GoDaddy

Serviceaftale for hjemmesideprogram

Sidst revideret: 21-04-2020

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

 1. OVERSIGT
 2. Servicebetingelser for hjemmesideprogram (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept.  Denne aftale beskriver betingelser og vilkår for din brug af GoDaddys hjemmesideprogram (hjemmesideprogram eller tjenester) og udgør hele aftalen mellem dig og GoDaddy vedrørende emnet behandlet heri.

  Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy.  Ordene du, din, bruger eller kunde refererer til ethvert individ eller juridisk person, som accepterer denne aftale og/eller bruger tjenesterne.  Medmindre på anden vis specifikt angivet i denne aftale, skal intet i denne aftale anses for at tildele nogen tredjepart rettigheder eller goder.

  Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy, udelukkende ud fra eget skøn, til enhver tid kan ændre eller tilpasse denne aftale og enhver politik eller aftale, som er medtaget heri, og at sådanne ændringer eller tilpasninger træder i kraft øjeblikkeligt, efter de er postet på dette website, og at (ii) din brug af dette website eller tjenesterne fundet på dette website efter sådanne ændringer eller tilpasninger er blevet foretaget (som indikeret ved sidste revisionsdato øverst på denne side), skal konstituere din accept af denne aftale som sidst revideret.  Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale som sidst revideret, skal du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) dette website eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside.  Derudover kan GoDaddy lejlighedsvist underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail.  Derfor er det meget vigtigt, at du holder oplysningerne på din kundekonto (kundekonto), herunder din e-mail-adresse, opdateret. GoDaddy påtager sig intet ansvar for din manglende modtagelse af en e-mailmeddelelser, hvis en sådan fejl skyldes en unøjagtig eller forældet e-mailadresse.

 3. BESKRIVELSE AF TJENESTER
 4. Websites + Markedsføring. GoDaddys Hjemmesider + Markedsføring er et sky-hostet værktøj, der lader dig designe, skabe, opbygge, markedsføre og/eller promovere (tilgængelige tjenester afhænger af den specifikke tjenesteplan, som du har valgt) en tilstedeværelse på internettet for dine specifikke mål, ved at integrere hjemmeside, hosting, sikkerhed, tilstedeværelse på sociale medier, webshop, onlineaftaler, e-mailmarkedsføring, digital markedsføring og/eller andre funktioner – alt med værktøjet og pakketilbudet.   Med undtagelse af som anført i afsnittet Undtagelser og begrænsninger i denne aftale, er din brug af tjenester underlagt betingelserne i denne aftale og følgende GoDaddy produktspecifikke servicevilkår, som er inkorporeret heri ved reference: (i) serviceaftale for online-bogføring, (ii) aftale for marketingsprogrammer, (iii) serviceaftale for Bliv fundet, (iv) serviceaftale for certifikater og (v) serviceaftale for e-mailmarkedsføring

  GoDaddy Social.  GoDaddy Social-tjenesternes formål er at give dig både et team og en teknologi, der kan forbedre din tilstedeværelse på sociale medier. GoDaddy Social-tjenesteabonnementer kan inkludere følgende funktioner: optimering af social profil, anmeldelsessvar, personlige opslag på sociale medier, brandede e-mailkampagner og rapporter og indblik. De specifikke funktioner, der er tilgængelige for dig, afhænger af det købte abonnement.

  • Social-profiloptimering vil lave eller opdatere alle dine sociale mediesider, med ubegrænsede, lejlighedsvise opdateringer, så din virksomhed forbliver relevant og opdateret. Dette kan inkludere en professionel fotosession for din virksomhed for at lave en portefølje med fotos der taget og redigeret af professionelle, som du kan bruge på tværs af sociale mediesider.
  • Et ubegrænset antal anmeldelsessvar vil følge anmeldelser om din virksomhed på Google, Yelp og Facebook, og vil svare hver anmeldelse – uanset op anmeldelsen er positiv eller negativ. Du kan endog vælge at gennemse og godkende hver besvarelse, inden vi opslår dem. Desuden holder vi udkig efter anmeldelser, der krænker Yelps, Googles eller Facebooks retningslinjer og markerer disse anmeldelser for dig.
  • Personlige opslag til sociale medier vil lave en unik marketingsplan med dit input og derefter implementere den med personlige opslag til Facebook, Instagram og Twitter. Personlige opslag kan desuden inkludere on-demand kampagner på sociale medier relateret til tidsfølsomme, specielle promoveringer eller begivenheder, som din virksomhed afholder. Antallet af opslag per uge kan variere afhængig af abonnementets serviceplan.
  • Brandede e-mailkampagner inkluderer, at vores team designer brandede e-mailkampagner til promovering, begivenhedsopdateringer eller enhver type af særtilbud, som sendes til din kontaktliste.
  • Rapportering og indblik giver dig mulighed for at følge data om hvert enkelte aktiv, som vi offentliggør, og hvordan kunder engagerer sig med indholdet. Disse oplysninger deles med dig via resultatanalysesæt.

