generere virksomhedsrapporter relateret til såkaldt virksomhedsaktivitet på din webshop.

Webshop- og aftaleindhold

Du alene er ansvarlig for at tilvejebringe, opdatere, uploade og vedligeholde din hjemmeside og samtlige filer, sider, data, arbejder, oplysninger og/eller materiale på, vist, linket til eller overfør til, fra eller via din hjemmeside, inklusive, uden begrænsning, vare- eller tjenestemærker, billeder, fotografier, illustrationer, grafik, lydklip, videoklip, e-mail eller andre beskeder, metakoder, domænenavne, software og tekst. Du er ansvarlig for at sikre, at din hjemmeside overholder alle lokale, statslige, føderale og internationale love. Indholdet på din hjemmeside skal også inkludere ethvert registreret domænenavn tilvejebragt af dig eller registreret på vegne af dig i forbindelse med Tjenesterne. Du er udtrykkeligt indforstået med, at GoDaddystoler på de oplysninger, du har opgivet angående din korrekte brug af alt indhold på enhver hjemmeside, du opretter eller administrerer.

Tilgængelighed af webshop- og aftaletjenester

I overensstemmelse med betingelser og vilkår i denne aftale vil GoDaddy bestræbe sig på at levere tjenesterne 24 (fireogtyve) timer i døgnet, 7 (syv) dage om ugen i hele nærværende aftales løbetid. De accepterer, at tjenester fra tid til anden vil være utilgængelige eller ude af drift af forskellige årsager, herunder, uden begrænsning: (i) udstyrsfejl, (ii) periodevis vedligeholdelsesprocedurer eller reparationer, som GoDaddy kan udføre fra tid til anden, eller (iii) af årsager, der er uden for GoDaddys kontrol, eller som ikke med rimelighed kan forudses af GoDaddy, herunder, uden begrænsning, afbrydelser eller fejl i telekommunikation eller digitale transmissionslinks, skadelige netværksangreb, netværksoverbelastning eller andre fejl. De accepterer, at GoDaddy ikke har nogen form for kontrol over tjenesternes tilgængelighed på en kontinuerlig og uafbrudt basis.

Produktkatalog

Du accepterer, at ydeevnen for din hjemmeside kan blive langsommere ved et varierende antal produkter, afhængig af mulige fysiske og praktiske begrænsninger, inklusive (men ikke begrænset til): systemarkitektur, systemkapacitet, systembelastning, slutbrugerens internetforbindelse og slutbrugerens computerkonfigurationer. Du accepterer, at GoDaddy ikke har kontrol over mulige fysiske og praktiske begrænsninger, du kan opleve ved et ubestemt antal af produkter i en kategori.

Betaling og afgifter vedrørende slutkunde

Du forstår, at du er ansvarlig for at opkræve og administrere alle betalinger fra slutkunder. Ligeledes er du ansvarlig for at betale alle gældende statslige, føderale eller internationale afgifter på produkter, du sælger ved hjælp af Tjenesterne. Det er dit ansvar at læse, indgå og acceptere alle slutbrugerlicensaftaler, der kræves for brug af dine valgte indstillinger under Betalingsmetoder og afgifter. GoDaddy er ikke ansvarlig for korrektheden af oplysninger, der indhentes via betalingsmetoder eller skattevalgmuligheder. Du er ansvarlig for yderligere afgifter og told, der pålægges transaktionen. Ved salg kan du være underlagt udenlandske skatteforpligtelser. Du alene er ansvarlig for at overholde eller indenlandske og udenlandske skatte-, shipping- og eksportlovgivninger med hensyn til salg af dine varer til købere internationalt.