 5. TILGÆNGELIGHED AF WEBSHOP- OG AFTALETJENESTER
 6. Webshop- og aftaleindhold

  Du alene er ansvarlig for at tilvejebringe, opdatere, uploade og vedligeholde din hjemmeside og samtlige filer, sider, data, arbejder, oplysninger og/eller materiale på, vist, linket til eller overfør til, fra eller via din hjemmeside, inklusive, uden begrænsning, vare- eller tjenestemærker, billeder, fotografier, illustrationer, grafik, lydklip, videoklip, e-mail eller andre beskeder, metakoder, domænenavne, software og tekst. Du er ansvarlig for at sikre, at din hjemmeside overholder alle lokale, statslige, føderale og internationale love. Indholdet på din hjemmeside skal også inkludere ethvert registreret domænenavn tilvejebragt af dig eller registreret på vegne af dig i forbindelse med tjenesterne. Du er udtrykkeligt indforstået med, at GoDaddy fæster lid til de oplysninger, du har angivet angående din passende brug af alt indhold på enhver hjemmeside, du opretter eller administrerer.

  Tilgængelighed af webshop- og aftaletjenester

  I overensstemmelse med betingelser og vilkår i denne aftale vil GoDaddy bestræbe sig på at levere tjenesterne 24 (fireogtyve) timer i døgnet, 7 (syv) dage om ugen i hele nærværende aftales løbetid. De accepterer, at tjenester fra tid til anden vil være utilgængelige eller ude af drift af forskellige årsager, herunder, uden begrænsning: (i) udstyrsfejl, (ii) periodevis vedligeholdelsesprocedurer eller reparationer, som GoDaddy kan udføre fra tid til anden, eller (iii) af årsager, der er uden for GoDaddys kontrol, eller som ikke med rimelighed kan forudses af GoDaddy, herunder, uden begrænsning, afbrydelser eller fejl i telekommunikation eller digitale transmissionslinks, skadelige netværksangreb, netværksoverbelastning eller andre fejl. De accepterer, at GoDaddy ikke har nogen form for kontrol over tjenesternes tilgængelighed på en kontinuerlig og uafbrudt basis.

  Produktkatalog

  Du accepterer, at ydeevnen for din hjemmeside kan blive langsommere ved et varierende antal produkter, afhængig af mulige fysiske og praktiske begrænsninger, inklusive (men ikke begrænset til): systemarkitektur, systemkapacitet, systembelastning, slutbrugerens internetforbindelse og slutbrugerens computerkonfigurationer. Du accepterer, at GoDaddy ikke har kontrol over potentielle fysiske og praktiske begrænsninger, du kan opleve ved at have et ubestemt antal af produkter i en kategori.

  Betaling og afgifter vedrørende slutkunde

  Du forstår, at du er ansvarlig for at opkræve og administrere alle betalinger fra slutkunder. Ligeledes er du ansvarlig for at betale alle gældende statslige, føderale eller internationale afgifter på produkter, du sælger ved hjælp af Tjenesterne. Det er dit ansvar at læse, indgå og acceptere alle slutbrugerlicensaftaler, der kræves for brug af dine valgte indstillinger under Betalingsmetoder og afgifter. GoDaddy er ikke ansvarlig for korrektheden af oplysninger, der indhentes via betalingsmetoder eller skattevalgmuligheder. Du er ansvarlig for eventuelle yderligere skatter og afgifter på transaktionen. Du kan være underlagt udenlandske skatteforpligtelser ved salg til købere. Du alene er ansvarlig for at overholde alle indenlandske og udenlandske skatte-, forsendelses- og eksportlove med hensyn til salg af dine varer til købere internationalt.

  Lager og sikkerhed

  Du påtager dig til enhver tid den fulde risiko for tab og skade på din hjemmeside og på alt indhold på din hjemmeside. Du har det fulde ansvar for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og dine kontooplysninger. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle handlinger, udeladelser og brug under og gebyrer pådraget med din konto eller adgangskode, eller i forbindelse med hjemmesiden eller ethvert indhold på din hjemmeside, der vises, linkes, overføres via eller lagres på serveren. Du alene er ansvarlig for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at: (i) forhindre ethvert tab eller enhver skade på indholdet på din hjemmeside, (ii) opretholde et uafhængigt arkiv over og sikkerhedskopier af indholdet på din hjemmeside, (iii) sikre sikkerheden, fortroligheden og integriteten af alt indholdet på din hjemmeside, der overføres via eller lagres på GoDaddys servere og (iv) sørge for fortroligheden af din adgangskode. GoDaddys servere og hosting-tjenester er ikke et arkiv og GoDaddy har ikke noget ansvar overfor dig eller nogen anden person for tab, skade eller tilintetgørelse af noget af dit indhold. Hvis din adgangskode bliver tabt, stjålet eller på anden måde kompromitteret, skal du straks give GoDaddy besked herom. GoDaddy vil herefter suspendere adgangen til din hjemmeside ved brug af denne adgangskode, og udstede en erstatningsadgangskode til dig eller din autoriserede repræsentant. GoDaddy er ikke ansvarlig for noget tab, som du måtte lide som følge af, at en anden person bruger din adgangskode eller konto, uanset om det er med eller uden din viden. Du kan imidlertid blive holdt ansvarlig for tab, som GoDaddy eller en anden part pådrager sig som følge af, at en anden person bruger din konto eller adgangskode.

  Eksempel på vilkår og betingelser

  Eksemplet på vilkår og betingelser gives kun i referenceøjemed. GoDaddy er ikke ansvarlig for din brug af eksemplet på vilkår og betingelser. Du bruger dem på egen risiko. De standardvilkår og -betingelser, der er angivet på siden for vilkår og betingelser, kan anvendes med følgende ansvarsfraskrivelse: Beskrivelser og forslag er ikke juridiske, skattemæssige eller finansielle råd. GoDaddy garanterer ikke for lovligheden af enhver formulering eller bestemmelser, der tilbydes eller udledes fra disse beskrivelser og forslag. Du bør konsultere en advokat for at sikre, at dine vilkår og betingelser er tilstrækkelige til at opfylde dine behov, at de er relevante for din jurisdiktion og er juridisk bindende for dine kunder.