Lager og sikkerhed

Du bærer til alle tider den fulde risiko for tab og skade på din hjemmeside og alt indholdet på din hjemmeside. Du er fuldt ud ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og dine kontooplysninger. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle handlinger, udeladelser og brug under og gebyrer pådraget med din konto eller adgangskode eller i forbindelse med hjemmesiden eller ethvert indhold på din hjemmeside, der vises, linkes, overføres via eller lagres på serveren. Du alene er ansvarlig for at tage tiltag til at: (i) forhindre ethvert tab eller enhver skade på indholdet på din hjemmeside, (ii) opretholde et uafhængigt arkiv og sikkerhedskopier af indholdet på din hjemmeside, (iii) sikre sikkerheden, fortroligheden og integriteten af alt indholdet på din hjemmeside, der overføres via eller lagres på GoDaddys servere og (iv) sørge for fortroligheden af din adgangskode. GoDaddys servere og hostingtjeneste er ikke et arkiv og GoDaddy bærer intet ansvar overfor dig eller nogen anden person for tab, skade eller tilintetgørelse af noget af dit indhold. Hvis du mister din adgangskode, den bliver stjålet eller på anden måde kompromitteret, skal du straks give GoDaddy besked herom. GoDaddy vil herefter suspendere adgang til din hjemmeside ved brug af sådan adgangskode, og udstede en erstatningsadgangskode til dig eller din autoriserede repræsentant. GoDaddy er ikke ansvarlig for noget tab, som du måtte lide som resultat af, at en anden bruger din adgangskode eller konto, uanset om det er med eller uden din viden. Imidlertid kan du blive holdt ansvarlig for tab, som GoDaddy eller en anden part pådrager sig som følge af, at en anden bruger din konto eller adgangskode.

Eksempel på betingelser og vilkår

Eksempel på betingelser og vilkår gives kun i referenceøjemed. GoDaddy er ikke ansvarlig for din brug af eksempel på betingelser og vilkår – du bruger disse for egen risiko. De standardbetingelser og -vilkår, der stilles til rådighed via siden Betingelser og vilkår, kan bruges med følgende ansvarsfraskrivelse: Beskrivelser og forslag er ikke juridiske, skattemæssige eller finansielle råd. GoDaddy garanterer ikke for lovligheden af enhver formulering eller bestemmelser, der tilbydes eller udledes fra disse beskrivelser og forslag. Du bør rådføre dig med din advokat for at sikre, at dine betingelser og vilkår er tilstrækkelige til at opfylde dine behov, relevante for din jurisdiktion og er juridisk bindende for dine kunder.

4. FACEBOOK PAGE DESIGNER

Med hjemmesideprogram får du adgang til Facebook-sidedesigner (Facebook Page Designer), som gør det muligt for dig at lave brugertilpassede Facebook-sider, designet til at forbedre din hjemmeside. Antallet af Facebook-sider tilladt er forskelligt afhængig af din tjenesteplan og er i tillæg til antallet af hjemmesider inkluderet i din tjenesteplan.

Hvis du vil anvende Facebook Page Designer, skal du (i) åbne en Facebook-konto (hvis du ikke allerede har en) og (ii) aktivere en offentlig side fra din Facebook-konto. Når du er færdig med at designe dine Facebook-sider, skal du linke Facebook-siderne til din Facebook-konto for at gøre det muligt at navigere til Facebook-siderne. Vær opmærksom på, at dine Facebook-sider bygges på den samme hostingkonto (og er tilgængelige fra det samme kontrolpanel) som din hjemmeside. Som følge heraf skal mindst én side på din hjemmeside publiceres, før dine Facebook-sider kan publiceres.

Hvis du bruger Facebook Page Designer, er du udtrykkeligt indforstået med og accepterer, at:

 1. Du må ikke bruge tjenesten til at lancere en Facebook-side, som promoverer, giver indholdsreference, faciliterer, indeholder eller bruger noget af det følgende:
  • alkoholrelateret indhold eller salg af tobaksprodukter, ammunition og/eller våben,
  • indhold, der overtræder nogen af tredjeparts rettigheder, inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder, privatliv, omtale, moral eller andre personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder, eller som er vildledende eller bedragerisk,
  • spil, inklusive uden begrænsninger, alle online-casinoer, -sportsbøger, -bingo eller -poker, ulovlig aktivitet og/eller ulovlige konkurrencer, pyramideskemaer, sweepstakes eller kædebreve (hvis du afholder, refererer til eller faciliterer en lovligt tilladt sweepstakes, konkurrence eller anden promovering, er du underlagt Facebooks annonceregler, som findes her) eller
  • indhold, der er hadefuldt, truende, ærekrænkende eller pornografisk, opfordrer til vold eller indeholder nøgenhed eller grafisk eller meningsløs vold.
 2. Du skal sikre, at du ejer og har sikret alle nødvendige rettigheder til at kopiere, vise, distribuere, levere, gengive og offentligt opføre alt indhold på eller i din applikation til Facebook-brugere i alle lande, hvor du gør indholdet tilgængeligt.

5. INTEGRATION MED HOSTINGPLATFORM; EJERSKAB AF HJEMMESIDER

De hjemmesider, der er oprettet ved brug af tjenester, er bygget på og integreret med GoDaddys hostingplatform, og ethvert forsøg på at migrere eller på anden måde overflytte sådanne hjemmesider til en anden hostingudbyder er en overtrædelse af denne aftale.

Undtagen indholdet, som stilles til rådighed af os, tilhører den hjemmeside, som er skabt ved brug af tjenesten GoDaddy, og alle sådanne hjemmesider (inklusive kopier deraf) er underlagt amerikanske og udenlandske love om copyright, varemærke, patent og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. GoDaddy giver dig en ubegrænset licens til hjemmesiden i perioden for dit tjenesteabonnement. Annullering af dit abonnement på tjenester af enhver grund afslutter herefter din licens til hjemmesiden. Du accepterer at forhindre al uautoriseret kopiering af hjemmesider, der er oprettet ved brug af tjenesten. Medmindre andet specifikt fremgår af denne aftale, gives der ingen ret eller licens til copyright, varemærke, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller licens under denne aftale. GoDaddy forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bliver overført heri.

Når du overfører indhold til din hjemmeside, tildeler du GoDaddy en ubegrænset licens (i) til at bruge indholdet med det formål at inkludere det på din hjemmeside og (ii) vise skærmbilleder af en hvilken som helst hjemmeside, der er oprettet ved hjælp af tjenesterne, i markedsføringsmaterialer eller på andre måder som fastsat af GoDaddy, alene efter deres absolutte skøn. Du erklærer og garanterer desuden over for GoDaddy, at (a) du har alle nødvendige rettigheder til at distribuere et sådant indhold, enten fordi du er forfatteren til indholdet og har retten til at distribuere det, eller fordi du har de relevante distributionsrettigheder, licenser, samtykker og/eller tilladelser til anvendelsen på skrift fra ejeren af ophavsretten eller andet, og (b) du ikke krænker en tredjeparts rettigheder. Som anvendt her skal indhold uden begrænsning omfatte tekst, software, widgets, applikationer, scripts, kildekode, API, fotografier, illustrationer, billeder, grafik, lyde, musik, lyd, video og interaktive funktioner (og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri). Du indestår for og accepterer, at indhold, som du overfører til tjenesterne, kan være tilgængeligt med det samme. Leveret indhold kan desuden blive cachelagret i op til et år, og sletning af indhold fra tjenesterne fjerner ikke cachelagrede versioner af indholdet.

6. ANDRE PAKKEMULIGHEDER

Du vil få mulighed for at lave en pakkesamling med tjenesten og andre produkter og tjenester, som vi udbyder, såsom (i) domæneregistreringstjenester, (ii) domænenavns-proxytjenester, (iii) Microsoft Office og/eller (iv) andre produkter og tjenester som kan blive udbudt til pakkesamlinger fra tid til anden. I sådanne tilfælde vil dit køb af hjemmesideprogram også være underlagt betingelserne og vilkårene for produkter eller tjenester i pakkesamlingen, den/de pågældende aftale(r), som du vil få udleveret i indkøbsvognen, når du går til kassen.