 7. BESTEMMELSER, DER ER SPECIFIKKE FOR GODADDY SOCIAL
 8. Ejendomsrettigheder Indhold betyder tekst, grafiske design, billeder, musik, software, lyd, video, enhver form for forfatterskab og oplysninger eller andre materialer, der er opslået, genereret, leveret eller på anden måde gjort tilgængelig via tjenesterne. GoDaddy indhold betyder ethvert indhold lavet eller licenseret af GoDaddy (inklusive, uden begrænsning, indhold lavet til dig eller i samarbejde med dig). Kundeindhold betyder ethvert indhold, som kontoholdere (inklusive dig) leverer, med det formål at gøre det tilgængeligt via tjenesterne.

  GoDaddy påberåber sig ikke nogen ejendomsrettigheder til noget kundeindhold, og intet i denne aftale skal antages for at begrænse nogen rettigheder, som du måtte have, til at bruge og udnytte dit kundeindhold. Underlagt det ovenstående ejer GoDaddy og dennes licensholdere alene alle rettigheder, titler og interesser i og til tjenesterne og GoDaddy-indhold, herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder. Du anerkender, at tjenesterne og GoDaddy-indhold er beskyttet under copyright-love, varemærkelove og andre love i USA og andre lande. Du indvilliger i ikke at fjerne, ændre eller skjule noget copyright-, varemærke- eller servicemærkesymbol eller andre ejendomrettighedsbekendtgørelser, som er en del af eller følger med tjenesterne eller indholdet.

  Rettigheder i indhold leveret af dig. Når du gør noget kundeindhold tilgængeligt via tjenesterne, giver du hermed GoDaddy en ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicenserbar, verdensdækkende, royaltyfri licens til at bruge, kopiere, ændre, skabe afledte værker baseret herpå, offentligt vise, offentligt udføre og distribuere dit kundeindhold i forbindelse med at drive og levere tjenesterne og indhold til dig og dine autoriserede kontoholdere. Du alene er ansvarlig for alt dit kundeindhold. Du erklærer og garanterer at du ejer alt dit kundeindhold eller har alle rettigheder, som er nødvendige, for at give os licensrettighederne i dit kundeindhold i henhold til denne aftale. Du erklærer og garanterer desuden at hverken dit kundeindholds eller din brug og levering af dit kundeindhold, som gøres tilgængeligt via tjenesterne, eller nogen brug af dit kundeindhold af GoDaddy på eller via tjenesterne vil krænke eller uretmæssigt gøre brug af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, eller rettigheder angående offentliggørelse eller fortrolighed, eller resultere i krænkelse af nogen gældende love eller regulativer. Du påtager dig alle risici i forbindelse med dit indhold, inklusive enhver persons tillid til at den er korrekt, komplet eller anvendelig, eller ethvert udsagn fra dig angående oplysninger i dit indhold, der gør, at du personligt kan identificeres.

  Du kan fjerne dit kundeindhold ved at kontakte os og bede om at det bliver slettet. I nogle tilfælde er det muligt, at noget af dit kundeindhold (inklusive uden begrænsning opslag eller kommentarer, som er blevet offentliggjort) ikke fuldstændigt kan fjernes, og kopier af dit kundeindhold kan fortsat eksistere på tjenesten i form af arkiver eller sikkerhedskopier. Vi er ikke ansvarlige for, eller kan stilles til ansvar for, at fjerne eller slette (eller mangel på at fjerne eller slette) noget af dit kundeindhold.

  Fotografer, videoer og optagelser. I det omfang du beder os om at fotografere, filme og/eller optage dig, kan vi gøre dette, og alle resulterende fotos, videoer eller optagelser vil blive anset som GoDaddyindhold, og vil ene og alene være GoDaddys ejendom. I det omfang sådanne fotos, videoer eller optagelser indeholder nogen tredjeparts navn, billede, lignende eller stemme, erklærer og garanterer du, at du vil skaffe alle nødvendige tilladelser og frigivelser fra en sådan tredjepart. I tilfælde af at du ønsker at bruge sådanne billeder, videoer eller optagelser i forbindelse med din virksomhed udenfor tjenesterne, kan vi, efter din anmodning, vælge at give dig en ikke-eksklusiv, ikke overdragelig, ikke underlicenserbar, verdensdækkende licens til at bruge, kopiere, ændre, skabe afledte værker baseret herpå, offentligt fremstille, offentligt udføre og vise visse af sådanne billeder, videoer eller optagelser mod betaling af et gebyr.

  Rettigheder i indhold leveret af GoDaddy. Under forudsætning af at du overholder disse vilkår, giver GoDaddy dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke under-licenserbar licens til at downloade, se, kopiere, vise og udskrive GoDaddy-indholdet alene i forbindelse med din tilladte brug af tjenesterne, og alene til dine personlige og ikke-kommercielle formål.

  DMCA/Copyright-politik. GoDaddy MSH Inc. respekterer copyright-lovgivning og forventer, at brugere gør det samme. Du henvises til GoDaddy MSH Inc.s copyright- og IP-politik ( MSH Inc.’s Copyright and IP Policy) på www.mainstreethub.com/copyright-policy/ for yderliger oplysninger.

  Adgangsrettigheder Som en del af tjenesterne kan du vælge at lade GoDaddy administrere tredjepartsprofiler, -programmer eller -hjemmesider for dig (tredjepartstjenester) ved brug af brugernavne og adgangskoder, som du oplyser, til at logge ind til tredjepartstjenesterne (sådanne oplysninger udgør tredjepartslogind). Du giver hermed GoDaddy ret til at (1) oprette, tilgå og administrere tredjepartstjenester i dit navn ved brug af GoDaddy-indold, kundeindhold og offentligt tilgængelige oplysninger, (2) opslå, efter GoDaddys skøn, kundeindhold eller GoDaddy-indhold til tredjepartstjenester i dit navn, herunder men ikke begrænset til indhold der nævner, omtaler eller promoverer tredjeparter, (3) tilgå, indsamle, læse, analysere og på anden måde bruge, på dine vegne, de oplysninger, som er tilgængelige på tredjepartstjenesterne, (4) hoste, ved brug af GoDaddys eller dennes partneres ressourcer, tredjepartstjenesterne i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesterne og (5) bruge og gemme tredjepartslogind for at muliggøre alt det ovenstående. DU ANERKENDER OG INDVILLIGER I, AT NÅR GoDaddy OPRETTER, TILGÅR OG ADMISTRERER TREDJEPARTSTJENESTERNE, FUGERER GoDaddy I ROLLEN SOM DIN AGENT, OG IKKE SOM AGENT FOR ELLER PÅ VEGNE AF DEN TREDJEPART, SOM VEDLIGEOLDER TREDJEPARTSTJENESTERNE. Din adgang til tredjepartstjenesterne er alene underlagt aftalen mellem dig og leverandøren af tredjepartstjenesterne. Efter ophør af din brug af GoDaddys tjenester, bibeholder du retten til at tilgå og kontrollere de tredjepartstjenester, som ikke er hostet hos GoDaddy eller dennes partnere, såvel som kundeindhold. GoDaddy kan til enhver tid, herunder efter ophør af din brug af tjenesterne, slette, deaktivere, ændre, fjerne, bibeholder eller på anden måde afhænde tredjepartstjenesterne, hvis nogen, som er hostet af GoDaddy eller dennes partnere.

  Begrænsninger for indhold. Du anerkender og accepterer, at:

  • Din brug af tjenesterne, herunder eventuelt kundeindhold, du indsender, skal overholde disse vilkår og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og bestemmelser.

  • Du må ikke indsamle eller udnytte (eller tillade en anden at indsamle eller udnytte) noget kundeindhold eller ikke-offentlige eller personligt identificerbare oplysninger om en anden person eller enhed uden deres udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

  • Du vil ikke bruge tjenesterne på en måde (ene og alene efter GoDaddys skøn) som er illegal; promoverer eller opfordrer til illegal aktivitet; promoverer, opfordrer til eller engagerer i udnyttelse/misbrug af børn eller nogen som helst aktivitet, der har relation til spredning af materiale med seksuelt misbrug af børn; promoverer, opfordrer til eller engagerer sig i terrorisme, vold mod mennesker, dyr eller ejendom; promoverer, opfordrer til eller engagerer sig i nogen form for spam eller anden uopfordret masseforsendelse, eller computer- eller netværk-hacking eller -cracking; krænker Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 eller lignende lovgivning, eller promoverer, opfordrer til eller engagerer sig i salg eller distribution af receptpligtig medicin uden en gyldig recept; krænker Fight Online Sex Trafficking Act of 2017 eller lignende lovgivning, eller promoverer eller muliggør prostitution og/eller sexhandel/menneskehandel; krænker nogen intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende en anden person eller enhed; krænker privatlivsrettigheder eller rettigheder om offentliggørelse af nogen anden bruger eller nogen anden person eller enhed, eller som krænker nogen pligt til fortrolighed, som du har overfor en anden bruger eller nogen anden person eller enhed; forstyrrer driften af tjenesterne; indeholder eller installerer nogen virusser, orme, bugs, trojan horses eller anden kode, filer eller programmer lavet til, eller i stand til at, forstyrre, gøre skade på eller begrænse funktionaliteten af nogen software eller hardware; eller indeholder falske eller vildledende sprog, eller ikke beviste eller sammenlignende påstande, angående GoDaddy eller GoDaddys tjenester.

  • Du vil ikke ændre eller modificere nogen part af tjenesterne eller nogen af dennes forbundne teknologier.

  • Du vil ikke tilgå GoDaddys indhold eller kundeindhold gennem anden teknologi eller midler end gennem tjenesterne, eller som GoDaddy kan udpege.

  • Du indvilliger i at acceptere risikoen for tab af enhver art af dit kundeindhold.

  • Desuden vil du ikke forsøge at tilgå eller søge tjenesterne eller indhold eller downloade indhold fra tjenesterne ved brug af nogen maskine, software, værktøj, agent, instrument eller mekanisme (herunder spidere, robotter, crawlers, datamining-værktøjer eller lignende) andet end den software og/elelr søgeagenter leveret af GoDaddy MSH Inc. eller andre almindeligt tilgængelige tredjeparters webbrowsere; bruge tjenesterne eller videresælge GoDaddy-indhold eller nogen del heraf, eller til gavn for nogen tredjepart eller på nogen måde ikke tilladt ifølge disse vilkår; forfalske nogen TCP/IP pakke-overskrift (packet header) eller nogen del af overskriftsoplysningerne i nogen e-mail eller nyhedsgruppeopslag, eller på nogen måde bruge tjenesterne eller indholdet til at sende ændret, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger; forsøge at afkode, dekompiliere, adskille eller reverse engineer noget af softwaren, som bruges til at levere tjenesterne eller indholdet; indsamle eller gemme nogen personidentificerende oplysninger fra tjenesterne fre andre brugere af tjenesterne, uden disse personers udtrykkelige tilladelse; udgive sig for eller forfalske dit tilhørsforhold med nogen person eller enhed; eller opfordre til eller muliggøre nogen anden person til at gøre noget af det ovenstående.