7. ANALYTIK

Underlagt de i denne aftale indeholdte betingelser og vilkår giver vi dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan gives i underlicens, til at bruge hjemmesideprogram-analyser (analyser) udelukkende, så du kan bruge analyserne til hjemmesideprogram-egenskaber, og (b) du kan tilgå og se på rapporter via din kundekonto. Analyserne gør det muligt at spore dine besøgendes IP-adresser, besøgstidspunkter, overskriftsoplysninger og lokationer (data). Du skal overholde alle gældende love og regler ved brug af og adgang til analysedata og -rapporter. GoDaddy og dennes fuldt ejede datterselskaber kan opbevare og bruge data, der indsamles af analyserne, i henhold til dennes privatlivspolitik. Du må ikke (og må ikke lade nogen tredjepart) bruge analyserne til at spore, opsamle eller uploade oplysninger, der personligt identificerer en person (som f.eks. navn, e-mailadresse eller faktureringsoplysninger) eller andre data, der med rimelighed kan knyttes til sådanne oplysninger. Du skal have og overholde en passende privatlivspolitik og overholde alle gældende love, politikker og forskrifter vedrørende indsamling af oplysninger fra besøgende. Du skal offentliggøre en privatlivspolitik. Denne politik skal indeholde en meddelelse om din brug af cookies, der bruges til at indsamle data. Du skal oplyse, at du bruger analyser, og hvordan analyser indsamler og behandler data.

8. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Hjemmesideprogram, digital marketingspakke (kun i USA). Hjemmesideprogram, digital marketingspakke giver dig mulighed for kun at bruge de marketingsværktøjer der er tilgængelige via tjenesten. Disse inkluderer søgemaskineoptimering (SEO), e-mailmarkedsføring og etablering og opdateringer af Facebook-side (i henhold til afsnit 4 herover). Hjemmesideprogram, digital marketingspakken indeholder ikke en funktion til at skabe og hoste en hjemmeside (inklusive Onlinebutik/Online-aftaler), SSL-certifikater og Bliv fundet-tjenester. Sådanne tjenester kan tilføjes på et senere tidspunkt i henhold til betingelser og vilkår da denne aftale. Mulighed for en gratis prøveperiode (se afsnit herunder) er ikke tilgængelig for hjemmesideprogram, digital marketingspakke. På grund af den begrænsede tid for udbuddet af hjemmesideprogram digital marketingspakke, vil GoDaddys betingelser og vilkår for (i) aftale for online-bogføringstjeneste, (ii) aftale for certifikattjenester og (iii) serviceaftale for Bliv fundet er ikke gældende.

TLD'er. Du er indforstået med og accepterer, at din hjemmeside vil være underlagt alle begrænsninger for indhold (eller andre begrænsninger), der er specifikke for det topdomæne (TLD), som det er knyttet til. Kun den hjemmesideprogram-konto, der er knyttet til det pågældende TLD, er omfattet af sådanne begrænsninger.

Kommer snart-sider. Hjemmesideprogrammet tilbyder en Kommer snart-side for kunder, som endnu ikke er klar til at opbygge deres hjemmeside. Du er indforstået med og accepterer, at hvis du vælger muligheden Kommer snart-side, har du et mere begrænset udvalg af design- og farvekombinationer end dem, som er tilgængelige i hjemmesideprogrammets skabelonbiblioteket.

Forpligtelse til opretholdelse af abonnement. Levering af tjenester er afhængig af at dit abonnement på (og betaling for) hjemmesideprogram er aktivt.. Manglende vedligeholdelse af dit abonnement til ethvert tidspunkt medfører, at tjenester afbrydes. Tilbagevendende betaling for din tjenesteplan træder i kraft på datoen for købet. Gebyrer betalt for tjenester kan ikke overføres til andre hjemmesideprogram-konti (eller andreGoDaddy-konti) anden end den konto, som fra begyndelsen var tilknyttet tjenesterne på købsdatoen.