  Selvom vi ikke er forpligtet til at overvåge adgang til eller brug af tjenesterne eller indhold, eller til at gennemse eller redigere noget indhold, har vi ret til at gøre dette med det formål, at levere tjenesterne, at sikre overholdelse af disse vilkår og at efterleve gældende lov eller andre juridiske krav.

  VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL, MEN ER IKKE FORPLIGTET TIL, AT FJERNE ELLER DEAKTIVERE ADGANG TIL NOGET INDHOLD, TIL ENHVER TID OG UDEN BESKED HEROM, HVIS VI, ALENE EFTER EGET SKØN, ANSER NOGET INDHOLD AT VÆRE STØDENDE ELLER KRÆNKENDE AF DISSE VILKÅR. VI HAR RET TIL AT UNDERSØGE KRÆNKELSER AF DISSE VILKÅR ELLER ADFÆRD, SOM HAR INDFLYDELSE PÅ TJENESTERNE. VI KAN OGSÅ RÅDGIVE OG SAMARBEJDE MED LOVHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER VED SØGSMÅL AF BRUGERE, SOM KRÆNKER LOVEN.

  Refusioner og annulleringer Du kan til enhver tid annullere GoDaddy Social. Du skal imidlertid annullere mindst 48 timer før din næste faktureringsdato for at annulleringen vil være gældende for den faktureringsperiode. Hvis du annullere mindre end 48 timer før din faktureringsdato, vil annulleringen træde i kraft ved den efterfølgende faktureringsperiode, og du vil ikke få refusion for denne faktureringsperiode.

 9. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR DIGITAL MARKETINGPAKKE
 10. Din brug af Digital Marketingpakke er underlagt betingelserne i nærværende aftale og de følgende GoDaddy-produktspecifikke servicebetingelser, som er indarbejdet heri ved henvisning: (i) Aftale om marketing-applikation, (ii) Serviceaftale for Bliv fundet og (iii) Aftale om e-mailmarkedsføringstjenester. Digital marketingpakke indeholder ikke et SSL-certifikat eller muligheden for at oprette og hoste en website (inklusive webshop/tidsbestilling online).

  På grund af det begrænsede forløb af tilbuddet om Digital marketingpakken, vil GoDaddys betingelser og vilkår for (i) Serviceaftale angående online-bogføring, (ii) Aftale om certifikattjeneste og (iii) Serviceaftale for Bliv fundet ikke være gældende.

 11. FACEBOOK PAGE DESIGNER
 12. Med GoDaddy Hjemmesider + Markedsføring får du adgang til en facebooksidedesigner ("Facebook Page Designer") som du kan bruge til at oprette brugertilpassede facebooksider som komplementerer dit website.  Antallet af Facebook-sider, der er tilladt, varierer afhængigt af din tjenesteplan, og er i tillæg til antallet af hjemmesider, som er inkluderet i din tjenesteplan.

  Hvis du vil anvende Facebook Page Designer, skal du (i) oprette en Facebook-konto (hvis du ikke allerede har en) og (ii) aktivere en offentlig side fra din Facebook-konto.  Når du er færdig med at designe dine Facebook-sider, skal du linke Facebook-siderne til din Facebook-konto for at gøre det muligt at navigere til Facebook-siderne.  Vær opmærksom på, at dine Facebook-sider bygges på den samme hostingkonto (og er tilgængelige via det samme kontrolpanel) som din hjemmeside.  Som følge heraf skal mindst én side på din hjemmeside publiceres, før dine Facebook-sider kan publiceres.

  Hvis du bruger Facebook Page Designer, er du udtrykkeligt indforstået med og accepterer, at:

  1. Du ikke må bruge tjenesten til at lancere en Facebook-side, som promoverer, giver indholdsreference, faciliterer, indeholder eller bruger noget af det følgende:

  2. alkoholrelateret indhold eller salg af tobaksprodukter, ammunition og/eller våben,

  3. indhold, der overtræder nogen tredjeparts rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, privatliv, omtale, moral eller andre personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder, eller som er vildledende eller bedragerisk,

  4. spil, inklusive uden begrænsninger, alle online-casinoer, -sportsbøger, -bingo eller -poker,
  5. ulovlig aktivitet og/eller ulovlige konkurrencer, pyramideskemaer, sweepstakes eller kædebreve (hvis du afholder, refererer til eller faciliterer en lovligt tilladt sweepstakes, konkurrence eller anden promovering, er du underlagt Facebooks annonceregler, som du kan finde her), eller
  6. indhold, der er hadefuldt, truende, ærekrænkende eller pornografisk, opfordrer til vold eller indeholder nøgenhed eller grafisk eller meningsløs vold. 

  7. Du skal sikre, at du ejer og har sikret alle rettigheder, der er nødvendige for at kopiere, vise, distribuere, levere, gengive og offentligt opføre alt indhold på eller i din applikation til Facebook-brugere i alle lande, hvor du gør indholdet tilgængeligt. 

 13. INTEGRATION MED HOSTINGPLATFORM; EJERSKAB AF HJEMMESIDER
 14. De hjemmesider, der er oprettet ved brug af tjenester, er bygget på og integreret med GoDaddys hostingplatform, og ethvert forsøg på at migrere eller på anden måde overflytte sådanne hjemmesider til en anden hostingudbyder er en overtrædelse af denne aftale. 

  Undtagen indholdet, som stilles til rådighed af os, tilhører den hjemmeside, som er skabt ved brug af tjenesten GoDaddy, og alle sådanne hjemmesider (inklusive kopier deraf) er underlagt amerikanske og udenlandske love om copyright, varemærke, patent og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. GoDaddy giver dig en ubegrænset licens til hjemmesiden i perioden for dit tjenesteabonnement. Annullering af dit abonnement på tjenester af enhver grund afslutter herefter din licens til hjemmesiden. Du accepterer at forhindre al uautoriseret kopiering af hjemmesider, der er oprettet ved brug af tjenesten.  Medmindre andet specifikt fremgår af denne aftale, gives der ingen ret eller licens til copyright, varemærke, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller licens under denne aftale. GoDaddy forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bliver overført heri.

  Når du overfører indhold til din hjemmeside, tildeler du GoDaddy en ubegrænset licens (i) til at bruge indholdet med det formål at inkludere det på din hjemmeside og (ii) vise skærmbilleder af en hvilken som helst hjemmeside, der er oprettet ved hjælp af tjenesterne, i markedsføringsmaterialer eller på andre måder som fastsat af GoDaddy, alene efter deres absolutte skøn.  Du erklærer og garanterer desuden over for GoDaddy, at (a) du har alle nødvendige rettigheder til at distribuere et sådant indhold, enten fordi du er forfatteren til indholdet og har retten til at distribuere det, eller fordi du har de relevante distributionsrettigheder, licenser, samtykker og/eller tilladelser til anvendelsen på skrift fra ejeren af ophavsretten eller andet, og (b) du ikke krænker en tredjeparts rettigheder.  Som anvendt her skal indhold uden begrænsning omfatte tekst, software, widgets, applikationer, scripts, kildekode, API, fotografier, illustrationer, billeder, grafik, lyde, musik, lyd, video og interaktive funktioner (og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri).  Du indestår for og accepterer, at indhold, som du overfører til tjenesterne, kan være tilgængeligt med det samme.  Leveret indhold kan desuden blive cachelagret i op til et år, og sletning af indhold fra tjenesterne fjerner ikke cachelagrede versioner af indholdet.

 15. ANDRE PAKKEMULIGHEDER
 16. Du vil få mulighed for at lave en pakkesamling med tjenesten og andre produkter og tjenester, som vi udbyder, såsom (i) domæneregistreringstjenester, (ii) domænenavns-proxytjenester, (iii) Microsoft Office og/eller (iv) andre produkter og tjenester som kan blive udbudt til pakkesamlinger fra tid til anden.  I sådanne tilfælde vil dit køb af GoDaddys hjemmesideprogram også være underlagt betingelserne og vilkårene for produkter eller tjenester i pakkesamlingen, den/de pågældende aftale(r), som du vil få udleveret i indkøbsvognen, når du går til kassen.

 17. ANALYTIK
 18. Underlagt de i denne aftale indeholdte betingelser og vilkår giver vi dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan gives i underlicens, til at bruge GoDaddys hjemmesideprogram-analyser (analyser) udelukkende, så du kan bruge analyserne til GoDaddys hjemmesideprogram-egenskaber, og (b) du kan tilgå og se på rapporter via din kundekonto. Analyserne gør det muligt at spore dine besøgendes IP-adresser, besøgstidspunkter, overskriftsoplysninger og lokationer (data).  Du skal overholde alle gældende love og regler ved brug af og adgang til analysedata og -rapporter. GoDaddy og dennes fuldt ejede datterselskaber kan opbevare og bruge data, der indsamles af analyserne, i henhold til dennes privatlivspolitik. Du må ikke (og må ikke lade nogen tredjepart) bruge analyserne til at spore, opsamle eller uploade oplysninger, der personligt identificerer en person (som f.eks. navn, e-mailadresse eller faktureringsoplysninger) eller andre data, der med rimelighed kan knyttes til sådanne oplysninger. Du skal have og overholde en passende privatlivspolitik og overholde alle gældende love, politikker og forskrifter vedrørende indsamling af oplysninger fra besøgende. Du skal offentliggøre en privatlivspolitik. Denne politik skal indeholde en meddelelse om din brug af cookies, der bruges til at indsamle data. Du skal oplyse, at du bruger analyser, og hvordan analyser indsamler og behandler data.

 19. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER
 20. Hjemmesideprogram, digital marketingpakke Hjemmesideprogram, digital marketingpakke giver dig mulighed for kun at bruge de marketingværktøjer der er tilgængelige via tjenesten. Disse inkluderer søgemaskineoptimering (SEO), e-mailmarkedsføring og etablering og opdateringer af Facebook-side (i henhold til afsnit 4 herover). Hjemmesideprogram, digital marketingpakke indeholder ikke en funktion til at skabe og hoste en hjemmeside (inklusive Onlinebutik/Online-aftaler), SSL-certifikater og Bliv fundet-tjenester. Sådanne tjenester kan tilføjes på et senere tidspunkt i henhold til betingelser og vilkår da denne aftale. Mulighed for en gratis prøveperiode (se afsnit herunder) er ikke tilgængelig for hjemmesideprogram, digital marketingpakke.  På grund af den begrænsede tid for udbuddet af hjemmesideprogram digital marketingpakke, vil GoDaddys betingelser og vilkår for (i) aftale for online-bogføringstjeneste, (ii) aftale for certifikattjenester og (iii) serviceaftale for Bliv fundet er ikke gældende.