Opsigelse eller udløb af tjenester. Hvis GoDaddy opsiger din tjeneste, kan denne i henhold til eget skøn fjerne og destruere data og filer, der er gemt af dig på dennes servere. GoDaddy er ikke forpligtet til at overvåge din brug af tjenesterne men forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at gøre dette. Du anerkender og accepterer, at du ved udløb eller ophør af dine tjenester skal ophøre med at bruge tjenesterne og skal ophøre med at bruge IP-adresser og servernavne tildelt dig i forbindelse med tjenesterne, inklusive at pege domænenavnesystemet (DNS) for dit/dine domænenavn(e) væk fra vores servere.

9. GRATIS PRØVE

Den gratis prøveperiode er en mulighed for at bruge tjenesten gratis i en foruddefineret periode fra den dato, hvor du accepterer tilbuddet om en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode udløber ved udløbet af den foruddefinerede periode fra den dato, hvor du accepterer tilbuddet om den gratis prøveperiode, uanset om du bruger tjenesten under den gratis prøveperiode eller ej.

Du anerkender og accepterer, at vi til enhver tid kan tilbagetrække eller tilpasse den gratis prøve eller udskifte tjenesten eller tilbuddet med tilsvarende tjeneste eller tilbud alene efter vores skøn. Du bliver debiteret de på det pågældende tidspunkt gældende priser for produktet, hvis vi afgør, at du ikke er berettiget til den gratis prøve.

Efter udløbet af den gratis prøveperiode vil du ikke blive faktureret, og tjenesten vil ikke blive fornyet MEDMINDRE du blev bedt om at tilføje eller bekræfte eller frivilligt valgte at inkludere en fremtidig betalingsmetode under eller ved udløbet af din gratis prøveperiode. I sådanne tilfælde vil tjenesten automatisk blive fornyet på den til det tidspunkt gældende fornyelsespris, uden yderligere handlinger fra dig, indtil annulleret. Du kan annullere den gratis prøve eller den automatiske fornyelse af tjenesten til enhver tid før udløbet af den gratis prøveperiode ved at besøge din konto og deaktivere funktionen for automatisk fornyelse (slå fornyelse fra) eller ved at kontakte kundeservice. Hvis du vælger at annullere tjenesten i løbet af den gratis prøveperiode, eller vælger ikke at købe eller forny tjenesten efter den gratis prøveperiode, går eventuelt indhold eller data, som du har indtastet i tjenesten, tabt, og de vil ikke kunne gendannes.

Hvis en gratis prøve bliver fornyet, kan du anmode om fuld refusion i overensstemmelse med vores refusionspolitik, uanset om den fornys som månedligt eller årligt betalt plan.

Personer bosiddende i visse lande er muligvis ikke berettigede til et tilbud om en gratis prøve.

10. TREDJEPARTSBILLEDER OG -SOFTWARE

Definitioner og anvendelsesområde. Som en del af hjemmesideprogrammet kan du få tilladelse til at bruge visse (i) fotos, illustrationer eller andre billeder (billeder) og/eller (ii) software, widgets eller andre applikationer (software) udviklet, ejet eller licenseret af tredjepartsudbydere, som GoDaddy kan tegne kontrakt med fra tid til anden. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af billeder/software er underlagt vores aftale(r) med tredjepartsudbydere. Hvis billederne/softwaren følges af eller kræver accept af en licensaftale fra en tredjepartsudbyder, er din brug af billederne/softwaren underlagt betingelser og vilkår i en sådan licensaftale, der udgør et bilag til (ikke træder i stedet for) denne aftales betingelser og vilkår.

Betingelser og vilkår der gælder for alle billeder/software. Du er indforstået med og accepterer, at (i) du kun må kun bruge billederne/softwaren som en del af tjenesterne; (ii) du må ikke fjerne, ændre eller sløre nogen eller noget copyright, varemærke eller anden meddelelse om ejendomsrettigheder, som er indeholdt i eller på Billederne/Softwaren, og (iii) du kan ikke sælge, tilpasse, genbruge, udføre reverse engineering, dekompilere, disassemblere, tilbagekompilere, oprette afledte værker af eller forsøge at udlede kildekoden fra billederne/softwaren.