  TLD’er.  Du er indforstået med og accepterer, at din hjemmeside vil være underlagt alle begrænsninger for indhold (eller andre begrænsninger), der er specifikke for det topdomæne (TLD), som det er knyttet til.  Kun den GoDaddy hjemmesideprogram-konto, der er knyttet til det pågældende TLD, er omfattet af sådanne begrænsninger.

  Kommer snart-sider.  GoDaddys hjemmesideprogram tilbyder en Kommer snart-side for kunder, som endnu ikke er klar til at opbygge deres hjemmeside.  Du er indforstået med og accepterer, at hvis du vælger muligheden Kommer snart-side, har du et mere begrænset udvalg af design- og farvekombinationer end dem, som er tilgængelige i GoDaddys hjemmesideprograms skabelonbiblioteket.

  Forpligtelse til opretholdelse af abonnement.  Levering af tjenester er afhængig af at dit abonnement på (og betaling for) hjemmesideprogram er aktivt.  Manglende vedligeholdelse af dit abonnement til ethvert tidspunkt medfører, at tjenester afbrydes.  Tilbagevendende betaling for din tjenesteplan træder i kraft på datoen for købet.  Gebyrer betalt for tjenester kan ikke overføres til andre hjemmesideprogram-konti (eller andreGoDaddy-konti) anden end den konto, som fra begyndelsen var tilknyttet tjenesterne på købsdatoen.

  Opsigelse af udløb af tjenester.Hvis GoDaddy opsiger din tjeneste, kan denne i henhold til eget skøn fjerne og destruere data og filer, som du har gemt på dennes servere. GoDaddy er ikke forpligtet til at overvåge din brug af tjenesterne, men forbeholder sig retten til at gøre det efter eget skøn. Du anerkender og accepterer, at du ved udløb eller ophør af dine tjenester skal ophøre med at bruge tjenesterne og skal ophøre med at bruge IP-adresser og servernavne tildelt dig i forbindelse med tjenesterne, inklusive at pege domænenavnesystemet (DNS) for dit/dine domænenavn(e) væk fra vores servere.

 21. BESTEMMELSER SPECIFIKT FOR GRATIS HJEMMESIDER + MARKEDSFØRING

  1. W+M GRATIS PRØVE. Den gratis prøve af W+M (herefter Gratis prøve) er din mulighed for at bruge tjenesten gratis i en foruddefineret periode fra den dato, hvor du accepterer tilbuddet om en gratis prøve.  Den gratis prøve udløber ved udgangen af den foruddefinerede periode, uanset om du bruger tjenesten under den gratis prøveperiode eller ej.

   Vi kan til hver en tid tilbagetrække eller tilpasse den gratis prøve eller udskifte W+M-tjenesten eller tilbuddet med tilsvarende tjeneste eller tilbud efter eget forgodtbefindende.  Du bliver opkrævet de daværende priser for produktet, hvis vi afgør, at du ikke er berettiget til den gratis prøve.

   Når den gratis prøve udløber, bliver du ikke opkrævet, og W+M-tjenesten bliver ikke fornyet. Hvis du imidlertid blev bedt om at tilføje, bekræfte eller frivilligt valgte at inkludere en fremtidig betalingsmetode under eller ved udgangen af din gratis prøve, bliver W+M-tjenesten automatisk fornyet til den daværende fornyelsespris, uden yderligere indsats fra dig, indtil den annulleres. Du kan annullere den gratis prøve eller den automatiske fornyelse af W+M-tjenesten til enhver tid før udgangen af den gratis prøve ved at gå til din konto og deaktivere funktionen for automatisk fornyelse eller ved at kontakte kundeservice. Hvis du vælger at annullere den gratis prøve, bliver eventuelt materiale eller data, du har indtastet i tjenesten, kun gemt i 60 dage fra annulleringsdatoen for kunder med faktureringsadresser i lande, som ikke er underlagt persondataforordningen, og 30 dage fra annulleringsdatoen for kunder med faktureringsadresser i lande, som er underlagt persondataforordningen.

   Hvis en gratis prøve bliver fornyet, kan du anmode om fuld refusion i overensstemmelse med vores refusionspolitik, uanset om den fornys som månedligt eller årligt betalt plan.

   Personer bosiddende i visse lande er muligvis ikke berettigede til et tilbud om en gratis prøve.

  2. Gratis website med Hjemmesider + Markedsføring. Gratis website med Hjemmesider + Markedsføring (kaldet Gratis website) er din mulighed for at begynde at bruge Hjemmesider + Markedsføring-tjenesten med begrænsede funktioner uden beregning fra den dato, hvor du accepterer tilbuddet om en gratis website. Den gratis website udløber ikke, og bliver fornyet månedligt uden beregning.

   Vi kan til hver en tid tilbagetrække eller tilpasse den gratis website eller udskifte Hjemmesider + Markedsføring-tjenesten eller tilbuddet med tilsvarende tjeneste eller tilbud efter eget forgodtbefindende. Du bliver opkrævet de daværende priser for produktet, hvis vi afgør, at du ikke er berettiget til den gratis website.

   Det er ikke alle funktioner i Hjemmesider + Markedsføring-tjenesten, der er inkluderet i den gratis website. Hvis du vælger at tilføje flere Hjemmesider + Markedsføring-funktioner eller -tjenester til din gratis website, omdannes denne til en betalingsplan, som automatisk fornyes til den daværende fornyelsespris, uden yderligere indsats fra dig, indtil den annulleres. Du kan til hver en tid annullere den automatiske fornyelse af den gratis website eller det omdannede betalingsplan ved at deaktivere funktionen for automatisk fornyelse på din konto eller ved at kontakte kundeservice. Hvis du vælger at annullere den gratis website, bliver eventuelt materiale eller data, du har indtastet i tjenesten, kun gemt i 60 dage fra annulleringsdatoen for kunder med faktureringsadresser i lande, som ikke er underlagt persondataforordningen, og 30 dage fra annulleringsdatoen for kunder med faktureringsadresser i lande, som er underlagt persondataforordningen.

   Hvis en gratis website bliver fornyet, kan du anmode om fuld refusion i overensstemmelse med vores refusionspolitik, uanset om den fornys som månedligt eller årligt betalt plan.

   Personer med bopæl i visse lande er muligvis ikke berettigede til et tilbud om en gratis website.

 22. TREDJEPARTSBILLEDER OG -SOFTWARE
  1. Definitioner og anvendelsesområde.  Som en del af GoDaddy Hjemmesider + Markedsføring, GoDaddy sociale eller andre relaterede tjenester, kan du få tilladelse til at bruge visse (i) fotos, illustrationer eller andre billeder (under ét kaldet Billeder) og/eller (ii) software, widgets eller andre applikationer (under ét kaldet Software), som er udviklet, ejes eller licenseres af en tredjepart. Din brug af disse billeder og software kan være underlagt yderligere betingelser.

   Hvis billederne og softwaren følges af eller kræver en licensaftale fra tredjepartsudbyderen, er din brug af billederne og softwaren underlagt den pågældende licensaftale, foruden (ikke i stedet for) denne serviceaftale.

  2. Betingelser og vilkår der gælder for alle billeder/software. Du må udelukkende bruge billederne og softwaren som en del af tjenesterne. Du må ikke fjerne, ændre eller skjule nogen meddelelser om copyright, varemærke eller ejendomsrettigheder, som er indeholdt i eller på billederne og softwaren. Desuden må du ikke sælge, modificere, genbruge reverse engineering, oprette afledte værker af eller forsøge at udlede kildekoden fra billederne og softwaren.

   GoDaddy kan videregive din personlige oplysninger til tredjepartsudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at levere billeder og software fra tredjeparten, herunder, men ikke begrænse til, det domænenavn, der er knyttet til Hjemmesider + Markedsføring-siden.GoDaddy forbeholder sig retten til når som helst at tilpasse, ændre eller annullere leveringen af billederne og softwaren.

   GoDaddy giver ingen erklæring eller garanti for nogen tredjeparts billeder og software, der tilbydes i forbindelse med tjenesterne, og fralægger os udtrykkeligt alle former for ansvar.

   Du vil friholde, forsvare og holde GoDaddy skadesløs fra og mod alle erstatningskrav, som er blevet pålagt eller pådraget GoDaddy, som direkte eller indirekte resultat af dit brug eller misbrug af tredjeparts billeder og software. Udbyderne af tredjeparts billeder og software er tredjepartsbegunstigede i denne serviceaftale med henblik på at håndhæve deres rettigheder i henhold til denne serviceaftale.

  3. Yderligere betingelser og vilkår er gældende for billeder og software. Tredjepartsudbydere, som er anført i dette afsnit, udsteder ingen garantier vedrørende nogen billeder eller software, der tilbydes sammen med tjenesterne og fralægger sig udtrykkeligt alle former for ansvar eller påstande (uanset om det er direkte eller indirekte eller følgeskade), der opstår som følge af brugen af billederne eller softwaren.

   Du er ansvarlig for at administrere og vedligeholde ethvert betalt abonnement og/eller konto, som er påkrævet hos en tredjepartsudbyder. Du skal annullere eller ophæve dit betalte abonnement og/eller konto med den relevante tredjepartsudbyder og ikke GoDaddy.

   Din brug af følgende billeder og software er underlagt gældende tilknyttede betingelser, som indarbejdes under henvisning:

   • Google My Business.  Din brug af Google My Business er underlagt følgende: (i) Google Servicevilkår, som du kan finde her, (ii) Yderligere vilkår for Google My Business, som du kan finde her og (iii) Retningslinjer i forbindelse med repræsentation af din virksomhed på Google, som du kan finde her.
   • PayPal. Din brug af PayPal-tjenesten er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her.
   • Square. Din brug af Square-tjenesten er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her.
   • GoFundMe. Din brug af GoFundMe-tjenesten og deltagelse i COVID-19 relaterede kampagner er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her. GoDaddy er ikke ansvarlige for at give yderligere tilskud gennem nogen kampagne eller sikre at bistanden leveres.
   • Mapbox.  Mapbox er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her.
   • Yderligere betingelser og vilkår er gældende for Cronofy.  Cronofy er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her.
   • OpenTable i USA, Japan, Tyskland, Mexico, Irland, Holland, Storbritannien, Australien, Canada, Hongkong, Singapore. Din brug af OpenTable er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her.
   • ChowNow i USA og Canada. Din brug af ChowNow er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her.
   • IDX Broker i USA, Canada og Mexico. Din brug af IDX Broker-tjenesten er underlagt servicebetingelserne, som kan findes her.