GoDaddy kan videregive din personlige oplysninger til tredjepartsudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at levere billeder/software fra tredjeparten, herunder, men ikke begrænse til, det domænenavn, der er knyttet til siden for hjemmesideprogram. GoDaddy forbeholder sig retten til når som helst at tilpasse, ændre eller annullere leveringen af billeder/software, og du accepterer at samarbejde i forbindelse med udførelsen af eventuelle opgaver i, der er nødvendige denne forbindelse.

GoDaddy giver ingen erklæring eller garanti for nogen tredjeparts billeder/software, der tilbydes i forbindelse med tjenesterne, og fralægger os udtrykkeligt enhver forpligtelse eller ethvert ansvar vedrørende dette.

Du anerkender og accepterer, at du vil beskytte, forsvare, kompensere og holde GoDaddy skadesløs fra og mod samtlige krav pålagt eller pådraget GoDaddy direkte eller indirekte som følge af din brug eller misbrug af tredjeparts billeder/software. Du er indforstået med og accepterer, at udbyderne af tredjeparts billeder/software er tredjepartsbegunstigede i denne aftale med henblik på at håndhæve deres rettigheder i henhold til denne aftale.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for Mapbox. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af Mapbox er underlagt de servicebetingelser, der findes her, og som hermed er inkorporeret ved reference.

Yderligere betingelser og vilkår gældende for Cronofy (kun i USA). Du er indforstået med og accepterer, at din brug af Cronofy er underlagt de servicebetingelser, der findes her og som hermed er inkorporeret gennem reference.

Yderligere betingelser og vilkår gældende for Google My Business (kun i USA). Du anerkender og accepterer at din brug af Google My Business er underlagt følgende: (i) Google servicevilkår, som du kan finde her, (ii) Google My Business yderligere vilkår, som du kan finde her og (iii) Googles vejledning for repræsentation af partnervirksomhed på Google, som du kan finde her, som alle hermed er inkorporeret gennem reference.

Yderligere betingelser og vilkår der er gældende for OpenTable i USA, Japan, Tyskland, Mexico, Irland, Holland, Storbritannien, Australien, Canada, Hongkong, Singapore. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af OpenTable er underlagt de servicebetingelser, der findes her og som hermed er inkorporeret gennem reference.

Yderligere betingelser og vilkår gældende for ChowNow i USA og Canada. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af ChowNow er underlagt de servicebetingelser, der findes her, og som hermed er inkorporeret gennem reference.

Yderligere betingelser og vilkår gældende for IDX Broker i USA, Canada og Mexico. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af IDX Services er underlagt de servicebetingelser, der findes her, og som hermed er inkorporeret ved reference.

Du anerkender og accepterer, at tredjepartsudbydere (og deres partnere og leverandører) ikke udsteder nogen garantier vedrørende alle/alt billeder/software, der tilbydes sammen med tjenesterne og udtrykkeligt fraskriver sig ethvert ansvar eller enhver skade (det være sig direkte skade, indirekte skade eller følgeskade), der opstår som følge af brugen af billeder/software. Du anerkender og accepterer, at support til alle/alt billeder/software ydes af os og ikke af tredjepartsudbyderen (eller deres partnere eller leverandører). Du anerkender og accepterer yderligere, at du er ansvarlig for at administrere og holde ajourført ethvert betalt abonnement og/eller enhver betalt konto, som du tilmelder hos en tredjepartsudbyder. Din opsigelse af denne aftale eller fjernelse af software fra tjenesten vil ikke opsige eller annullere dit betalte abonnement og/eller din betalte konto med en tredjepartsudbyder. Hvis du ikke længere ønsker at modtage tjenester, som du har købt direkte fra en tredjepartsudbyder, der er forbundet til tjenester, skal du opfylde tredjepartens specifikke betingelser og vilkår.

11. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

12. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.

Revideret: 10-07-2018
Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.